SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


El Beagle - una singladura d'errors ...


Steven A. Austin, Ph.D.[*]

El primer error de Darwin


El 26 d'abril de 1834, un jove de 25 anys, sense cap títol universitari en ciències, estava caminant per una pendent rocosa a la ribera nord d'un gran riu al sud d'Argentina. Va veure la vall de 10 quilòmetres d'amplada del riu Santa Cruz, i va observar els cingles de basalt que tancaven la vall. Va escriure aquell dia al seu diari de viatge la seva interpretació d'aquella vall fluvial: «Aquest riu, encara que té tanta poca capacitat per transportar fragments fins i tot de poca consideració, tanmateix amb el curs de les eres podria produir per la seva acció erosiva gradual un efecte del qual és difícil jutjar la magnitud».1

El jove es deia Charles Darwin. Les seves observacions geològiques i la seva interpretació clarament actualista van exercir posteriorment un gran impacte sobre el món.

Retorn al Campament de Darwin

Aquest any se celebra el 200 aniversari del naixement de Darwin. Vaig voler anar a veure el que Darwin havia vist, i volia comprendre per què ell havia originat la perspectiva decididament actualista d'aquesta vall fluvial. De manera que vaig visitar el seu lloc d'acampada. El que vaig veure a Campament Darwin em va deixar totalment estupefacte. Vaig veure abundants proves d'una colossal revinguda que va haver de realitzar una erosió significativa a la vall de forma summament ràpida.

Vaig emprar la descripció que va fer Charles Darwin de la vall per trobar el seu lloc d'acampada sobre el riu Santa Cruz al sud d'Argentina. El diari de Darwin i el seu article científic són molt explícits sobre la ubicació del lloc del campament. El Campament Darwin es troba a una elevació de 85 metres a la ribera nord del riu Santa Cruz, dins d'un estrenyiment de només 3,2 quilòmetres de la vall, i sota d’uns cingles de basalt.

No hi ha erosió moderna dels cingles

Darwin va observar correctament que el modern riu estava arrossegant tant sols sorra i palets. Però no va trobar cap lloc on el riu toqui el cingle de basalt. Per tot arreu de la vall, còdols i blocs a la plana d'inundació separen l'actual vora del riu dels cingles de roca sòlida.

És evident que la petita potència del riu actual no està desplaçant blocs, de manera que l'actual riu no pot estar erosionant els cingles. Només una gran inundació podria arrossegar els còdols i els blocs a una profunditat de 17 metres per sota del llit del riu i tan amples com la vall, per arribar a erosionar el basalt. Darwin va errar considerablement en vincular el procés actual del riu amb l'antiga estructura erosiva.

L'estrat absent de basalt

Darwin va descriure l'estreta secció de la vall del riu de Santa Cruz en el sentit que proporcionava prova que els estrats en ambdós costats de la vall havien estat units en el passat abans que es donés una erosió d'uns 91 m, produint la clusa de 3,2 quilòmetres d'amplada. Vaig trobar l'estrat de basalt al cingle que es destaca a la ribera nord del riu. Darwin l'havia identificat correctament.


Cingles de basalt al riu Santa Cruz, 91 metres per damut del nivell del riu, a Campament Darwin


Tanmateix, no apareix cap estrat de basalt en el costat sud del riu. La cresta en el costat meridional de la vall és una barra sedimentària gegantina composada principalment de grans blocs i còdols de basalt de redeposició. Darwin va identificar erròniament la cresta meridional com un estrat volcànic refredat in situ procedent d'un flux de lava.

Diposit de barra de blocs al riu Santa Cruz


Evidència d'una inundació colossal

La cresta, composada de blocs, s’alça a uns 60 metres, amb una amplada de 4,8 quilòmetres a través del costat meridional de la vall, i de 8 quilòmetres de longitud seguint la vall. Blocs amb una mida com de síndries que apareixen a la cresta van ser arrencats de l'àrea riu a dalt i van tornats a dipositar a sobre del gegantí travesser de 60 metres d'alçada. La mida i l'escala d'aquest dipòsit de blocs confon la imaginació. La revinguda d'aigua va haver de superar de molt els 60 metres de fondària i estendre's per tota l'amplada de 10 quilòmetres de la vall! Així, el riu de la vall de Santa Cruz ha de ser el sobreeixidor d'una gegantina inundació.

Apareixen uns grans blocs a dalt del cingle de basalt en el costat del nord del riu. Darwin en va descriure un de gairebé 5 metres de diàmetre.2 Segons Darwin, el corrent d'aigua no hagués pogut moure uns blocs tan grans. L'aigua, a dir d'ell, no podria arrossegar un bloc a 90 metres per damunt de l'actual nivell del riu modern fins al cim d'un cingle. Per això, Darwin va suposar que el gran bloc va caure des d'un iceberg en fusió quan hi havia un oceà sobre el basalt. Una vegada més, Darwin va cometre un error important. Els còdols i els blocs sobre el basalt a la part superior del cingle són el dipòsit arrossegat i acumulat ràpidament quan la inundació va superar la profunditat de la vall. Així, aquell colossal diluvi va arribar a una profunditat probable de 120 metres, cobrint tota la vall de 10 quilòmetres d'amplada!

Una metodologia falsa

Per què es va equivocar Darwin tan radicalment en la seva interpretació d'aquesta vall fluvial? Primer, tenia expectatives sobre el que veuria a Campament Darwin ja abans d'arribar. El seu criteri científic estava contaminat per preconcepcions. Segon, Darwin va estar llegint un llibre inadequat abans del seu viatge a la vall del riu Santa Cruz. Havia estat llegint el llibre de Charles Lyell Principis de Geologia (1830) durant la seva travessia de l'Atlàntic en el Beagle. Aquell llibre li va donar la idea que els blocs de major mida havien estat dipositats des d'icebergs en fusió.

Tercer, Darwin estava desenvolupant una metodologia nova i lamentablement inadequada per abordar l'estudi del món. Va contemplar l'estructura de la vall actual i ho va fer des del criteri que havia d'haver estat format per l'acció lenta i contínua del riu actual durant llargues eres geològiques. Més endavant, Darwin va retornar a aquesta falsa metodologia quan va donar per fet que els becs dels pinsans a Galápagos havien anat derivant lentament al llarg d'edats geològiques a partir d'una au antecessora comuna mitjançant un procés cumulatiu designat com a selecció natural.

Darwin es va equivocar sobre la vall del riu Santa Cruz. Què hagués succeït si el jove Darwin hagués interpretat correctament les colossals evidències diluvianes dins la vall? Hauria abrigat posteriorment aquella extrapolació biològica coneguda com a evolució biològica? És evident que Darwin es va convertir en un partidari compromès de l'evolució geològica abans de convertir-se en un evolucionista en biologia. El Campament Darwin assenyala el primer error científic d'aquest jove naturalista.

Referències

  1. Darwin, C. 1839. Voyage of the Beagle. Londres: Smith, Elder. Citació del capítol 9 sota l'anotació amb data 25 d'abril de 1834.
  2. Darwin, C. 1842. On the distribution of the erratic boulders and on the contemporaneous unstratified deposits of South America. Transactions of the Geological Society of London. 6: 415-432.

GLOSSARI:

NOTA: Les següents definicions estan extretes del Diccionari de Geologia de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC = Element de la classificació granulomètrica de les roques detrítiques, de grandària > 256 mm.

CÒDOL = Element detrític de rudita, fragment de roca llis, més aviat petit, allisat i arrodonit per l’acció de les aigües i el rodolament, de diàmetre comprès entre 64 i 256 mm, és a dir, entre les classes palet i bloc.

PALET = Element de rudita arrodonit de diàmetre entre 4 i 64 mm, entre el grànul i el còdol.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Adaptat de l'article del Dr. Austin, «Camp Darwin Revisited».

* El Dr. Austin és geòleg consultor per a la National Creation Science Foundation.

Citar aquest article: Austin, S. A. 2009. Darwin's First Wrong Turn. Acts & Facts. 38 (2): 26.

Aquest article es va publicar originalment el febrer de 2009. «Darwin's First Wrong Turn», http://www.icr.org/article/darwins-first-wrong-turn - Institute for Creation Research (accedit el 8 de febrer de 2009).


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2009, per la traducció
© Copyright SEDIN 2011 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text pot ser reproduït lliurement per a fins no comercials, tot citant la font i l'adreça de SEDIN, autor i traductor, i aquesta nota íntegrament.


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 Sabadell
(Barcelona)
sedin.org@gmail.com

Índex:

Especial: Articles sobre 150 anys de Darwin

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge