SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Phillip Johnson

Darwin, Marx, Freud


Extractat de «Creator or Blind Watchmaker», a First Things, gener de 1993. Pàg. 14


Paràgraf 5.

Allò que cal investigar no és, però, si hi ha buits en una teoria fonamentalment sana que ha explicat moltes coses amb èxit, sinó si el darwinisme està equivocat en principi en suposar que unes meravelloses estructures com el cos humà, o tan sols la cèl·lula bacteriana, puguin ésser produïdes per un procés material sense dirigir. Aquesta és una qüestió que mereix una investigació lliure de prejudicis, i això no solament per raons teològiques. Si la mutació i la selecció no poden aconseguir meravelles de creativitat, llavors és que la ciència va per un mal camí i cal que sigui tornada a la realitat. Com a primer pas en la direcció correcta, els crítics han d'animar als darwinistes a que deixin d'amagar pressuposicions discutibles fent recurs a dir que son uns fets o incorporant-les a la definició de «ciència», i animar-los també a que comencin a substituir paraules vagues com «evolució» per un conjunt de termes precisos que es puguin fer servir d'una manera coherent per il·luminar els punts difícils. Ningú dels dos costats de la controvèrsia hauria d'objectar a clarificar les qüestions d'aquesta manera. Ningú, es clar, que de debò vulgui trobar la veritat.

Últim paràgraf:

Darwin, Marx, Freud. Aquests tres gegants del materialisme encapçalen totes les llistes dels conformadors més influents de la mentalitat del segle vint. Avui dia queden encara alguns freudians i marxistes, però fins i tot ells es sentirien incòmodes assenyalant el freudisme i el marxisme com exemples de ciència empírica. Ara coneixem aquestes ideologies com allò que sempre van ésser: històries fantasioses explicades per donar suport a una visió materialista del món, i recolzades per una seductora pretensió de metodologia científica. No hauríem de permetre que la por ens privi d'investigar si amb el darwinisme passa el mateix.


  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Darwin, Marx, Freud CT.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge