SEDIN
Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPANYA | SPAIN   ||||||||


Richard Weikart[1]

La influència deshumanitzadora del pensament modern:
Darwin, Marx, Nietzsche, i els seus seguidors


Viktor Frankl, un supervivent de l'Holocaust que va patir els horrors d'Auschwitz, comentava sagaçment sobre la manera en la qual el modern pensament europeu havia ajudat a obrir el camí per a les atrocitats nazis (i pels seus propis sofriments). Deia: «Si presentem a un home un concepte de l'home que no és cert, podrem arribar a corrompre'l. Quan presentem a l'home com un autòmat de reflexos, com una màquina mental, com a un grapat d'instints, com un instrument d'impulsos i reaccions, com un mer producte de l'instint, de l'herència i del medi, alimentem el nihilisme al qual en tot cas és propens l'home modern». Frankl continuava: «Em vaig familiaritzar amb l'última etapa de tal corrupció en el meu segon camp de concentració, Auschwitz. Les cambres de gas d'Auschwitz van ser la conseqüència final de la teoria que l'home no és res més que producte de l'herència i del medi ambient —o, com els agradava dir als nazis, de «sang i terra». Estic absolutament convençut que les cambres de gas d'Auschwitz, Treblinka i Maidanek van ser preparades en darrer terme no en aquest o aquell Ministeri a Berlín, sinó més aviat en els escriptoris i en les aules de científics i filòsofs nihilistes».[1]

Com a estudiant universitari cristià en la dècada de 1970, vaig ser conduït a l'estudi de la història intel·lectual de l'Europa moderna en part la consciència de què molt del pensament modern havia conduït a la degradació de la humanitat, tal com suggeria Frankl. El meu interès va ser estimulat originalment per la lectura de C. S. Lewis, especialment L’abolició de l'home, i per diverses obres de Francis Schaeffer, però va quedar reforçat per cursos que vaig estudiar sobre història del pensament i d'història de la filosofia. En els meus estudis personals, em vaig sentir descoratjat davant de la visió de la humanitat que apareixia esbossada a l'obra de B. F. Skinner Més enllà de la llibertat i de la dignitat, que em semblava que portaria a distòpies, com la que apareixien en les ficcions de 1984 i d'Un món feliç, o a la real com la que descriu Alexander Solzenitsyn a les seves novel·les i a Arxipèlag Gulag.

Uns quants pensadors moderns havien criticat específicament el punt de vista «antropocèntric» que els humans són especials, fets a imatge de Déu. Al segle dinou i a començaments del vint, per exemple, el cèlebre darwinista alemany Ernst Haeckel va llançar un atac contra el cristianisme per proposar una visió «antropocèntrica» i dualista de la humanitat.[2] En l'actualitat, el famós bioètic Peter Singer, junt amb el biòleg darwinista ateu Richard Dawkins, argumenten que, en base d'una perspectiva darwinista de l'origen de l'home, cal eliminar la santedat de la vida humana, i desposseir-nos de qualsevol concepte de què els humans estiguin creats a imatge de Déu i que per això mateix siguin excepcionalment valuosos.[3] Un ecòleg evolutiu de la Universitat de Texas, Eric Pianka, lluita obertament en contra de l'antropocentrisme, fins i tot fins a expressar el desig que el 90% de la població humana sigui eradicada, potser per una pandèmia.[4]

No obstant això, freqüentment els pensadors moderns han emmascarat la influència deshumanitzadora de les seves idees designant la seva filosofia com un «humanisme» d'una o d'una altra mena, implicant que les seves perspectives enalteixen la humanitat. Tanmateix, la majoria dels intents d'enaltir la humanitat han resultat irònicament en una disminució de la humanitat, el que demostra la veritat bíblica de què «el que s'enalteix serà humiliat».

Després de l'eclipsi del Romanticisme a l'Europa de mitjans del segle dinou, molts intel·lectuals van abraçar la ciència com l'àrbitre únic del coneixement, incloent el coneixement sobre la humanitat i la societat. El cèlebre però voluble pensador francès Auguste Comte va aconseguir molts deixebles per a la seva filosofia del positivisme, que rebutjava qualsevol coneixement que no s'obtingués mitjançant una investigació empírica, científica (excepte, naturalment que aquest fonament epistemològic mateix no és susceptible de demostració empírica, de manera que em sembla que la seva epistemologia s'autocontradiu). Comte esperava iniciar l'estudi científic de la societat, i va encunyar el terme «sociologia» per a aquesta empresa. Se sentia optimista quant a què un estudi científic de la humanitat portaria els humans a la pràctica de l'altruisme, un altre terme que ell va encunyar. Encara que Comte considerava incognoscible tota metafísica, incloent la religió, volia crear una religió de la humanitat, que situaria els humans al pedestal més elevat. La majoria dels deixebles de Comte, com John Stuart Mill, van abraçar la seva epistemologia positivista, però van rebutjar la seva religió de la humanitat, especialment en la ridícula forma en la qual la va proposar en els seus escrits posteriors (que involucrava moltes pràctiques religioses específiques, incloent pregar a una dona que un admirés).

Encara que no es va destacar tant com el positivisme durant el segle dinou, el materialisme també va créixer en influència a mitjans de l'esmentat segle. Encara que el positivisme rebutjava totes les postures metafísiques, incloent les materialistes, compartia tanmateix molts trets amb el materialisme. Tant els materialistes com els positivistes feien un ídol de la ciència com l'únic camí al coneixement. Però en estendre la investigació científica a la humanitat mateixa, van fer suposicions sobre la natura humana que no eren susceptibles d'investigació científica. Fonamentalment, van descartar el dualisme cos­­–ànima, amb el que van reduir la humanitat a matèria en moviment. A més, la seva insistència sobre que el mètode científic podria proporcionar coneixement sobre totes les característiques de la vida humana els va portar a abraçar el determinisme. Cap a finals del segle dinou, alguns pensadors destacats estaven manifestant-se contra el reduccionisme i el determinisme, però va ser en aquest segle que aquests punts de vista van arribar a ser predominants fins al punt que Francis Galton, cosí de Charles Darwin i fundador del moviment de l'eugenèsia, va encunyar la frase «natura front a criança [nature versus nurture]» per plantejar el debat intel·lectual sobre la humanitat. La frase de Galton continua essent citada de manera generalitzada en les discussions intel·lectuals sobre la conducta humana.

Galton i molts de seus coetanis van rebutjar el lliure albir, afirmant amb una lògica circular que la ciència havia refutat aquest concepte religiós suposadament antiquat. (Es tracta d'un raonament en cercle viciós a causa que havien definit la ciència de manera que el lliure albir quedés exclòs, i després pretenien que la ciència refutava el lliure albir.) Llur insistència en el determinisme va portar la marginació dels conceptes religiosos o espirituals de la natura humana. Els nous camps de la psicologia, sociologia i antropologia, que només van quedar institucionalitzats a finals del segle dinou i començaments del vint, van abraçar generalment aquesta perspectiva determinista de la conducta humana.

En rebutjar el lliure albir i abraçar el determinisme, Galton i els seus contemporanis van quedar amb tres opcions principals: els humans eren o bé resultat de la seva constitució biològica, o bé resultat del seu entorn, o bé resultat d'alguna combinació de l'herència i de l'ambient. Qualsevol forma de determinisme (o de les seves combinacions) redueix els humans a estímuls des d'influències bé internes, bé externes. Neguen l'agència humana independent, i amb això desposseeixen la humanitat de qualsevol responsabilitat moral.

A mitjans del segle dinou, el determinisme ambiental o educacional era més dominant que el determinisme biològic. El filòsof Maurice Mandelbaum argumenta que una de les idees dominants de la filosofia del segle dinou era la «mal·leabilitat de l'home», és a dir, la idea que la natura humana està conformada majorment per forces externes, com la cultura, l'educació i la formació.[5] El pare de John Stuart Mill és un exemple d'aquesta perspectiva, amb la seva rigorosa educació del seu fill des de l'edat més tendra. Mill va arribar a ser la principal veu a Europa pregonant el poder de l'educació i de la formació en la conformació de l'intel·lecte i de la conducta de l'home. Molts liberals i socialistes de mitjans del segle dinou van abraçar aquesta visió del determinisme ambiental.

Karl Marx és un destacat exemple d'un socialista compromès amb el determinisme ambiental. A la seva perspectiva la va denominar «socialisme científic» perquè creia que la seva anàlisi estava basada en unes lleis econòmiques i socials immutables. Estava convençut que les institucions socials i fins i tot la natura humana mateixa estaven conformades per forces econòmiques. Si canviaven les condicions econòmiques, la natura humana canviaria de manera corresponent. Des del punt de vista de Marx, la propietat privada era la font de tots els mals en la societat humana, especialment de l'opressió dels obrers urbans pels capitalistes burgesos. Així, la propietat privada generava una lluita de classes en totes les èpoques. La religió, la moralitat, el dret, les estructures polítiques, i altres institucions i factors culturals, eren merament instruments a les mans de les classes acabalades per oprimir a les masses desposseïdes.

El motiu primordial de Marx no era establir la igualtat entre els homes, encara que la seva filosofia socialista tendia cap a l'establiment d'una major igualtat. Més aviat, la principal preocupació de Marx era alliberar la humanitat de l'opressió i tirania. Aquest és un objectiu digne d'encomi, i qualsevol que hagi llegit El Capital de Marx o l'obra de Friedrich Engels La condició de la classe obrera el 1844 hauria de reconèixer que Marx tenia un fonament legítim per a la queixa. Molts obrers de fàbriques, per no esmentar els aturats, vivien en una sòrdida misèria. Marx va criticar amb fonament els efectes deshumanitzants de la Revolució Industrial. Tanmateix, quan examinem les pràctiques dels règims marxistes el segle vint, observem una opressió i una tirania fins a uns extrems increïbles. La recerca darrere la llibertat va donar uns resultats completament oposats. Per què?

Suggereixo que això es va deure fonamentalment a causa de la defectuosa perspectiva de Marx sobre la natura humana. Ni Lenin ni Stalin, ni Mao ni Pol Pot, ni Castro ni cap altre dirigent marxista no han pogut alterar la natura humana deslliurant a les seves societats de la propietat privada. Canviar l'economia no podia produir la utopia, perquè la conducta humana no està determinada només per l'economia. La filosofia marxista va fracassar perquè negava a la humanitat la seva natura espiritual, el seu lliure albir i també negava la insistència cristiana sobre el pecat original. Alexander Solzenitsyn va fer una clara descripció del problema soviètic en l'intent d'alterar la natura humana a la seva novel·la Un dia en la vida d'Ivan Denisovich. En aquesta novel·la, els presos en el camp de treballs forçats soviètic, que se suposa que estan sent reeducats per convertir-los en bons ciutadans soviètics, continuen actuant com a capitalistes en totes les maneres possibles, fins i tot estant empresonats. El protagonista expressa en cert moment que senzillament el règim soviètic no li podia canviar la seva natura.

Cap a finals del segle dinou, especialment en la dècada de 1890, el pèndol va oscil·lar allunyant-se del determinisme ambiental, i el determinisme biològic augmentà la seva influència entre els pensadors europeus. Galton fou una figura fonamental en aquest canvi, amb la publicació de la seva obra seminal Geni hereditari, el 1869. La influència de Galton va ser profunda, especialment en convèncer el seu cosí Charles Darwin que l'herència era més important que les influències ambientals en la conformació de l'intel·lecte i de la conducta dels humans. Molts darwinistes cap a finals del segle dinou i començaments del segle vint van arribar a creure —com també Galton i Darwin— que molts trets del caràcter humà, com la lleialtat, la sobrietat i la diligència (o, en els aspectes negatius, la capacitat per a l'engany i la mandra) eren trets biològicament innats, no trets morals mal·leables, com la majoria dels europeus havien cregut abans.

Darwinistes en diversos camps —especialment en biologia, medicina, psiquiatria i antropologia— van ser pioners en promoure el determinisme biològic. Cesare Lombroso, el famós psiquiatre italià que va fundar l'antropologia criminal, va construir la seva ideologia sobre el darwinisme. Va raonar que els criminals eren éssers atàvics, un salt enrere a antecessors en el procés evolutiu. La seva major fama la va obtenir en promoure la idea que la criminalitat era hereditària, no resultat de la influència ambiental. Un dels més destacats divulgadors del darwinisme a Alemanya, el famós materialista Ludwig Büchner, va publicar en 1882 El poder de l'herència i la seva influència sobre el progrés moral i mental de la humanitat. Al mig del seu extens argument en favor del determinisme biològic dels trets mentals i morals, Büchner va exposar on portava la seva concepció de la humanitat. Va dir: «En el decurs [del temps] l'individu no és res, l'espècie ho és tot, i la història, igual que la naturalesa, marca cada un dels seus passos cap a endavant, fins i tot el més nimi, amb innombrables piles de cadàvers».[6]

Cap a la dècada de 1890, i especialment a començaments del segle vint, el moviment de l'eugenèsia va aconseguir popularitat, especialment en els cercles mèdics, tant a Europa com als Estats Units. L'eugenèsia estava impulsada en part per temors de què les modernes institucions havien eliminat els aspectes avantatjosos de la selecció natural. Els eugenistes jugaven constantment amb l'espectre d'humans dèbils i malaltissos preservats gràcies a la moderna medicina, a la higiene i a les institucions caritatives, mentre que els més intel·ligents i suposadament millors entre els éssers humans estaven començant a restringir voluntàriament la seva reproducció. Això estava produint una degeneració biològica, segons l'opinió de molts eugenistes. I quina solució proposaren? La d'introduir una selecció artificial restringint la reproducció dels supòsits «inferiors» i encoratjant els «superiors» a procrear. El determinisme biològic impregnava el moviment de l'eugenèsia, que va pressionar a fi que s'establissin restriccions al matrimoni, esterilitzacions obligatòries, i de vegades fins i tot l'eutanàsia involuntària per a les incapacitats, perquè se'ls considerava com a biològicament inferiors.

Una altra característica destacada del determinisme biològic de principis del segle vint va ser el seu èmfasi en la desigualtat racial. A Europa, les ideologies racistes van proliferar en la dècada de 1890 i a començaments del segle vint, en part sota la influència del darwinisme i del determinisme biològic. Molts biòlegs, antropòlegs i metges consideraven els africans negres o els indis americans com menys evolucionats que els europeus. En anar colonitzant els europeus immenses regions del globus, molts científics van proclamar que els no europeus eren culturalment inferiors als europeus. A més, creien que aquestes diferències culturals eren manifestacions d'una inferioritat biològica.

En reduir la humanitat a la seva constitució biològica, aquests deterministes biològics inspirats en Darwin van contribuir al procés de deshumanització. Molts darwinistes del segle dinou van fer ressaltar les continuïtats entre humans i animals, amb Charles Darwin mateix argumentant que totes les diferències entre humans i animals eren quantitatives, i no qualitatives. Darwin fins i tot va emprendre explicar l'origen de la moralitat com a producte de processos evolutius completament naturalistes. La idea que els humans havien estat «creats a partir d'animals», per usar una cèlebre frase de Darwin, en lloc de ser creats a la imatge de Déu, va obtenir una acceptació més àmplia el segle dinou.

Així com una forma de determinisme ambiental —el marxisme— va produir uns incalculables patiments per a milions d'éssers humans, el mateix va succeir amb el determinisme biològic. El Nacional Socialisme d'Adolf Hitler es basava en una visió de determinisme biològic de la humanitat que destacava la desigualtat racial. El nazisme va recolzar la discriminació —i en darrer terme la supressió física— contra aquells amb trets biològics pretesament inferiors. D'altra banda, tenia l'esperança de promoure el progrés evolutiu de l'espècie humana promovent nivells reproductius més elevats d'aquells que eren considerats com biològicament superiors. El règim d'Hitler va acabar matant al voltant de 200.000 alemanys discapacitats, 6 milions de jueus, i centenes de milers de gitanos, en el seu esforç per millorar la raça humana.[7]

En tant que molts moderns pensadors, especialment científics, psicòlegs i científics socials, han abraçat una o una altra forma de determinisme, molts pensadors han seguit al filòleg i filòsof del segle dinou Nietzsche en la seva rebel·lió contra el determinisme. Nietzsche va intentar rescatar la humanitat del reduccionisme científic postulant una llibertat individual radical. Creia que tot coneixement i tota veritat són creats pels humans, no impostos sobre nosaltres per alguna realitat externa. No podem responsabilitzar l'ambient, ni la biologia ni a Déu del nostre caràcter i conducta. Nietzsche va rebutjar la idea que els humans tinguin unes natures o essències fixes. Més aviat, es tracta que les decisions que prenguem individualment conformen el nostre destí. Molts existencialistes i pensadors postmoderns posteriors s'han complagut en l'alliberament ofert per Nietzsche davant el reduccionisme i al determinisme.

Encara que pogués semblar que l'èmfasi de Nietzsche en el lliure albir rescata la humanitat de les degradants filosofies del determinisme ambiental o del biològic, en realitat no fa tal cosa. Només eleva a una petita elit de la humanitat, a la que Nietzsche va designar com el Superhome, o més literalment, el Sobrehome. La llibertat de Nietzsche era llibertat només per a aquests Superhomes, els genis creatius (com ell mateix) que s'elevarien per damunt la massa vulgar. Nietzsche no sentia més que menyspreu per les masses, les que considerava com a incapaces d'exercitar una vertadera llibertat. Allò que Nietzsche va designar amb menyspreu com l'«instint de ramat» de les masses només servia per portar-les a la submissió sota el domini del Superhome.

Així, i malgrat la seva insistència sobre la llibertat, la filosofia de Nietzsche és realment una filosofia que es dirigeix a la creació d'esclaus. En darrer terme, el poder decideix no solament qui domina políticament, sinó també el que compta com a veritat. Nietzsche va rebutjar qualsevol forma de veritat o moralitat fixes, soscavant així el concepte mateix d'humanitat i de drets humans. Nietzsche menyspreava la debilitat, la compassió i l'humanitarisme, preferint la força i el domini prepotent. Va ser especialment vehement en el seu rebuig de l'ètica cristiana, perquè servia als febles i als oprimits. La seva moralitat aristocràtica buscava justificar i beneficiar els forts i prepotents.

Durant el segle vint, molts filòsofs existencialistes, com Heidegger i Sartre, van abraçar els contorns generals de la filosofia de Nietzsche, negant que els humans tinguin cap essència fixa i fent ressaltar un lliure albir radical en les decisions humanes. Però més endavant del segle vint molts pensadors postmoderns, encara que fortament influïts per Nietzsche, han reduït l'element de l'agència individual, encara important per a Nietzsche. Molts acadèmics literaris emfatitzaven el text escrit per sobre de l'autor, que desapareixia de tota consideració. La intenció humana va esdevenir irrellevant en la interpretació dels documents humans. Així, la deshumanització va caure precipitant-se encara més a baix, en interpretar-se tots els valors humans com a construccions socials.

Ara que he donat un esbós a grans traços d'algunes de les influències deshumanitzadores del pensament i de la cultura a l'Europa moderna, voldria suggerir per què ho hauríem de considerar com a important. No tot determinisme ambiental porta al marxisme, ni tampoc tot determinisme biològic porta a l'Holocaust. No tot existencialisme o postmodernisme porta tampoc a una conducta immoral. Tanmateix, els falsos conceptes de la humanitat poden portar una conducta destructiva i polítiques perjudicials, tant per part de les societats com dels individus. Poden afectar i afecten la manera en la qual tractem altres éssers humans. Els drets humans són un concepte sense significat en un món de determinisme o de constructivisme social (o individual).

La concepció subjacent relativa a la natura humana en qualsevol societat dóna forma a les institucions polítiques i socials, al dret, i a tota la cultura, i això en aspectes de gran abast. El recíproc és també cert —els desenvolupaments polítics, socials i legals en una societat influeixen en la seva concepció de la natura humana i de la dignitat de la vida humana. Aquells que creuen que els humans han estat creats a imatge de Déu tindran uns diferents valors, ideals, pràctiques i institucions que aquells que considerin els humans com merament la suma d'estímuls ambientals i biològics, o que aquells que creguin que els humans poden crear qualssevol veritats que desitgin.

NOTES

[1] Viktor E. Frankl, The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy (Nova York: Vintage Books, 1986), xxvii.

[2] Ernst Haeckel, Die Welträthsel: Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie (Bonn: Emil Strauss, 1903), 11.

[3] Peter Singer, Writings on an Ethical Life (Nova York, 2000), 77-78, 220-21; Richard Dawkins, «The Word Made Flesh», The Guardian (27 de desembre de 2001).

[4] Eric Pianka, «Biology 301 M Ecology, Evolution, and Society», en www.zo.utexas.edu/courses/bio301; accedit el 3-4-2006; «Student Evaluations [per al Dr. Pianka]-Primavera de 2004», en www.zo.utexas.edu/courses/bio357/357evaluations.html, accedit el 3-4-2006; «Excerpts from Student Evaluations [for Dr. Pianka]-Fall 2004», en www.zo.utexas.edu/courses/bio357/357evaluations.html, accedit el 3-4-2006.

[5] Maurice Mandelbaum, History, Man, and Reason: A Study in Nineteenth-Century Thought (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971).

[6] Ludwig Büchner, Die Macht der Vererbung und ihr Einfluss auf den moralischen und geistigen Fortschritt der Menschheit (Leipzig: Ernst Günthers Verlag, 1882), 100.

[7] Veure Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany (Nova York: Palgrave Macmillan, 2004); i el meu pròxim llibre, Hitler's Ethic.


Richard Weikart és profesor d'història a l'Universidad Estatal de Califòrnia, Stanislaus
Pot accedir a la seva pàgina en anglès i a materials addicionals, a
RICHARD WEIKART

Per l'original en anglès, pot accedir a The Dehumanizing Impact of Modern ThoughtTraducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2010, per la traducció
© Copyright SEDIN 2010 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a fins no comercials, sempre fent constar la procedència i l'adreça de SEDIN, i aquesta nota íntegrament.

SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002

08200 SABADELL (Barcelona)
ESPANYA
sedin.org@gmail.com

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)Bandera española
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera catalana     Union Jack     drapeau     Flagge