SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Preguntes Fonamentals


Benvolguts amics:

La vida està plena de misteris. I el misteri més gran és la mateixa vida. Què som? D'on venim? A on anem? La vida — la mort. I després? Un altre gran misteri és l'aparent manca de sentit a la vida... vivim per treballar, treballem per viure; tot sembla una roda sense fi.

Sí, també busquem divertir-nos. Però moltes vegades la diversió és només quelcom per distreure el cap de les preguntes angoixoses que el fet mateix de la vida comporta, i que moltes vegades, en lloc de buscar-ne la resposta, busquem defugir.

S'han fet molts intents d'explicació per part dels homes, a tot això. Però al màxim que ha pogut arribar l'home per si mateix ha estat allò que ja va dir Sòcrates fa més de 2.500 anys: Només sé que no sé res.

Sòcrates també en deia una altra, que li va costar la vida: Coneix-te a tu mateix. Als seus contemporanis no els interessava conèixer-se ells mateixos. Era massa torbador. I per això el van fer morir.

Naturalment, tots volem pensar que som respectables i prou rectes i bons. I socialment, així és en molts casos. Molts mantenen una conducta familiar i social recta i honorable. Però Déu jutjarà els secrets més íntims i amagats de cadascú. De res no val voler mantenir davant Déu una mera aparença externa de rectitud mentre que hi ha engany i pecat en el nostre interior. Això ja ho van provar de fer els fariseus, i van fracassar.

Jesucrist també ens convida a que ens reconeguem a fons, a que siguem realistes sobre nosaltres mateixos. A que reconeguem que si no coneixem Déu, la causa és el nostre pecat, allò dolent en nosaltres que ens aparta de Déu, i que provoca tota mena de conflictes a la terra, al nostre entorn, a la nostra família. Però, en contrast amb Sòcrates, Jesucrist no es limita a cridar-nos a un mer coneixement torbador i incòmode. Jesucrist, Déu manifestat en carn, ens vol donar el ple coneixement de Déu i una relació real i viva amb Ell, més que no pas ritual i cerimonial. I vol que l'arribem a conèixer a Ell, a Jesucrist, com aquell que, segons l'anunci de l'àngel, havia d'ésser anomenat Jesús: «perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats». Vol transformar-nos.

Us oferim gratuïtament un llibret, Preguntes Fonamentals, que us farem arribar sota comanda. És un recull de les respostes que ens dóna la Bíblia, la Paraula de Déu, a les preguntes més fonamentals de l'existència. La Bíblia ens dóna no especulacions humanes, ni meres experiències, moltes vegades subjectes a il·lusions de percepció, sinó el missatge alliberador de Déu, que no s'ha deixat sense testimoniatge.

A l'Evangeli de Sant Mateu (7:7-8) es registren aquestes paraules de Jesús: «Demaneu, i se us donarà; busqueu, i trobareu; truqueu, i se os obrirà; perquè tothom qui demana, rep; i el qui busca, troba; i a qui truca, se li obrirà.»

Quedem ben cordialment a la vostra disposició.  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 4- Preguntes Fonamentals.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Per a la versió
maquetada en format
PDF per imprimir,
pitjeu aquí

Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge