Nou Testament - Versió a cura de Ramon Rocaspana


[For the English text, click on the flags]

Publicat per la Societat Bíblica Trinitària de Londres

Nou Testament - Publicat el 1999 per la

Trinitarian Bible Society
Tyndale House, Dorset Road
London, SW19 3NN
ANGLATERRA

Tapes dures, 13,5 x 21 cm, 279 pàgs.


Per comandes:

Contacti amb la Trinitarian Bible Society

Introducció

La traducció de la Bíblia al català des d'una perspectiva rigurosa ha estat un projecte que ha trobat sempre moltes dificultats dins els cercles cristians evangèlics mateixos. Ja tenim la Reina-Valera, deien molts, i és cert, molts de nosaltres ens hem nodrit d'aquesta gloriosa versió castellana, que ha estat a l'arrel del moviment evangèlic a tots els territoris d'Espanya i als d'Hispanoamèrica. Però els evangèlics catalans trobàvem a faltar una versió fidel i ajustada als originals, sense llibres apòcrifs i sense notes, a través de la qual l'Esperit Sant ens pugues parlar també als qui havíem crescut des del bressol en la llengua catalana. Diu l'Escriptura a l'Apocalipsi, adreçant-se a l'apòstol Joan: «Cal que profetitzis novament sobre molts pobles i nacions i llengües i reis.» Cal doncs que cada llengua tingui el testimoniatge de l'Escriptura, i el fet és que el català ha estat una llengua que per molt de temps n'ha estat mancada, amb versions no massa apropiades per l'ús públic a l'Esglèsia i per evangelització en general.

És així que presentem, doncs, aquesta nova versió arrelada en un text grec que és representatiu de la gran massa evidencial de manuscrits del testimoniatge dels Evangelistes i Apòstols, el gran text clàssic anomenat Textus Receptus.

Per obtenir-lo, hom pot adreçar-se directament a la Societat Bíblica Trinitària.

Una mostra

La Paràbola del Fill Pròdig

11 I digué: Un home tenia dos fills. 12 I el més jove digué al pare: Pare, dóna'm la part que em toca del patrimoni. I els va repartir els béns. 13 I després de no gaires dies, el fill més jove va aplegar totes les coses i se n'anà a una terra llunyana, i allí va malversar el seu patrimoni vivint dissolutament. 14 I quan ho hagué despès tot, vingué una gran fam en aquella terra i va començar a passar necessitat. 15 I anà i es va llogar a un dels ciutadans d'aquella terra, el qual el va enviar als seus camps a pasturar porcs. 16 I desitjava d'omplir el seu ventre amb les garrofes que menjaven els porcs, i ningú no li donava. 17 Llavors, va tornar en si i es digué: Quants jornalers del meu pare tenen pa en abundància, mentre jo m'estic morint de fam! 18 M'alçaré i aniré al meu pare, i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu, 19 i ja no sóc digne de ser anomenat fill teu, tracta'm com un dels teus jornalers. 20 I es va alçar i se n'anà cap al seu pare. I quan encara era lluny, el seu pare el va veure i en va tenir misericòrdia; i va córrer, se li tirà al coll i el besà. 21 I el fill li digué: Pare, he pecat contra el cel i contra tu, i ja no sóc digne de ser anomenat fill teu. 22 Però el pare digué als seus servents: Traieu la roba més bona i vestiu-lo, i poseu un anell en la seva mà i calçat als seus peus. 23 Porteu el vedell gras i mateu-lo. Mengem i fem festa: 24 Perquè aquest fill meu era mort, i ha tornat a la vida; estava perdut, i ha estat trobat. I van començar a fer festa. 25 I el seu fill gran era al camp; mentre venia i s'acostava a la casa va sentir música i danses. 26 Va cridar un dels criats i li preguntà què era allò. 27 I li digué: El teu germà ha vingut, i el teu pare ha matat el vedell gras, perquè l'ha recobrat amb salut. 28 Però es va enutjar, i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i li pregava. 29 Però ell respongué i digué al seu pare: Vet aquí, tants anys que et serveixo sense que mai hagi transgredit cap manament teu, i a mi no m'has donat mai cap cabrit perquè faci festa amb els meus amics. 30 Però quan ha vingut aquest fill teu, que ha devorat els teus béns amb prostitutes, has matat per a ell el vedell gras. 31 Llavors li digué: Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. 32 Però calia fer festa i alegrar-nos, perquè aquest germà teu era mort, i ha tornat a la vida, s'havia perdut, i ha estat trobat.Un facsímil
Una mica d'història

El traductor

Ramon Rocaspana, nascut el 1958 a Lleida, es llicencià en fil·lologia catalana, havent fet estudis anteriors i paral·lels de grec clàssic i koiné. Va dedicar dos anys addicionals a l'estudi de llengües comparades. Fou professor substitut de gramàtica històrica catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, i actualment és professor d'Educació Secundària a l'Institut Guindavols de Lleida.

Esdevingut cristià compromès, començà a llegir el Nou Testament en el grec original, que obtinguè a la coneguda Llibreria Atlàntida a Barcelona, i va començar a fer un estudi comparatiu de diverses versions, comparant de manera interlinial l'original grec amb versions com les dels Monjos de Montserrat, la traducció de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, i altres.

L'any 1980, veient la necessitat d'una traducció catalana moderna però sense llibertats respecte dels originals, va emprendre la tasca. Començà fent un esborrany de traducció, i l'any 1984 es va possar en contacte amb la Societat Bíblica Trinitària, que va mostrar-se d'acord en assumir una eventual publicació. L'Evangeli de Joan, acabat el 1985, fou publicat el 1989. L'esborrany de tot el Nou Testament havia quedat enllestit el 1987. Aquell mateix any es va fer una primera revisió. Després, amb una tasca de coordinació entre la Societat Bíblica Trinitaria, Ramon Rocaspana i Milton Portugal, obrer cristià actiu en el ministeri evangèlic a Cerdanyola del Vallès, es constituí un Comité de Lectura i Revisió, per comparar i afinar la traducció comparant-la amb molt de cura amb el Nou Testament grec (TR).

El Comité començà la tasca el 1990 i va acabar la feina el 1997. Tot el treball es va fer mitjançant reunions periòdiques quinzenals i de vegades setmanals, amb algun seminari intensiu ocasional de dos o tres dies, en una tasca, com la del traductor, totalment voluntària. Els membres del Comitè de Lectura i Revisió foren:

  • Sr. Milton Portugal, coordinador amb la Trinitarian Bible Society
  • Sr. Ramon Rocaspana (el traductor)
  • Sra. Una Herbage (Graduada del London Bible College, consultora de les Societats Bíbliques)
  • Sr. Jordi Grayling i Milian (Llicenciat en llengues clàssiques, especialitzat en grec, i llavors candidat al doctorat sobre grec koiné)
  • Sr. Antoni Mendoza i Miralles (Graduat de l'Escola Bíblica de Teologia A.L.E.R.T.A., President de Edicions Cristianes Bíbliques)
  • Sr. Santiago Escuain i Sanz (Intèrpret Jurat i professor de llengua anglesa, redactor i adaptador del Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento de W. E. Vine, i de Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento, de Robertson, entre altres obres).


El comitè, treballant a Barcelona, d'esquerra a dreta:
Una Herbage, Ramon Rocaspana, Jordi Grayling, Santiago Escuain, Antoni MendozaEl comitè, treballant a Cerdanyola del Vallès, en direcció horària començant per l'esquerra:
Una Herbage, Jordi Grayling, Sra. Sarela de Portugal, Milton Portugal, Antoni Mendoza, Ramon Rocaspana, Santiago EscuainPerspectives de futur

Després de concloure la traducció del Nou Testament, el 1988 el Ramon Rocaspana va començar l'esborrany d'una traducció de l'Antic Testament de l'hebreu al català. Aquest primer esborrany va quedar enllestit l'any 1995. Des de llavors s'ha estat treballant en una acurada revisió per part d'un altre comité, que està enllestint la tasca, i hom està progressant amb un possible horitzó de publicació del 2005. Actualment ja existeixen les versions finals dels primers quatre llibres del Pentateuc, els Psalms, Isaïes, i parts de Jeremies i de diversos llibres històrics.Temes bíblics

 Les Sagrades Escriptures

 Introducció a la lectura de la Bíblia

 Sobre Jesucrist i el fonament del cristianisme*

 JESUCRIST


  Torna a l'índex general català

  Torna a la pàgina principal 


¿Quiere recibir boletines de novedades en el centro Web de SEDIN? Suscríbase a nuestra lista para recibir boletines ocasionales.
   Para ello, acceda a la página principal, acuda al cuadro para suscripción y siga las instrucciones.

Voleu rebre butlletins de novetats en el centre Web de SEDIN? Es pot subscriure a la nostra llista per a rebre butlletins ocasionals.
   Per això, vagi a la pàgina principal de SEDIN, passi al quadre de subscripcions, i segueixi les instruccions.

Join our mailing list!
To this end, go to the Main Page of SEDIN, go to the subscription frame and follow the instructions.

 

A la pàgina principal

 Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)
ESPAÑA