SEDIN
Servicio Evangélico de Documentación e Información
línea sobre línea

||||||||||   Apartado 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPAÑA | SPAIN   ||||||||

Cites citables força interessantsFrancis Crick

Francis Crick, el famós decodificador del DNA i Premi Nobel, diu el que segueix sobre la natura de la vida:

Els biòlegs han de recordar-se constantment de que allò que veuen no fou dissenyat, sinó més bé que va evolucionar.

(Francis Crick, What Mad Pursuit [New York: Basic Books, 1988], p. 138.)

En realitat, la resta del paràgraf --que comença amb les paraules tot just citades-- és prou interessant.

Així, es podria creure que els arguments evolucionistes haurien de jugar un paper força important en l'orientació de la recerca biològica, però això no és així ni de bon tros. És ja prou difícil estudiar el que està passant ara. I encara més difícil és estudiar el que va succeir exactament durant l'evolució. De manera que els arguments evolucionistes es poden fer servir de manera útil com a insinuacions suggeridores de possibles línies de recerca, però és força perillós confiar massa en ells. És massa fàcil fer inferències errònies, excepte quan el procés de que es tracti ja es comprengui bé. (pp. 138-139, émfasi en l'original.)


Richard Lewontin

En una recent declaració, el famós biòleg Richard Lewontin, de Harvard, explicava el veritable fonament de la ciència evolucionista, en un assaig veritablement sincer, a la revista New York Review of Books (9 de gener de 1997, p. 31). Lewontin manifestaba allí la pobra opinió que li mereixen els contes adaptacionistes dels neodarwinistes, tot i que accepta la història bàsica que s'explica des del naturalisme evolucionista perquè, en paraules seves,

tenim un compromís previ, un compromís amb el materialisme. No es tracta pas de que els mètodes i les institucions de la ciència ens forcin de cap manera a acceptar una explicació material del món fenomenològic, ans al contrari, que estem obligats per la nostra adhesió prèvia a les causes materials a crear un aparell de recerca i un conjunt de conceptes que ens proveeixin de explicacions materials, sense importar com en siguin, de contràries a la intuició, sense importar com en siguin, d'estranyes per als no iniciatas. A més, aquest materialisme és absolut, perquè no podem permetre un Peu Diví a la porta.
Nombre original de fichero: nvscites.rtf - preparado el sábado, 31 octubre 1998, 20:21


© SEDIN 1998


SEDIN
Servicio Evangélico - Documentación - Información
Apartado 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPAÑA

Índice:

Índice de boletines

Índice de línea sobre línea

Página principal

Índice general castellano

Libros recomendados

   
orígenes

   
vida cristiana

   
bibliografía general

Coordinadora Creacionista

Museo de Máquinas Moleculares

Temas de actualidad

Documentos en PDF
(clasificados por temas)Senyera catalana
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera catalana     Union Jack     drapeau     Flagge