SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

Falsos profetes


En els temps de l'Antic Testament veiem tota una sèrie de reis malvats que s'envoltaven de falsos profetes pagats per a que els digueren coses agradables, i els mantinguessin la consciència tranquil·la. De fet, un dels més malvats reis d'Israel fou Acab. Aquest home, sota l'influència de la seva tristament famosa dona Jezabel, va cometre moltes iniquitats. Va introduir a Israel el culte al fals deu Baal, a qui se li oferien sacrificis humans, de nens petits arrabassats als seus pares, i altres coses terribles.

En certa ocasió en que el rei anava a fer la guerra contra uns enemics, va demanar consell als seus falsos profetes. Tots ells li deien que Déu estava amb ell, i que li donaria la victòria. Però Josafat, rei de Judà, aliat amb el d'Israel, li va demanar si no hi havia cap profeta de Déu a qui poguessin consultar, en lloc d'aquella colla d'evidents aduladors. Acab li va contestar que sí, que n'hi havia un, però que ell l'odiava, perquè sempre li profetitzava mals, i no bens! (Segon llibre dels Reis, 22, 8.)

És a dir, que Acab escoltava només el que li agradava. Estava lluny de Déu, era també un assassí, i defenia un culte idolàtric que implicava enormitats com sacrificis d'infants a Baal. Naturalment, no seria gaire bo el que Déu li havia de dir!

Avui passa el mateix. No ens agrada sentir el que Déu té per dir-nos. Perquè vivim d'esquenes a Ell, la nostra vida és una vida de pecat, de fracàs, de lluites i rancúnies, avorrint i essent avorrits. Sense direcció, sense Déu ni esperança al món. Però no ens agrada sentir prèdiques. Com tampoc al rei Acab.

No ens agrada sentir que «la paga del pecat és la mort». I que «Déu jutjarà els vius i els morts». No ens agrada sentir la crida de Déu al penediment i a tornar cap Ell. ¡Som pecadors, però no ens agrada sentir aquesta veritat! I doncs què fem? Com Acab, ens envoltem de falsos profetes, de revistes, llibres i filosofies que ens diuen que en el fons som bons, que no hi ha Déu, o que si n'hi ha, que no ens hem de preocupar de res.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Falsos profetes.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge