SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

Reflexions en torn a l'ateismePER què serà que l'home modern està tan interessat en que tot s'hagi fet sol? Quines raons hi ha per a tots els moderns guarniments mentals que indueixen a acceptar la idea de l'Evolució? Creiem que la següent cita d'Aldous Huxley sobre aquest tema és més que esclaridora:

Jo tenia motius per no voler que el món tingués sentit; fou per això que vaig pressuposar que no en tenia cap, i vaig poder trobar, sense dificultats de cap mena, raons satisfactòries per aquesta pressuposició. ... El filòsof que no troba significat al món no està interessat exclusivament en un problema de metafísica pura: també està interessat en demostrar que no hi ha cap raó vàlida per la que ell personalment no pugui fer allò que te ganes de fer. ... En quant a mi mateix, com és sens dubte el cas entre els meus contemporanis, la filosofia de l'absència de significat fou essencialment un instrument d'alliberament. L'alliberació que desitjàvem era simultàniament un alliberament d'un cert sistema polític i econòmic i també un alliberament d'un cert sistema de moralitat. Ens enfrontàvem a la moralitat perquè interferia amb la nostre llibertat sexual.*

Veritablement, no s'accepta tant l'evolucionisme perquè científicament sigui convincent. ¿No és veritat que un impuls molt fort és fugir de tot pensament de Déu? Perquè, naturalment, comporta inevitablement el pensament de que en aquest cas ens devem al nostre Creador. No, les coses no s'han fet pas soles. Però tot l'ingent esforç d'enginy, imaginació i fantasia a fi i efecte de crear en la imaginació un univers originat sense Déu, que és l'esforç del modern paganisme, mostra precisament la fondària de la crisi moral de l'home modern, la seva perversió moral, la seva terrible necessitat de penediment, de conversió, de tornar vers Déu, com el Fill Pròdig que havia abandonat el seu pare.

Déu t'està esperant. Sí, el teu Déu, el teu Creador, t'espera amb els braços oberts per donar-te una acollida plena d'amor. Un amor immens, sense límits, insondable, i espera donar-te una vida plena, més enllà del que puguis imaginar-te.

Perquè Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill Unigènit perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna.

(Evangeli de Joan, capítol 3, verset 16)

Jesucrist va dir:

Jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància.

(Evangeli de Joan, capítol 10, verset 10)


* Huxley, Aldous: "Confessions of a Professed Atheist" (Confessions d'un ateu profés), Report: Perspective on the News, Vol. 3, Juny, 1966, pàg. 19. Tornar al text


  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Ateisme i motivacions.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge