SEDIN
Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPANYA | SPAIN   ||||||||


Robert Deyes[*]

L'ARN catalític — un catalitzador indigne d'una discussió seriosa sobre l'origen de la vida


Durant les últimes dècades, la recerca de la vida extraterrestre ha estat un punt focal de l'exploració de l'espai. Mentre la idea d'éssers extraterrestres a la recerca de nous planetes habitables segueix generant polèmica en els cercles científics i religiosos, més recentment, en la conferència de astrobiologia de la Pontifícia Acadèmia de les Ciències (1), una sèrie d'investigacions contemporànies s'ha centrat en els organismes unicel·lulars primitius (2). Astrobiòlegs com Richard Hoover afirmen confiats que la vida primitiva existeix fora de la nostra pròpia terra (3-4). Des que la nau espacial de la NASA Galileu va passar el 1998 prop d'Europa, la lluna de Júpiter, molts consideren més que probable l'existència de bacteris en aquesta gelada lluna (5-6).

La noció que la vida podria desenvolupar-se així, sense més, allà on hi ha les condicions ambientals apropiades, exigeix per descomptat un gran salt de fe. És una noció que passa per alt una multitud de factors crítics, sobretot l'origen d'alguna classe de material genètic codificant. Stephen Mojzsis, de la Universitat de Colorado, presentava l'analogia que el fet que hi hagi un escenari en un teatre no vol dir que els actors estiguin presents i llestos per a exercir els seus papers respectius (7). Quins processos haurien hagut de donar-se per portar a una barreja de compostos químics al nivell exigit de funcionalitat mínima sobre la qual pogués començar a actuar la selecció natural darwinista?

El paleontòleg Niles Eldredge va captar la rellevància d'aquesta pregunta en el seu discurs sobre els ritmes evolutius, amb la seva observació de que «hi ha una enorme diferència entre una col·lecció de molècules orgàniques incapaces de captar l'energia necessària per catalitzar la seva pròpia replicació, i un sistema organitzat que posseeix exactament aquesta capacitat» (8). Destacats pensadors, com el biofísic Paul Davies, sostenen la idea que la vida va sorgir precisament perquè va aconseguir «alliberar-se dels grillons de les lleis físiques i del món determinista, algorítmic» (9). Davies conclou que una aleatorietat inicial és l'única manera per la qual podríem haver arribat a la complexitat biològica especificada que trobem en la vida coetània (9). No obstant això, com haguessin pogut aconseguir arribar a tals activitats uns polímers moleculars mancats de qualsevol activitat funcional, només per mitjà d'esdeveniments aleatoris?

En els darrers vint anys han sorgit diverses pistes interessants en l'àmbit de l'ARN catalític. Experiments realitzats a finals dels anys 80 i 90 van revelar que certs tipus d’ARN tenien activitats catalítiques intrínseques (10). Bioquímics d’anomenada en l'estudi de l'ARN com Tom Cech, Dan Hershlag, Luc Jaeger i Anne Marie Pyle van aportar detalls clau sobre els processos que porten l'ARN a plegar-se en formes catalíticament actives (1910-1912). Amb la demostració de les seves capacitats enzimàtiques i de suport d'informació, l'ARN va sorgir com un candidat favorit a la recerca de la molècula que pogués haver engegat el tret de sortida del començament de la vida (13). El missatge promulgat pels partidaris del «món de l'ARN» era que, mitjançant una selecció natural darwinista, les mutacions van poder haver produït activitats catalítiques que es van anar millorant a través de generacions successives de replicació (13).

Probablement per a disgust dels proponents de la famosa hipòtesi sobre el «món d'ARN», el químic de Duke University David Deam, juntament amb altres, va desacreditar convincentment aquesta hipòtesi, basant-se en què els processos necessaris per a la formació de biopolímers haurien estat summament ineficaços en una terra sense vida. Les seves conclusions van resultar contundents:

«Està prou clar que seria difícil arribar directament a un món d'ARN (o també al seu precursor molecular) a partir de compostos orgànics dissolts en un oceà global (Joyce, 1991). Fins i tot si existís la possibilitat de generar nucleòtids químicament activats capaços de polimeritzar-se i de formar ARN en solució, en absència d'algun mecanisme que els concentrés es trobarien summament diluïts, i no podrien haver-se donat cap altres reaccions... [Aquestes] ineficàcies inherents semblen ser inconseqüents amb anar més enllà de les etapes inicials de la generació de monòmers i potser d'alguns polímers aleatoris.» (13)

Les meves pròpies investigacions durant la meva estada a la Universitat d'Estrasburg, a França, van servir per consolidar el meu propi escepticisme sobre el paper de l'ARN en l'origen de la vida (14). Fent servir algoritmes que simulen els plecs d'àcids nucleics, vaig treballar amb altres per dissenyar unes molècules catalítiques especials d'ARN anomenades ribozims, que identificaven de manera molt específica seqüències d'ARNm dins de la cèl·lula i les tallaven (vegeu la figura més avall; Ref 15). Com aviat vaig descobrir, aquestes «tisores» moleculars no només havien de complir uns estrictes criteris en les seves seqüències per poder discriminar entre els ARNs adequats i els no desitjats, sinó que també havien de ser prou curtes per alliberar dels seus productes de reacció i quedar disponibles per a altres rondes de talls (16). Aquest últim punt és molt important si el ribozim ha d'exhibir la capacitat de catalitzar repetides vegades una determinada reacció (17).

ARN Ribozim

FIGURA: Gel de poliacrilamida 12% exhibint: Carrils 1,3 - ARN objectiu; Carrils 2,4 – ARN ribozim; Carrils 5-7 - Curs temporal de la digestió del ribozim in vitro (que s'observin els productes d'escissió en la meitat inferior del gel).


Amb prou penes es podria dir que el meu meticulós disseny d'uns ribozims representa de manera realista el procés de selecció darwinista. Si jo no hagués escollit les meves seqüències amb tota cura, no hauria obtingut els efectes desitjats en introduir aquests ARNs a l'interior de les cèl·lules. Els meus propis resultats es feien ressò de les conclusions del biòleg estructuralista Thomas Creighton, que comentava que «la dificultat fonamental amb el panorama del món de l'ARN és que és difícil explicar com aquestes molècules s'haguessin pogut sintetitzar en una sopa primordial» (18).

Mentre que diversos equips científics han demostrat diversos tipus d'activitat ribozimática incloent la formació d'enllaços pèptids i la lligadura d'ARN, el camp d'aquestes activitats empal·lideix davant l’ampli repertori de funcions proteíniques conegudes (19). Així, en quina mesura podem considerar suficient l'ARN catalític per a la formació de components que poguessin posteriorment acoblar-se per constituir les formes més simples de vida? D'altra banda, l’execució d'aquestes activitats en el laboratori només és possible guiant deliberadament aquestes molècules d'ARN cap a punts funcionals predeterminats (19, 20).

Escrivint en els anys 70, el zoòleg Richard Dawkins va compondre el següent «Himne a la causalitat natural»;

«[La sopa primordial] ha d'haver estat poblada per varietats de molècules estables, estables en el sentit que o bé les molècules naturals duraven molt de temps, o bé que es replicaven ràpidament, o que es replicaven amb precisió. Les tendències evolutives cap a aquestes tres classes d'estabilitat van tenir lloc de la següent manera: si haguéssim pres mostres d'aquesta sopa en dos moments diferents, la mostra posterior hauria contingut una fracció més elevada de varietats moleculars amb alta longevitat / fecunditat / fidelitat de còpia. Això és essencialment el que vol dir un biòleg quan està parlant d'éssers vius, i el mecanisme és el mateix —la selecció natural. » (21)

Han passat trenta anys des d’això, i segueix sense haver carn en els ossos dels pelegrins somnis de Dawkins. Des del punt de vista del món d'ARN, segueix sense convèncer-me en absolut.

Literatura Citada

1. Tom Chivers (2009) The Vatican Joins The Search For Alien Life, Veure http://www.telegraph.co.uk/science/space/6536400/The-Vatican-joins-the-search-for-alien-life.html

2. David Malin (2004) Heaven and Earth: Unseen by the Naked Eye, Phaidon Press, Regne Unit 2004, p. 284

3. Kate Tobin (2009) Extremophile Hunter: The search is on for extremophiles that may provide insights about life elsewhere in the cosmos,  Veure http://www.nsf.gov/news/special_reports/science_nation/extremophile.jsp

4. Jeff Hecht (2001) Life will find a way, New Scientist, 17 de març de 2001, p. 4

5. Patrick Barry (2009) A Tale Of Planetary Woe, Veure http://science.nasa.gov/headlines/y2009/06nov_maven.htm?list207640

6. Clues To Possible Life On Europa May Lie Buried In Antarctic Ice (1998) Veure http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast05mar98_1.htm

7. Stephen Mojzsis va parlar sobre l'origen de la vida en un documental de NOVA emès a la cadena PBS el 28 de setembre de 2004, titolat «Origins: How Life Began».

8. Niles Eldredge (1987) Life Pulse: Episodes From The Story of The Fossil Record, Facts On File Publications, Nova York, p. 30

9. Paul Davies (1999) The Fifth Miracle, The Search for the Origin and The Meaning of Life, Simon & Schuster, New York, pp. 250-257 (Hi ha edició en castellà, Paul Davies: El quinto milagro, Planeta-De Agostini, Barcelona 2004.

10. T. R. Cech i D. Herschlag (1997) Group I Ribozymes: Substrate Recognition, Catalytic Strategies and Comparative Mechanistic Analysis, Nucleic Acids and Molecular Biology, Vol 10 pp. 1-17

11. L. Jaeger, F. Mitchel, E. Westhof (1997) The Structure Of Group I Ribozymes, Nucleic Acids and Molecular Biology, Vol 10 pp. 33-51

12. A.M. Pyle (1997) Catalytic Reaction Mechanisms and Structural Features of Group II Intron Ribozymes, Nucleic Acids and Molecular Biology, Vol 10 pp. 75-107

13. David Deamer, Jason Dworkin, Scott Sandford, Max Bernstein, Louis Allamandola (2002) The First Cell Membranes, Astrobiology, Vol 2 pp. 371-381

14. Robert Deyes (1998) Observacions inèdites, Treball realitzat a LPCCNM-UPRES 2308, Faculté De Pharmacie, Université Louis Pasteur, Illkirch, França

15. Michael Zuker (2003) Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction, Nucleic Acids Res, Vol 31 pp. 3406-15 (és una versió actualitzada de la que vaig emprar en la meva recerca)

16. Daniel Herschlag (1991) Implications Of Ribozyme Kinetics For Targeting The Cleavage Of Specific RNA Molecules In Vivo: More Isn't Always Better, Proc. Natl, Acad, Sci. USA, Vol 88 pp. 6921-6925

17. Thomas Creighton (1993) Proteins, Structure and Molecular Properties, W.H. Freeman and Company, Nova York, p. 387

18. Ibid, p.107

19. Michael P. Robertson y William G. Scott (2007) The Structural Basis of Ribozyme-Catalyzed RNA Assembly, Science, Vol. 315 pp. 1549-1553

20. Gordon C. Mills i Dean Kenyon (1996) The RNA World: A Critique, Origins & Design 17:1, Veure http://www.arn.org/docs/odesign/od171/rnaworld171.htm#note4

21. Richard Dawkins (1989) The Selfish Gene, 2nd Ed, Oxford University Press, Oxford, Regne Unit, p. 18.* Robert Deyes és biòleg molecular, y ha treballat en recerca en biologia cel·lular i genètica molecular a centres com la Universitat de Portsmouth, Regne Unit; la Universitat d'Atenes, Grècia; l'Institut Duncan Guthrie de Genètica Mèdica de la Universitat de Glasgow, Escòcia; el Departament de Farmacologia de la Universitat Lous Pasteur, a Illkirch, França. És autor de set articles científics a diverses revistes com Cell Notes i Neural Notes, entre d'altres. Ha participat com a representant científic a la Conferència sobre Seqüenciació i Anàlisi del Genoma (2002, 2003 y 2004), al XIX Simposi sobre Identificació Humana (2008) y a la Conferència de la Societat de Bioquímica de Méxic sobre Transducció de Senyals (2009). Actualment viu a Wisconsin, EE. UU.

Per l'original en anglès, pot accedir a Catalytic RNA: An Unworthy Catalyst For A Serious 'Origins' Discussion


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2010, per la traducció
© Copyright SEDIN 2010 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a fins no comercials, sempre fent constar la procedència i l'adreça de SEDIN, i aquesta nota íntegrament.
.

SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002

08200 SABADELL (Barcelona)
ESPANYA
sedin.org@gmail.com

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)Bandera española
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera catalana     Union Jack     drapeau     Flagge