SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

PROPOSTA CRISTIANA
—Introducció—Aquesta recopilació d'articles té un doble propòsit: d'una banda, oferir una crítica del modern context intel·lectual anomenat «occidental secular» dominant a la nostra societat, des de la visió cristiana de que Déu és, Déu ha creat, i Déu ha parlat revelant-se als homes. D'altra banda, vol donar resposta, certament no exhaustiva, però sí veritable, la resposta cristiana, a les més vitals preguntes sobre la vida i la mort, sobre Déu i l'home, sobre la justícia i el pecat, sobre la natura de la fe i del coneixement. I ningú de nosaltres no és aliè a aquestes qüestions: cada ésser humà, home o dona, està situat entre el bressol i la tomba. No hi ha tema més important que l'origen i el destí que tenim, com individus. I el destí últim de cadascú depèn del seu origen i de la seva actitud, de la seva resposta, davant el propòsit per al qual Déu l'ha creat. De la seva actitud davant el seu Creador.

Aquesta resposta solament pot provenir de la saviesa de Déu, revelada en i per mitjà de Jesucrist. Una resposta que no solament vol satisfer interrogants, sinó resoldre la gran qüestió de l'allunyament de l'home de Déu, de la natura i contingut de la veritat, de les seves pròpies contradiccions. Resposta que és a més una invitació de Déu a cada home a conèixer-lo, a acceptar la reconciliació amb Ell. És a la vegada una crida al penediment i a la salvació a l'home enemistat i adversari de Déu. A passar de la mort espiritual i moral a una vida plena de sentit i joia en el coneixement de Déu i comunió amb Ell, el Creador i Senyor.

...cada ésser humà, home o dona, està situat entre el bressol i la tomba. No hi ha tema més important que l'origen i el destí que tenim, com individus. I el destí últim de cadascú depèn del seu origen i de la seva actitud, de la seva resposta, davant el propòsit per al qual Déu l'ha creat. De la seva actitud davant el seu Creador.

 

Una visió distorsionada

Segons el context acadèmic secular, l'home ve d'animals inferiors, els quals van sorgir d'altres més inferiors, que van sorgir d'uns protozous que es van originar al atzar en un mar primitiu d'un món que s'havia condensat per processos físics sense direcció, procedent d'una matèria condensada que s'originà amb un esdeveniment que es pensa que va ser una Gran Explosió d'un àtom primordial [el «Big Bang»]. Aquest procés és conegut com l'Evolució, i és el marc de creença que confessa pràcticament tot l'Establiment Acadèmic.

A la vegada, des d'aquest Establiment Acadèmic es proposa una visió en la que tota la realitat és matèria i moviment, i en la que la realitat humana no és res més que una manifestació de complexes reaccions bio- i electroquímiques. Una meravellosa màquina sorgida del atzar. Tota la vida i tot el significat de l'home són coses relatives i tenen el seu marc en aquesta terra ... i prou. Es manté que l'únic coneixement és l'anomenat coneixement científic.


El coneixement científic: la seva natura i les seves limitacions

Certament, mitjançant el mètode científic podem adquirir un coneixement de les coses. Però no es tenen el compte, en aquesta visió del món, les limitacions enormes del coneixement científic, i se li atribueixen capacitats que de cap manera no pot tenir. Tal com diu Darby:

«La ciència no pot anar més enllà dels fenòmens, i consisteix en la generalització dels mateixos sota una llei uniforme. Però, abans del curs seguit per les coses que existeixen han d'existir les coses que segueixen aquest curs, encara que aquest esmentat curs pugui haver començat amb l'existència mateixa de les coses; i sense dubte va ser així. Però l'objecte de la ciència és només aquest curs de les coses, el seu principi general com a llei fixa. La existència, i probablement la llei que segueix després, estan allí abans que puguin començar les recerques de la ciència, ... La ciència s'ocupa de fenòmens, i solament de fenòmens, i de descobrir els fets i les lleis que els governen; però tot el que fa és investigar l'operació present uniforme, allà on existeix, d'allò que existeix abans que comenci la recerca.

...

La ciència pot descobrir les lleis d'allò que existeix, però s'ha de deturar aquí; no té lleis per a la seva existència. ...

Això és, la ciència ha de deturar-se en allò que li pertany, en el curs i ordre del kosmos, o univers ordenat, i degut a la seva pròpia natura no pot anar més enllà. Jo sé que cal que hi hagi una causa primordial o primitiva per a tot allò que existeix; perquè tot en el seu àmbit és l'efecte d'una causa, i declara que ho ha d'ésser. En aquest cas, la mateixa existència material ha d'ésser l'efecte d'una causa, i també ho han d'ésser les lleis fixes. Pel que toca a què i com sigui aquesta causa primordial (que ella mateixa no és causada, o ja no seria primordial), la ciència no en pot dir res. Naturalment que no; i no pas per això es pot dir res en contra. És quelcom que pertany a la natura mateixa de les coses. Però la ignorància no és pas una base per a fer declaracions —hauria de dir millor que no és pas una base vàlida, perquè a la ignorància li agrada molt fer declaracions. Dit d'una altra manera, la ciència m'assegura, en base d'allò que coneix, que ha d'haver-hi una causa primordial d'allò que investiga; però és, i ha d'ésser, del tot ignorant d'aquesta causa —no pot concebre-la; no es troba pas al seu àmbit de coneixement. ...».1

... La ciència s'ocupa de fenòmens, i solament de fenòmens, i de descobrir els fets i les lleis que els governen; però tot el que fa és investigar l'operació present uniforme, allà on existeix, d'allò que existeix abans que comenci la recerca.

...La ciència pot descobrir les lleis d'allò que existeix, però s'ha de deturar aquí; no té lleis per a la seva existència. ...

Estrictament parlant, el mètode científic només pot tractar d'allò que està sota la capacitat humana d'estudi i observació directa, o manipulació en laboratori, d'allò que és present i repetible. Només ens pot donar relacions materials i quantitatives de causa i efecte (si creiem en la causalitat!) dins el nostre univers. Però, en sensus strictus, no ens pot donar cap altre coneixement que aquest: com es relacionen les coses, però no el per què d'elles. El mètode científic no pot tocar, parlant estrictament, el com de l'origen de l'univers i de la vida, ni allò que té a veure amb propòsit o valors, ni allò que és únic i irrepetible. I molt menys encara la raó de que existeixi.

Severo Ochoa, Premi Nobel, investigador sobre l'estructura material bioquímica de la vida, declarava a la revista Tiempo, poc abans de morir: «M'he dedicat a investigar la vida, i no sé per què ni per a què existeix» (Tiempo, 24 de febrer 1992, pàg. 50). Potser la clau estigui en la seva declaració: «Fa molt de temps que no sóc religiós» (Ibid. pàg. 55). Efectivament, si deixem de banda Déu i el coneixement que Ell ens dóna en la Seva Revelació, no podem pas saber el que és més important de les coses. De poc val conèixer el com del funcionament d'una cosa si no sabem per què i per a què ha estat feta, quin propòsit té. I això només ho podem saber si ens ho comunica qui ho ha fet.

És molt freqüent confondre el com i el per què de les coses, i d'aquesta manera passa que de vegades professors desorientats amb textos poc rigorosos desorienten els seus alumnes quant a aquestes qüestions. El següent exemple adaptat d'un altre autor il·lustrarà aquestes diferències, que són tan poc tingudes en compte:

—Ho explica tot, la ciència? Entri a la meva cuina i pregunti'm: —Per què està bullint la marmita?—

Jo li contesto: —La marmita està bullint perquè la combustió del gas produeix una calor que és transferida al fons de la marmita, el qual, com que és un bon conductor, la transfereix immediatament a l'aigua. Les molècules d'aigua s'agiten; giren pel voltant i fan un so, i finalment passen a aigua en forma de vapor; i és per això que la marmita bull.

—Llavors la meva dona entra a la cuina i li preguntes: —Per què bull la marmita?— I ella et diu: —La marmita bull perquè et faig un te.

—Jo no li vaig dir pas per què bullia la marmita. Li vaig dir com estava bullint la marmita. I la ciència no sap pas el per què de res, sinó solament el com i el què.

Com bull la marmita (un procés present i susceptible de repetició i prova) ho podem esbrinar, fins a cert punt, mitjançant la nostra observació, el mètode científic. Per què bull la marmita només podrem saber-ho per mitjà de la comunicació personal.


Una mica d'història

En realitat, el concepte cientista i evolucionista, com un tot, no és pas un avenç modern del coneixement, sinó una nova formulació de les postures naturalistes dels antics filòsofs grecs sobre la natura de la ciència i l'origen de la vida. Henry Fairfield Osborn, que fou director del Museu Americà d'Història Natural, observa quant a això:

Quan vaig començar la meva recerca sobre anticipacions de la teoria evolucionista ... em vaig veure portat de tornada als filòsofs naturalistes grecs, i em vaig quedar atònit en veure que molts dels trets més remarcables i bàsics de la teoria de Darwin van ser anticipats fins i tot en èpoques tan remotes com el segle VII abans de Crist.2

La veritat és que la tesi creacionista de la Bíblia es va difondre en obert debat en mig d'un món pagà que rebutjava l'acció d'un Déu sobirà en creació i revelador en la història, i que feia servir arguments filosòfics apriorístics com el que defensava el cèlebre Galè (130-201 d.C.), que s'enfrontava així, de manera específica contra el relat del Gènesi:

És precisament en aquest punt que la nostra pròpia opinió i la de Plató i altres grecs que segueixen el recte mètode de les ciències naturals difereixen de la posició presa per Moisès. Per a aquest últim sembla suficient declarar que senzillament Déu va ordenar que la matèria prengués forma en el seu degut ordre, i que així va ser; perquè ell creu que per a Déu tot és possible, fins i tot si volgués fer un brau o un cavall d'una pila de cendres. Però nosaltres no mantenim tal cosa; diem que certes coses són de natural impossibles, i que Déu ni tan sols intenta fer-les, sinó que ell escull allò millor de la possibilitat del devenir.3


Curs natural i intervenció intel·ligent

Naturalment, n'hi ha de coses que són de natural impossibles; però que alguna cosa sigui naturalment impossible no vol pas dir que sigui impossible d'una manera absoluta. En l'àmbit de la naturalesa es donen unes condicions molt determinades, naturals, que van en una direcció molt concreta. En canvi, en un marc intervingut, amb una acció dirigida amb intel·ligència i designi, es donen unes altres condicions que poden variar de manera total el curs dels processos. Per exemple, en el curs de la naturalesa, la calor passa sempre de cossos calents a cossos freds, abaixant-se la temperatura dels primers i augmentant la temperatura dels segons, fins arribar a un equilibri tèrmic (la mateixa temperatura). És de natural impossible que la calor segueixi un altre camí. Però en el frigorífic l'home ha dissenyat un mecanisme accionat per una energia, i d'aquesta manera inverteix localment el flux de la calor, de manera que allò que és de natural impossible, pel que respecta a la tendència de les coses, això és, que la calor vagi d'un cos fred a un de calent [l'expulsió de calor de l'interior del congelador, més fred, cap l'exterior, més calent] és fet possible per la intervenció humana. Així, aquest argument respecte a allò que és de natural impossible no es pot pas aplicar en el cas de la intervenció d'un ésser sobrenatural, tant si és l'home, amb totes les seves limitacions, com si és Déu, sense limitació ni de coneixement ni de poder.


No hi ha evidències històriques

El mateix registre fòssil, que es presenta tantes vegades en publicacions de divulgació popular com evidència de l'evolució en el passat, no dona en realitat cap evidència en favor d'un procés d'aquesta mena. Senzillament, no hi ha cadenes ni formes veritables de transició. Per exemple, l'evolucionista Stephen Jay Gould, professor de Geologia i Paleontologia a la Universitat de Harvard, deia això a la seva columna mensual a la revista Natural History:

La raresa extrema de les formes de transició en el registre fòssil continua essent el secret del gremi dels paleontòlegs. Ens imaginem que som els únics veritables estudiosos de la història de la vida, però per preservar el nostre relat predilecte sobre l'evolució per selecció natural considerem que les nostres dades són tan dolentes que mai no veiem el procés que pretenem estudiar.4

També Colin Patterson, que és Conservador del Museu Britànic d'Història Natural, deia el següent, en una entrevista a la BBC-TV el 4 de març de 1982, sobre els esforços per donar explicacions a la inexistència de formes fòssils de transició:

El resultat de tot això és que tot el que hom pot aprendre de la història de la vida hom ho aprèn mitjançant la Sistemàtica, mitjançant els agrupaments que es descobreixen a la natura. La resta és explicar contes d'una o una altra mena. Tenim accés als extrems de l'arbre; l'arbre mateix és teoria, i els qui pretenen conèixer sobre l'arbre i descriure allò que va succeir —com van desaparèixer les branques i les branquetes— estan, em sembla, explicant contes.

Se'n podrien donar més de cites de professionals de la paleontologia, en aquest sentit. És cosa certa que la percepció del públic sobre la natura del registre fòssil no és la que assenyalem aquí. Hi ha una intensa campanya de propaganda en diversos mitjans, que no acostumen a mostrar gaire respecte vers la veritable natura de l'evidència, i el públic no està informat de la veritat de la qüestió. S'accepta per arreu el mite que l'evidència fòssil recolza la creença evolucionista. I és una trista situació.5

El mateix registre fòssil, que es presenta tantes vegades en publicacions de divulgació popular com evidència de l'evolució en el passat, no dona en realitat cap evidència en favor d'un procés d'aquesta mena.

 

Una creença, no una conclusió científica

Cal que quedi clar que l'evolucionisme no és una conclusió de la ciència, sinó què, com a l'antiguitat, és en realitat una doctrina, un sistema de creença que rebutja l'acció de Déu i que tracta d'explicar l'origen de tot el món dels éssers vius des d'una postura filosòfica que exclou d'entrada el Creador. Aquest punt l'expressa bé el cosmòleg evolucionista C. F. von Weizsäcker a la seva obra La importancia de la ciencia:

No és pas per les seves conclusions, sinó pel seu punt de partida metodològic que la ciència moderna exclou la creació directa. La nostra metodologia no seria pas honesta si negués aquest fet. No tenim pas proves positives de l'origen inorgànic de la vida ni de l'ascendència primitiva de l'home, potser ni tan sols de la mateixa evolució, si volem ésser pedants.6

...

Encara no comprenem gaire bé les causes de l'evolució, però en tenim molts pocs de dubtes quant al fet de l'evolució; ... ¿quines són les raons per aquesta creença general? A l'última lliçó les vaig presentar en forma negativa; no sabem pas com la vida, en la seva forma actual, hagués pogut venir a existir per cap altra via. Aquesta formulació deixa silenciosament de banda qualsevol possible origen sobrenatural de la vida; així és la fe en la ciència del nostre temps, que tots compartim.7

Això és, no es creu en l'Evolucionisme perquè hi hagi proves positives reals que portin a una postura així com conclusió científica. Més aviat, l'home «modern» pren com punt de partida un rebuig contra tota possible revelació de Déu, i interpreta tot el món que l'envolta en termes d'una filosofia que ja d'entrada rebutja Déu. Així, l'Evolucionisme i la mentalitat racionalista atea no són una conclusió exigida per l'estudi de la realitat, sinó el mètode, la actitud mental amb la que es contempla tot, des d'una postura d'incredulitat. I val la pena investigar si aquesta actitud basada en la incredulitat es correspon amb la realitat de l'univers, del món dels éssers vius, de la història, i de la natura humana.

«No és pas per les seves conclusions, sinó pel seu punt de partida metodològic que la ciència moderna exclou la creació directa. La nostra metodologia no seria pas honesta si negués aquest fet.»

 

Hi ha designi?

Charles Darwin va escriure en el seu llibre L'Origen de les Espècies que ell no tenia dificultat per imaginar que una llarga sequera hagués pogut causar que alguns hipotètics avantpassats de la girafa amb el coll curt estiressin els seus colls de manera continuada per arribar a un subministrament de fulles en disminució. Naturalment, no tenia evidència fòssil per a una història evolucionista d'aquesta mena. Aparentment, tampoc no estava conscient de certs problemes peculiars de les girafes que fan que la seva fàcil suposició de l'evolució de les girafes sigui encara més difícil d'acceptar.

El cor de la girafa és probablement el més potent del regne animal, perquè es necessita al voltant del doble de la pressió normal per bombejar la sang per el llarg coll fins al cap. Però el cervell és una estructura molt delicada que no pot resistir una alta pressió de sang. Què succeeix quan la girafa s'ajup per beure? Fa esclatar el seu cervell? Feliçment, s'hi han inclòs tres trets dissenyats en la girafa per controlar aquest problema i altres de relacionats.

En primer lloc, la girafa ha d'estendre les cames apart per poder beure amb comoditat. Això abaixa un tant el nivell del cor, de manera que es redueix la diferència d'altura des del cor fins al cap del animal quan beu. El resultat és que l'excés de pressió en el cervell és menor que el que seria si les potes es mantinguessin dretes.

Segon, la girafa té en les seves venes jugulars una sèrie de vàlvules unidireccionals de bloqueig que es tanquen en l'acte d'abaixar el cap, de manera que impedeixen que la sang torni a fluir cap el cervell.

¿Però què passa amb el flux de sang a través de l'artèria caròtida des del cor fins al cervell?

Un tercer tret de disseny és «la xarxa meravellosa», un teixit esponjós ple d'una multitud de vasos sanguinis localitzat prop de la base del cervell. La sang arterial flueix primer a través d'aquesta xarxa de vasos fins que arriba al cervell. Es creu que quan l'animal s'ajup per beure, la xarxa meravellosa controla d'alguna manera el flux de sang de manera que no tota la pressió sigui exercida sobre el cervell.

Els científics que han estudiat aquesta qüestió creuen també que probablement el fluid cerebrospinal que banya el cervell i la columna espinal produeix una contrapressió que impedeix la ruptura o les fuites dels capil·lars del cervell. L'efecte és similar al d'un vestit antigravitatori dels que porten els pilots de combat i els astronautes. El vestit antigravitatori exerceix una pressió sobre el cos i les cames de qui ho porta estant sota una forta acceleració, i impedeix el desmai. Les fuites dels capil·lars de les potes de la girafa són també possiblement impedides per una similar pressió del fluid dels teixits fora de les cèl·lules. A més, les parets de les artèries de les girafes són més gruixudes que les de qualssevol altres mamífers.

Fa poc temps s'han fet algunes curoses recerques i s'han pres algunes mesures de pressió de sang en girafes vives en acció. Això no obstant, la manera exacta en les que aquests varis factors operen per permetre a aquesta estranya criatura que visqui no ha quedat clarament demostrada. De totes maneres, la girafa és un gran èxit. Quan ha acabat de beure, s'aixeca, s'obren les vàlvules de pas, és relaxen els efectes de la xarxa meravellosa i dels varis mecanismes de contrapressió, i tot va bé. Aquest és un dels innombrables exemples d'un designi intel·ligent d'un sistema coordinat i integral, que és clarament incompatible amb l'evolucionisme.

Evidentment, Darwin no va conèixer tots aquests problemes singulars de les girafes, com tampoc molts d'altres que han sorgit des de llavors, entre ells la mateixa estructura de la cèl·lula i les seves intricades funcions cibernètiques. El coneixement afegit de l'estructura íntima de la vida, així com dels sistemes fisiològics i anatòmics a escala més gran, posa meravella sobre meravella, enfortint més i més l'argument del designi, que Darwin tant va voler combatre.

Així, l'Evolucionisme i la mentalitat racionalista atea no són una conclusió exigida per l'estudi de la realitat, sinó el mètode, la actitud mental amb la que es contempla tot, des d'una postura d'incredulitat. I val la pena investigar si aquesta actitud basada en la incredulitat es correspon amb la realitat de l'univers, del món dels éssers vius, de la història, i de la natura humana.

 

Més designi

Una altra mostra d'aquesta realitat, la del designi i propòsit de l'ull, era ja tan evident en temps de Darwin, que ell mateix confessa que racionalment semblava ésser una dificultat insuperable per al seu intent d'explicació mitjançant una evolució al atzar.

Segons la hipòtesi evolucionista, tot el que existeix en el món dels éssers vius va arribar a existir per selecció natural d'aquells elements que anaven sorgint per atzar. Si eren útils, eren preservats en el context de la lluita per l'existència en un medi competitiu. Si no eren útils, eren eliminats. Així, l'evolucionisme proclama el principi de que tots els elements del món dels éssers vius existeixen perquè tenen una utilitat present per la supervivència.

Darwin i Wallace (el seu col·lega i presentador conjuntament amb ell de la hipòtesi d'Evolució per Selecció Natural l'any 1859) van tenir un enfrontament uns anys després, a causa d'aquest concepte. Wallace va arribar, després de molta reflexió, a la conclusió de que la Selecció Natural era incapaç d'explicar l'origen d'una estructura concreta que estava evidentment sobredimensionada, i que l'home no havia arribat a fer servir-ne més enllà del 10 per cent de la seva capacitat: el cervell. Segons Wallace, ¿com explicar l'origen del cervell, tot el seu complicadíssim disseny, si el 90 per cent del mateix no es feia servir? Si el 90 per cent de l'estructura del cervell no havia actuat ni funcionat, ni encara el fem servir, no es podia haver format en el context d'unes condicions de competència i de lluita per la supervivència. ¿Com podem doncs explicar el seu origen per evolució mitjançant selecció natural? Darwin va reaccionar visceralment contra aquest tipus d'argumentació, però no va pas poder-la refutar. I aquest argument es manté, i per tota persona reflexiva és tant més poderós quant més es va coneixent la meravellosa complexitat i el disseny d'aquest orgue, la meravella més gran de l'univers.

El coneixement afegit de l'estructura íntima de la vida, així com dels sistemes fisiològics i anatòmics a escala més gran, posa meravella sobre meravella, enfortint més i més l'argument del designi, que Darwin tant va voler combatre.

 

Complexitat i racionalitat

La veritat és que a les ments d'algunes persones es dóna un fenomen molt curiós pel que respecta a la complexitat. La majoria reconeixerien que al augmentar la complexitat d'informació i de disseny, ha d'haver-hi un augment en la intel·ligència i capacitat d'aquell que ho produeix.

La majoria de la gent reconeixeria que el dibuix d'un nen de tres anys no és una col·lecció de línies al atzar.

Pujant en complexitat a través d'instruments diversos, màquines fotogràfiques, etc., fins a la llançadora espacial —que és considerada com la màquina més complexa mai construïda per l'home— l'augment en complexitat és automàticament relacionat amb una major habilitat i intel·ligència. El més complex que és quelcom, tanta més intel·ligència es necessita per a produir-ho.

Però quan arribem al gegantí salt en complexitat entre la producció humana més complexa i les coses vivents, encara que sigui la humil ameba, el fenomen esmentat ataca sense advertència. Aquells que sovint es consideren les persones més racionals de sobte llancen la seva racionalitat per la finestra. En lloc de seguir la lògica de que un augment de complexitat exigeix una intel·ligència corresponentment més gran per crear-la, ara diuen que l'augment de complexitat demana una disminució d'intel·ligència, fins al punt que no es necessita de cap intel·ligència per a fer la més complexa de les màquines.

¿Com va arribar a existir la primera cèl·lula vivent, una entitat amb una complexitat funcional i informàtica que se'ns escapa, per mètodes absolutament aleatoris? ¿Com va arribar a existir el cervell humà, la funcionalitat del qual no va poder arribar a existir degut a la necessitat del medi, estant com està sobredimensionat molt més enllà de qualsevol utilització coneguda a la història?

Observant aquest fenomen, Darby observa:

«La incredulitat voldria excloure un Creador. Aquesta negació és producte d'una actitud voluntarista. [John Stuart] Mill parla de causes primordials, de fets primitius, de col·locació de causes permanents; però això solament demostra que es va veure obligat a dirigir-se a allò que era primordial i permanent, a allò que existeix per ell mateix. Un altre ens diu que ens veiem obligats a admetre una causa o causes primordials, de la natura de les quals no ens poden dir res ni la lògica ni la ciència. "Així, ens veiem emportats a una paret opaca mitjançant un mètode que és totalment impotent per penetrar en el misteri que es troba darrera". I segueix així: "Això ho podem anomenar ateisme lògic o negatiu". Comprenc aquesta postura; perquè aquest autor, tot i essent evolucionista, no nega la revelació, sinó que es declara cristià; però la seva postura no és correcta, perquè pretén pensar en allò que està més enllà de la paret opaca, quan no coneix res ni sap res. No té ni tan sols dret a una postura negativa, sinó solament a dir: No ho sé pas; no pertany a l'àmbit del meu coneixement; senzillament, ho desconec, i ho deixo a la intuïció i a la revelació, on tot queda clarificat.»8

La postura humanista que Darby critica en els anteriors paràgrafs nega tota realitat transcendent de Déu i la Revelació. Nega d'entrada l'Ésser de Déu o que Déu pugui ésser conegut, o que Ell es pugui revelar. Segons aquesta postura, l'únic veritable coneixement que l'home pot arribar a tenir és el que es deriva de les seves observacions i raonaments. No s'admet, d'entrada, cap font de coneixement fora de l'home. Es nega tot coneixement que l'home pugui rebre per Revelació divina.

Amb totes aquestes negacions es va necessàriament a una visió de l'home que no solament està apartada de la visió cristiana de que l'home és responsable davant Déu, sinó que és obertament hostil a aquesta visió. Es vol que l'home esdevingui la mida de totes les coses, el punt de referència absolut. Ell ha d'ésser l'amo del seu destí, amb totes les seves potencialitats.


L'home, la seva grandesa i la seva misèria

Des de la torre de vori acadèmica, i des de la comoditat d'un Occident pròsper, materialista i fart dels bens d'aquest món, es pot acariciar per un moment la fatuïtat de l'autonomia i de la glòria de l'Home com déu per a si mateix. Però en últim terme, hi ha la realitat de la mort, del sofriment, de la culpa. De la maldat de l'home. Aquí i allà sorgeix la realitat de l'home pecador. L'evolucionat home marxista autogestionari dóna pas a la realitat de la crueltat. L'home és llop per a l'home. Pels orgullosos europeus ja no es tracta d'Abisínia, ni de l'Irak. Ara ho tenim a la casa nostra de la culta Europa, en el somni de tants intel·lectuals teòrics: Iugoslàvia. I no tan lluny a la història, podem veure encara com el secularisme alemany va portar de les fal·làcies pseudocientífiques d'un Hæckel a la demència humanista d'un Nietzsche, donant el fruit amarg del hitlerisme en el que va caure la culta i escèptica, il·lustrada Alemanya, amb els horrors de les matances fredes, calculades, desapassionades, desnaturalitzades, tecnificades, científiques. És en va pretendre que la resposta als problemes humans rau en l'educació: El problema de l'home no és de manca d'educació, sinó negar Déu. És un problema moral. L'home necessita la conversió. Tornar-se vers el Déu revelat. En la cultura de l'Occident modern s'ha predicat la mort de Déu. Sense el Déu viu i veritable, el Déu revelat, és l'home el qui ha mort.

La creença en l'atzar per a l'origen de l'home porta inevitablement a la creença en la total futilitat de l'home. I no treu els interrogants. La negació de Déu no elimina tota la problemàtica moral de l'home: la realitat, íntima i coneguda intuïtivament, que hi ha bé i mal, que hi ha conductes i actituds blasmables i que hi ha allò que és recte i lloable. I l'atzar, el no res, no explica això. L'evolucionisme no és res més que una filosofia particular, un marc conceptual, un invent mental que vol explicar l'origen nostre i de totes les coses, tot negant la incòmoda realitat del Déu Creador i de la finalitat de la Creació en general, i de la finalitat de l'home i la seva responsabilitat moral en particular. I les pretensions de la filosofia especulativa evolucionista d'ésser ciència s'estavellen contra una anàlisi crítica rigorosa de la realitat de la situació. Una visió del món basada en fal·làcies és com una casa edificada sobre la sorra, sense fonaments. La primera riuada forta enderroca tot l'edifici. La negació de Déu i de la finalitat de la Creació segons la voluntat de Déu està basada sobre un conjunt de fal·làcies que porten les persones i la civilització com un tot vers la ruïna. I vers l'anunciat judici de Déu.

La negació de Déu i de la finalitat de la Creació segons la voluntat de Déu està basada sobre un conjunt de fal·làcies que porten les persones i la civilització com un tot vers la ruïna. I vers l'anunciat judici de Déu.

 

La resposta divina: gràcia, vida i plenitud

Tenim una revelació de Déu. I la revelació és l'únic mitjà pel que un ésser personal pot donar-se a conèixer a un altre com tal ésser personal. La paraula i la interacció són imprescindibles. Mitjançant la creació podem conèixer quelcom sobre Déu: el Seu etern poder i deïtat. Però és solament mitjançant la revelació que podem conèixer-lo a Ell de manera personal, això és, mitjançant una comunicació verbal. Per això tenim les sublims paraules de la Revelació: «Al principi era la Paraula, i la Paraula era amb Déu, i la Paraula era Déu. ... I la Paraula es va fer carn ...».

Naturalment, es pot adduir que hi ha moltes preteses revelacions. ¿Com podrem conèixer la veritable? Aquesta pregunta es presenta generalment com una objecció a la idea de la revelació.

Si reflexionem sobre aquesta pregunta, no obstant, veurem que en realitat constitueix la confessió d'una cosa molt greu. L'home no coneix Déu. ¿Què ha passat per a que l'home estigui tan apartat de Déu que ja ni el coneix, que el seu estat natural no sigui el d'una feliç comunió amb el seu Déu Creador? Aquesta mateixa pregunta constitueix una confessió d'alienació. Quelcom ha succeït, i l'home està alienat de Déu. Hi ha una barrera entre l'home i Déu. I la Revelació que proclama provenir de Déu i en la que tenim a Déu adreçant-se a l'home ja des del començament, la Bíblia, ens dona des d'aquest mateix principi la explicació de allò que va succeir, i entre moltes altres coses ens parla de:

  • La causa de l'alienació de l'home de Déu: el pecat de l'home.
  • La causa i la natura veritable de la mort de l'home.
  • La intervenció de Déu en Crist Jesús, per solucionar aquesta alienació i el seu fruit, la mort i la corrupció, mitjançant la redempció obrada pel Crist a la creu i la Seva resurrecció i victòria sobre la mort.
  • La crida de Déu als homes per a que deixin de donar-li l'esquena i s'en tornin a Ell en penediment, i acceptin la Seva obra en salvació.
  • Els plans de Déu per aquest univers, en salvació i restauració per als qui tornin a Ell, i de judici per als qui es mantinguin en la seva rebel·lió.

... la incredulitat, i la seva expressió filosòfica, l'agnosticisme, són postures
realment irracionals, a la llum de la natura de l'home i de les seves
més profundes necessitats i anhels.

D'altra banda, la incredulitat, i la seva expressió filosòfica, l'agnosticisme, són postures realment irracionals, a la llum de la natura de l'home i de les seves més profundes necessitats i anhels.

Intuïtivament, l'home veu la mort com quelcom estrany, hostil, enemic. En el més íntim del seu ésser, té el sentiment, reprimit potser, però el té, que la mort no forma part de la veritable natura del seu ésser. La mort de l'home no és la culminació de la seva existència natural. És un trencament.

La Revelació ens diu que la mort va entrar en el món, en el sistema ordenat de coses sota l'home, i en la mateixa raça humana, com a conseqüència que l'home va desobeir Déu. Com ja ho va observar Tertul·lià al segle III d.C., resumint l'ensenyament de la Revelació sobre la mort: «Nosaltres, els qui coneixem l'origen de l'home, sabem amb certesa que la mort no prové de la natura, sinó del pecat.»9 Així, la mort no és condició necessària de la natura humana ni de la creació, sinó un estat en que s'ha caigut al apartar-se l'home de Déu. És el salari del pecat.

Davant la mort i la seva causa, el pecat, intervé Déu amb la Redempció, per pura gràcia i amor als homes: Déu el Fill es fa Home, i participa de carn i de sang, a fi de, per mitjà de la mort i de la seva resurrecció, alliberar els que estaven subjectes a servitud per temor a la mort, i allunyats de Déu i en condemnació. La Redempció, com la Revelació, és una iniciativa de Déu. I la mera negació d'aquesta realitat per part de qui sigui no constitueix una refutació. La realitat es manté en peu.

... la mort no és condició necessària de la natura humana ni de la creació, sinó un estat en que s'ha caigut al apartar-se l'home de Déu. És el salari del pecat.

La resposta de Déu a la caiguda de l'home, a l'apostasia de l'home, a l'enemistat de l'home contra Ell, és una resposta d'amor, de Revelació: d'anar a buscar l'ovella perduda, de donar el Pastor la vida per les ovelles, de triomf en Resurrecció, d'anul·lació del poder de la mort, i d'oferiment de la reconciliació amb Déu a tot aquell qui es torni a Ell mitjançant Jesucrist, Déu i Salvador, qui va morir el just per nosaltres els injustos, per portar-nos a Déu. I que si bé va morir a mans d'homes que l'odiaven, Ell es va lliurar voluntàriament per amor a nosaltres. I en mig de tot, la Seva resposta va ser una resposta de perdó que ens convida a deturar-nos i penedir-nos de la nostra hostilitat contra Ell i de la nostra ridícula afirmació d'independència. La Seva resposta va ser: «Pare, perdona'ls, que no saben pas el que fan» (Evangeli de Lluc 23:34).

La resposta de Déu a la caiguda de l'home, a l'apostasia de l'home, a l'enemistat de l'home contra Ell, és una resposta d'amor, de Revelació: d'anar a buscar l'ovella perduda, de donar el Pastor la vida per les ovelles, de triomf en Resurrecció, d'anul·lació del poder de la mort, i de oferiment de la reconciliació amb Déu a tot aquell qui es torni a Ell mitjançant Jesucrist, Déu i Salvador, qui va morir el just per nosaltres els injustos, per portar-nos a Déu.

Déu el Fill es va fer Home. Era necessari que la justícia de Déu quedés satisfeta en quant els nostres pecats. Déu no pot passar simplement per alt els pecats. Deixaria d'ésser just. El pecat havia d'ésser condemnat i castigat. Fou per això que Jesucrist, Déu el Fill, home veritable, es va presentar com representant dels homes. Tenia dret a fer-ho, perquè era veritable home. Podia fer-ho, perquè era perfecte i va agradar el Pare en tot. Podia fer-ho, en la seva natura a la vegada Home perfecte i Déu omnipotent. El seu sacrifici en obediència, a la Creu, va vindicar de tal manera la justícia de Déu respecte els pecats de l'home, que Déu pot atorgar el perdó i l'absolució judicial, i acceptar, a tot el qui s'acull a Crist com el seu Salvador i Substitut. Aquest sacrifici de Crist a la Creu, l'Home-Déu sense pecat, sota la ira de Déu en lloc dels homes a qui representava, va ser necessari «per tal que ell sigui just i justificador del qui té la fe en Jesús» (Romans 3:26).

Amb la Resurrecció, Déu va vindicar Jesús. La mort no el podia retenir a Ell, que era sant. Feta la obra de l'expiació, satisfeta la justícia de Déu respecte a nosaltres, va ressuscitar, desfent la mort i el seu poder en principi, en quant Ell mateix. I aquest poder es manifesta en la vida dels creients, i es manifestarà en la resurrecció i la regeneració de la nova creació.

La base del nostre coneixement d'aquesta realitat no és certament la limitada ciència, no és la nostra limitada observació ni la nostra curta raó: és el testimoniatge personal fidedigne de Déu en Crist, el Ressuscitat, Aquell per qui i per a qui han estat fetes totes les coses, el Senyor de tot i de tots.

Aquesta és la vida que Déu ofereix a tot al qui creu en Jesucrist. Ell va dir: «Jo he vingut perquè tinguin vida, i la tinguin en abundància» (Evangeli de Joan 10:10). Una vida que va més enllà i venç la mort. Jesús va dir també: «Jo sóc la resurrecció i la vida; qui creu en mi, encara que mori, viurà» (Evangeli de Joan 11:25). I la base del nostre coneixement d'aquesta realitat no és certament la limitada ciència, no és la nostra limitada observació ni la nostra curta raó: és el testimoniatge personal fidedigne de Déu en Jesucrist, el Ressuscitat, Aquell per qui i per a qui han estat fetes totes les coses, el Senyor de tot i de tots.


1. Darby, J. N., «Science and Scripture», a The Collected Writings of J. N. Darby, Vol. 31, pàgs. 139-141. Tornar al text
2. Osborn, Henry Fairfield: From the Greeks to Darwin, Charles Scribner's Sons (New York, 1929). Tornar al text
3. Sobre la utilitat de les parts del cos, 11:14. Tornar al text
4. Natural History, vol. 86 (5), maig 1977, pàg. 14. Tornar al text
5. Si al lector li venen a la ment els arguments tant repetits de l'Archæopteryx o de «la sèrie del cavall», li recomanem la lectura de la discussió d'aquestes preteses evidències en un altre article d'aquesta Proposta, Creació o Evolució?. Tornar al text
6. Weizsäcker, Carl F. von: La importancia de la ciencia, Ed. Labor (Barcelona, 1973), pàg. 125. Èmfasi afegit. Tornar al text
7. Ibid., pàg. 131. Èmfasi afegit. Tornar al text
8. Darby, J. N., «Science and Scripture», a The Collected Writings of J. N. Darby, vol. 31, pàg. 142. Tornar al text
9. Tertul·lià, De Anima, 52. Tornar al text  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 01 Pròleg.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge