SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

La negació de la culpa


UN dels fenòmens més notables en l'actual corrent ideològica és la negació de la culpa, de la responsabilitat moral, de les persones. I la implantació de corrents espirituals que minimitzen o anul·len el concepte de culpa i responsabilitat.

Però la negació de la culpa com a concepte no porta pas a la desaparició de la culpa com a realitat. Mitjançant manipulacions mentals, es pot aconseguir que desapareguin els «sentiments de culpa»; a això la Bíblia en diu cauteritzar la consciència. Però és un mal remei. La culpa objectiva, davant Déu, segueix essent-hi. La responsabilitat moral per haver mentit, defraudat, desitjat o haver fet el mal a algú. La responsabilitat moral, la culpa, per viure d'esquenes a Déu en lloc de escoltar la Seva veu.

La Bíblia dóna una altra resposta a la realitat de la culpa moral que la d'una manipulació mental per fer-ne desaparèixer els sentiments. La Paraula de Déu no es limita a fer desaparèixer els símptomes. Això seria un remei força perillós, atacar només els símptomes, sense fer-ne desaparèixer la causa. No, Déu vol eliminar la causa mateixa del mal en les persones, i tots els fruits, els resultats, del mal.

La primera arrel del mal en les persones és la seva enemistat contra Déu. I Déu va al cor mateix d'aquest mal, cridant les persones a que es reconciliïn amb Ell.

Però Déu, com Just, no pot pas deixar passar el mal sense retribució. El mal que hem fet, la Justícia de Déu en demana el pagament. Déu no pot deixar d'ésser Just, i els nostres pecats, les nostres mentides, les nostres impureses, les nostres malignitats, murmuracions, i el nostre apartament de Déu comporten una culpa real que Déu no pot senzillament perdonar perquè és bo. Ben al contrari, per quant és infinitament bo, aquesta natura eternament i infinitament bona el porta irrevocablement a castigar el pecat.

Per això Ell, en la Seva misericòrdia i amor infinits, va donar Jesús. Ell va néixer per participar, sense pecat, de carn i sang, fent-se de la nostra raça humana, a fi de donar-se voluntàriament per nosaltres a la mort. La mort i la condemnació són la paga del pecat. I Ell, a la Creu del Calvari, va prendre sobre Ell mateix la càrrega de la nostra culpa. Per a que tot aquell qui creu en Ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna.

La Justícia de Déu va quedar satisfeta amb el sacrifici d'Aquell veritable Home representant de tots aquells homes que es refugien en Ell, en el que Ell és i ha fet per nosaltres. I Déu va manifestar la satisfacció de la Seva Justícia ressuscitant Jesús, de manera que Ell, ressuscitat, és la eterna garantia dels qui creuen en Ell per salvació; per vida eterna; per acceptació davant Déu en la reconciliació que Déu proclama per mitjà de Jesús.

Ell va portar el càstig de tots els que creuen en ell. I en ressuscitar, va vèncer la mort i ens va obrir la porta de l'esperança veritable i gloriosa d'una nova creació, en la que els redimits tindran una vida plena de joia i meravella, sense infermetats, dolor ni mort, per tota l'eternitat. És d'aquesta manera que Déu ha actuat mitjançant l'ofrena del Seu Fill en el Seu amor vers nosaltres. No negant la realitat del nostre pecat, de la nostra culpa i de la terrible situació en que ens trobem. No, sinó que en Jesús, Déu el Fill es va fer com un de nosaltres, excepte en el pecat, i va assumir totes les conseqüències del pecat sobre Ell mateix, fins el punt de ser abandonat pel Pare i rebre a la creu tot el nostre càstig.

No acceptis els falsos remeis de la psicologia humana, amb el perillós tractament de solament fer desaparèixer els símptomes, els sentiments de culpa. Accepta el remei de Déu, la Seva Justícia satisfeta en la Creu de Crist, que va morir el just per nosaltres els injustos, per portar-nos a Déu. Ell va tractar l'arrel del problema. I és per això que la Paraula de Déu diu, sobre aquells qui s'acullen a Ell:

Ara, doncs, no hi ha cap condemnació pels que estan en Crist Jesús. (Romans 8:1)

Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu per mitjà del Senyor nostre Jesucrist. (Romans 5:1)


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal

 

Nom original del fitxer: La culpa.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51

 

© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge