SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Una pregunta bíblica

Pregunta a les bésties ...


Però, pregunta a les bèsties perquè et diguin, i als ocells del cel perquè t'anunciïn, o als rèptils de la terra perquè t'instrueixin i que et contin els peixos del mar! ¿Qui no ho sap, per tots aquests éssers, que és la mà de Jahveh que ha fet tot això, que de la seva mà és l'ànima de tot ésser vivent i l'esperit en tota carn és el seu do?

Llibre de Job 12:7-10  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 1 - Job 12.7-10.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Per a la versió
maquetada en format
PDF per imprimir,
pitjeu aquí

Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge