SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Els dolors de Part de la fi:
Estudi profètic sobre els senyals dels darrers temps

Estudi sobre els senyals profètics dels darrers temps
i la seva acceleració vers el final desenllaç

Presentació en PowerPoint


Si té problemes per a la visualització, descarregui
l'últim Visor del PowerPoint AQUÍ


El sistema MAC OSX no disposa de visor gratuït pel PowerPoint. Amb tot això,

els PowerPoints es poden obrir des del mòdul de presentacions de la suite ofimàtica de
l'OpenOffice per al Mac, que us podreu baixar des d'AQUÍ


Exemple de diapositiva: Tecnologia global de seguiment, avís per a navegants ...

Exemple de diapositiva: Tecnologia global de seguiment, avís per a navegants ...
© Santiago Escuain 2010
© Copyright SEDIN 2010 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquesta presentació es pot descarregar i fer servir lliurement per a fins no comercials, però mantenint la seva integritat i la nota de procedència i l'adreça de SEDIN.

SEDIN
Servicio Evangélico - Documentación - Información
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPAÑA

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Per a la versió
maquetada en format
PDF per imprimir,
pitjeu aquí

Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge