SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


John N. Moore, Ph.D.
Departament de Ciències Naturals
Universitat Estatal de Michigan

Llista de fal·làcies lògiques que cal que siguin evitades per tota persona conscient i reflexiva

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain


1. Fal·làcia de l'Enverinament de les Fonts (Argumentum ad Hominem).
Aquest error lògic és comès quan hom tracta de desacreditar una font d'evidències fins i tot abans de considerar l'evidència mateixa.

2. Fal·làcia Reductiva.
Aquest error lògic és comès quan hom tracta de «reduir» quelcom complex a quelcom molt senzill, afirmant que «Això no és res més que ...», concentrant-se en un aspecte limitat del fenomen global.

3. Fal·làcia de l'Ús Indegut de l'Autoritat (Argumentum ad Verecundiam).
Aquest error lògic és comès quan hom tracta d'emprar un expert per demostrar quelcom no relacionat amb el camp de competència de l'expert, o cita un expert en un tema com donant per suposat que l'opinió de l'expert és infal·lible.

4. Fal·làcia Argumentum ad Populum.
Aquest error lògic és comès quan hom juga amb els sentiments populars, o diu als seus oïdors el que volen sentir. (Conegut també com Fal·làcia del mal ús de la democràcia.)

5. Fal·làcia de l'Ús Indegut de Termes Emocionals.
Aquest error lògic és comès quan hom fa servir paraules que tenen la intenció d'enfosquir emocionalment el tema tractat, no contribuint a una clara reflexió.

6. Fal·làcia de la Jactància Cronològica.
Aquest error lògic és comès quan hom tracta de refutar quelcom merament assignant-li una data, generalment presentant-ho com a molt antic. (També es podria conèixer com Argumentum ab Annis, o, argument per l'edat.)

7. Fal·làcia de l'Al·legació Tendenciosa.
Aquest error lògic és comès quan hom dramatitza el material que afavoreix la seva posició, ignorant o minimitzant el material que milita en contra de la seva posició.

8. Fal·làcia Post Hoc Ergo Propter Hoc.
Aquest error lògic és comès quan hom raona que quelcom és la causa d'alguna altra cosa senzillament perquè la primera és anterior en el temps.

9. Fal·làcia de l'Afirmació del Consegüent.
Aquest error lògic és comès quan hom afirma una causa per a una condició coneguda, quan pot ser que hi hagi una gran quantitat de causes diferents. (Quan els científics intenten confirmar una teoria han d'afirmar el consegüent —o sia, algun resultat— però generalment segueixen investigant cercant una causa o causes; segueixen experimentant cercant l'única causa possible.)

10. Fal·làcia Argumentum ad Ignorantiam.
Aquest error lògic és comès quan hom raona en el sentit que si una posició no pot ésser demostrada, l'altra guanya per defecte, essent que podria haver-ni més de dues possibles explicacions, sense haver-hi evidència independent disponible.

11. Fal·làcia Genètica.
Aquest error lògic és comès quan hom pretén que quelcom és «senzillament» o «només que» la seva gènesi (el seu origen), o quan algú rebaixa quelcom degut al seu origen humil o poc propici.

12. Fal·làcia de l'Ús Indegut de l'Analogia.
Aquest error és comès quan hom dóna per suposat —sense transició ni explicació de cap gènere— que les mateixes lleis que pertanyen a una situació són igualment vàlides per ésser aplicades a qualsevol situació similar, com quan hom confon la natura descriptiva de les lleis científiques (lleis naturals) amb la natura prescriptiva de les lleis socials (que regeixen la conducta de la societat).

13. Fal·làcia de la Petitio Principii.
Aquest error lògic és comès quan hom empra un argument en què hom suposa com ja demostrat allò que cal demostrar, freqüentment fent servir altres paraules. Més comunament coneguda com Petició de principi. Un exemple seria: «Aquesta institució està antiquada perquè és un anacronisme.»

14. Fal·làcia de l'Argument Circular.
Aquest error lògic, molt similar a l'anterior, se'n diferencia en què inclou una multiplicitat d'elements, amb un mínim de dos. A és demostració de B, i B és demostració d'A.

15. Fal·làcia Argumentum ad Baculum.
Aquest error lògic és comès quan hom empra la força o la intimidació en lloc de la raó i de l'argumentació (bales en lloc d'urnes, poder en lloc de persuasió, votacions en lloc d'experimentació).Identifiquem quines de les fal·làcies de raonament acabades de mencionar són comeses pels evolucionistes quan:

1. Insisteixen en que el creacionisme és religió.

2. Seleccionen només aquells elements de l'experiència que poden ésser pesats, mesurats o comptats com si fossin l'única realitat.

3. Volen fer creure que tots els científics competents i racionals accepten l'evolucionisme.

4. Apressen a que hom accepti l'evolucionisme perquè tantes persones creuen en l'evolució.

5. Fan servir els termes «Fonamentalista» o «Anti-intel·lectual».

6. Fan servir els termes «pre-científic», «vuitcentista» o «modern», «nou», «última novetat».

7. Dramatitzen similituds (d'esquelets, apèndixs, embrions, proteïnes o sang) com a base per a la identificació de relacions entre organismes.

8. Argumenten en cercles viciosos per datar roques mitjançant fòssils inclosos en elles, i els fòssils mitjançant les roques on aquests es troben.

9. Afirmen que la vida existeix, i que per tant la generació espontània ha tingut lloc.

10. Afirmen que la creació específica no pot ser assajada, i que per tant l'evolució és l'única explicació científica.

11. Apliquen críticament el principi de la selecció natural als problemes socials intentant explicar els fenòmens psico-socials mitjançant mecanismes biològics.

12. Donen com a suposat que les lluites entre animals és la norma per a les comunitats humanes.

13. Ensenyen exclusivament l'evolucionisme, encara que el problema dels primers orígens roman, pel que toca a la ciència, una qüestió oberta.

(Per a una consideració extensa d'aquest tema, vegeu Fallacies of Evolution,
per Arlie J. Hoover, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan.)  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 08 Llista Fal·làcies.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge