SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


POPPER SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDAAllò que fa que l'origen de la vida i del codi genètic sigui un enigma pertorbador és això: el codi genètic no té funció biològica excepte quan és traduït, és a dir, només quan porta a la síntesi d'aquelles proteïnes les estructures de les quals queden determinades per aquest codi. Però ... la maquinària amb la que la cèl·lula (al menys la cèl·lula no primitiva, que és l'única que coneixem) tradueix el codi es composa de com a mínim cinquanta components macromoleculars
ells mateixos codificats per l'ADN. De manera que no és possible traduir el codi excepte fent servir uns certs productes de la seva traducció. Això constitueix un cercle desconcertant, un cercle realment viciós, sembla, per a qualsevol intent d'arribar a un model o teoria de la gènesi del codi genètic.
De manera que pot ser que hàgim de fer front a la possibilitat de que l'origen de la vida (com l'origen de la física) arribi a ser una barrera impenetrable per a la ciència i un reducte front a tots els intents de reduir la biologia a la química i a la física.

Popper, K. R., 1974, «Scientific Reduction and the essential incompleteness of all science». A: Studies in the Philosophy of Biology, F. Ayala i T. Dobzhansky (eds.), University of California Press, Berkeley, p. 270.  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Popper-l'Origen de la Vida.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge