SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Gavina - La variació dins de les possibilitats donades pels recursos de la informació present als sistemes genètics és extrpolada injustificadament dins el model evolucionista a una transmutació sense límits


Frank Sherwin, M.A., i Brian Thomas, M.S.[*]

Les «noves espècies», són prova de darwinisme?


És evident que les espècies sofreixen canvis en aquest magne sistema anomenat la Terra, però aquests canvis no es realitzen de la manera que s’imaginava Charles Darwin. Els éssers vius canvien de conducta i de fisiologia en resposta a pressions mediambientals (i d’altres menes), però, poden aquests canvis menors refer completament la forma essencial d'un ésser viu (un concepte conegut com a macroevolució)? Dècades d'investigació diuen emfàticament que no.

Amb freqüència, petits canvis dins d'una manera de vida es designen com «microevolució», que es defineix com «l'evolució que resulta d'una successió de variacions genètiques relativament petites que sovint porten a la formació d'una nova subespècie».1 Els científics creacionistes concorden en la realitat de petites variacions, tant perquè són observables com perquè és raonable que un Creador savi dotés les Seves criatures amb capacitats que realcessin la capacitat de supervivència. Però les esmentades variacions no porten a canvis a gran escala entre les classes. De fet, «no hi ha acord [entre els evolucionistes] respecte a si la macroevolució és resultat de l'acumulació de petits canvis deguts a la microevolució, o si la macroevolució està desvinculada de la microevolució».2

La desconcertant diversitat de definicions que es proposen per a la paraula «espècie» pot servir per ocultar deficiències de l'evolucionisme darwinista. Com ho han admès científics destacats: «El terme mateix d'«espècie» és summament ambigu».3 Steven Palumbi, de la Universitat d'Harvard, deia el 1994 que «la formació de les espècies n'ha representat durant llarg temps un dels temes més fonamentals, i alhora un dels més esquius, de la biologia evolutiva».4

Si es designen com a espècies diferents essencialment aquelles formes que no poden creuar-se entre si, llavors sens dubte sorgeixen noves espècies, en un procés designat com «especiació». Tanmateix, això succeeix a causa d'una pèrdua d'informació —precisament la direcció oposada a la que exigeix l'evolucionisme darwinista. Per exemple, «les “gavines argentades”, segons hom es va desplaçant pel globus, es tornen ... més com les “gavines ombrívoles”».5 Totes elles es creuen entre si de manera contínua, fins que els extrems de l'anell es troben a Europa, on aquestes dues espècies ja no es creuen. Aquests canvis es presenten com a prova d'evolució, però en realitat només representen la diversitat existent dins del tipus gavina. I «no és en absolut cosa certa que aquest tipus de procés gradual pugui portar a originar una espècie fonamentalment diferent».6

A la seva novel·la guanyadora del premi Pulitzer The Beak of the Finch: A Story of Evolution in Our Time [El bec del pinsà: Una història d'evolució en el nostre temps], l'evolucionista Jonathan Weiner en realitat va validar la posició creacionista de variació dins dels tipus de vida, en admetre que els diferents membres suposadament diferents de «noves espècies» de pinsans de les Illes Galápagos podien ocasionalment creuar-se entre sí.7 Aquells éssers vius que ja no poden creuar-se amb altres del seu tipus són senzillament varietats de via morta que manquen d'algunes de les potencialitats dels seus antecessors genèticament més dotats.

Així, les mosques del vinagre persisteixen clarament identificables com mosques del vinagre fins i tot després de gairebé un segle d'experiments induint mutacions. No hi ha proves que es produeixi cap nou material genètic —a part d'un material acabat de deteriorar. Els gens preexistents es poden recombinar, deteriorar o perdre, però la naturalesa mai no pot inventar-los.

En lloc d'usar el terme «espècie», que té definicions genètiques, morfològiques, ecològiques i evolutives, l'ús del concepte «natura» o tipus de vida de Gènesi 1, que es tradueix en diverses versions de la Bíblia com «espècie» o «gènere», pot servir per aclarir la qüestió. Aquestes natures que es reprodueixen com a tals no coincideixen bé amb el concepte convencional d'espècie perquè poden creuar-se moltes vegades al nivell de família o de subfamília en les categories taxonòmiques convencionals.8 Per exemple, els gats domèstics es creuen amb alguns felins salvatges, i hi ha proves de què potser totes les actuals varietats de gats —la major part dels quals pertany a la subfamília felinae han descendit de representants originals de la «natura» felina.

Malgrat la cortina de fum que es pot aixecar amb definicions contradictòries, no existeixen proves que les natures bàsiques puguin transformar-se d'unes a les altres. Una vegada més, la ciència fonamentada i les Escriptures coincideixen: «No tota carn és la mateixa carn, sinó que una carn és la dels homes, una altra carn la de les bèsties, una altra la dels peixos, i una altra la de les aus» (1 Corintis 15:39).

Referències

  1. Leonard, B. Critical Analysis of Evolution -- Grade 10. Esborrany per reflectir els canvis realitzats en la reunió de 2004 de la Junta d'Educació de l'Estat, pàgina 314. Departament d'Educació d'Ohio. Disponible en línia en www.texscience.org.
  2. Allaby, M. (ed.) 1992. The Concise Oxford Dictionary of Zoology. Nova York: Oxford University Press.
  3. Agapow, P. et al. 2004. The Impact of Species Concept on Biodiversity Studies. The Quarterly Review of Biology. 79 (2): 162.
  4. Palumbi, S. R. 1994 Genetic Divergence, Reproductive Isolation, and Marine Speciation. Annual Review of Ecology and Systematics. 25: 547-572.
  5. Dawkins, R. 2004. The Ancestor's Tale. Nova York: Houghton Mifflin, 303.
  6. Palmer, T. 1999. Controversy: Catastrophism and Evolution. Nova York: Kluwer Academic, 121.
  7. Weiner, J. 1994. The Beak of the Finch: A Story of Evolution in Our Time. Nova York: Knopf. Veure també Grant, P. R. et al. 2003. Inbreeding and Interbreeding in Darwin's Finches. Evolution. 57 (12): 2911-6.
  8. Wood, T. C. 2006. The Current Status of Baraminology. Creation Research Society Quarterly. 43 (3): 149-158.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


* Mr. Sherwin és conferenciant científic i Mr. Thomas és periodista científic.

Citar aquest article: Sherwin, F. y B. Thomas. 2009. Do «New Species» Demonstrate Darwinism? Acts & Facts. 38 (2): 36.

Aquest article es va publicar originalment el febrer de 2009. «Do “New Species” Demonstrate Darwinism?», Institute for Creation Research, http://www.icr.org/article/do-new-species-demonstrate-darwinism (accedit el 3 de març de 2009).


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2009, per la traducció
© Copyright SEDIN 2011 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text pot ser reproduït lliurement per a fins no comercials, tot citant la font i l'adreça de SEDIN, autor i traductor, i aquesta nota íntegrament.


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 Sabadell
(Barcelona)
sedin.org@gmail.com

Índex:

Especial: Articles sobre 150 anys de Darwin

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge