SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Fecundació - l'inici de la identitat humana


Randy J. Guliuzza, P.E., M.D.[*]

Fets a la Seva Imatge: La reproducció humana


Una nova vida comença en el moment en què un espermatozoide humà s'uneix amb un òvul humà. Sembla senzill, oi? Cadascú pot decidir per si mateix, però haurà de seguir la qüestió amb molt de compte per captar tots els detalls i reunir-los després entre si, de la mateixa manera que seguiria una obra de misteri hàbilment redactada.

El viatge d'un sol espermatozoide des de la seva producció fins a la fertilització comença amb unes cèl·lules anomenades espermatogònies, que es divideixen ràpidament als testicles. Aquestes divisions són fonamentals per incloure 23 cromosomes en l'espermatozoide —exactament la meitat de la quantitat que apareix a les cèl·lules humanes normals. Quan l'espermatozoide es fusiona amb l'òvul, que també ha experimentat divisions dins l'ovari de la mare, serà present el conjunt complet de 46 cromosomes. Tanmateix, els mecanismes cel·lulars permeten lleugeres variacions en la informació que es conté en certes porcions dels cromosomes que es recombinen durant les divisions. Aquesta característica assegura que cada espermatozoide i òvul siguin portadors de la informació correcta per produir un humà normal, però cada un d'ells diferents pel que fa als trets que s'expressaran en aquesta nova persona. La combinació genètica a l'òvul acabat de fertilitzar serà totalment diferent de la de qualsevol altra persona que hagi viscut abans o que hagi de néixer després —el que dóna com a resultat un individu absolutament únic.

L'espermatozoide comença com una cèl·lula rodona immòbil. Està envoltat d'altres cèl·lules als testicles anomenades cèl·lules de Sertoli, l'única funció del qual és transformar la cèl·lula espermàtica en una màquina de nedar afusada capaç de transportar la seva càrrega genètica a l'òvul. Les cèl·lules de Sertoli transfereixen nutrients a l'espermatozoide en desenvolupament des del torrent sanguini, ja que en aquest punt del desenvolupament l'esperma no ha d'estar en contacte amb la sang. Les cèl·lules de Sertoli també extreuen grans quantitats de fluid cel·lular de l'interior de l'espermatozoide, cridat citoplasma, i els components cel·lulars interns es rearrangen de forma precisa de manera que l'espermatozoide comença a adquirir la forma d'una cèl·lula llarga i prima amb una cua semblant a un fuet. Les cèl·lules de Sertoli elaboren una important estructura en el cap acabat de desenvolupar de l'espermatozoide, i tancat en un revestiment protector: l’«acrosoma», que finalment desenvoluparà uns enzims summament erosius —capaços de dissoldre les membranes al voltant d'altres cèl·lules.

És essencial que hi hagi una alta concentració de l'hormona masculina testosterona als testicles per a l'elaboració d'esperma normal. D'on procedeix? Lluny dels testicles, l'hipotàlem del cervell allibera la «hormona alliberadora de gonadotropina», que estimula a la glàndula pituïtària a alliberar la «hormona fol·licle-estimulant» i la «hormona luteinitzant». Aquestes fan el seu camí pel torrent sanguini cap als testicles. L'hormona luteinitzant estimula altres cèl·lules als testicles, anomenades «cèl·lules de Leydig», que elaboren quantitats prodigioses de testosterona. L'hormona fol·licle-estimulant fa després que les cèl·lules de Sertoli produeixin «proteïnes lligands d'androgen» que lliguen la testosterona produïda a les cèl·lules de Leydig i la concentren en l'interior, on tindrà el seu efecte sobre l'espermatozoide en el seu desenvolupament. En anar augmentant el nivell de testosterona, també circula per tot el cos. Quan la concentració correcta de testosterona (junt amb una concentració de l'hormona «inhibina», que es produeix a les cèl·lules de Sertoli) circula de tornada a l'hipotàlem i a la glàndula pituïtària del cervell, aquestes estructures reben el senyal de deixar de segregar les seves hormones. Sense aquest estímul, les cèl·lules de Leydig disminueixen la producció de testosterona fins que la concentració en circulació cau a un nivell que reinicia el cicle de nou —-i que el manté en un perfecte equilibri.

Recordem com els espermatozous es mantenen fora de contacte amb la sang. Es troben tancats en confluències molt tancades entre les cèl·lules de Sertoli que constitueixen una configuració col·lectiva anomenada «barrera hematotesticular». Per què? Un baró no comença a produir espermatozoides fins a la pubertat, i els marcadors sobre els nous espermatozoides no han estat programats en el seu sistema immune. El sistema immune del baró està programat per reconèixer combinacions específiques de marcadors proteínics en l'exterior de les seves cèl·lules com a pertanyents al seu propi organisme —però aquesta programació té lloc mentre es troba encara al ventre de la seva mare. Si no fos per aquesta barrera, els espermatozoides serien considerats com a cèl·lules estranyes pel propi sistema immune del baró, i destruïdes, la qual cosa el faria estèril. Si es desfà la unió entre les cèl·lules de Sertoli, com succeeix quan els testicles s'inflamen durant una infecció de galteres, els anticossos poden penetrar des del torrent sanguini més enllà de la barrera, i destruir els espermatozoides en desenvolupament.

Els espermatozoides posats en l'interior d'una dona es troben en un medi ambient molt hostil, amb factors que o bé els destrueixen, o bé bloquegen l'entrada al seu organisme. El medi vaginal normal és molt acídic (pH 3,5), i alhora que destrueix les invasions bacterianes perilloses, també mata els espermatozoides. Els fluids produïts per les vesícules seminals del baró formen part del semen i neutralitzen temporalment l'àcid (a pH 7,5). El medi neutre activa llavors els espermatozoides. Un obturador de moc espès i enganxós tapa també la petita obertura cervical cap a l'úter. Tanmateix, un altre producte del semen, les prostaglandines, fa aquest moc més fluid. No per casualitat, el moc pot haver quedat també més fluid per una pujada d'estrògens en la dona durant el temps en què ovula. Ara els espermatozoides poden arribar nedant cap a l'interior de l'úter —mentre van convertint substàncies en el moc en fonts d'energia.

L'úter està protegit per milions de cèl·lules del sistema immune de la dona, que maten els microscòpics invasors. Aquest obstacle queda superat per substàncies al semen que tenen efectes immunosupressors locals però d'espectre molt ampli i que esmorteeixen la resposta immune de la dona a la zona del semen. Això podria deixar la dona vulnerable a infeccions, però una altra substància al semen, la «plasmina seminal», pot eliminar bacteris i té un efecte protector. Normalment, els moviments coordinats de projeccions mòbils semblants a pèls, conegudes com cilis en algunes cèl·lules que recobreixen l'úter, acompanyat d'unes lleugeres contraccions rítmiques de l'úter, produeixen un corrent de fluid defensor que empeny els objectes fora de l'úter —contra la qual cosa els espermatozoides no podrien avançar en la seva natació. Però un altre producte del semen, després d'entrar en contacte amb l'úter, fa que aquestes accions coordinades de l'úter femení inverteixin el seu sentit i atreguin el semen i els espermatozoides cap a l'interior de l'úter i ajudin els espermatozoides en el seu viatge.

El sorprenent és que els espermatozoides acabats de dipositar són incapaços de fertilitzar un òvul. Moltes característiques dels espermatozoides queden canviades per substàncies que s'elaboren dins del tracte reproductiu de la dona. Recordem l'acrosoma de l'espermatozoide que s'ha esmentat anteriorment? Un dels canvis més importants, conegut com «capacitació», es dóna quan les secrecions uterines eliminen les glicoproteïnes del recobriment protector de l'acrosoma. Això permet que els enzims erosius de molts espermatozoides (després d'entrar en contacte amb l'òvul) descomponguin un recobriment protector de cèl·lules al voltant de l'òvul i exposin la seva membrana cel·lular de manera que un altre espermatozoide pugui arribar a l'òvul per fertilitzar-lo. Aquesta elaborada coordinació entre les secrecions femenines i els espermatozoides masculins té com a fi la protecció del baró, perquè sense el recobriment protector al voltant de l'acrosoma, unes altes concentracions d'espermatozoides al cos del baró podrien destruir la funció dels seus òrgans reproductors si els enzims erosius quedessin alliberats de forma prematura.

L'acrosoma està revestit amb la proteïna «bindin» que s'adherirà únicament a receptors especials espècie-específics en l'òvul, el que assegura que només espermatozoides de la mateixa espècie poden fertilitzar l'òvul. En menys d'un segon després del contacte amb l'espermatozoide s'obren molts canals a la membrana de l'òvul, admetent una entrada en massa d'ions de sodi amb càrrega positiva. Això crea una càrrega elèctrica per tota la superfície exterior de l'òvul que impedeix que altres espermatozoides el fertilitzin i desactiva tots els restants receptors «lligands» de l'òvul. Alhora, s'alliberen substàncies just en l'interior de la membrana de l'òvul, que lliguen molècules d'aigua i que fan que la membrana s'infli desprenent permanentment qualsevol espermatozoide que quedi en l'exterior. Aquests bloqueigs impedeixen l'entrada de material genètic de qualsevol altre espermatozoide a l'òvul, la qual cosa seria fatal per al nadó i potser també per a la mare. Realitzada la unió, es formen ràpidament unes estructures tubulars a l'òvul, que després es projecten des de l'òvul i tiren del nucli de l'espermatozoide cap a l'interior de l'òvul —la primera cèl·lula d'una nova persona.

Sorprenent? En realitat, se’n podrien donar molts més de detalls que els que apareixen en aquesta breu descripció. Com es pot veure, el nivell d'interacció coordinada per aconseguir-ne una progènie viable excedeix al nivell cel·lular, s'estén més enllà del sistema reproductiu, i inclou els sistemes neurològic, hormonal i circulatori, i precisa de substàncies que es produeixen de forma independent a l'organisme del baró per modificar les accions de l'organisme femení o els materials produïts per ella —i recíprocament. La literatura evolucionista està plena de teories especulatives sobre l'origen d'aquests processos, però mancada de cap vertadera prova científica per explicar-ho. L'única explicació viable és que els esmentats processos van ser disposats pel Verb Creador en els nostres primers pares, Adam i Eva, plenament funcionals des del principi.  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


* El Dr Guliuzza és representant nacional d'ICR.

Citar aquest article: Guliuzza, R. 2009. Made in His Image: Human Reproduction. Acts & Facts. 38 (1): 14.

Aquest article es va publicar originalment el gener de 2009. «Made in His Image: Human Reproduction», Institute for Creation Research, http://www.icr.org/article/human-reproduction (accedit el 3 de març de 2009).


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2009, per la traducció
© Copyright SEDIN 2011 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text pot ser reproduït lliurement per a fins no comercials, tot citant la font i l'adreça de SEDIN, autor i traductor, i aquesta nota íntegrament.


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 Sabadell
(Barcelona)
sedin.org@gmail.com

Índex:

Especial: Articles sobre 150 anys de Darwin

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge