SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

Proceso a Darwin
—ressenya—
Un llibre de Phillip E. Johnson

Professor de Dret de la càtedra Jefferson E. Peyser, Boalt Hall School of Law, Universitat de California, Berkeley. A.B. 1961, Universitat de Harvard; J.D. 1965, Escola de Dret de la Universitat de Chicago.

  Va encertar, Darwin? És que va poder refutar l'argument del designi, o senzillament el va negar, tot intentant donar una explicació a la vida des d'una perspectiva atea ja de principi, que portava necessàriament a contemplar la vida com sorgida al atzar per mitjans purament naturalistes i materialistes? El doctor Johnson, especialista en l'anàlisi de la lògica dels arguments i de les evidències, examina en la seva obra, d'una manera fascinant, els arguments darwinistes i neodarwinistes, i d'altres tendències dins de l'evolucionisme, i els exposa davant el lector, perquè, a manera de jurat, jutgi per ell mateix.

El llibre Proceso a Darwin posa al descobert la natura de l'evolucionisme com la necessària conclusió d'una premissa naturalista, però no pas com la necessària conclusió de l'estudi clarivident del món dels vivents.

En paraules del Dr. Johnson,

«El que cal investigar no és, però, si hi ha buits en una teoria fonamentalment sana que ha explicat moltes coses amb èxit, sinó si el darwinisme està equivocat en principi en suposar que unes meravelloses estructures com el cos humà, o tan sols la cèl·lula bacteriana, puguin ésser produïdes per un procés material sense dirigir. Aquesta és una qüestió que mereix una investigació lliure de prejudicis, i això no solament per raons teològiques. Si la mutació i la selecció no poden aconseguir meravelles de creativitat, llavors és que la ciència va per un mal camí i cal que sigui tornada a la realitat. Com a primer pas en la direcció correcta, els crítics han d'animar als darwinistes a que deixin d'amagar pressuposicions discutibles fent recurs a dir que són uns fets o incorporant-les a la definició de "ciència", i també a que comencin a substituir paraules vagues com "evolució" per un conjunt de termes precisos que es puguin fer servir d'una manera coherent per il·luminar els punts difícils. Ningú dels dos costats de la controvèrsia hauria d'objectar a clarificar les qüestions d'aquesta manera. Ningú, és clar, que de debò vulgui trobar la veritat.

«Darwin, Marx, Freud. Aquests tres gegants del materialisme encapçalen totes les llistes dels conformadors més influents de la mentalitat del segle vint. Avui dia queden encara alguns freudians i marxistes, però fins i tot ells es sentirien incòmodes assenyalant el freudisme i el marxisme com exemples de ciència empírica. Ara coneixem aquestes ideologies com allò que sempre van ésser: unes històries fantasioses explicades per donar suport a una visió materialista del món, i recolzades per una seductora pretensió de metodologia científica. No hauríem de permetre que la por ens privi d'investigar si amb el darwinisme passa el mateix.»

Johnson, P. E., «Creator or Blind Watchmaker? [Creador o Rellotger Cec?]», a First Things, gener de 1993. Pàg. 14, Paràgraf 5 i últim.Per a més informació sobre aquest llibre o comandes, pot adreçar-se directament a la pàgina Web de
Editorial Portavoz

Si coneix la llengua anglesa, pot consultar la pàgina personal del doctor Phillip E. Johnson:
Pàgina Web de Phillip Johnson  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Procés a Darwin.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge