SEDIN
Servicio Evangélico de Documentación e Información
línea sobre línea

||||||||||   Apartado 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPAÑA | SPAIN   ||||||||

Ha sortit el
          Nou Testament català

Departaments

    El NOU TESTAMENT - Una mica d'història - On obtenir-lo

 Creació - Evolució — La controvèrsia

folder  Antropologia - Sèrie d'articles El Pòrtic [Dr. Arthur C. Custance]

 Proposta Cristiana

 Reflexions

 Temes bíblics

La Pau amb Déu — com gaudir-la

Devocional - Porcions per a Pelegrins

 Temes d'actualitat


Diversos

 La Veritat ... un poema

 Pregunta a les bèsties ... una cita bíblica

 Sobre la universalitat de les opinions - Schopenhauer

 Preguntes Fonamentals

 Assegut als teus peus, Senyor Jesús - un poema


 Catàleg de llibres


  Torna a la pàgina principal


Creació/Evolució
— La controvèrsia

Nou! 2 febrer 2012 Fred Willson
Prova d'un disseny deliberat i transcendent imposat pel Creador seguint un patró d'una sèrie aritmètica, desde el cosmos fins el món dels éssers vivents

minodic Formes, nombres, patrons, i la Proporció Divina en la Creació de Déu

  Reliquies de l'Edèn — Ressenya: una anàlisi crítica de la tesi de la descendència comuna de l'home i els simis com carent de tot fonament coherent - Jonathan M
Capítol 1 — El cromosoma 2
Capítol 2 — Els elements mòbils genètics

  Proves contra proves: El nou llibre de Meyer desvetlla la irracionalitat de l’evolució - Terry Scambray

  Creació o Evolució?

   ¿És científica l'evolució?  Novetat en format PDF 1.300K 19 páginas A4
23-IV-2000 NOU

[També en format HTML]
Prof. E. H. Andrews
Molt il.lustrat
Una precisa exposició de la natura i del papel de la teoria científica, i una anàlisi de la fallida de l'especulació evolucionista en cumplir els criteris de teoria científica.

   Naturalisme, Realisme i Déu en els Orígens - Philip Johnson

  L'Evolucionisme com anticoneixement - Luther Sutherland

  Darwin i la controvèrsia - Cita - Charles Darwin

  Implicacions — no pressuposicions - Cita - Michael Denton

  Popper sobre l'Origen de la Vida - Cita - Sir Karl Popper

  Proceso a Darwin — ressenya d'un llibre de Phillip Johnson

  La influència deshumanitzadora del pensament modern: Darwin, Marx, Nietzsche, i els seus seguidors - Richard Weikart

  Un nou llibre sobre el disseny intel·ligent: Una fita en la lluita contra el naturalisme científic - Robert Deyes

  L'ARN catalític — un catalitzador indigne d'una discussió seriosa sobre l'origen de la vida
- Robert Deyes

  Les proteïnes es pleguen mentre s'ensorra el darwinisme - Robert Deyes

 Evolució de la comunicació en les balenes? Els darwinistes haurien d'estar preocupats - Robert Deyes

La CSI [Informació Complexa Especificada - ICE] i el Filtre Explicatiu en la tesi del Disseny Inteligent - Thomas Woodward

El Filtre Explicatiu: Un filtre en tres fases per comprendre com separar i identificar les causes degudes a un disseny intel·ligent - William Dembski*   ÍNDEX   *

Articles especials

amb ocassió del 150 aniversari de

l'Origen de les Espècies, de Charles Darwin

  1. Charles Darwin: L'home darrere el mico, Christine Dao, M.S.

  2. El desenvolupament i les mancances de la teoria de Darwin, Larry Vardiman, Ph.D.

  3. L’Evolució — on són les proves?, Henry M. Morris, PhD.

  4. El primer error de Darwin, Steven A. Austin, Ph.D.

  5. Les «noves espècies», són prova de darwinisme?, Frank Sherwin, M.A., y Brian Thomas, M.S.

  6. La medicina darwinista: Una recepta per al fracàs, Randy J. Guliuzza, P.E., M.D.

  7. Fets a la Seva Imatge: La reproducció humana, Randy J. Guliuzza, P.E., M.D.

  8. Fets a la Seva Imatge: La gestació humana, Randy J. Guliuzza, P.E., M.D.

  9. Química a l’atzar: Una fórmula per a la no-vida, Charles McCombs, Ph.D.

10. «Les coses passen perquè sí»: Una ressenya de la influència de Darwin sobre l’astronomia moderna,
       David F. Coppedge, Ph.D.

11. El Big Bang, el Multivers i altres contes sobre l’espai exterior, Danny Faulkner, Ph.D.UNA MIRADA A LES MERAVELLES DE LA CREACIÓ

La meravellosa complexitat de les estructures cel·lulars queda exemplificada en el motor elèctric rotatori present en diversos organismes, entre ells l'Escherichia coli. Es tracta d'un espectacular exemple de complexitat irreduïble, entre moltíssims d'altres, que porta a la conclusió ineludible d'un Disseny Intel·ligent darrera tota la creació.
[
Visiti el Museu de màquines moleculars].

«Allò que es coneix de Déu els es manifest, perquè Déu els ho ha manifestat. Perquè les coses invisibles de ell, el seu poder i la seva divinitat, són clarament visibles des de la creació del món i es comprenen a través de les coses creades, a fi que siguin inexcusables» (Carta als Romans, cap. 1:19-20).  Oferiment de documentació

  Materials en castellà

  Materials en anglès   Torna a l'índex general

   Torna a la pàgina principal


Proposta Cristiana

Índex d'articles

 La presència de Déu

Proposta Cristiana- introducció

 Fets contra fal·làcies

 És científica la teoria de l'evolució?

 Creació o Evolució?

 La impossibilitat de l'agnosticisme

 L'Evidència de la Resurrecció

 Definicions bàsiques

 Llista de fal·làcies lògiques


  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Reflexions

 Assegurances de vida ... i molt més!

 Reflexions en torn a l'ateisme

 Baixen Banderes

 Crítica de la crítica

 Darwin, Marx, Freud

 Sobre l'origen del mal

 L'«Escapisme», Tu i Déu

 Jovent i Esperança

 L'Esperança de la Humanitat

 Falsos profetes

Qui té la raó?

 L'estudiant, el professor i Déu

 L'Exclusivitat de Jesús de Natzaret

 La negació de la culpa

 La resposta de Déu al problema del mal

 Reflexions sobre matèria, energia i vida

 Metodologies

 La natura de la realitat

 Primeres impressions

 Quatre homes, i el Crist

 Religions orientals i cristianisme

Si no ho veig, no ho crec?

 


 Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Temes bíblics

La Pau amb Déu — com gaudir-la  - J. N. Darby

Introducció a la lectura de la Bíblia - André Espic

 Les Sagrades Escriptures - J. R. Mazeirac · Celestí Sanz

 Sobre Jesucrist i el fonament del cristianisme* - S. Escuain

 JESUCRIST - Celestí Sanz

Dotze Diàlegs Bíblics - Harold P. Barker
   [Una ressenya dialogada de dotze doctrines bíbliques bàsiques]

docmini L'Esperança Actual de l'Església - John N. Darby

docmicro La Feliç Esperança - Edward Dennett

docmini Febrer 2011 - Estudi profètic sobre els senyals dels temps darrers, en PowerPoint

Història

doc Història de l'Església - Un esbós - G.H.S. Price


Crítica històrica

doc La Hipòtesi Documentària - Anàlisi i Refutació  - Umberto Cassuto


  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)
ESPAÑA

Índice:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general castellà

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Máquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)Senyera
          catalana
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera
          catalana     Union Jack     drapeau     Flagge