SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Luther Sunderland

L'Evolucionisme com anticoneixement

El doctor Colin Patterson, Conservador del Museu Britànic d'Història Natural, analitza de manera incisiva el concepte evolucionista dels orígensUN esdeveniment històric, que podria tenir una transcendència similar a la de la lectura del treball de Darwin l'any 1859, va tenir lloc al Museu Americà d'Història Natural a la ciutat de Nova York el 5 de novembre de 1981, davant un auditori de més de 1.000 científics que emplenaven l'auditori de gom a gom. Cosa irònica, fou un altre anglès, el doctor Colin Patterson, paleontòleg i director del Museu Britànic d'Història Natural, i director de la revista d'aquell museu, qui va llegir un treball que desafiava de front tots els aspectes de la teoria darwinista de l'evolució. El seu discurs pot certament enviar ones de xoc per totes les estances del sistema científic establert, fent que la teoria de l'equilibri puntuat, emesa per Gould i Eldredge l'any 1972, pugui esdevenir relativament insignificant.

Aquest cop no es va oferir cap teoria alternativa; es va tractar sols i exclusivament d'una crítica exhaustiva i erudita de la teoria de l'evolució, que s'ensenya universalment a les institucions educatives per arreu del món. Encara que va reconèixer que estava llançant un atac contra l'evolucionisme, posant-se així del costat de creacionistes com Richard Owen, el doctor Patterson no va indicar cap simpatia vers el model creacionista dels orígens, sinó que, de fet, va fer retrets als creacionistes.

El tema de la conferència va ser «Evolucionisme i Creacionisme», títol que, va dir ell, havia estat proposat per Don Rosen, Conservador de Peixos del Museu Americà d'Història Natural i un altre crític de l'Evolucionisme. El primer punt esmentat va ser que era veritat que durant els últims divuit mesos «l'hi havia estat donant voltes a idees no evolucionistes, i fins i tot antievolucionistes.» I va explicar per què: «Una de les raons per las que vaig començar a adoptar aquesta postura antievolucionista, o anomenem-la no-evolucionista, és que l'any abans vaig prendre consciència de sobte que per més de vint anys havia pensat que estava treballant d'una o una altra manera sobre la qüestió de l'evolució. Un matí em vaig despertar i m'havia passat quelcom durant la nit. M'en vaig adonar que havia estat treballant en aquesta qüestió per vint anys i que no hi havia res que sabés sobre ella. És un cop dur haver poder estat equivocat tant de temps.»

Havia arribat a la conclusió que només pot haver-hi dues explicacions per aquest fet. O bé hi havia quelcom que no anava bé amb ell, o havia quelcom que no anava bé amb la teoria evolucionista. Evidentment, sabia que no era pas ell el que anava malament, i això el va portar a sondejar la comunitat científica per veure si hi havia d'altres que compartissin la seva mateixa observació.

Es va dedicar e fer-los una senzilla pregunta: «Podria dir-me vostè alguna cosa que sàpiga de l'evolució, qualsevol cosa que sigui veritat?» Va llançar aquesta pregunta al personal de geologia del Museu d'Història Natural de Chicago, i l'única resposta que va rebre va ser «el silenci». Ho va intentar amb els membres del Seminari de Morfologia Evolucionista de la Universitat de Chicago, un cos evolucionista de molt prestigi, i tot el que va aconseguir va ser «silenci», tot i que un dels seus membres va observar, jocosament: «El que sí que sé es que no hauria d'ensenyar-se als instituts.»

El doctor Patterson va dir que el seu segon tema era el creacionisme, i, tot donant-li un tracte equilibrat, va dir: «Sabem que tampoc hauria d'ensenyar-se als instituts.»

Continuant, va dir: «El text del meu "sermó" ve del llibre de Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation [Charles Darwin i el Problema de la Creació], publicat per University of Chicago Press (1979). Vull considerar la forma en que les dues visions alternatives del món, l'evolucionisme i el creacionisme, han afectat o podrien afectar la taxonomia.» Va assenyalar que Gillespie exposa que Darwin va dedicar molt d'espai a combatre els arguments creacionistes, i que va intentar de reemplaçar el paradigma creacionista per amb un altre que no deixava lloc a una causa final. I després va dir: «Gillespie dona per suposat que Darwin i els seus deixebles van tenir èxit en la seva tasca ... jo mateix vaig adoptar aquesta postura fins fa uns divuit mesos. Llavors em vaig despertar i em vaig donar compte que havia estat entabanat tota la meva vida, i que havia estat acceptant l'evolució com si d'alguna manera fos una veritat revelada.»

«Gillespie dona per suposat que Darwin i els seus deixebles van tenir èxit en la seva tasca ... jo mateix vaig adoptar aquesta postura fins fa uns divuit mesos. Llavors em vaig despertar i em vaig donar compte que havia estat entabanat tota la meva vida, i que havia estat acceptant l'evolució com si d'alguna manera fos una veritat revelada.»

Després que l'auditori es recuperés de la impressió, el doctor Patterson va tornar a citar Gillespie: «L'antic epistema científic havia donat sanció, o bé ho sembla així des de la nova perspectiva, a un pseudo-paradigma que no era una teoria directora de recerca ... una antiteoria, un buit que tenia la funció de coneixement però que, com van arribar a pensar més i més els naturalistes, no comunicava cap coneixement.» Gillespie està aquí referint-se a l'antic paradigma predarwinista, però el doctor Patterson va dir: «Podria ésser aplicar amb la mateixa justificació a la actual teoria evolucionista.» Per mostrar que la teoria evolucionista no és una teoria directora de recerca es va referir a una cita que tant ell com Rob Brady havien fet servir de manera independent i sense cap previ acord en una reunió el mes abans: «El valor explicatiu de la hipòtesi de la descendència comuna es nul.»

Després va posar l'accent sobre el que acabava de dir, amb aquestes paraules: «M'assembla que l'efecte de les hipòtesis de la descendència comuna sobre la taxonomia no ha estat solament el de provocar avorriment, no solament l'absència de coneixement, sinó que crec que ha estat el de donar un anti-coneixement positiu.»

Mentre que els membres de l'auditori es mantenien assentats plens de sorpresa i callats, ell va continuar dient que l'evolució té funció de coneixement, però que no en té gens. Va assenyalar la inexistència de cap contestació seriosa a la seva pregunta: «¿Hi ha alguna cosa que em pugui dir sobre l'evolució? la inexistència de respostes sembla suggerir que és veritat que l'evolucionisme no ens comunica cap coneixement; si no es així, encara no m'ho han dit.»

Tot desenvolupant aquest punt, va seguir: «Tots nosaltres tenim biblioteques plenes de llibres sobre l'evolució. Tots hem llegit tones d'aquests llibres, i la majoria dels que estem aquí n'hem escrit un o dos d'ells. ¿Com pot ésser que ningú hagi llegit aquests llibres sense aprendre res d'ells? ¿Com pot ésser que jo hagi estat treballant vint anys en el camp de l'evolució, sense aprendre'n res? El comentari que dóna Gillpespie: "Un buit que té la funció de coneixement, però que no en comunica cap", em sembla una declaració molt precisa, molt idònia. Però a la taxonomia apareixen parts del coneixement evolucionista amb els que ens omplen els caps, a base d'afirmacions d'allò més general, com: "Les eucariotes evolucionaren de les procariotes, els vertebrats evolucionaren dels invertebrats", fins arribar a afirmacions més específiques, com, "jo he evolucionat dels simis". M'imagino que ara aquest grup se n'adona que unes afirmacions així concorden de manera precisa amb la descripció de Gillespie: buits que tenen la funció de coneixement, però que no en comuniquen cap.» Va seguir després amb l'observació de que això dóna evidència que «els atacs més crus de Gillespie contra el creacionisme són, em sembla, aplicables a l'evolucionisme.»

Es va referir a la revolució que té lloc en el present en el si del pensament evolucionista sobre els mecanismes. Va dir: «Bé, la selecció natural està essent atacada, i em sentit una multitud de teories alternatives. N'he sentit quatre durant les últimes sis setmanes.»

Citant una altra vegada a Gillespie: «Amb freqüència, aquells que mantenen idees creacionistes podrien argumentar que desconeixen els mitjans, i que només afirmen els fets.» Patterson digué tot seguit: «I això sembla resumir el sentiment que tinc en parlar dels evolucionistes d'avui dia. Ells argumenten que desconeixen els mitjans de la transformació, però que només afirmen els fets, sabent que l'evolució ha tingut lloc. Una altra vegada, ens trobem amb dues postures difícils de distingir.»

Després va donar dues cites més de Gillespie: «La suposada credibilitat de la teoria fou un senzill resultat de la familiaritat.» I, «massa part del contingut de l'antiga ciència era resultat d'intuïcions que en principi no eren verificables, ni de manera directa, ni indirecta.» I hi va afegir que això ens sona com cosa familiar, doncs que ho sentim una i una altra vegada en la teoria evolucionista. L'auditori ja s'estava quedant paralitzat per aquest moment, i quan va dir que l'evolucionisme era una «fe», el doctor Eldredge, que estava dempeus prop del magnetòfon, no va poder de deixar anar un jurament. El doctor Patterson va dir, tot seguit: «Així, crec que mots a aquest auditori reconeixeu que durant molts d'anys, si haveu estat reflexionant una mica sobre tot això, haureu experimentat un canvi des de l'evolució com coneixement a l'evolució com fe. Jo sé que així ha estat per la meva part, i crec que es així per una bona part dels que esteu ara aquí.»

La raó de l'evident resignació del doctor Eldredge era potser que sabia que la seva organització, recentment posada en acció per combatre la amenaça creacionista, ja no podria seguir la seva tàctica preferida, tot dient que el paradigma creacionista havia de quedar exclòs de les aules dels col·legis degut a que es basa en la fe. Degut a que destacats científics dels més importants museus del món estaven admetent que no podien pas presentar cap fet concret en favor de l'evolucionisme, el qual era inverificable tant de manera directa com indirecta, i que havia d'ésser acceptat per la fe, es podria fer servir la seva pròpia arma contra el seu propi paradigma.

El doctor Patterson va passar llavors al seu segon tema: «que l'evolució no solament no comunica cap coneixement, sinó que sembla comunicar anti-coneixement, un aparent coneixement perjudicial per a la taxonomia.»

Va fer servir el que ell va anomenar una «paràbola» per a il·lustrar aquest punt sobre la controvèrsia dels anys 1861 i 1862 entre T. H. Huxley i Richard Owen, un creacionista. Owen insistia que l'home era totalment diferent dels simis. No podia ésser relacionat amb ells ni per descendència ni per altres enllaços físics, degut a que el cervell de l'home contenia un cert centre inexistent en els simis. Huxley insistia que l'home estava relacionat amb els simis, i que el cervell d'ells contenia un centre homòleg al centre hipocamp de l'home. Ara, 120 anys després, Ernst Mayr, l'evolucionista, insisteix que l'home és totalment distint dels simis, perquè el cervell de l'home conté un cert centre, el centre de Broca. Els papers s'han canviat. Bev Halstead va publicar un article en el que anomena al doctor Patterson «un devot deixeble de Richard Owen». L'únic comentari del doctor Patterson va ser: «Que així sigui. La roda ha donat una volta quasi completa.»

Va continuar llavors amb aquesta paràbola sobre el mateix tema: «Vull fer-la servir per mostrar alguna cosa més sobre l'evolució com antiteoria que comunica anti-coneixement. És perjudicial per a la taxonomia. ¿Què es el que Mayr recomana? Recomana que l'home sigui mantingut en un grup elevat de classificació, distint del dels simis. Mirem què és allò que el porta a fer aquesta recomanació. És el seu aparent coneixement de l'evolució, que l'home ha evolucionat a una velocitat excepcional. Aquests "fets" evolutius justifiquen la inclusió de l'home en un grup de classificació elevat. Examinem a continuació la conseqüència d'aquesta recomanació: L'home es posat apart en un grup de classificació superior i els simis són deixats al caràcter de llur grup, un grup mancat de caràcters i per això mateix sense individualitat ni realitat, i per això mateix una abstracció que va més enllà de l'abast de la crítica.» Aquesta anàlisi que fa el doctor Patterson dels circumloquis de Mayr és excepcionalment lúcid. Ell compren molt bé el joc, perquè n'ha estat un participant durant molt de temps, i sap molt bé a quins trucs s'ha de recórrer davant la inexistència de sòlides evidències.

Aquesta anàlisi que fa el doctor Patterson dels circumloquis de Mayr és excepcionalment lúcid. Ell compren molt bé el joc, perquè n'ha estat un participant durant molt de temps, i sap molt bé a quins trucs s'ha de recórrer davant la inexistència de sòlides evidències.

Com un exemple, va dir: «"L'home va evolucionar des dels simis". Això hauria de dir alguna cosa sobre l'evolució. Em sembla que aquí tenim una altra afirmació que te una aparença de coneixement, però que de fet no en dóna cap; es tracta d'una peça d'anticoneixement derivada de la teoria evolucionista.»

Després va donar una «segona paràbola», per demostrar que la hipòtesi de la descendència comuna té una capacitat explicativa nul·la.

Mayr havia predit que hi hauria un genotip més compartit (gens) entre el cocodril i algun altre rèptil que entre el cocodril i un ocell. Llavors Patterson va presentar unes dades noves acabades d'obtenir el mes abans a Ann Arbor sobre els aminoàcids en l'alfa-hemoglobina de l'escurçó, del cocodril i de la gallina. L'alfa-hemoglobina conté 143 aminoàcids. L'escurçó i el cocodril sols en compartien 8, o un 5,6 per cent, mentre que el cocodril i la gallina en compartien 25, o un 17,5 per cent, i l'escurçó i la gallina en compartien 15, o un 10,5 per cent. La teoria evolucionista prediria que els dos rèptils haurien de compartir la major quantitat d'aminoàcids.

El doctor Patterson donava aquesta conclusió: «La teoria fa una predicció, i la hem posat a prova, i la teoria queda falsada amb tota precisió.» Però no està segur de si hem falsat les dades, la teoria, o el coneixement que té Mayr sobre l'evolució.

Per mostrar que no es tractava pas d'un cas aïllat, va seguir amb diversos exemples addicionals. La mioglobina té 153 aminoàcids. El llangardaix i el cocodril en comparteixen el 10,5 per cent, el cocodril i la gallina el 8,5 per cent, però el llangardaix i la gallina també en comparteixen el 10,5 per cent. Una altra vegada, hi ha quelcom que va malament si el llangardaix i la gallina han de compartir la part més mínima del genoma.

Després va fer servir l'alfa-hemoglobina per examinar els mamífers, les aus i els cocodrils. L'home i el cocodril en comparteixen el 7,7 per cent, el cocodril i les aus el 7,7 per cent, però l'home i les aus en comparteixen un elevat 14,7 per cent. «¿Què és el que passa aquí?», pregunta ell, per quant l'home i les aus haurien de compartir la quantitat més petita de totes. «Després de tot, les aus i els mamífers convergeixen cap endins de la zona d'adaptació endotèrmica.» Després d'haver explorat vàries solucions, arriba a aquesta conclusió: «Així que, després de tot, el problema sembla de veritat sense solució ... la predicció de Mayr ha quedat falsada en aquest punt.» Encara que, com ja havia dit abans, la falsació mai no és absoluta, perquè hom no sap exactament què es el que s'ha falsat.

Després va examinar l'homologia a nivell de les proteïnes. Les proteïnes són els productes dels gens. «Aquí, el concepte de homologia queda molt generalitzat. En primer lloc, ens trobem amb el problema de la pluralitat. Pluralitat és el mot que donen els que estudien les seqüències de proteïna a la relació entre els productes genètics que consideren com resultats de la duplicació genètica. De manera que la pluralitat es la versió molecular de l'homologia serial en la morfologia. La diferència rau en que a la morfologia hom pot estar prou segur de que s'ha arribat a la analogia serial degut a que es té l'ontogènia en la que es pot observar si és que es tracta realment de duplicacions, o d'alguna cosa nova. Però en el cas de les seqüències de proteïna i aquesta qüestió de la pluralitat genètica que s'infereix, la duplicació que hom infereix és en certa manera negativa, doncs no hi ha manera de investigar-ho. Em sembla a mi que sovint s'invoca la duplicació genètica senzillament per deixar de banda totes les dades. Quan es preparen dues seqüències de proteïna com un tot en lloc d'aminoàcid per aminoàcid, la homologia esdevé, pel biòleg molecular, un concepte purament estadístic ... Però aquí ens trobem amb el problema de si l'aminoàcid és realment el mateix. Degut a la redundància del codi genètic, només hi ha dos aminoàcids dels vint, el triptòfan i la metilamina, que són codificats per un sol codó. Tota la resta són codificats per dos o més codons. Així, tenim sols dos aminoàcids que són sempre els mateixos en termes del codó que els va codificar, i són els aminoàcids més infreqüents. Representen menys del 2 per cent de la seqüència mitja. Tots els demés aminoàcids són codificats per dos o més codons, de manera que a nivell dels aminoàcids, al de les proteïnes, al del producte genètic, no es pot tractar, o amb prou feines, com si això reflectís una homologia al nivell de l'ADN. S'estan fent suposicions. Així que, a nivell de producte genètic, l'homologia esdevé un concepte més aviat nebulós.

El doctor Patterson compara l'ADN dels mitocondris en l'home, el ximpanzé, el goril·la, l'orangutan i el gibó. Es pot construir un arbre en base de les quantitats, fent servir un programa d'ordinador, però «aquestes quantitats no sorgeixen en absolut de les dades ... Es tracta d'un programa que suposa que l'evolució és certa, i que mana a l'ordinador que faci un arbre. Així que la meva pregunta serà: ¿De què ens parla aquest arbre? ¿Ens està dient alguna cosa sobre la natura, o alguna cosa sobre la teoria evolucionista?»

Així, arriba a la següent conclusió: «Un últim punt; a aquest nivell, el nivell de l'ADN, tenim també el problema de l'homologia. ¿Quin significat té la homologia en termes d'ADN? El procés d'alineament és el mateix amb la seqüència de proteïnes; es tracta de quelcom purament estadístic, però degut a que en l'ADN tenim solament quatre possibles nucleòtids en una posició determinada, esperem una coincidència d'un 25 per cent per el mer atzar. Entre aquestes cinc espècies estretament relacionades tenim solament una coincidència d'un 7 per cent. Això ens deixa un 45 per cent de variació per acomodar tots les altres eucariotes. Crec que els problemes amb l'alineament de l'ADN són molt difícils.»

En aquest treball, el doctor Patterson ha pronunciat la sentència de mort sobre el domini hegemònic per part del paradigma evolucionista sobre la comunitat científica i sobre l'educació pública. Degut al seu prestigi i al d'altres científics que estan d'acord amb ell, aquestes esteses crítiques no poden pas ésser deixades olímpicament de banda, especialment degut a que no es tracta pas d'un creacionista, i que per això mateix no té motius que poguessin induir-lo de manera particular contra l'evolucionisme. De fet, degut a que ha estat un creient i practicant de tota la vida dins el si d'una activitat de recerca orientada per l'evolucionisme, sí que hagués pogut tenir, en canvi, un motiu intens per defendre l'evolucionisme, en lloc d'admetre que l'hagin entabanat. Tots sabem que qualsevol persona normal farà grans esforços per protegir la seva imatge i per defendre el seu sistema de creences. El doctor Patterson es digne de ésser apreciat per adoptar una postura antievolucionista, exposant-se amb això de manera inevitable a l'escarn de part dels seus col·legues en el sistema acadèmic. Cada vegada es veu amb més claredat l'error fonamental del sistema evolucionista, i la veritat sobre els Orígens.

És indubtable que els evolucionistes voldran saber què és el que aquella nit va produir el despertar del doctor Patterson. Bé podria ésser una coincidència, però l'any 1979 l'autor d'aquest article li va donar al doctor Patterson les obres The Creation-Evolution Controversy [La Controvèrsia Creació-Evolució], de R. L Wysong, i Evolution? The Fossils Say No! [Evolució? Els Fòssils diuen No!), de D. T. Gish.  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Colin Patterson Català.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge