SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

La Presència de DéuÉs deixada de banda i ignorada en els estaments acadèmics i socials. Tots els temes de la natura i conducta humanes es tracten avui dia evitant amb molta cura tota referència a ella. Es tracta de la presència de Déu. L'home modern ha emprès la tasca de lliurar-se del seu Déu i d'establir-se ell mateix com la mesura de totes les coses. Per deixar Déu fora de tots els racons del món dels homes, s'ha emprès una de les tasques més gegantines del pensament humà. S'han buscat justificacions intel·lectuals per negar Déu com Creador, inventant explicacions enginyoses i aparentment convincents de l'origen de l'univers, de la vida i de l'home, tractant d'explicar-ho tot mitjançant un univers sorgit a l'atzar i desenvolupat a l'atzar, per deixar Déu expressament fora. També s'han inventat enginyoses explicacions per no atendre a la realitat de l'acció de Déu a la història dels homes, i s'han fet reconstruccions pretesament plausibles de l'origen i desenvolupament d'Israel, de la Bíblia i del cristianisme.

El motiu profund per cercar explicacions que deixin de banda a Déu l'expressa el mateix Déu en la Seva Paraula:

«El dolent, per la supèrbia del seu rostre, no cerca Déu; no hi ha Déu a cap dels seus pensaments. Els seus camins són torçats en tot temps; els teus judicis els té molt lluny de la seva mirada; menysprea tots els seus adversaris. Diu en el seu cor: No seré mai mogut; mai m'arribarà la desgràcia.» (Psalm 10:4-6).

«Aquell qui és la llum veritable, la que il·lumina tots els homes, arribà al món. Però, encara que era al món i l'havia creat, el món no el va reconèixer. ...» (Evangeli de Joan 1:9-10).

«La causa de la condemna rau en el fet que la llum vingué al món i els homes van estimar-se més les tenebres que la llum, perquè les seves obres eren dolentes. Tot aquell qui practica el mal avorreix la llum, i no s'acosta a la llum de por que les seves obres no es descobreixin. » (Evangeli de Joan 3:19-20).

Proposta Cristiana és això: una proposta. Una proposta cordial a reconsiderar les justificacions intel·lectuals que l'home modern dóna per negar Déu. Presentem una anàlisi de l'explicació evolucionista des d'una perspectiva filosòfica i d'anàlisi de les evidències, i trobem que l'evolucionisme es troba mancat de racionalitat i d'evidències; es presenta la Resurrecció de Jesús de Natzaret com la gran culminació de la intervenció de Déu a la història; que per això mateix Jesús de Natzaret és el Salvador dels homes que es tornen a Ell. S'analitza també la posició de l'agnosticisme, i es mostra que la seva fi és no la mort de Déu, sinó la mort de l'home i la fi de la racionalitat.

No és la missió de l'Assemblea Cristiana reformar la societat: En el cristianisme veritable no hi ha cap agenda política ni social: és una crida eminentment individual. Cada vegada que grups cristians han volgut dominar políticament la societat i «cristianitzar-la», s'han equivocat. La comunitat cristiana sí que ha de viure el seu cristianisme a tots els nivells. Però a nivell dels no cristians només pot actuar i ha d'actuar a nivell d'exhortació, de crida i de persuasió. La societat, globalment, no té remei: és de fa molt de temps una societat apòstata: és el món.

  • Pilat, el representant del dret romà, tot declarant Jesucrist innocent, el va lliurar a ser executat.
  • La religió que Déu havia donat adaptada a l'home en la carn, el judaisme, va negar el seu Messies, Jesucrist.
  • La saviesa d'Atenes se'n va burlar del missatge de la Resurrecció de Jesucrist que Pau hi va proclamar, i va rebutjar la crida al penediment.
  • I la civilització anomenada cristiana i occidental ja ha rebutjat globalment la crida de Déu al penediment i a la conversió.

Però amb aquesta Proposta Cristiana, ens adrecem al lector com persona individual. Els homes i les dones d'aquesta civilització van cap al penya-segat del judici de Déu, a recollir els fruits d'haver donat l'esquena a Déu. Però a cada home i dona d'aquesta civilització s'adreça la Paraula de Déu, per a què reconsiderin els seus pensaments, els seus camins, la seva vida i les seves creences, deixin els seus pensaments i els seus camins apartats de Déu, i donin mitja volta, tornant a Déu revelat en Jesucrist.

Déu ha parlat

Si bé antigament va parlar de manera fragmentària per mitjà dels profetes i homes de Déu, en la consumació del temps ha parlat mitjançant el Fill, Jesucrist, el Verb Etern esdevingut home i manifestat a la història, en mig de nosaltres. I aquest rebuig de Déu que ara es manifesta de tantes maneres, per la violència a vegades, per l'escarni i el menyspreu molt més freqüentment, el va patir Ell amb tota la violència que l'home va aplicar contra el Déu manifestat en carn.

Déu no és pas enemic de l'home. Vol perdonar, i crida al penediment i a la conversió. Per això no s'imposa sobre un home que el rebutja. Un dia Déu portarà a judici totes les obres dels homes; els seus pensaments, paraules i obres. Mentre tant, veu els inútils esforços de l'home cercant significat i felicitat fora d'Ell, i amb paciència va cridant als homes a què, defugint la supèrbia humanista, defugint la vanitat i la buida pretensió d'autosuficiència humana, tornin a Ell.

Déu crida als homes i a les dones a tornar al Creador d'ells, abans de cloure la història amb la Seva intervenció i judici, i d'establir finalment el Seu Regne amb poder.

Jesucrist, qui va ser crucificat a les afores de Jerusalem fa mes de dinou segles, va ressuscitar, vencent la mort. Ell ofereix a tots els homes el perdó de Déu perquè Ell va representar-nos com Home veritable, sense pecat personal, per portar tot el nostre càstig. Ell va portar la maledicció i el judici que nosaltres mereixíem i que en tota l'eternitat no haguéssim pogut exhaurir. La Seva tomba està buida, i el testimoniatge cristià de la Seva resurrecció no ha pogut mai ésser contradit. És la garantia del missatge de Déu i la clau de la proposta que Déu fa als homes pel missatge de l'Evangeli. És la victòria sobre la mort i la porta oberta a un estat nou de coses que Déu ens ofereix en Jesucrist, el cap de la Nova Creació que s'ha d'establir en el seu moment.

Aquesta és la invitació de Jesús de Natzaret, el Crist, Déu manifestat:

«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us donaré el descans. Preneu el meu jou sobre vosaltres i apreneu de mi, que sóc dòcil i humil de cor, i trobareu el descans per a les vostres ànimes, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera.» (Evangeli de Mateu, capítol 11, versets 28-30.)

Santiago Escuain


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 00 La presència de Déu.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge