SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Arthur Schopenhauer

Sobre la universalitat de les opinions


Quan ens mirem aquesta qüestió, la pretesa opinió universal és l'opinió de dues o tres persones. I hauríem de convèncer-nos d'això si veiem la manera en que realment sorgeix aquesta opinió universal.
   Veuríem que, en primer lloc, són dues o tres les persones que al principi van acceptar aquesta opinió, o que la van exposar i defensar; i va haver-hi gent tan bona com per pensar que ho havien realment comprovat. Després, unes altres persones, persuadides d'antuvi que els primers tenien la necessària capacitat, van acceptar l'opinió. Aquests, per la seva banda, van rebre la confiança de molts d'altres, la ganduleria dels quals els va suggerir que el millor seria creureu-s'ho d'una vegada, en lloc de prendre's la feinada de comprovar-ho per ells mateixos. I així és com va créixer dia rera dia el nombre d'aquests crèduls i ganduls partidaris, perquè tan aviat aquesta opinió va arribar a tenir un cert recolzament que els seus partidaris addicionals ho van atribuir al fet que aquesta opinió sols hagués pogut guanyar-ne tants degut a que els seus arguments eren tan convincents. La resta de la gent es va veure forçada a acceptar el que estava acceptat universalment, per a no ésser considerats com persones rebels que es resisteixen a les opinions acceptades per tot el món.

SCHOPENHAUER, Arthur, The Art of Controversy [L'art de la controvèrsia], Londres 1926. Estratagema nº 30: «Sobre l'argumentum verecundiam»


  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 3 - Opinió universal.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Per a la versió
maquetada en format
PDF per imprimir,
pitjeu aquí

Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge