SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

La natura de la realitat

Consideracions sobre Lluc 8:26-39


a) El món dels homes està submergit en una esfera no solament material, sinó també espiritual.
b) En aquesta esfera espiritual no hi ha solament les operacions de Déu, sinó també d'éssers espirituals hostils. Cf. Ef 6.
c) L'home està esclavitzat pels poders de les tenebres, fins que el Fill de Déu no ve a alliberar-lo.
d) L'home no pot veure les coses amb un clar criteri fins que Crist no l'allibera.
e) L'alliberament porta a un desig de seguir a Jesús.
f) L'alliberament porta a un desig de compartir amb altres les grans coses de l'alliberament obrat pel Senyor (Jesús és Déu, cf. v. 38 i v. 39).
g) L'acció del Senyor entre els homes provoca també una sensació d'incomoditat entre els que no creuen, que prefereixen mantenir-se en la seva aparent comoditat i no ésser trasbalsats de la seva actual posició.


Text de l'Evangeli de Lluc 8, 26-39

26 I navegaren cap a la regió dels gadarens, que és enfront de Galilea. 27 I quan va sortir a terra, el vingué a trobar un home d'aquella ciutat el qual tenia dimonis des de feia molt de temps, i no duia vestit ni habitava en cap casa, sinó en els sepulcres. 28 En veure Jesús, cridà i va caure davant d'ell i digué amb veu forta: Què hi ha entre jo i tu, Jesús, Fill del Déu Altíssim? Et suplico que no em turmentis. 29 Perquè manava l'esperit impur que sortís d'aquell home; perquè l'arravatava moltes vegades i estava lligat, guardat amb cadenes i grillons, però trencava els lligams i el dimoni se l'emportava cap als deserts. 30 Jesús li preguntà dient: Quin és el teu nom? I digué: Legió. Perquè havien entrat en ell molts dimonis. 31 I li suplicaven que no els manés que se n'anessin a l'abisme. 32 I allà per la muntanya hi havia un gran ramat de porcs pasturant, i li suplicaven que els permetés d'entrar en ells. I els ho va permetre. 33 Els dimonis van sortir de l'home i es van ficar dins dels porcs, i el ramat es precipità penya-segat avall cap al llac i es va ofegar. 34 I els qui pasturaven, en veure el que havia passat, van fugir i anaren a fer-ho saber per la ciutat i pels camps. 35 I van sortir a veure el que havia passat. Vingueren a Jesús, i van trobar l'home de qui havien sortit els dimonis assegut als peus de Jesús, vestit i en el seu seny; i els va agafar por. 36 I els qui ho havien vist també els van explicar com havia estat alliberat l'endimoniat. 37 I tota la multitud de la rodalia dels gadarens li van demanar que s'allunyés d'ells, perquè estaven dominats d'una gran por. I ell va pujar a la barca i se'n tornà. 38 L'home de qui havien sortit els dimonis li demanava de quedar-se amb ell, però Jesús l'acomiadà dient: 39 Torna a casa teva i conta tot el que Déu ha fet per tu. I se n'anà per tota la ciutat publicant tot el que Jesús havia fet per ell.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Natura de la Realitat.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge