SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Oferiment de documentacióDes de fa anys els estudiants han estat rebent un adoctrinament en l'idea que la ciència ha demostrat l'evolució i que tots els científics creuen en l'evolucionisme. Hom ens assegura que el registre bíblic de la Creació no és pres seriosament per cap persona ben informada.

Naturalment, aviat hom descobreix que molt del que es proclama des de les estrades acadèmiques i que s'imprimeix en cars llibres de text és sols opinió humana ... fins i tot pensaments voluntaristes. La idea que l'evolució és un fet demostrat per la ciència és un mite modern. La seva repetició freqüent i estrident ha fet que sembli acceptable.

La veritat és que en aquests moments hi ha milers de científics qualificats i d'altres professionals competents que han arribat a adonar-se'n que el model bíblic de la creació i de la història de l'home és el veritablement congruent amb les dades científiques, que són hostils al model evolucionista. Tot això tenint en compte l'adoctrinament rebut durant llur formació acadèmica.

Si prefereix formar-se les seves pròpies opinions, especialment en assumptes de tanta importància com aquest, té a la seva disposició en aquest portal informació, eines i enllaços a la seva disposició.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Oferiment de documentació.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Per a la versió
maquetada en format
PDF per imprimir,
pitjeu aquí

Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge