SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

¿Si no ho veig, no ho crec?


Aquesta dita popular no és precisament una expressió de saviesa ancestral. És una dita que en realitat només és pràctica quan a hom li convé per evitar-se reflexions inoportunes. Moltes vegades es diu per amagar una immensa desídia mental.

En realitat, és ben a l'inrevés. Moltes coses les veïem perquè primer creïem en elles, i a la fi arribem a experimentar-les. I com succeeix en la experiència normal, així és en el reialme de les realitats espirituals. Jesús li digué a Marta de Betània: "¿No t'he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?"

Naturalment, no es tracta de creure perquè sí. No es crida a ningú a una fe irracional, buida de contingut. Cridem a tothom a veure si aquestes coses són així, amb honestedat de cor, i així posar la fe en el Crist veritablement Ressuscitat. En el Crist que fou primerament anunciat pels profetes amb tot luxe de detalls sobre el Seu lloc de naixença, el temps de la Seva aparició pública, el Seu ministeri, el Seu rebuig per part del Seu propi poble, els Seus patiments, la Seva mort, i la Seva resurrecció. I que va complir tota la seva obra en un temps històric concret, i de qui hem rebut testimonis fidedignes i fidels, testimonis que es van deixar matar abans que negar el que havien vist i sentit i experimentat durant el seu temps amb el Senyor Jesús.

Tomàs va creure quan va veure el Senyor ressuscitat, no abans. I el Senyor, tot i reprotxant-li la seva actitud, va dir: "¿Has cregut perquè m'has vist? Feliços els qui sense haver vist han cregut!" Sí, la dita popular és errònia: No és veure per creure, sinó creure per veure.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal

 

Nom original del fitxer: Veure per creure.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51

 

© SEDIN 1997Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge