SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

ASSEGURANCES DE VIDA ...
i molt més!


La vida és incerta. Fem cara a la realitat: Es pot acabar, ... i queden els fills, la muller o el marit darrera. Cal assegurar llur futur per si vostè els faltés. Cal no ésser negligent. Ells depenen ara de vostè. I si vostè els falta, ... què, doncs?

Una pòlissa normal d'assegurances li servirà per a arreglar aquesta qüestió. Però ... i el futur de vostè mateix, quan mori? Quin serà? Què del més enllà de la mort? Això és quelcom que cap pòlissa d'assegurances terrenal no li pot pas arreglar.


Sí, la vida és incerta. I és savi preparar-se per al futur. La mort arribarà. I sembla que és molt legítim raonar d'aquesta manera quan es tracta de qüestions d'assegurances, però que molts es ressenten quan se'ls plantegen qüestions de fons, com: La mort --i després, què?

Si és savi preparar-se per al futur en quant a aquesta vida, per què serà que tants i tants refusen de plantejar-se seriosament la motivació de llurs vides, de la fi última del seu ésser? Tants i tants que s'omplen de papers, de pòlisses, prudents i assenyats, cobrint riscos d'incendi per llurs cases, assegurances generals contra robatoris, jubilació, automòbil a tot risc, assegurança de vida, etc., però ... sense propòsit per a viure, o almenys sense un propòsit de vida que inclogui l'Eternitat.

Ara bé, ja sabem que està molt estesa la idea, entre els «moderns occidentals», que tot això són falòrnies. Que Déu no existeix. Que la ciència ha demostrat que l'home és producte de l'evolució, que venim dels micos, ... i que quan l'home es mor, tot s'ha acabat.

Això, però, és fals. Aquesta explicació no és pas una troballa científica. En realitat no és més que una explicació des d'una filosofia determinada, materialista, que ha volgut acceptar la gent que ha refusat Déu i la seva sobirania i autoritat. I això des de la més remota antiguitat. No va ser pas originada per Charles Darwin. A part que ja estava molt estesa per molts cercles racionalistes, es remuntava a l'antiguitat pagana grega clàssica. El que sí va fer Charles Darwin va ser prendre aquella filosofia i donar-li una fraseologia i una aparença científiques. La veritat és que l'evolucionisme no és pas un descobriment de la ciència, sinó el punt de partida necessari per als científics ateus i per a totes aquelles persones que es neguen a acceptar Déu i a donar-li les gràcies com a llur Creador. Així ho reconeixen molts científics no creients. Carl F. von Weizsäcker, un físic i teòric de la cosmogonia materialista, ho confessa així en un dels seus llibres:

No és pas per les seves conclusions, sinó pel seu punt de partida metodològic que la ciència moderna exclou la creació directa. La nostra metodologia no seria honesta si negués aquest fet. No tenim proves positives de l'origen inorgànic de la vida, ni de la primitiva ascendència de l'home, potser ni tan sols de la mateixa evolució, si volem ésser pedants.

[La Importancia de la Ciencia, Ed. Labor, S.A., Barcelona 1972, pàg. 125.]

Així, l'explicació evolucionista la creuen molts científics no com a científics, sinó com a persones que no volen tenir en compte a Déu: el mateix que tantes persones del carrer. I aquesta explicació la fan servir llavors com a eina per a interpretar el món que els envolta. Però aquesta explicació, en contra del que s'acostuma a propagar, s'enfronta inexorablement amb el misteri del designi i del propòsit que veiem en tota la Creació.

Així ho diu també la Bíblia:

De fet, allò que ell [Déu] té d'invisible, com ara són el seu poder etern i la seva divinitat, d'ençà que el món és creat esdevé visible a la intel·ligència per mitjà de les obres d'ell, de manera que no tenen excusa; ja que després d'haver conegut Déu, en comptes de glorificar-lo i donar-li gràcies com a Déu, s'han abandonat als seus fútils raonaments, se'ls ha ofuscat l'enteniment. Pretenien ser savis, però s'han fet necis.

(Epístola de Pau als Romans, capítol 2, versets 20-22.)

Ara bé, segons l'explicació evolucionista materialista, tot és matèria i moviment --i res més. En aquest cas, la mort és merament l'acabament d'una vida que ve de l'atzar i que s'en va al no res. No hi ha raó per a la vida. La mort és merament la fi d'un procés solament natural que en diem la vida d'un individu.

Però ... sabem que no és veritat. Cadascú sap, en el més íntim de la seva persona, que aquesta no és pas la veritat. En el més íntim de la consciència del seu ésser, tothom sap que la mort és quelcom enemic, quelcom que és aliè al seu ésser. Ningú de debò considera la mort com un senzill acabament natural de la seva vida, per molts esforços que faci per convèncer-se d'una cosa així.

L'home, mascle i femella, no va ésser fet per a la mort. Déu ens creà per a la vida d'amistat i de comunió amb Ell, en l'àmbit d'una Creació perfecta i equilibrada, a on no hi havia la mort. Però també, com a éssers morals que els havia creat, només hi havia una manera en que la criatura manifestés el seu amor al Creador: mitjançant una lliure obediència i dependència. Aquest era el seu lloc. Però, com ens revela Déu en la seva Paraula, la Bíblia, els nostres primers pares van caure en pecat, i nosaltres naixem pecadors, hereus de la seva naturalesa, amb una voluntat oposada a Déu, enemics d'Ell, cercant de fer la nostra voluntat. Així, l'Escriptura ens revela que la mort i el dolor van entrar al món pel pecat.

Assegurances ... contra incendis, devastacions, robatoris, accidents, la mort ...

Però, ¿per què en passen tantes de coses dolentes al món? Més aviat, ¿com poden deixar de passar mentre la humanitat viu d'esquena a Déu, mentre hi ha doncs pecat al món i a les nostres vides? És molt trist recordar Déu només per donar-li la culpa de les desgràcies, de desgràcies que esdevenen sobre la raça nostra perquè hem pecat, perquè vam caure en Adam i perquè mantenim aquesta rebel·lió en les nostres vides, perquè som injustos, havent-nos apartat de Déu, el nostre Creador, qui és vida i llum i amor. I la Bíblia diu que si no ens penedim, tots acabarem igual (veure Evangeli de Lluc, 13:1-5ss.).

Com podem gosar de donar-li les culpes dels nostres mals a Déu quan l'estem negant, quan no el coneixem, quan estem enemistats contra ell? Quan refusem de tornar a Ell i ens neguem a escoltar el Seu clam cridant-nos a rebre la Seva misericòrdia i salvació?

El qui creu en el fill té la vida eterna; en canvi, qui es nega a creure en el Fill, no veurà la vida, sinó que damunt seu pesa la ira de Déu.

(Evangeli segons Joan, capítol 3, verset 36.)

Que estrany! Ésser tan prudents per al Temps, però tant negligents quant a l'Eternitat! Arronsant les espatlles amb una culpable indiferència en quant Déu, vivint en pecat, d'esquenes a Aquell per qui i per a qui hem estat fets! Vivint de manera culpable, envoltant-nos de mentides en quant a Déu i envers els altres, i, també, sofrint-les dels altres. Fins i tot tantes vegades amb aquells que tenim més a prop. Prenent-nos a la lleugera les relacions més entranyables, tacant les nostres vides i els nostres cossos amb pràctiques que sabem dolentes. I cobrint-nos d'un núvol de falsa respectabilitat que no podrà pas suportar el judici de Déu. Tot això fruit del nostre allunyament de Déu.

Va haver-hi una vegada un home que es deia Saule, de la ciutat de Tars. Aquest home era fariseu, molt escrupolós en l'observança religiosa, tractant d'agradar Déu per mitjà de les seves pròpies bones obres, complint externament la Llei de Déu, i enemic del missatge del Crist i de la Creu. Un dia, el Jesús ressuscitat se li va aparèixer en el camí de Damasc, i Saule es va tornar a Crist. Fou l'Apòstol Pau. Més endavant, escrivint als de Corint, una ciutat de Grècia, els deia:

Així que, qualsevol que està unit a Crist, és una nova creació; tot allò antic ja ha passat, i una nova realitat s'ha fet present. I tot és obra de Déu, qui ens ha reconciliat amb ell per mitjà de Crist, i ens ha confiat el ministeri de la reconciliació; vull dir que Déu, per mitjà de Crist, estava reconciliant el món amb ell mateix, passant per alt les seves transgressions, i disposant en nosaltres el missatge de la reconciliació. Així, doncs, som ambaixadors de Crist, i és com si Déu exhortés per mitjà nostre. Us preguem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Al qui desconeixia per complet el pecat, li carregà el pecat per nosaltres, per tal que nosaltres obtinguéssim la rehabilitació de Déu per mitjà d'ell.

(2(a) Carta als de Corint, capítol 5, versets 17-21.)

Déu et crida al penediment. A que canviïs de manera de pensar referent a Ell i tu mateix. A que reconeguis de cor la teva culpa davant d'Ell. A que et deixis de subterfugis. A que deixis d'acusar-lo a Ell. A que abandonant la teva rebel·lió et tornis a Ell. És Déu qui et crida a que et reconciliïs amb Ell. I en el Seu amor per a tu, Ell va enviar el Seu Fill unigènit per a què tot aquell qui cregui en Ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna.

Però, si no ens penedim, tots acabarem igual: «Perquè la paga del pecat és la mort, mentre que el do gratuït de Déu és la vida eterna en Crist Jesús, Senyor nostre.» (Carta als Romans, capítol 6, verset 23). Escull, doncs, la vida, la vida que és en Crist Jesús, i la joia que Déu ofereix a tots i que dóna als Seus: <<Feliç aquell qui té la culpa esborrada, ... Feliç l'home a qui el Senyor no li té en compte la culpa, i dintre seu ja no manté cap dolenteria.>> (Psalm 32, verset 1). Jesús va dir: «Jo he vingut per que tinguin vida, i la tinguin en abundància» (Evangeli de Joan, capítol 10, verset 10). Ara bé, aquesta sí que és una veritable assegurança!


Si vols rebre gratuïtament un Evangeli segons Joan, fes-nos arribar un missatge sense cap mena de compromís a l'adreça al peu. També pots llegir l'Evangeli de Sant Joan directament, i la resta de la Bíblia en línia: La Bíblia en Català  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Assegurances de vida.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge