SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

Joventut i Esperança


N'hi ha, d'esperança? La vida, per a què és? ¿Hem vingut del no res per a anar de nou al no res a la mort? I la mort, per què? ¿Per què el sofriment, de grans i de petits, de forts i d'indefensos? Per que n'hi ha tant, de mal? Hi ha resposta a la vida? En té de sentit, la vida?

Aquest és un bon munt de interrogants que es fa avui dia el jovent. En resum, val la pena, viure? Si tot el que ens envolta no té sentit ... per a què esforçar-se a viure?

La mateixa societat que denuncia el «passotisme» en el jovent (i no pas tot el jovent n'és, de «passota») li nega al jovent, parlant en general, tota raó per a viure. ¿Que volem dir amb això?

¿Quines raons se'ls hi pot donar als joves per a no passar de tot, per una banda, o per a que no es lliurin a un cinisme total, per l'altra, quan en la formació que se'ls dona des de l'escola, i des dels mitjans de comunicació (TV, ràdio, premsa, etc.) se'ls està bombardejant contínuament amb la idea de que l'home és un animal més que ve d'altres animals, i que tot l'univers i la vida són producte d'una evolució cega i no dirigida, que la totalitat de la realitat és l'entorn material que ens envolta, tancat definitivament per la mort, que és la fi del ésser humà.

Amb aquest tipus d'ensenyament queda destruïda tota base per valorar el bé i el mal. ¿Quina importància tenen la vida i la mort, la veritat i la mentida, l'amor i l'odi, la rectitud i la perversió, en un univers sorgit del atzar i destinat a la mort tèrmica, sense cap realitat transcendent, i per uns éssers com els humans que, si és veritat la moderna mentalitat acadèmica, no són res més que uns animals molt «evolucionats», però que de res no venen, a res no van, i per a res no viuen? Pensant-ho de debò i a fons, ¿de què serveix parlar de la bondat de la veritat i de la dolenteria de la mentida, de la bondat de l'honestedat i de la dolenteria de l'engany, de «virtut» i de «vici», en un context veritablement materialista i sense Déu ni eternitat ni sentit a la vida més que el que cadascú n'hi vulgui donar?

Oferim una informació que dóna l'esperança, però no una esperança irreal sinó una de veritable. La meravella de la vida denuncia l'obra de Déu, com també la meravella de tot l'univers. Però més important, hi ha grans i poderoses raons per a saber que la mort no és la fi de l'ésser humà. Crist va ressuscitar, i n'hi ha de raons poderoses per creure-ho. I en Crist i en la revelació de Déu es troba no solament l'explicació del mal i del sofriment, sinó encara més, la seguretat de la seva fi definitiva. La mort i la resurrecció del Crist, Déu fet home, de la Paraula feta carn, solucionen la qüestió del mal global, que ha de veure la seva fi, i també dona la base per al perdó de la culpa individual de cadascú davant Déu.

Perquè n'hi ha, de culpa. L'ésser humà, de manera individual i col·lectiva, ha donat l'esquena a Déu, i s'ha separat de la font de la vida. Déu crida l'home perquè torni a Ell. Crida a que els pecadors es reconciliïn amb Ell. A aquells que també en el seu temps es pretenien ja prou bons davant Déu, Jesús els va reprendre així: No he vingut a cridar justos, sinó pecadors (Evangeli de Mateu, 9:13). I se'ns clarifica a l'Epístola als Romans, capítol 3:10: No hi ha cap just, ni un de sol. Amb això, Déu està cridant una munió de rebels, mentiders, maldients, falsaris, defraudadors, lladres, maliciosos, i pervertits en esperit, ànima i cos, a que deixin els seus camins de desobediència, a que es deixin d'excuses pseudo-intel·lectuals, i que tornin a Ell. Així ho diu el profeta Isaïes: Que l'impiu deixi el seu camí, i el malvat els seus pensaments, i que es torni a Jahvè, qui tindrà compassió d'ell, i al Déu nostre, que serà ample en perdonar. Perquè els meus pensaments no són pas els vostres pensaments, ni els vostres camins són els meus camins, diu Jahvè. Perquè tal com els cels són més alts que la terra, així són els meus camins més alts que els vostres camins, i els meus pensaments més alts que els vostres pensaments (capítol 55, versets 7-9).

I aquest perdó que Déu ens ofereix no és un simple deixar de banda les nostres injustícies. El seu perdó no és un perdó barat. És un perdó que va costar que Déu el Fill, esdevingut Home veritable, Jesús de Natzaret, sense pecat, morís com a representant de la raça humana. Ell va portar voluntàriament sobre Si mateix la maledicció i la pena que la nostra culpa mereixien en justícia, per quant Déu no podia pas, en absolut, passar per alt la seva justícia per a perdonar els pecadors. Així ho expressa l'Escriptura: Perquè Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill Únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna (Evangeli de Joan, capítol 3, verset 16).

Sí, som cridats a tornar a Déu, i el camí per això és mitjançant la fe en el Crist com a mort pels nostres pecats i ressuscitat per a la nostra justificació (veure la Carta de l'apòstol Pau als Romans, capítol 10, versets 8 i 9, i la seva primera carta als Corintis, capítol 15, versets 3, 4).

De Déu el Fill fet home en Crist, en diu el profeta Isaïes: En tota l'angoixa d'ells fou Ell també angoixat, i l'Àngel de la seva presència els salvà; en el seu amor i en la seva clemència els redimí ... (Isaïes, capítol 63, verset 9), i Ell fou ferit per les nostres transgressions, molt pels nostres pecats; el càstig de la pau nostra fou sobre ell, i per les seves nafres hem estat nosaltres curats. El mateix Déu va entrar en els nostres sofriments i fatigues, i, encara més, va patir per nosaltres la maledicció de la Justícia per a que nosaltres, creient en Ell, fóssim acceptats per Déu. Déu, per mitjà de Crist, estava reconciliant el món amb ell mateix, passant per alt les seves transgressions, i disposant en nosaltres el missatge de la reconciliació. Així, doncs, som ambaixadors de Crist, i és com si Déu exhortés per mitjà nostre. Us preguem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Al qui desconeixia per complet el pecat, li carregà el pecat per nosaltres, per tal que nosaltres obtinguéssim la rehabilitació de Déu per mitjà d'ell (Segona Carta de l'apòstol Pau als Corintis, capítol 5, versets 19-21).

Reconeix que Déu és Déu. El teu Creador t'està esperant, amb braços oberts d'amor. Ell va morir per tu a la Creu, i és el Ressuscitat el qui et convida amb aquelles paraules: Jo sóc la porta; el qui entra a través de mi se salvarà; podrà entrar i sortir, i trobarà pasturatges. El lladre només ve per robar, matar i destruir; jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància (Evangeli de Joan, capítol 10, versets 9 i 10).

En Ell trobaràs el perdó de la teva culpa davant Déu, i plenitud de vida, ja ara i per tota l'eternitat.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Esperança (1).rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge