SEDIN
Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPANYA | SPAIN   ||||||||


Robert Deyes[*]

Evolució de la comunicació en les balenes? Els darwinistes haurien d'estar preocupats


«De totes les espècies de balena, la més sorollosa, la més xerraire, la més exuberant i la més imaginativa és la balena geperuda. És el Caruso de l'oceà: grinyola com una frontissa vella, i és tan melodiosa com un tenor d'òpera» (1). Aquestes eren les paraules de l'oceanògraf Jacques Cousteau en el seu llibre de gran èxit El planeta de les balenes, escrit originalment en francès amb el títol de La planete des baleines. El mascle d'aquesta espècie va ser motiu de fascinació per l'equip de Cousteau per la seva capacitat de compondre cançons. Els aficionats a Star Trek recordaran les trucades de socors de llarg abast d'aquests gegants de l'oceà, que formaven part de la producció cinematogràfica Missió: Salvar la terra.

Aquestes criatures es fan sentir a distàncies de centenars i fins i tot de milers de quilòmetres mentre creen cançons que poden durar de 20 a 30 hores (1, 2). El repertori disponible de vocalitzacions requereix esclats d'aire canalitzats des dels pulmons a través de la tràquea (3). La gamma de freqüències d'aquestes vocalitzacions és de 8 a 4000 hertzs (una gamma formidable si la comparem als 1980-1300 hertzs d'un cantant humà); (4). Com a certs sons poden servir per mantenir el contacte entre ramats distants (2), altres s'utilitzen per atraure parelles en els llocs de procreació de les zones tropicals (5).

Igualment, el cruixit característic dels catxalots ha causat gran interès als biòlegs marins que durant la darrera dècada han estudiat detalladament el seu generador pneumàtic de sons (6). Alguns dels seus clics serveixen per a la ecolocalització mentre que altres —les codes— s'utilitzen per mantenir l'estructura social de les balenes femenines (6). La quantitat d'aire que s'utilitza per emetre cada cruixit és tan petita que, fins i tot a profunditats de 2000 m, on el volum d'aire es redueix perceptiblement, les balenes poden vocalitzar amb èxit (6). El mecanisme de generació de sons és selectiu per a cada un dels dos modes de comunicació. La diferència entre les codes i els altres clics s'explica per la diferència en la propagació de so dins el complex nasal (6). Altres espècies de balenes també conversen entre si, per exemple, les balenes blaves, els rorquals comuns, les balenes franques i les balenes groenlandeses. Totes exhibeixen l'ús del que, provisionalment, hom pot designar com a llenguatge rudimentari (7).

Idèntica fascinació ha suscitat l'aparell auditiu que captura aquests sons (8). A diferència dels mamífers terrestres, les balenes tenen uns ossicles que vibren lliurement en l'orella mitjana, per a una major sensibilitat de l'audició a grans distàncies: «Els ossos de l'orella mitjana, encara que estiguin fusionats l'un a l'altre, no estan connectats directament amb la resta del crani, més aviat, pengen d'ell a través de lligaments. Al seu voltant hi ha una xarxa complexa de cavitats plenes d'un moc escumós que aïlla l'orella del crani i que ofereix un mitjà pel qual les balenes ho filtren tot, excepte els sons essencials» (9).

Com podem explicar l'evolució d'aquests mecanismes de comunicació? L'estiu de 2009 una important comunicació a la revista Mammalian Biology proporcionà l'espurna per a una idea popular (10). Usant el comportament aquàtic del cérvol ratolí de Borneo com a prova fonamental, alguns investigadors d'Indonèsia i de la Universitat Nacional d'Austràlia a Canberra van proposar que les balenes podrien haver provingut de membres antics de la família de remugants tragulidae, que inclou actualment el bestiar major, les ovelles, les cabres i els cérvols (11). Els vilatans locals han observat que els cérvols-ratolins es submergeixen en els rius de Borneo durant més de cinc minuts per evitar així als depredadors (10).

Els resultats australians-indonesics van arribar just després de la publicació d'un estudi cladístic en el qual hom argumentava que s'havia descobert un grup germà de les balenes, anomenat Indohyus, que es defineix com: «un raoel·lid artiodàctil de l'Eocè mitjà, provinent de la regió del Caixmir a l'Índia» (10, 12). La conclusió subjacent d'aquest estudi era realment profunda:

«La nostra anàlisi identifica els raoel·lids com un grup germà dels cetacis i creua la divisió morfològica que fins ara separava els cetacis dels artiodàctils» (12).

Per tant, seria raonable esperar el descobriment d'una seqüència evolutiva gradual dels mecanismes d'audició i vocalització dels cetacis moderns, una que potser s'estengués fins als mamífers que suposadament van fer la transició de la terra a la vida marina. Però, com succeeix amb moltes de les històries mítiques sobre l'evolució, el diable està en els detalls. De fet, els darwinistes admeten el fet que les diferències significatives en la morfologia dels òrgans sensorials fan únics als cetacis (12).

El 2004 un equip dirigit per l'anatomista Hans Thewissen va publicar el què semblava que era l'última paraula sobre l'evolució de l'audició a les balenes (13). La seva «interpretació integrada de l'evolució de mecanismes de la transmissió sonora» va seguir al descobriment de fòssils en dipòsits de 35 a 50 milions d'anys d'edat (13). L'espècimen de base per a la seva interpretació cladista, un mamífer terrestre anomenat Pakicetus, s'havia beneficiat de la conducció del so a través d'un os timpànic que penjava lliurement (13). Els mamífers aquàtics subsegüents, com ara el Remingtonocetus i el Protocetus, posseïen coixinets de greix en les mandíbules i, per tant, disposaven d'una transmissió sonora òssia més avançada encara del que veiem en els Pakicetus (13). Una estructura auditiva anomenada meat permetia, en aquests tres grups filètics, l'eficient captació de sons aeris (13). L'últim grup cronològic de l'equip de Thewissen, els basilosaures, exhibia una innovació addicional: sins nasals plens d'aire que aïllaven acústicament l'orella de la resta del crani (13).

L'omissió més òbvia de la seqüència esmentada, potser la més important de totes, és l'explicació de com els descendents d'un efímer cérvol-ratolí es van adaptar als rigors acústics de la vida subaquàtica. Hi ha un món de diferència entre una escapada de cinc minuts al riu i les recerques de parella que haurien estat crítiques per a la reproducció i la supervivència al mar. De fet, el Pakicetus era un quadrúpede terrestre amb un coll llarg (més semblant a un gos que a un cérvol-ratolí), mancat de qualsevol forma d'anatomia subaquàtica (14, 15). Una interpretació alternativa de les dades és que l'estructura de l'orella mitjana del Pakicetus era més consistent amb la que es pot trobar en un animal subterrani, on el cap està en contacte directe amb la terra (14).

Mentre que, indubtablement, el Remingtonocetus era un mamífer quadrúpede semiaquàtic amb un musell prim i llarg, ulls petits i orelles també petites i una mida total potser no més gran que la d'una llúdria marina (16, 17), la descripció dels orígens de les seves innovacions auditives s'ajusta més a allò que esperaríem veure en una interpretació «saltacionista» de la vida que a un procés evolutiu gradual. El mateix es pot dir sobre la suposada transició del Protocetus als basilosaures.

És irònic que la sèrie més convincent en l'arsenal dels evolucionistes es trobi en la disminució de mida del sistema de l'orella interna (implicat en l'equilibri). És a dir, l'evolució no és capaç de generar més que petits canvis en les innovacions funcionals ja existents (15).

Els hipopotàmids són els candidats favorits per al títol de parents terrestres vius més propers de les balenes (18, 19). Tal com succeeix amb els cetacis, els hipopòtams moderns disposen d'una audició transmesa a través d'ossos i exhibeixen una comunicació subaquàtica eficaç (18). No obstant això, les filogènies morfològiques han proporcionat resultats contradictoris, i segueix viu el debat sobre les formes intermèdies que suposadament vincularien els hipopòtams i les balenes amb un antecessor comú (20). Diverses anàlisis demostren la presència d'entre 3 i 40 milions d'anys d'evolució no documentada, segons el grups germans que es triïn com a intermediaris entre els suposats antecessors i les formes modernes (20).

Fa més d'una dècada, un llibre de text de biologia afirmava que no hi havia fòssils de transició que connectessin les balenes amb els mamífers terrestres (21). Aquesta posició ha estat confirmada en la literatura experta més recent. A més, les hipòtesis sobre l'evolució de la comunicació en les balenes i dofins es centren en les pressions selectives que suposadament van causar els canvis morfològics (Ex.: predació, sociabilitat creixent), mentre que ometen els detalls mecànics de com van ocórrer aquests canvis (22, 23, 24). La naturalesa integrada de la transmissió del so de la balena, si vocalització i captació, ha portat a alguns investigadors a la conclusió que hi ha una font intel·ligent implicada en el seu disseny. Com va observar una publicació recent:

«L'estructura anatòmica, la funció biològica i el mode de vida de les balenes són tan diferents del que es troba entre els mamífers terrestres que no es poden haver desenvolupat a través de petits canvis genètics; la vida aquàtica requereix la presència simultània de totes les seves característiques complexes per a la supervivència. Les estructures acústiques i altres dots són necessàries per a les seves serenates i la seva forma de vida en la immensitat de l'oceà; només podrien existir a partir d'un pla preliminar detallat. La utilització de sons per atreure els seus congèneres té una altra característica interessant: encara que cada espècie emeti senyals semblants a les d'altres espècies, els animals mai confonen els sons de les altres espècies ... L'harmonia entre els sons i els òrgans que els capten pressuposa ... la seva aparició simultània, mentre que exclou la possibilitat d'una evolució gradual» (8).

En resum, els resultats dels últims estudis sobre la comunicació de les balenes produeixen un profund tall en les xarxes de pesca del dogma de l'evolució. Els vaixells rastrejadors darwinistes haurien d'estar preocupats.


Bibliografia

1. Jacques Cousteau i Yves Paccalet (1986) Whales, W.H. Allen & Co, Londres, pp. 236-38.

2. Eduardo Mercado III (1998) Humpback Whale BioAcoustics: From Form To Function, PhD thesis, University of Hawaii, http://www.acsu.buffalo.edu/~emiii/diss.pdf p. 16.

3. Ibid p. 25.

4. Ibid p. 37.

5. Planet Earth Series: Shallow Seas, Narració per David Attenborough, BBC Video, 2008.

6. P. T. Madsen, R. Payne, N. U. Kristiansen, M. Wahlberg, I. Kerr y B. Mohl (2002) Sperm whale sound production studied with ultrasound time/depth-recording tags, The Journal of Experimental Biology, Vol 205, 1899-1906.

7. Jacques Cousteau i Yves Paccalet (1986) Whales, W.H. Allen & Co, Londres, p. 234.

8. Balazs Hornyanszky i Istvan Tasi (2009) Nature's IQ: Extraordinary Animal Behaviors That Defy Evolution, Torchlight Publishing, Badger, CA, pp.102-104.

9. Jacques Cousteau i Yves Paccalet (1986) Whales, W.H. Allen & Co, Londres, p. 161.

10. Erik Meijaarda, Umilaela, Gehande Silva Wijeyeratne (2009), Aquatic escape behaviour in mouse-deer provides insight into tragulid evolution, Mammalian Biology, doi:10.1016/j.mambio.2009.05.007

11. Matt Walker (2009) Aquatic Deer And Ancient Whales, BBC Earth News, 7 de juliol de 2009, Veure http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8137000/8137922.stm

12. J. G. M. Thewissen, Lisa Noelle Cooper, Mark T. Clementz, Sunil Bajpai & B. N. Tiwari (2007) Whales originated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India, Nature, Vol 450, pp. 1190-1194.

13. Sirpa Nummela, J. G. M. Thewissen, Sunil Bajpai, S. Taseer Hussain, Kishor Kumar (2004) Eocene evolution of whale hearing, Nature, Vol 430, pp. 776-778.

14. J. G. M. Thewissen, E. M. Williams, L. J. Roe & S. T. Hussain (2001) Skeletons of terrestrial cetaceans and the relationship of whales to artiodactyls, Nature, Vol 413, pp. 277-281.

15. F. Spoor, S. Bajpai, S. T. Hussain, K. Kumar & J. G. M. Thewissen (2001) Vestibular evidence for the evolution of aquatic behaviour in early cetaceans, Nature, Vol 417, pp. 163-166.

16. Remingtoncetidiae, Veure http://www.neoucom.edu/DEPTS/ANAT/Remi.html

17. Sunil Bajpai i J. G. M. Thewissen (2000) A new, diminutive Eocene whale from Kachchh (Gujarat, India) and its implications for locomotor evolution of cetaceans, Current Science, Vol 79, pp.1478-1482, Veure http://tejas.serc.iisc.ernet.in/currsci/nov252000/1478.pdf

18. The Animal Communication Project, Veure http://acp.eugraph.com/elephetc/hippo.html

19. Whale and hippo 'close cousins' BBC News, dilluns, 24 de gener de 2005, Veure http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4204021.stm

20. Jean-Renaud Boisserie, Fabrice Lihoreau i Michel Brunet (2005) The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla, Proc. Natl. Acad. Sci, Vol 102, pp. 1537-1541.

21. Percival Davis, Dean H Kenyon, Charles Thaxton (1993) Of Pandas And People: The Central Question Of Biological Origins, Haughton Publishing Company, Richardson, Texas.

22. Laura J May-Collado, Ingi Agnarsson, Douglas Wartzok (2007) Phylogenetic review of tonal sound production in whales in relation to sociality, BMC Evolutionary Biology 2007, Vol 7, p. 136, Veure http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2148-7-136.pdf

23. Migrating Squid Drove Evolution Of Sonar In Whales And Dolphins, Researchers Argue http://migration.wordpress.com/2007/09/15/squid-migration-drives-whale-sonar-evolution/

24. Morisaka T, Connor RC (2007) Predation by killer whales (Orcinus orca) and the evolution of whistle loss and narrow-band high frequency clicks in odontocetes, Journal Of Evolutionary Biology, Volum 20, pp. 1439-58.* Robert Deyes és biòleg molecular, y ha treballat en recerca en biologia cel·lular i genètica molecular a centres com la Universitat de Portsmouth, Regne Unit; la Universitat d'Atenes, Grècia; l'Institut Duncan Guthrie de Genètica Mèdica de la Universitat de Glasgow, Escòcia; el Departament de Farmacologia de la Universitat Lous Pasteur, a Illkirch, França. És autor de set articles científics a diverses revistes com Cell Notes i Neural Notes, entre d'altres. Ha participat com a representant científic a la Conferència sobre Seqüenciació i Anàlisi del Genoma (2002, 2003 y 2004), al XIX Simposi sobre Identificació Humana (2008) y a la Conferència de la Societat de Bioquímica de Méxic sobre Transducció de Senyals (2009). Actualment viu a Wisconsin, EE. UU.

Per l'original en anglès, pot accedir a Whale Evolution? Darwinist ‘Trawlers’ Have Every Reason To Be Concerned


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2010, per la traducció
© Copyright SEDIN 2010 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a fins no comercials, sempre fent constar la procedència i l'adreça de SEDIN, i aquesta nota íntegrament.
.

SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002

08200 SABADELL (Barcelona)
ESPANYA
sedin.org@gmail.com

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)Bandera española
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera catalana     Union Jack     drapeau     Flagge