SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


La vida i l'univers - especulacions materialistes front a la realitat d'un Designi Diví


David Coppedge, Ph.D.[*]

«Les coses passen perquè sí»: Una ressenya de la influència de Darwin sobre l’astronomia moderna


El darwinisme ha envaït l’astronomia a molts nivells. Això fa ressaltar l’argument que el darwinisme no és simplement una teoria sobre l’origen de les espècies: es tracta d’una cosmovisió que ho inclou tot.

L’extensió més òbvia del darwinisme a l’astronomia ha estat en la astrobiología1 i en el programa SETI.2 El fonament d’ambdues empreses és la creença que els mateixos processos naturals que se suposen com a productors de la vida a la terra probablement la van produir també en altres planetes. Això queda clar en l’Equació de Drake desenvolupada pel fundador del programa SETI, Frank Drake. Es recolza en la suposició de que la vida emergirà en alguns planetes, i que en certs casos evolucionarà fins a arribar a la intel·ligència. Proves addicionals del deute que té contret el programa SETI amb Darwin es pot trobar en la descripció que fa el SETI del seu programa educatiu ofert a instituts: «L’evolució és el tema central de Viatges a través del temps».3

Una lectura ràpida de la literatura del programa SETI ja revela la seva adhesió a una cosmologia atea. A la pel·lícula Expelled: No Inteligence Allowed [Expulsats: La intel·ligència no és admissible], Richard Dawkins reconeixia que la vida podria haver estat dissenyada intel·ligentment —per alienígenes. Però va assegurar a un sorprès Ben Stein que «en alguna època anterior en algun lloc de l’univers, va evolucionar alguna civilització probablement per algun mitjà darwinista».4 A Expelled també es mostraven parts d’un anterior documental anomenat «Cosmic Evolution» que entreteixia una narració contínua des del Big Bang fins a l’home. Això és típic d’aquest gènere: l’evolució es presenta com el gran tema unificador de l’astronomia, igual que com de la biologia.

Un altre nivell de darwinisme en astronomia es dóna en l’aplicació del terme selecció als planetes, als estels i a les galàxies. Això es fa evident en l’anomenat Principi Antròpic. Per què vivim en un planeta habitable en òrbita al voltant d’un estel favorable a la vida en una zona galàctica habitable? La inevitable explicació, una altra vegada, és la selecció natural: pel fet que som aquí, la natura ha d’haver seleccionat un hàbitat on la vida pogués evolucionar. Molts astrobiólegs van més enllà i suposen que la vida evolucionarà inevitablement sempre que les condicions siguin adequades.

El màxim nivell de darwinisme còsmic és la hipòtesi del multivers.5 Els proponents del multivers empren lliurement termes com «selecció natural» o «selecció mediambiental» com un mecanisme a mena de llei que filtra entre una aportació gairebé infinita d’universos a l’atzar i selecciona aquells en els quals la vida pot emergir i evolucionar. La variació a l’atzar i la selecció natural —les columnes de la teoria de Darwin— s’han extrapolat així a àmbits extrems de l’invisible i de l’incognoscible.

Les declaracions de Darwin sobre astronomia són infreqüents, però ell estava mogut per dues idees que el van motivar, i van motivar els seus deixebles, a extrapolar la selecció natural sense límits. La primera era la seva fascinació amb l’acumulació de petits canvis. La segona, el seu desig d’explicar-ho tot, fins i tot la ment humana, mitjançant lleis naturals, de les quals la «llei» de la selecció natural és el seu llegat. Però, qui realitza l’acumulació? I qui realitza la selecció? La biògraf Janet Browne descrivia com Darwin es va turmentar sobre el terme «selecció» quan crítics de la seva tesi van observar la personificació inherent en aquest vocable.6 La «Natura» no pot seleccionar sense presentar-la en termes personals, teleològics.

Darwin va promoure la idea d’un cosmos sense sentit, subjecte a l’acumulació sense direcció alguna de nombroses variacions successives, lleugeres i a l’atzar. Tanmateix, a menys d’un any abans de la seva mort expressava el seu «horrorós dubte» sobre si podia confiar en la seva pròpia ment si s’havia desenvolupada procedent dels animals inferiors.7 D’allò que hagués hagut de dubtar també era sobre si cap llei que depengui de l’atzar no és una «llei» en absolut. Privada de tota personificació, la selecció natural pot ser adaptada per explicar qualsevol cosa —i per tant no explica res.

Aquest any de Darwin és una bona ocasió per reavaluar la fiabilitat d’una ment animal que intenta explicar l’univers amb referència a una llei natural que es redueix a que: «Les coses passen perquè sí».

Referències

  1. Coppedge, D. F. 2006. Astrobiology: Follow the…. Acts & Facts. 35 (7).
  2. Coppedge, D. F. 2006. SETI: Design in Spite of Itself. Acts & Facts. 35 (9).
  3. Education and Public Outreach Programs. SETI Institute. Publicat a seti.org.
  4. Stein, B. 2008. Expelled: No Intelligence Allowed. DVD. Dirigit per Nathan Frankowski. Premise Media Corporation, L.P.
  5. Coppedge, D. F. 2006. There’s Only One Universe. Acts & Facts. 35 (12).
  6. Browne, E. J. 2002. Charles Darwin: The Power of Place. Princeton, NJ: Princeton University Press, 311-312.
  7. Carta a William Graham, Down, 3 de juliol de 1881.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


* David Coppedge treballa en el Programa Cassini al Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Els punts de vista que expressa són els seus personals.

Citar aquest article: Coppedge, D. 2009. «Stuff Happens»: A Review of Darwin’s Influence on Modern Astronomy. Acts & Facts. 38 (2): 37.

Aquest article es va publicar originalment el febrer de 2009. «“Stuff Happens”: A Review of Darwin’s Influence on Modern Astronomy», Institute for Creation Research, http://www.icr.org/article/stuff-happens-review-darwins-influence-modern-astr (accedit el 3 de març de 2009).


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2009, per la traducció
© Copyright SEDIN 2011 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text pot ser reproduït lliurement per a fins no comercials, tot citant la font i l'adreça de SEDIN, autor i traductor, i aquesta nota íntegrament.


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 Sabadell
(Barcelona)
sedin.org@gmail.com

Índex:

Especial: Articles sobre 150 anys de Darwin

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge