SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


La Veritat ...

En el món acadèmic i intel·lectual modern
allò que és impensable i censurat
no ho és per irraonable,
sinó per indesitjat.

I Allò que és impensable
—la Realitat de Déu com Creador,
la Inexorabilitat de Déu com Jutge final,
l'Amor de Déu que crida al penediment
i que en Jesucrist al penedit ofereix la Salvació—,
és la veritat —no desitjada, avorrida i escarnida:
Però la Veritat.

Santiago Escuain  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 2 - LA VERITAT.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997

Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Per a la versió
maquetada en format
PDF per imprimir,
pitjeu aquí

Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge