SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

BAIXEN BANDERES

[Aquest article fou escrit amb ocasió de la desaparició de la Unió Soviètica l'any 1991.]


Aquest any ha estat un any de molt moviment de banderes. Hem vist baixar i pujar banderes. Però la més significativa de les que ha estat baixada és la de la falç i el martell.

L'Estat Soviètic ha estat un fracàs colossal. No té paral·lel en tota la història. Un estat basat en una filosofia que denunciava i escarnia tota realitat espiritual transcendent per a l'home, i que volia edificar el paradís a la terra, a esquenes de Déu. La terra era la única realitat, i aquesta vida la única vida. I el únic que va aconseguir va ser uns països-presons i fam i frustració, material i espiritual.

El marxisme cercava la salvació a la terra, com la única meta de l'home. La baixada de la bandera soviètica n'és un testimoniatge més de l'esterilitat de tots aquests plantejaments.

Pel marxisme, les estructures eren les que feien que l'home fos pecador, avar, egoista. Calia canviar les estructures i arribar al comunisme, a la societat perfecta. Llavors l'home canviaria i obtindria la salvació, una vida sense explotació de l'home per l'home, una vida econòmicament segura. Tot girava al voltant de l'economia, del que és material. Aquí l'home trobaria tota la satisfacció. I es va passar a adoctrinar els homes en un dogmàtic materialisme teòric.

Pel marxisme, la mort era una component natural de la vida. I la vida era economia. Però davant de la mort, d'aquest fet brutal, tota persona reflexiva s'hi detura.

La realitat íntima de l'home es resisteix a l'evangeli materialista. Hi ha coses que no lliguen, excepte pels que no pensen de debò. Quan hom reflecteix, el temor davant de la mort no és per deixar d'existir, sinó que està lligat amb la culpa ... amb la culpa pròpia de la que hom n'està conscient —quan pensa de debò. I en contrast al marxisme, Jesucrist va ensenyar que la culpa de l'home li prové del més íntim del seu cor. Efectivament, Jesucrist diu que és del cor de l'home, de l'home caigut, d'on surten totes les seves maldats, odis, passions, enveges, robatoris, impureses, etc. Aquest és, si volem ésser honrats, un diagnòstic encertat. I la mort, segons la Paraula de Déu, és la conseqüència del pecat.

Baixen banderes, i en pugen d'altres ... i l'home segueix cercant i cercant respostes, però fugint de Déu, del Déu que ha parlat.

Del Déu que ha parlat a la història, del Déu que s'ha manifestat en el Crist, d'aquell Déu que dóna totes les preguntes de l'home i totes les Seves respostes a la Bíblia.

Quantes ideologies s'esfondraran encara? Ha caigut l'Imperi Soviètic. L'Occident materialista i hedonista va cada vegada més de capa caiguda. Unes masses insatisfetes, adoctrinades en un materialisme pràctic i hedonista, només recercant el plaer per omplir-se, i lliscant cada vegada més en el cinisme i la amoralitat. I amb l'abandonament del Déu viu i veritable revelat en el Crist, davant del buit espiritual que en resulta, pugen les pràctiques d'espiritisme i ocultisme.

El camí de l'Orient Soviètic ha donat pedres en lloc de pa. El camí de l'Occident materialista porta a una casa de sensualitat, de xocolata i caramel. Però la bruixa és a dins. La bruixa de les ciències prohibides, de la màgia i de l'espiritisme, cridant la curiositat d'ànimes que rebutgen un Déu amorós i just. El Déu que ha designat a Jesucrist com a jutge de vius i de morts. El Déu que va estimar de tal manera el món, que va donar el Seu Fill unigènit, per a que tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna. (Evangeli de Sant Joan 3:16). El Déu que ofereix perdó de la culpa i vida eterna al que es rendeix a Crist creient en Ell. El Déu manifestat en Crist, qui va prometre: Jo he vingut per a que tinguin vida, i per a que la tinguin en abundància.

Quants més experiments ideològics farà l'home en la seva llarga fugida de Déu? Quants davantals més de fulles de figuera farà per cobrir la seva nuesa espiritual, moral i intel·lectual? Quantes banderes més baixaran, en aquell dia que Déu jutjarà tots els afers, fins i tot els més secrets, de cada ésser humà?


  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge