SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

L'estudiant, el professor i Déu


El professor de filosofia anava amunt i a baix trepitjant enèrgicament per la tarima. «¡Déu és mort! ... ¡Déu és mort!» ... Llavors es va girar vers un estudiant que ell sabia que creia en Déu: «¿Quan se n'adonarà vostè de la realitat de que Déu ha mort?»

L'estudiant el va contestar, amb fermesa: «Vostè se n'adonarà de la realitat quan mori.»

El professor va callar un moment, atònit. Es va posar vermell fins les orelles. Llavors ... va expulsar l'estudiant per tot el curs. ¡Llibertat acadèmica! No pas per als creients, als que molts professors ni els deixen escriure la paraula Déu amb majúscula!

La frase, però, havia fet diana. «Quan mori.» La terrible hora de la veritat per aquells que persisteixen en rebutjar el Crist!

El professor va llançar fora l'estudiant de la classe. Què farà el professor quan Déu el llanci fora de la Seva presència per tota l'eternitat?

Potser algú preguntarà: Però què sabem de Déu? Qui sap res de Déu? Aquestes mateixes preguntes, però, haurien de fer-nos reflexionar, en lloc de rebutjar. Sí, per què l'home, en el seu estat natural, no coneix Déu? Si a això afegim que l'home és llop per l'home, no només en grans qüestions, com Cambòdia, Iugoslàvia, el nazisme, el stalinisme, las matances de les dues guerres mundials i de la guerra d'Espanya, sinó que també ho es en la depredació diària, en l'engany i el frau diari entre subministradors i clients, governants i governats, corrupció i frau fiscal, i fins i tot, i tant freqüentment engany en les relacions més íntimes i entranyables, com l'adulteri i altres deslleialtats, i hi afegim a això l'actitud de menyspreu i escarni estesos contra el coneixement de Déu, potser arribarem a veure, si som sincers, que el problema del desconeixement de Déu no és merament filosòfic —és moral. L'home no coneix Déu perquè li dóna l'esquena: aquesta és l'essència del pecat.

I es només per la revelació que podrem saber com va començar aquesta alienació, aquest desconeixement, i què ha passat que ara l'home, en lloc de conèixer Déu de manera cordial i íntima, es faci preguntes — o les defugi. Què ha passat que l'home no conegui Déu?

L'Escriptura, la Bíblia, ens dóna l'explicació ... i la solució, i ens mostra en el Crist, Jesús de Natzaret al mateix Déu que va venir a habitar amb nosaltres i a buscar-nos i a salvar-nos. En aquesta vinguda de Déu entre nosaltres es va portar a terme, pel sacrifici del Fill de Déu, tot el necessari per la nostra salvació, per a que poguéssim tornar a Déu, satisfeta la Justícia en Crist, aquell Home que en representar-nos va portar el nostre càstig per les nostres culpes davant la Justícia eterna i va fer possible la nostra acceptació davant Déu, si tornem en penediment vers Déu i en fe en Jesucrist.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: L'estudiant i el professor.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge