Edward Dennett 

LA FELIÇ ESPERANÇA

—Estudis sobre la Vinguda del Senyor—

Traducció de l'anglès:
Santiago EscuainPREFACI

A

QUESTS ESTUDIS, que es van publicar originalment a la revista The Christian Friend and Instructor, s’han revisat, i es reimprimeixen ara amb la fervent pregària que la seva lectura, amb la benedicció del Senyor, pugui servir per avivar la feliç esperança del retorn del Senyor en els cors del seu poble.

BLACKHEATH, abril de 1879.SEMBLANÇA DE L'AUTOR

E

dward Dennett, 1831— 1914, era natural de l'Illa de Wight, sud d'Anglaterra. Convertit a Crist en la seva joventut, es va mantenir en la comunió anglicana durant diversos anys, fins que va deixar aquesta església i es va integrar en una capella baptista a Greenwich. Més tard, havent entrat en contacte amb germans que cercaven de reunir-se segons la llibertat de l'Esperit per al culte i el ministeri, es va integrar en una congregació reunida senzillament al Nom del Senyor.

El Sr. Dennett va treballar molt en l'àmbit del ministeri tant oral com per escrit, i va visitar moltes parts d'Anglaterra, Irlanda i Escòcia, i també Noruega, Suècia i Amèrica. Molts es van beneficiar de la seva capacitat per a l'ensenyament, de la qual aquest petit volum constitueix un bon exemple.

«Recordeu-vos dels qui us dirigeixen, que us predicaren la paraula de Déu; considereu el resultat de la seva conducta, i imiteu la seva fe» (Hebreus 13, 7).

S. EscuainCAPÍTOL 1. L'ESPERANÇA DE L'ESGLÉSIA

E

ns proposem, si el Senyor ho permet, tractar en successius estudis el tema de la vinguda del Senyor, amb els esdeveniments que l'acompanyen i la segueixen. Per quant s'està fent palès de manera creixent que estem enmig dels temps perillosos (2 Timoteu 3), li convé al poble del Senyor ocupar-se més i més amb l'expectativa del Seu retorn. Ja han passat gairebé cinquanta anys des que es va sentir l'exclamació: «El nuvi està arribant, sortiu a rebre'l!» (Mateu 25, 6). Fins a aquest moment l'Església havia caigut adormida víctima d'un profund son, drogada per l'opi de les influències del món, de manera que l'ensenyament del retorn del Senyor per recollir els Seus sants va quedar enfonsada en l'oblit, ignorada o negada. Però quan, mitjançant l'acció de l'Esperit de Déu, es va sentir el crit, milers i milers van ser desvetllats del seu son, i, arreglant les seves llànties, van sortir de nou a la trobada del Nuvi. Durant un temps van viure amb l'expectativa diària del seu retorn, i aquesta expectativa va operar de forma tan poderosa sobre els seus cors i les seves vides que els va separar de tot —de totes aquelles associacions, d'aquells hàbits i d'aquelles pràctiques—, en suma, de tot allò que no es comportés amb Aquell a qui esperaven, i els va mantenir disposats per al servei, i amb les seves llànties enceses, com aquells que estaven esperant el seu Senyor (Lluc 12, 35-36). Però el temps va anar passant, i si bé la doctrina de la Segona Vinguda ha estat captada i ensenyada per més i més multituds, i tot i que la veritat ha arribat a ser sens dubte el suport i consol de moltes ànimes piadoses, se suscita emperò la qüestió de si molts dels sants de Déu no han perdut la seva frescor i i el seu poder. Perquè, no es fa evident davant qualsevol observador que la norma de separació està rebaixant-se més i més? Que l’esperit mundà està creixent? Que els sants estan permetent-se associacions de les quals havien professat separar-se? Que estem en perill de tornar a caure adormits, fins i tot amb la doctrina de l'esperança brollant dels nostres llavis?

Si les coses són així —i sens dubte és de coneixement comú—, ha arribat el moment en què cal tornar a presentar la veritat sobre aquesta qüestió als cors i a les consciències dels creients. Perquè el Senyor és a prop, i desitja que el Seu poble estigui en la talaia, anhelant i esperant el Seu retorn amb expectació. Per tant, ja és hora que ens despertem del son, perquè ara la salvació és més a prop de nosaltres que quan vam creure (Romans 13, 11): «Perquè, encara una mica, només una mica, i el qui ha de venir vindrà, i no trigarà» (Hebreus 10, 37), i Ell mateix ha dit: «Feliços aquests servents que quan vingui el senyor els trobarà vetllant. En veritat us dic que se cenyirà i els farà reclinar a taula i anirà a servir-los» (Lluc 12, 37).

En les anteriors observacions hem donat per descomptat, i ara procedirem a demostrar-ho mitjançant les Escriptures, que la vinguda del Senyor Jesús és l'esperança distintiva de l'Església. Això es podria aconseguir a partir de gairebé cada llibre del Nou Testament. Citarem els passatges suficients per deixar aquesta qüestió fora de tot dubte.

En primer lloc, el nostre Senyor mateix va preparar els seus deixebles perquè després de la Seva partida mantinguessin l'expectativa del seu retorn. «Qui és, doncs, el servent fidel i assenyat a qui el seu amo va posar al cap del seu servei per donar-los l'aliment al seu temps? Feliç aquell servent que quan vingui el seu amo el trobi fent-ho així. En veritat us dic: El posarà sobre tots els seus béns» (Mateu 24, 45-47). Després passa a caracteritzar el servent dolent com aquell que diria: «El meu senyor triga a venir», etc. (v. 48), i indica el càstig que caurà sobre ell. Les dues següents paràboles —la de les verges, a les quals s'ha fet referència, i la dels talents— ensenyen de forma distintiva la mateixa lliçó, i de manera més significativa quant que les verges que van caure adormides i els servents que van rebre els talents són els mateixos que són cridats respectivament a respondre en tornar el Senyor.

La mateixa instrucció apareix a Marc. «Vigileu, vetlleu i pregueu, perquè no sabeu quan serà el temps. Com un home que va deixar la seva casa i se'n va anar lluny i va donar la potestat als seus servents, i a cadascú la seva feina, i al porter li va encarregar que vetllés. Vetlleu doncs, perquè no sabeu quan vindrà el senyor de la casa, al vespre o a mitjanit o al cant del gall o a l'alba. No fos que vingués de sobte i us trobés adormits. I el que us dic a vosaltres, ho dic a tots: Vetlleu» (Marc 13, 33-37).

A l'evangeli de Lluc es repeteix la mateixa veritat una vegada i una altra. Ja hem citat un passatge destacat (Lluc 12, 35-37). Podem afegir-ne un altre: «Digué, doncs: Un home de la noblesa marxà a una terra llunyana a prendre possessió d'un regne i retornar. I havent cridat deu servents seus, els va donar deu mines i els digué: Feu negoci fins que torni» (Lluc 19, 12-13). I després, igual que a Mateu, el trobem que torna i examina com els servents havien fet ús dels diners que els havien estat confiats (v. 15).

Un passatge de l'evangeli de Joan serà suficient. Els deixebles estaven força entristits davant la perspectiva que el seu Senyor anava a deixar-los. Què fa per adreçar-se a l'estat de llurs ànimes? Els diu: «Que no es pertorbi el vostre cor. Creieu en Déu, creieu també en mi. En la casa del meu Pare hi ha moltes estances, si no fos així, us ho hauria dit. Vaig a preparar un lloc per a vosaltres. I si me'n vaig i us preparo un lloc, tornaré i us prendré amb mi, perquè on jo sóc, també hi sigueu vosaltres» (Joan 14, 1-3).

Els quatre evangelis, així, s'uneixen en un mateix i clar testimoniatge sobre el retorn del Senyor per al Seu poble, i en proclamar que aquest esdeveniment constitueix l'esperança del Seu poble durant la Seva absència. Ara procedim a examinar el llibre dels Fets i les Epístoles.

Passant primer de tot al llibre dels Fets, què trobem? Després de la Seva resurrecció, el Senyor es va aparèixer als seus deixebles, «i el veieren durant quaranta dies, i els explicava les coses concernents al regne de Déu» (Fets 1, 3). Quan va arribar el temps per a la Seva ascensió, els va portar fora fins a Betània (Lluc 24, 50), i quan va haver acabat de donar-los les Seves instruccions, «mentre el miraven, fou endut amunt, i un núvol se'l va emportar dels seus ulls. I estaven mirant fixament al cel mentre ell se n'anava i, heus aquí, se'ls van presentar dos homes amb vestits blancs, que també els digueren: Homes de Galilea, perquè us esteu mirant al cel? Aquest mateix Jesús que ha estat endut a dalt d'entre vosaltres cap al cel, vindrà de la mateixa manera que l'heu vist anar-se'n cap al cel» (Fets 1, 9-11). Podríem trobar més precisió en el llenguatge? O, en el context de les circumstàncies, podria ser més significatiu? O, podem afegir, podríem aconseguir un llenguatge menys difícil de tergiversar? Ells havien vist el seu Senyor sortir amunt d'entre ells. Havia estat endut a dalt, i havien contemplat com s'allunyava la Seva forma fins que un núvol el va ocultar de la mirada d'ells; i mentre miraven el cel amb un silenci atònit, reben el missatge que Aquell a qui havien vist anar-se’n tornarà de la mateixa manera (i per això en Persona) en què l'havien vist anar al cel. El sorprenent és que amb unes paraules tan clares l'Església pogués haver mai perdut l'esperança del retorn del Senyor.

La prova en les Epístoles no és menys clara i decisiva. «... de manera que no us manca cap do, mentre espereu la manifestació del nostre Senyor Jesucrist» (1 Corintis 1, 7). «Perquè la nostra ciutadania és en els cels, d'on també esperem amb anhel el Salvador, el Senyor Jesucrist» (Filipencs 3, 20). «... com us vau convertir dels ídols a Déu, per servir el Déu viu i veritable, i esperar dels cels el seu Fill», etc. (1 Tessalonicencs 1-9, 10; cf. també 1 Tessalonicencs 2, 19; 3, 13; 4, 15-18; 2 Tessalonicencs 1, 7; 2, 1; 3, 5). «... mentre esperem la feliç esperança i manifestació de la glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesucrist» (Titus 2, 13). «... així el Crist fou ofert una sola vegada per dur els pecats de molts, i apareixerà una segona vegada, sense relació amb el pecat, a aquells que l'esperen, per a salvació» (Hebreus 9, 28. També Jaume 5, 7-8; 1 Pere 1, 7, 13; 2 Pere 3; 1 Joan 3, 2; Apocalipsi 3, 11; 22, 7, 12, 20).

Encara que aquests són només alguns dels passatges de les Escriptures que podrien adduir-se, es veurà immediatament amb quina extensió es tracta aquesta qüestió en la paraula de Déu; i quan s'examina es descobreix que això es deu al fet que està lligat, entreteixit, en l'essència mateixa del cristianisme. Si es deixa de banda l'esperança de la tornada del Senyor, es priva immediatament al cristianisme del seu veritable caràcter. Cal insistir enèrgicament en que no es tracta d'una doctrina que pugui acceptar-se o rebutjar-se a plaer, sinó que forma part de la veritat mateixa, vinculada com ho està amb la crida i el lloc del creient, amb la seva relació amb el Crist, i amb la seva futura benaurança. Per això, per descomptat, Pau recorda als tessalonicencs que ells s'havien convertit per esperar dels cels el Fill de Déu; i cada creient ara es converteix amb aquest mateix objecte. Així, estar mancats d'aquesta esperança i expectativa significa ésser desconeixedors de la part del creient en Crist.

Segueix d'això que l'actitud normal de cada creient és la d'esperar el Crist. Més encara, que cadascun que es troba sobre el terreny cristià té aquesta característica, encara que pugui ser totalment inconscient del fet mateix; perquè la Paraula diu que les deu verges, cinc de les quals eren nècies, van prendre les seves llànties, i van sortir a rebre el nuvi. Així, la confessió de les mateixes —fins i tot la de les mancades d'oli— era que estaven esperant el Crist.

Així, és aquesta l'actitud del lector? Estàs esperant la vinguda del Senyor Jesús? És aquesta la benaurada esperança que encoratja la teva ànima al llarg del teu solitari caminar com a pelegrí? Estan els teus ulls sempre fixats sobre l'Estel resplendent del matí?

O et trobes tan absort per les coses del present que, a semblança de les verges insensates, has caigut víctima d'un son profund? Si aquest és el cas, que les paraules «Jo vinc aviat», «El nuvi està arribant ...!», et desvetllin de la teva somnolència mentre encara hi ha temps, no sigui que arribant sobtadament, et trobi dormit. O potser coneixes la veritat de la Seva vinguda. Però la qüestió, benvolgut lector, és: Estàs esperant el Crist? Conèixer la doctrina és una cosa, però una altra molt diferent és viure constantment, diàriament, en l'esperança de la tornada del Senyor. Si l'estàs esperant, els teus afectes estan tots concentrats en Aquell a qui esperes; quedes apartat de tot allò que no s'ajusta a la Seva ment i voluntat; quedes deslligat de tot allò a que et lligaria la natura; i amb un cor sincer pots respondre al seu anunci que Ell ve aviat amb aquestes paraules: «Amén. Sí, vine, Senyor Jesús» (Apocalipsi 22, 20).CAPÍTOL 2. L'ESPERANÇA — ACTUAL O AJORNADA?

A

RA sorgeix la qüestió de si la vinguda del Senyor constitueix una esperança immediata, o si hem d'esperar esdeveniments que la precedeixin. Aquesta és una qüestió vital; per això serà necessari tenir molta cura en considerar l'ensenyament de les Escriptures sobre aquesta qüestió.

Així, en termes generals podem dir que apareixen tres paraules en relació amb la Segona Vinguda. La primera és parousia — que significa senzillament «vinguda», i que per això s'aplica a la vinguda personal de qualsevol persona, així com a la de Crist (cf. 1Co. 16, 17; 2Co. 7, 6; 10, 10; Fil. 1, 26; 2, 12 com a exemple del seu ús en la vinguda de persones). Es fa servir unes setze vegades en relació amb la vinguda de Crist (Mt. 24, 3, 27, 37, 39; 1Co. 15, 23; 1Ts. 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 2Ts. 2, 1, 8, 9; Jm. 5, 7, 8; 2Pe. 1, 16; 2Pe. 3, 4). L'ús d'aquesta paraula —pel seu mateix significat— és de tipus general; per això, no indica per si mateixa el caràcter precís de l'esdeveniment amb el qual pot estar associada. Es troba en el mateix sentit, com es veu pels passatges anteriors, a Mateu 24 i 1 Tessalonicencs 4. Una altra paraula és apokalupsis, i significa «revelació», i aquesta s'usa quatre vegades (1Co. 1, 7; 2Ts. 1, 7; 1Pe. 1, 7, 13; i podríem afegir, potser, 1Pe. 4, 13). Aquesta paraula té una aplicació fixa —es refereix sempre a la revelació del nostre Senyor des del cel; això és, a la Seva vinguda juntament amb els Seus sants i en judici sobre la terra —com, per exemple, a 2Ts. 1, 7. L'última paraula és epifaneia, que vol dir, i es tradueix com, «manifestació». Es fa servir una vegada per denotar la primera vinguda del nostre Senyor (2Ti. 1, 10), i unes altres cinc vegades (si incloem 2Ts. 2, 8, on es fa servir juntament amb parousia) de la Seva futura manifestació. A més, es pot afegir que quan el Senyor anuncia la Seva mateixa vinguda (com, per exemple, a Apocalipsi 22, 7, 12, 20), fa servir el verb comú erjomai: «vinc».

Ara bé, la dificultat que se'ns presenta és aquesta: Si ens cal esperar la manifestació o revelació de Crist, està ben clar que no podem mantenir una expectativa immediata del Senyor. Perquè per l'Escriptura aprenem que hi ha molts esdeveniments que han de precedir aquesta circumstància. Així, si prenem 2 Tessalonicencs 2, l'home de pecat —o sigui, l'anticrist— ha d'aparèixer primer en escena; i això, com també se'ns ensenya, requereix la prèvia restauració dels jueus a la seva pròpia terra, la reconstrucció del seu temple i el restabliment de les seves ofrenes i sacrificis (Mt. 24, 15; Dn. 9, 26, 27; Ap. 11–13, etc.). A més, la gran tribulació, amb tots els seus dolors, hauria de transcórrer, en aquest cas, abans de la vinguda del Senyor.

Així, doncs, és aquest potser l'ensenyament de l'Escriptura pel que fa a l'esperança dels cristians? En primer lloc, no es pot negar que els creients són presentats com aquells que esperen la manifestació o revelació, com també la vinguda del Crist. A 1 Corintis 1, 7 l'apòstol ens diu: «... de manera que no us manca cap do, mentre espereu la manifestació (apokalupsin) del nostre Senyor Jesucrist». Una altra vegada, escrivint a Timoteu, diu: «que guardis el manament sense taca, irreprensible, fins a la manifestació (epifaneia) del nostre Senyor Jesucrist» (1Ti. 6, 14). Encara una altra vegada, en la seva epístola a Titus, ens diu: «mentre esperem la feliç esperança i manifestació  (epifaneia) de la glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesucrist» (Tit. 2, 13). És que potser els creients —els creients d'aquesta dispensació, és a dir, l'Església— hauran de romandre sobre la terra fins a la manifestació del Crist? Un examen més detingut de l'Escriptura ens exposa que es defineixen dos successos concrets: la vinguda del Senyor Jesús a recollir els Seus sants, i la vinguda de Crist amb els Seus sants. A 1 Tessalonicencs 3, 13, com també a molts altres passatges, trobem l'últim esdeveniment; i a 1Ts. 4, 15-17 el primer; i Pau ens ensenya molt clarament a Colossencs que la vinguda de Crist amb els Seus sants tindrà lloc en la Seva manifestació. Diu: «Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria» (Col. 3, 4). Si és així, els sants han d'haver estat arrabassats per estar amb Crist abans de tornar a la terra de forma pública i manifesta.

Deixant de moment la dificultat ja plantejada, però només per poder resoldre-la més endavant d'una manera ben completa, podem ara passar a preguntar: Hi ha potser alguna cosa —segons l'ensenyament de les Escriptures— que s'interposi entre el creient i la tornada del Senyor? En altres paraules: Pot el cristià esperar el Crist en qualsevol moment, i esperar-lo constantment? Ja hem fet al·lusió en l'anterior capítol a l'ensenyament del nostre beneït Senyor; però podem observar una altra vegada que de la paràbola de les verges i de la dels talents no es pot extreure una altra conclusió de les Seves paraules; perquè les verges que cauen adormides són les mateixes que són despertades per aquesta exclamació: «El nuvi està arribant ...!»; i els servents que reben els talents són els mateixos als quals se’ls demana comptes quan Ell torna. Sí, quan s'examinen junts tots els passatges de l'Escriptura en els quals es parla de la Seva vinguda, no pot dubtar-se ni un moment que Ell volia que els Seus oïdors deduïssin la possibilitat del seu retorn en qualsevol moment, fins el més inesperat (cf. Mr. 13, 34-37; Lc. 12, 35-37; Jn. 21, 20, 21, etc.).

El llenguatge de Pau comunica això mateix. En escriure als corintis sobre la resurrecció dels cossos dels creients, té cura de dir —guiat per l'Esperit de Déu—: «Heus aquí, us dic un misteri: No tots ens adormirem, però tots serem transformats» (1Co. 15, 51); i en l'epístola als Tessalonicencs diu: «... us diem això amb paraula del Senyor: nosaltres, els qui vivim, els qui restem fins a la vinguda del Senyor ...» (1Ts. 4, 15). Queda clar doncs, en fer servir la paraula «nosaltres», que s'incloïa com possiblement entre el nombre dels quals es trobaran vius a la tornada del Senyor, i per això mateix que, pel que feia a ell, no hi havia res que pogués destorbar la vinguda del Senyor per recollir els seus sants al llarg de la seva pròpia vida. Que Pere no ho considerava improbable es veu també clarament pel fet que va rebre una revelació especial per informar-lo que hauria de morir (2Pe. 1, 15). I per descomptat el fet que l'últim anunci del registre inspirat sigui: «Sí, vinc aviat» (Ap. 22, 20), promouria i enfortiria la mateixa conclusió.

Això no obstant, i malgrat tota aquesta prova presumptiva, tot depèn de la qüestió de si els cristians (l'Església) romandran sobre la terra fins a la manifestació del Senyor. Si llavors passem a Mateu 24 i ho contrastem amb un passatge a Colossencs, trobarem que aquesta qüestió rep una resposta clara i precisa. A Mateu 24 llegim: «I immediatament després de la tribulació d'aquells dies, el sol s'enfosquirà i la lluna no donarà la seva claror i els estels cauran del cel i els exèrcits dels cels seran sacsejats. I llavors apareixerà el senyal del Fill de l'home en el cel. I llavors gemegaran totes les tribus de la terra i veuran el Fill de l'home venint sobre els núvols del cel amb poder i gran glòria. I enviarà els seus àngels amb un potent toc de trompeta i reuniran els seus elegits dels quatre vents, d'un extrem dels cels fins a l'altre extrem» (vv. 29-31). Aquí tenim l'ordre d'esdeveniments quan tingui lloc la manifestació del Fill de l'Home; i el lector pot observar que (1) hi ha la tribulació, (2) la pertorbació de les lluminàries celestials, (3) el senyal del Fill de l'Home en el cel, (4) la lamentació de part de les tribus de la terra, (5) la seva contemplació del Fill de l'Home en la Seva vinguda, etc., mentre que els elegits segueixen encara sobre la terra sense haver estat recollits. Però, què és el que llegim a Colossencs? Llegim que «Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria» (Col. 3, 4). Igualment en Apocalipsi, veiem que quan el Crist surt del cel per venir en judici (la Seva manifestació), «els exèrcits que són al cel el seguien en cavalls blancs, vestits de lli finíssim blanc i pur» (Ap. 19, 11-14). Qui són aquests? La seva vestimenta és característica, i proporciona la resposta, perquè en el versicle vuit llegim que «el lli finíssim són les accions justes (dikaiomata) dels sants» (Gr).

Queda clar, doncs, que «els elegits», a Mateu 24, no poden ser l'Església, perquè els sants que componen l'Església apareixen acompanyant Crist; i, de fet, com aquest capítol exposa clarament, es tracta dels elegits d'Israel, el romanent jueu que Déu, pel seu Esperit, ha preparat per a aquell temps en què el Senyor, a qui ells busquen, vindrà sobtadament al Seu temple (Malaquies 3, 1). D'això segueix que el Senyor Jesús tornarà a recollir la Seva església abans de la Seva manifestació; i, com que Ell destrueix l'anticrist amb l'esplendor de la Seva vinguda (2Ts. 2, 8), aquest retorn ha de tenir lloc també abans del sorgirment i domini de l'esmentat anticrist, i per això també abans de la gran tribulació, ja que (com veurem en un capítol posterior), la tribulació està relacionada amb el temps de l'anticrist.

Però d'això es desprèn una altra cosa. Tots els esdeveniments predits que s'esperen abans de la manifestació del Senyor estan relacionats amb la restauració de l'antic poble de Déu i amb les accions de l'home de pecat, el fill de perdició (l'anticrist), i, per tant, fins on les Escriptures ho revelen, no hi ha res en absolut que s'interposi entre el nostre moment present i la possibilitat de la tornada del Senyor a recollir la Seva església.

Així, doncs, com s'explica que a l'Escriptura se'ns diu que esperem la manifestació, així com la vinguda, essent que quan Crist es manifesti, nosaltres serem manifestats amb Ell? El que succeeix és que sempre que s'introdueix la qüestió de la responsabilitat del creient, l'objectiu és la manifestació, no la vinguda; i això és degut a que, ja que la terra ha estat l'escena de l'acompliment de la responsabilitat, la terra serà també l'escena on es manifestarà la recompensa. Això no interfereix en absolut amb el fet que la vinguda de Crist a recollir els Seus sants en qualsevol moment és l'esperança pròpia del creient. D'altra banda, això llança llum addicional sobre els camins de Déu en el govern del seu poble, i fa ressaltar un nou tret de la perfecció dels tractes del Senyor amb els Seus servents. En anar-se'n, Ell els va confiar uns dons perquè el servissin, dient: «Feu negoci fins que torni» (Lc. 19, 13). La responsabilitat dels servents en l'ús d'allò que ha estat encomanat a la seva responsabilitat queda circumscrita, limitada, per la seva peregrinació sobre la terra. Per això, és quan el Senyor torna a la terra que es manifesta el resultat de l'acompliment de les seves responsabilitats. Però aquest principi es veu no només en l'ús dels seus dons, sinó també en cada classe de responsabilitat exercida per cada sant. Els corintis no mancaven de cap do, esperant la manifestació del nostre Senyor Jesucrist; als tessalonicencs se'ls instrueix a esperar el beneït final de les persecucions que patien, mirant al temps en el qual es manifestarà el Senyor Jesús des del cel amb els àngels del Seu poder (2Ts. 1, 7); i Timoteu havia de guardar el manament sense màcula ni reprensió, fins a la manifestació del nostre Senyor Jesucrist (1Ti. 6, 14). Perquè serà llavors que Ell vindrà per ser glorificat en els Seus sants i ser admirat en tots els qui van creure (2Ts. 1, 10); i és llavors, per tant, que tindrà lloc la manifestació pública del resultat i de la fi del caminar del sant a través d'aquest món. Aquí tenim la consumació i el fruit del servei del creient, així com el temps en què els drets del Senyor Jesús mateix seran declarats i vindicats, i, per tant, respecte a això, es diu de nosaltres que estimem la Seva manifestació (2Ti. 4, 8).

Però, com hem exposat per les Escriptures, el Senyor torna a recollir els Seus sants abans de la Seva manifestació; per això, l'atenció d'ells és adreçada a la Seva vinguda respecte a ells. Aquest és l'objecte propi de la nostra esperança. Els nostres cors ocupats amb Ell mateix, esperem amb anhel el moment en el qual, segons la Seva paraula, vindrà a rebre'ns a Ell mateix, perquè on Ell és hi siguem també nosaltres (Jn. 14, 3). Per tant, aquesta és l'actitud que ens correspon. Així com en la nit de la Pasqua Israel esperava el senyal par sortir, amb els lloms cenyits, el calçat als seus peus, i el seu bordó a la seva mà, així hauríem de trobar-nos sempre nosaltres, amb els nostres lloms cenyits i amb les nostres llànties enceses, esperant que el Senyor davalli del cel amb clam, amb veu d'arcàngel i amb trompeta de Déu, per recollir-nos i emportar-nos d'aquesta escena, per ésser sempre amb Ell. Estem constants en aquesta actitud? Comencem el dia amb el pensament que abans que torni a fosquejar podem ser arrabassats en la llum sense núvols de la Seva presència? Recordem, quan anem a dormir, que abans que claregi el nou dia podem ser arrabassats dels nostres llits? Tenim els nostres afers disposats de manera que no desitjaríem alterar gens, si en el següent instant anéssim a estar amb el Senyor? Emprenem tots els nostres propòsits, totes les nostres ocupacions, amb aquesta meravellosa perspectiva davant els nostres ulls? Per descomptat que no res menys que això podria donar satisfacció a aquells que viuen en l'expectativa de la vinguda del Senyor. Vulgui Ell mateix introduir-nos en tot el poder d'aquesta beneïda veritat, i vulgui fer-la servir per separar-nos més i més de tot allò que no sigui segons Ell; i, en presentar-se a Si mateix en tota la seva formosor com l'Estel Resplendent i del Matí, pugui Ell ocupar i absorbir els nostres cors!

«“Una mica”, i vindràs —vine, Salvador!

   Per a Tu la teva Esposa molt de temps ha esperat;

Pren els teus expectants pelegrins a la llar,

   Per cantar la Teva lloança eterna sense parar,

Per veure Ta glòria, i ser així

   En tot com Tu ets transformats!»CAPÍTOL 3. L'ARRABASSAMENT DELS SANTS

Q

UAN el Senyor torni a recollir el Seu poble, succeiran dues coses: la resurrecció dels morts en Crist i la transformació dels creients vius; després tots els dos grups seran arrabassats tots plegats en els núvols per rebre el Senyor en l'aire, i així estarem sempre amb el Senyor. Això s'ensenya amb tota claredat a 1Ts. 4, 16-17. El nostre mateix beneït Senyor va prefigurar aquesta veritat; més encara, la va afirmar, encara que el Seu significat difícilment es podria captar sense la llum addicional de les epístoles. De camí a Betània, després de la mort de Llàtzer, va dir a Marta: «Jesús li diu: El teu germà ressuscitarà. Li diu Marta: Sé que ressuscitarà en la resurrecció, en el darrer dia. Jesús li digué: Jo sóc la resurrecció i la vida; el qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot el qui viu i creu en mi, no morirà mai. Creus això?» (Jn. 11, 23-26). Així, aquí tenim les mateixes dues classes: els que van creure en Crist, però que moririen abans del seu retorn, aquests viurien; i en segon lloc, aquells que estarien vius llavors, i que van creure en Ell, aquests no moririen mai —això es correspon exactament amb les dues classes que apareixen a 1 Tessalonicencs 4.

Això no obstant, per aclarir aquesta qüestió de la manera més planera, cal exposar primer que només ressuscitaran creients d'entre els morts a la segona vinguda del nostre Senyor. No hi ha cap doctrina més clarament ensenyada en l'Escriptura, ni tan completament negligida o ignorada per la gran massa de professos cristians. El concepte dominant és que a la fi del món, en acabar el mil·lenni, hi haurà una resurrecció general de creients i incrèduls; que tots junts seran convocats davant el tron del judici, i que llavors es declararà el destí etern de cadascun. Però aquest concepte teològic, encara que s'ensenya i accepta de manera tan general, no només no té cap fonament en la paraula de Déu, sinó que està directament oposat al seu ensenyament. Això es reconeixerà si es para esment a les proves que es presentaran a continuació que ningú sinó creients seran aixecats en la vinguda del Senyor.

En primer lloc, es poden citar alguns passatges dels Evangelis, a més del corresponent a Joan 11. En baixar de la muntanya de la transfiguració, el Senyor va manar els seus deixebles que no expliquessin el que havien vist «fins que el Fill de l'home fos ressuscitat d'entre els morts» (ek nekron) (Mr. 9, 9, 10). Naturalment, ells creien, com Marta, que hi hauria una resurrecció en el darrer dia (Jn. 11, 24); però fins ara mai no havien sentit d'una resurrecció d'entre els morts, i això era el que causava el seu estupor. Aquí, naturalment, el que tenim és la resurrecció de Crist mateix; però per quant Ell va ser la primícia dels Seus, la Seva resurrecció va ser alhora la penyora i el tipus de la d'ells. A Lluc 14, 14 trobem l'expressió «la resurrecció dels justos», i en un altre capítol (20, 35) el Senyor es refereix a aquells «que siguin considerats dignes d'obtenir aquell altre segle (aionos), i la resurrecció d'entre els morts (kai tes anastaseos tes ek nekron)». La frase que el Senyor fa servir és inequívoca pel que fa al seu significat d'una resurrecció parcial, que aquells que obtenen aquesta resurrecció deixaran a altres darrere d'ells en els seus sepulcres. L'ensenyament de Joan 5, 28-29 dóna suport a la mateixa conclusió. Tornant al versicle 25, observarem que el terme «hora» inclou tota una dispensació. «ve l'hora, i és ara, quan els morts escoltaran la veu del Fill de Déu, i els qui l'escoltin viuran». Aquesta hora ha durat des d'aquell moment fins el temps present, segons el versicle precedent: «El qui escolta la meva paraula i creu al qui m'ha enviat, té vida eterna, i no va a condemnació, sinó que ha passat de la mort a la vida»; i aquesta hora durarà fins a la tornada del Senyor. Això marca tot el dia de la gràcia. De mateixa semblant, el terme «hora» en el versicle 28 inclou tota una dispensació: «No us admireu d'això, perquè ve l'hora en què tots els qui són en els sepulcres escoltaran la seva veu, i sortiran: els qui hauran fet el bé, a la resurrecció de vida; i els qui hauran practicat el mal, a la resurrecció de condemnació (judici — kriseos)». Així, tenim una clara distinció entre dues resurreccions: la de vida, que tindrà lloc, com veurem, en la vinguda del Senyor, i la de judici, que tindrà lloc després de finalitzar el mil·lenni (Ap. 20, 11-15).

Si passem a les epístoles, trobarem afirmacions encara més precises. El tema de 1 Corintis 15 és la resurrecció del cos; i no obstant això no es tracta de la resurrecció dels cossos de tots, sinó només dels creients. Això es pot veure immediatament. Després d'exposar les conseqüències de la falsa doctrina que s'estava propagant que no hi havia resurrecció, l'apòstol exposa la veritat: «Però és totalment cert que Crist ha estat ressuscitat d'entre els morts, i ha esdevingut la primícia dels qui s'han adormit. Perquè, així com per un home vingué la mort, també per un home ve la resurrecció dels morts. Perquè, així com en Adam tots moren, així també en el Crist tots seran vivificats. Però cadascú en el seu propi ordre: primer el Crist com a primícia, després els qui són de Crist, en la seva vinguda» (1Co. 15, 20-23). El llenguatge no podria ser més exacte o explícit. Així també en el passatge acabat de citar (1Ts. 4) es diu: «els morts en Crist ressuscitaran primer» (no n'hi ha uns altres en la perspectiva de l'apòstol): «Llavors nosaltres, els qui vivim, els qui restem», etc. Aquí no tenim ni una insinuació que s’incloguin incrèduls. Això explica l'expressió d'aquest mateix apòstol en una altra epístola: «si d'alguna manera arribés a la resurrecció d'entre els morts» (ten exanastasin ten ek nekron). (Fil. 3, 11).

Es pot citar encara una altra Escriptura. A l'Apocalipsi 20 llegim d'alguns que «visqueren i regnaren amb Crist mil anys». L'aplicació d'aquest passatge l'examinarem, Déu mitjançant, en un futur capítol; però ara cridarem l'atenció a la següent declaració: «Però els altres morts no tornaren a viure fins que s'hagueren complert els mil anys. Aquesta és la primera resurrecció» (vv. 4, 5). Hem de recordar que hi ha hagut intèrprets que han tractat de demostrar que aquesta és una resurrecció espiritual (sigui el que sigui que vulguin dir amb això); però si això és així, llavors la resurrecció al final del capítol tampoc seria literal, i per això demostrarien, com els falsos mestres a Corint, que no hi ha resurrecció dels morts! No, un llenguatge tan clar i inequívoc, especialment quan es pren en relació amb els altres passatges que se citen de les Escriptures, deixa fora de tot dubte que Déu, en la Seva gràcia, té el propòsit que els creients siguin aixecats d'entre els morts en la vinguda del Senyor; i això es designa com la primera resurrecció. És per això que s'aplica el terme «primícies» a la resurrecció del nostre beneït Senyor (1Co. 15, 20), en ser les primícies de la collita dels Seus, que serà recollida en la Seva vinguda. (Veure Lv. 23, 10-11).

Però hi ha un passatge de les Escriptures que podria semblar que contradiu, per alguns que no han analitzat la qüestió, el que s'ha estat dient abans. Es tracta del conegut passatge de Mateu 25, on trobem les ovelles i les cabres convocades davant Crist de manera simultània. Aquesta escena, que popularment es concep com una descripció del judici final, se cita amb freqüència en oposició a la veritat de la primera resurrecció dels creients. Però quan examinem una mica les paraules que fa servir el nostre beneït Senyor, veiem que aquí no es refereix pas a cap resurrecció: «Quan el Fill de l'home vingui en la seva glòria, i tots els sants àngels amb ell, llavors s'asseurà sobre el tron de la seva glòria. I seran reunits davant d'ell tots els pobles», etc. (vv. 31, 32). Així, aquí es fa referència a la Seva manifestació i regne i al seu judici dels vius, no dels morts. No parlem de «pobles» (nacions) pel que fa als morts: aquest terme descriu als vius. També cal observar que ens trobem aquí amb tres classes: les ovelles, les cabres i els germans del Rei; i aquest fet per si mateix determina la interpretació de tota l'escena, demostrant-se de manera concloent que aquí tenim el judici de les nacions vivents que té lloc després de la manifestació del Fill de l'Home en la Seva glòria, i de l'assumpció del Seu tron. Així, els «germans» són jueus, que havien estat enviats com els missatgers del Rei amb l'anunci del Seu regne; i aquells que els han rebut i han acceptat el missatge anunciat són les ovelles; els que els van rebutjar són les cabres. La seva relació amb el Rei depèn de com van tractar els Seus missatgers. (Per a aquest principi, cf. Mateu 10, 40-42).

Havent establert que quan el Senyor torna ho fa per recollir els Seus, tant si ja han mort com si estan encara vivint a la terra, segons la Seva paraula: «I si me'n vaig i us preparo un lloc, tornaré i us prendré amb mi» (Jn. 14, 3), podem ara passar a considerar la manera de la Seva vinguda, així com de l'arrabassament dels sants. La instrucció més precisa sobre aquesta qüestió la rebem en un passatge de l'Escriptura ja esmentat, però que ara es pot citar extensament: «No vull, germans, que sigueu ignorants referent als qui s'han adormit, perquè no us entristiu com els altres que no tenen esperança. Perquè si creiem que Jesús va morir i ressuscitar, així Déu també portarà amb Ell els qui s'adormiren en Jesús. Perquè us diem això amb paraula del Senyor: nosaltres, els qui vivim, els qui restem fins a la vinguda del Senyor, no passarem al davant dels qui s'han adormit. Perquè el Senyor mateix, amb crit de comandament, amb la veu de l'arcàngel, i amb la trompeta de Déu, baixarà del cel, i els morts en Crist ressuscitaran primer, llavors nosaltres, els qui vivim, els qui restem, serem arrabassats juntament amb ells en els núvols per rebre el Senyor en els aires, i així estarem sempre amb el Senyor» (1Ts. 4, 13-17). Sovint es passa per alt el sentit d'aquest important passatge per falta d'atenció a les seves afirmacions concretes. Els sants a Tessalònica no tenien cap dubte sobre la seva porció en el Crist quan Ell tornés; però, per alguna raó, havien caigut en l'error de suposar que aquells que s'haguessin adormit abans d'aquest succés sofririen pèrdua. A fi de corregir aquest error, l'apòstol els dóna una instrucció especial «amb paraula del Senyor», això és, per una revelació sobre aquesta qüestió en particular. Després els exposa que tots els qui es van adormir en (o mitjançant, dia) Jesús, també els portarà Déu amb Ell, que això està certament vinculat amb la nostra fe en, i és la conseqüència de, la mort i la resurrecció de Crist. Sobre aquest fonament, els explica com això és possible, i aquesta explicació és la que esdevenia el tema de la revelació especial a la qual hem al·ludit. El Senyor vindrà, i llavors els morts en Crist seran aixecats, els vius canviats, i així serem arrabassats juntament amb ells en els núvols, per rebre al Senyor en els aires, etc.

Això, com vam veure en el capítol anterior, pot tenir lloc en qualsevol moment. Passem, doncs, a familiaritzar les nostres ments amb aquesta escena. Així, de sobte, el Senyor mateix baixarà del cel de la manera que aquí es descriu. Primer, amb un crit de comandament. Això ha suscitat una dificultat en moltes ments. Si, segons pensen ells, el Senyor torna només a recollir el Seu poble, i descendeix amb un crit de comandament, no haurà de ser llavors de forma pública? No necessàriament. La paraula mateixa denota relació, indicant, per exemple, l'ordre d'un comandant als seus soldats; per tant, és un crit adreçat només a aquells amb els qui té a veure, i el seu significat no seria comprès per uns altres. Quan el nostre beneït Senyor estava a la terra, li vingué una veu des del cel, i alguns que estaven allí creien que havia estat un tro, mentre que uns altres deien: «Li ha parlat un àngel» (Jn. 12, 28-29). Tenim també això en la conversió de Saule; els seus companys van sentir una veu, és a dir, el so d'una veu (Ft. 9, 7); «però no van entendre la veu del qui em parlava», això és, no van captar el significat de la veu (Ft. 22, 9; cf. Daniel 10, 7). Així serà quan el Senyor mateix baixi del cel. Tots els Seus sentiran i comprendran el significat del crit; però, en cas que uns altres ho sentin, semblarà només el brogit d'un tro distant, o, pres en combinació amb la veu de l'arcàngel i de la trompeta de Déu, si és que també se senten, es considerarà un fenomen estrany, objecte de discussió i explicacions de científics. És probable que les tres coses, el crit, la veu de l'arcàngel, i la trompeta de Déu (cf. Nombres 10), tinguin un sol objecte: convocar la reunió conjunta dels sants morts i vius per al trasllat dels mateixos a la presència del seu Senyor.

Això té dos efectes que segueixen immediatament; perquè l'apòstol diu en una altra epístola: «No tots ens adormirem, però tots serem transformats; en un instant, en un obrir i tancar d'ulls, al darrer toc de trompeta» (1Co. 15, 51-52). «Els morts en Crist ressuscitaran primer». Quina escena més imposant! Tots aquells qui són de Crist, incloent, per tant, els sants de la dispensació passada així com de la present, ressuscitaran en la Seva vinguda. (1Co. 15, 23). Seguint la successió de les eres des d'Adam fins a l'últim sant en ser recollit, tota aquesta incomptable multitud s'aixecarà «en un instant, en un obrir i tancar d'ulls», sortint dels seus sepulcres, aixecats en incorrupció.[1] I no només això, sinó que tots els sants llavors vivents seran canviats, de manera que tots igualment seran revestits amb els seus cossos de resurrecció, transformats segons el cos glorificat de Crist (Fil. 3, 21). I així, quan això corruptible sigui vestit d'incorruptibilitat, i quan això mortal sigui vestit d'immortalitat, llavors es complirà la paraula escrita: «La mort ha estat engolida en la victòria» (1Co. 15, 54; cf. també 2Co. 5, 1-4). Però tan aviat com s'hagi realitzat aquesta meravellosa transformació, tots els que l'experimentin seran arrabassats en els núvols per rebre el Senyor en l'aire: «i així estarem sempre amb el Senyor». Llavors el Senyor mateix, per primera vegada, pel que fa referència al Seu poble, arriba a gaudir del fruit ple de la Seva obra redemptora, del treball de la Seva ànima. I quina llengua podria descriure el Seu goig, o quina ploma podria traçar-lo, quan Ell així redimeixi del sepulcre els cossos mateixos del Seu poble, i quan Ell porti per la paraula del Seu poder tots els Seus elegits a la Seva presència, tots ells transformats segons la Seva pròpia imatge! Tampoc és possible expressar el nostre propi goig, el goig en el qual llavors entrarem, quan els anhels dels nostres cors quedin tots complets, i, semblants a Ell, contemplarem la Seva faç, el veurem com Ell és, i estarem per sempre amb Ell.

«“Com sóc conegut, coneixeré!”

   Quan constant aquesta paraula al cor tindré,

—Quantes vegades davant el tron la repetiré—,

   “Per sempre amb el Senyor!”»

És això el que esperem, i no està molt lluny el moment en què tot això es complirà; perquè reposem sobre la paraula certa del nostre fidel Senyor, que ha dit: «Sí, vinc aviat».CAPÍTOL 4. EL TRIBUNAL DE CRIST

«P

erquè tots nosaltres hem de comparèixer davant del tribunal de Crist», diu l'apòstol (2Co. 5, 10). I en aquesta declaració s'inclouen, sens dubte, tant creients com incrèduls, encara que, com es veurà en el curs d'aquests capítols, intervé un llarg període entre el judici de les dues classes; perquè no hi ha cap fonament en la paraula de Déu per a la idea comunament admesa de que sants i pecadors hagin de comparèixer simultàniament davant el tribunal. Però ara estem tractant sobre els creients, i la seva compareixença davant el tribunal de Crist tindrà lloc entre la vinguda del Senyor i la Seva manifestació. Arrabassats per sortir a la trobada del Senyor en els aires, com ja hem vist en el nostre anterior capítol, són llavors com Crist, el veuran com Ell és (1 Jn. 3, 2), i estaran amb Ell per sempre (1Ts. 4, 17). El lloc on són traslladats, i on seran amb el Senyor, és la casa del Pare. Això ho coneixem per les paraules del mateix Senyor: «En la casa del meu Pare hi ha moltes estances, si no fos així, us ho hauria dit. Vaig a preparar un lloc per a vosaltres. I si me'n vaig i us preparo un lloc, tornaré i us prendré amb mi, perquè on jo sóc, també hi sigueu vosaltres» (Jn. 14, 2-3). Allà serà que el beneït Senyor portarà a tots els Seus, i, si podem adaptar les paraules, els presentarà sense taca davant de la seva glòria amb gran alegria (Jud. 24); i amb quina abundància d'alegria es presentaran Ell i els fills que Déu li va donar davant el Seu Pare i el Pare d'ells, i el Seu Déu i el Déu d'ells! I amb quin goig Déu mateix contemplarà el fruit i la perfecció dels seus propis designis, quan els redimits siguin tots conformats a la imatge del seu Fill, perquè Ell sigui el primogènit entre molts germans! (Ro. 8, 29).

Llavors els sants habitaran a la casa del Pare durant l'interval que va de la vinguda de Crist a recollir els Seus sants fins al Seu retorn amb els Seus sants; i, com s'ha fet observar abans, és durant aquest temps que compareixeran davant el tribunal de Crist. La prova d'això la trobem a Apocalipsi 19. Just la vigília de tornar amb Crist (vv. 11-14), Joan ens diu: «I vaig sentir com la veu d'una gran multitud, i com la veu de moltes aigües, i com la veu de trons forts, que deien: Al·leluia! Perquè el Senyor, el Déu totpoderós, ha començat a regnar. Alegrem-nos i exultem de goig i donem-li glòria; perquè han arribat les noces de l'Anyell, i la seva esposa s'ha preparat. I li ha estat donat de vestir-se de lli finíssim i resplendent, perquè aquest lli finíssim són les justificacions (dikaiomata: «accions justes») dels sants» (vv. 6-8). Aquí, llavors, trobem els sants revestits de les seves justícies (no de la de Déu), és a dir, del fruit del seu caminar pràctic, per descomptat produït i obrat per l'Esperit Sant, però, amb tot, comptat com d'ells en la meravellosa gràcia de Déu; i per això, a causa que el tribunal de Crist per als creients tracta sobre les coses que van fer quan eren en el cos, això només pot ser resultat d'una resolució judicial. El revestiment de l'esposa de l'Anyell en lli finíssim i resplendent seguirà per tant a la compareixença dels sants davant el tribunal de Crist; i ambdues coses tenen lloc, com sembla d'aquest capítol, com a preparatius i immediatament abans de la manifestació del Senyor amb els Seus sants. Si no tinguéssim aquesta informació, podríem haver cregut que el tribunal de Crist hauria seguit de prop l'arrabassament. Però hi ha gràcia en aquesta dilació. Els sants són arrabassats, i estan amb el Senyor a la casa del Pare, i se'ls permet familiaritzar-s'hi, i, si podem usar aquesta paraula, acomodar-se en la glòria en la qual han estat introduïts, abans que se sotmeti a examen la qüestió del que cadascun ha fet mentre estava en el cos.

És necessari observar acuradament el caràcter d'aquest judici, i una o dues observacions preliminars ens seran de molta ajuda tant per prevenir equivocacions com per comprendre la qüestió.

(1) El creient no serà mai sotmès a judici pels seus pecats. En el passatge que tenim al davant no tenim pecats, sinó coses fetes en el cos; i la veritat és que suposar que pogués tornar-se a suscitar la qüestió de la nostra culpa, dels nostres pecats, significa passar per alt, per no dir que falsejar, el caràcter de la gràcia i de l'obra de la redempció. «En veritat, en veritat us dic: El qui escolta la meva paraula i creu al qui m'ha enviat, té vida eterna, i no va a condemnació, sinó que ha passat de la mort a la vida» (Jn. 5, 24). I una vegada més se'ns diu: «Perquè amb una única ofrena ha fet perfectes per sempre els que són santificats» (He. 10, 14). La qüestió del pecat va quedar resolta i tancada per sempre a la creu; i cada creient es troba davant Déu en tota la permanent eficàcia del sacrifici que allà va ser ofert, sí, acceptat en l'Estimat. Ara mateix estem ja sense taca davant de Déu, i els nostres pecats i iniquitats no seran recordats mai més (He. 10, 17).

(2) Això es veurà tot seguit quan es recordi que tindrem els nostres cossos glorificats —serem com Crist— abans que compareguem davant el Seu tribunal; perquè, com ja hem vist, la resurrecció dels sants que s'han adormit en Crist, així com la transformació dels vius, i l'arrabassament d'uns i altres a la presència del Senyor, precedirà el nostre judici. Aquesta és una consolació meravellosa; perquè, en ser ja com Crist, tindrem una plena comunió amb Ell en cada judici que pronunciï sobre les nostres obres; i per això sentirem joia davant la denúncia i el rebuig de tot allò que en les nostres vides a la terra va procedir de la carn, i no de l'Esperit Sant. Això ja respon a la pregunta que es fa de vegades: És que no tremolarem i no ens avergonyirem en anar-se exposant totes les accions de la nostra vida cristiana en el seu veritable caràcter? La veritat, com un altre ha dit: «Estem en la llum per la fe quan la consciència està en la presència de Déu. I serem segons la perfecció d'aquella llum quan compareguem davant el tribunal de Crist. He dit que això és una cosa solemne, i així és; perquè tot és jutjat segons aquella llum; però és allò que el cor estima, perquè, gràcies al nostre Déu, som llum en Crist!

»Però hi ha més. Quan el cristià sigui manifestat així, estarà ja glorificat, i, perfectament semblant a Crist, no hi ha en ell cap resta de la natura malvada en la qual havia pecat; i ara pot mirar enrere a tot el camí en el qual el Senyor l' ha guiat en la Seva gràcia —l'ha ajudat, aixecat, guardat de caiguda, sense apartar els Seus ulls dels justos. Coneix com és conegut. Quina narrativa de gràcia i de misericòrdia! Si ara miro enrere, els meus pecats no estan sobre la meva consciència, encara que els tinc horror; Déu els ha llançat darrere la Seva esquena. Sóc justícia de Déu en Crist; però, quina consciència d'amor i de paciència, de bondat i de gràcia! Quanta més perfecció, llavors, quan ho tinc tot exposat davant meu! Per descomptat, hi ha un gran guany pel que fa a la llum i a l'amor en donar comptes de nosaltres mateixos davant Déu, sense que quedi ni una traça del mal en nosaltres. Som com Crist. Si algú té por de tenir aquest examen davant Déu, no crec que estigui alliberat en la seva ànima pel que fa a la justícia, com essent justícia de Déu en Crist; no ha entrat completament en la llum. I no hem de ser jutjats per res; Crist ho ha tret tot.»

Recordant tot això, podem considerar més de prop la natura del judici mateix. No som nosaltres mateixos els qui hem de ser jutjats, ni, com s'ha explicat amb detall, tornaran a aixecar-se els nostres pecats contra nosaltres, sinó que, com l'Escriptura mateixa diu: «tots nosaltres hem de comparèixer» (siguem manifestats, fanerothenai) «davant el tribunal de Crist, a fi que cadascú rebi allò que ha fet estant en el cos, segons el que hagi obrat, sigui bo sigui dolent». El cos del creient pertany al Senyor, és un membre de Crist i és temple de l'Esperit Sant (1Co. 6, 15-19), i per això ha de ser usat en el Seu servei per a manifestació del mateix Crist (Ro. 12, 1; 2Co. 4, 10). Per aquest motiu la fervent expectativa i esperança de l'apòstol era que Crist fos engrandit en el seu cos, tant per a vida com per a mort (Fil. 1, 20). És per això que som responsables d'allò que hàgim fet en els nostres cossos, de manera que tot i que hem estat fets perfectes per sempre mitjançant l'ofrena de Jesucrist feta una vegada per sempre, i que per això no pot haver-hi cap altra imputació de pecat contra nosaltres, cada acció de les nostres vides, no només referent a servei, sinó cada acció que hàgim realitzat, serà manifestada, posada a prova i jutjada quan compareguem davant el tribunal de Crist. S'observarà el bé, i es declararà com a tal; i mentre que les accions bones van ser certament produïdes, obrades en i mitjançant nosaltres per la gràcia de Déu i pel poder del seu Esperit, seran comptades, en la Seva infinita compassió, com a nostres, i com a tals en rebrem la recompensa. Però les dolentes, per bones que aparentessin ser, seran també contemplades i reconegudes en el seu veritable caràcter, i com a pertanyent exclusivament a nosaltres, rebent la seva justa retribució i condemna. S'acabarà el temps d'ocultació; perquè allò que ho manifesta tot és la llum, i llavors tot serà examinat i posat a prova per la resplendor de la llum de la santedat d'aquell tron de judici.

És cosa ben digne de consideració si aquesta veritat ocupa el lloc degut en les nostres ànimes. Coneixent la gràcia i la plenitud de la redempció, estem en perill de passar per alt o d'oblidar la nostra responsabilitat. I això no hauria de ser així; i la perspectiva del tribunal de Crist, tot i que no llança ni una ombra d'aprensió per al creient, està destinada no obstant això a exercir una influència summament pràctica sobre les nostres ànimes. El context mateix en el qual es troba demostra que aquest és el cas. L'apòstol diu: «Estem doncs confiats, i ens estimem més estar absents del cos i presents amb el Senyor. Per això, tant si estem presents com si estem absents, anhelem de ser-li agradables [o, ser-li acceptables, euarestoi auto]. Perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant el tribunal de Crist, etc.» (2Co. 5, 8-10). Així, aquesta perspectiva mantenia l'ànima de l'apòstol en tensió, estimulant-lo amb un zel incansable en tot allò que feia, per buscar només l'aprovació de Crist. De fet, això és precisament el que fa per nosaltres, capacitant-nos per portar totes les nostres accions sota la llum de la Seva presència ara, i ajudant-nos a fer-les per i per a Ell. Aquí en veritat resideix la nostra força. Satanàs és molt subtil, i sovint ens tempta que cerquem agradar els homes; però quan recordem que tots serem manifestats davant el tribunal de Crist, ens tornem inassequibles a les seves seduccions, sabent que si cerquem l'aprovació dels altres, pot ser al preu de desagradar a Crist. I, de què serveix practicar l'engany, sigui sobre nosaltres mateixos o sobre altres, quan la natura de tot el que fem serà manifestada en breu? Ser acceptables a Crist serà el nostre objecte en la proporció que tinguem el Seu tribunal davant les nostres ànimes.

Això també ens ajudarà a ser pacients davant la incomprensió, i en presència de l'error o del mal. Durant els temps de la Reforma a Itàlia, un monjo que havia rebut la veritat de l'evangeli va quedar sotmès a arrest sota la custòdia d'un correligionari de la seva ordre. Al llarg de molts anys va suportar sense murmuracions el dur i rigorós tracte del seu carceller. Finalment es va ordenar la seva execució. Quan sortia de la cel·la on havia estat tancat, es va tornar al seu guardià i li va dir mansament: «Germà, aviat sabrem quin de nosaltres ha estat agradable al Senyor». També nosaltres podem deixar de banda totes les qüestions sota disputa, tant si és sobre nosaltres o de part dels nostres germans, per a la seva resolució davant el tribunal de Crist. Així, podrem adoptar el llenguatge de l'apòstol: «A mi m'importa ben poc que sigui jutjat per vosaltres o per un tribunal humà (dia de l'home —anthropines hemeras). De fet, ni jo em jutjo a mi mateix. Perquè, encara que de res no m'acusa la consciència, no és per això que sóc justificat: sinó que el qui em jutja és el Senyor. Per tant, no jutgeu res abans de temps, fins que vingui el Senyor, el qual il·luminarà les coses amagades de la fosca i manifestarà les intencions dels cors, llavors hi haurà la lloança per a cadascú de part de Déu» (1Co. 4, 3-5). La influència d'aquesta veritat, si es mantingués en el poder de l'Esperit Sant, seria incalculable. Produiria en nosaltres unes consciències exercitades fins i tot per allò que fa a les nostres accions més insignificants, perquè mantindria contínuament davant de les nostres ànimes la santedat del Senyor a qui servim; i a la vegada ens lliuraria de concentrar-nos en les fallades dels nostres germans, ja que hauríem de recordar-nos constantment de les paraules de l'apòstol: «Qui ets tu que jutges el servent d'un altre? Pel seu propi Senyor es manté dret o cau» (Ro. 14, 4).

Que el Senyor ens concedeixi viure més contínuament sota el poder d'aquesta veritat, a fi que totes les nostres paraules i accions puguin ser dites i fetes a la llum d'aquell dia.CAPÍTOL 5. EL SOPAR DE LES NOCES DE L'ANYELL

H

I HA un altre esdeveniment en el cel després de la sessió del tribunal de Crist i abans del seu retorn amb els Seus sants: el sopar de les noces de l'Anyell. Podem citar de nou l'Escriptura on es fa referència a aquest esdeveniment: «Alegrem-nos i exultem de goig i donem-li glòria; perquè han arribat les noces de l'Anyell, i la seva esposa s'ha preparat. I li ha estat donat de vestir-se de lli finíssim i resplendent, perquè aquest lli finíssim són les justificacions dels sants. I em diu: Escriu: Feliços aquells que han estat cridats al sopar de la boda de l'Anyell» (Ap. 19, 7-9). En aquesta escena celestial contemplem la consumació de la redempció, pel que fa a l'església, en la seva presentació davant l'Objecte de totes les seves esperances i afectes, i en eterna unió amb Ell.

Això no obstant, serà necessària una breu introducció per captar el veritable caràcter de l'escena que se'ns presenta. De molts passatges de l'Escriptura inferim que l'església no és només el cos (Ef. 1, 23, 5, 30; Col. 1, 18; 1Co. 12, 27, etc.), sinó també la núvia de Crist. Pau parla així als corintis: «Perquè sóc gelós de vosaltres amb gelosia de Déu; perquè us he esposat amb un sol espòs per presentar-vos al Crist com una verge pura» (2Co. 11, 2). I també, en exposar els deures dels marits envers les seves esposes, els fa valer sobre la base que el matrimoni és un tipus de la unió de Crist amb l'església: «Marits, estimeu les vostres pròpies mullers així com també el Crist va estimar l'església i es va lliurar ell mateix per ella, a fi de santificar-la, purificant-la amb el bany de l'aigua per la paraula, per presentar-se a si mateix l'església gloriosa, que no té taca ni arruga ni res de semblant, sinó perquè sigui santa i irreprensible» (Ef. 5, 25-27). I una vegada més: «Per això: L'home deixarà el seu pare i la seva mare, i s'unirà a la seva dona, i tots dos seran una sola carn. Aquest misteri és gran, i jo ho dic referent a Crist i l'església» (vv. 31, 32). Aquí, l'Esperit de Déu ens porta enrere a la formació d'Eva extreta d'Adam, i a la seva presentació a ell i unió a ell com la seva esposa, com a tipus de la presentació de l'església a Crist, el darrer Adam. Mentre Ell va estar aquí com home, es va mantenir en solitari; però també sobre Ell va caure un son profund, el son de la mort, segons el propòsit de Déu; i com a fruit del Seu treball, amb la vinguda de l'Esperit Sant aquí a baix, es va formar l'església —formada i unida a Ell; de manera que, com va dir Adam d'Eva: «Aquesta és os dels meus ossos i carn de la meva carn» (Gn. 2, 23), nosaltres (els creients) podem dir: «som membres del seu cos, de la seva carn i dels seus ossos» (Ef. 5, 30).

Però hi ha una altra cosa que se'ns exposa a Efesis. Se'ns diu que Crist va estimar l'església i que es va lliurar Ell mateix per ella. Així, el Seu amor fou la font de tot: el Seu motiu, en aquest aspecte, per lliurar-se Ell mateix. En trobar la perla de gran preu, i en valorar-la segons l'estimació dels Seus afectes, va anar i va vendre tot el que tenia, i la va comprar (Mt. 13, 46); Ell es va lliurar Ell mateix (i, en lliurar-se Ell mateix, va donar «tot allò que l'amor podia donar») per ella. I es va lliurar Ell mateix per ella per santificar-la, havent-la purificat amb el bany de l'aigua per la paraula, amb el que va fer l'església moralment idònia per a Ell, «per presentar-se a si mateix l'església gloriosa, etc.» Així, aquí tenim tres etapes: el passat, el present i el futur. Ell es va lliurar Ell mateix per ella en morir en la creu; la purifica (el procés que està portant ara a cap mitjançant la Seva intercessió a la dreta de Déu, en resposta a la qual hi ha el bany de l'aigua per la paraula); i se la presenta a Si mateix —cosa que tindrà lloc en el sopar de les noces de l'Anyell.

I cal observar que tot això, cadascuna de les etapes, és fruit del Seu amor. Si Ell encara espera a la dreta de Déu, és només perquè siguin recollits tots aquells que han de formar part de la Seva esposa. «Tot el que el Pare em dóna vindrà a mi» (Jn 6, 37); i Ell ho ha comprat tot, ho ha redimit tot, mitjançant el do d'Ell mateix. I per això Ell es mantindrà assegut fins que l'últim d'aquests sigui traslladat de les tenebres a la meravellosa llum de Déu. Llavors no s'esperarà ja més; Perquè el mateix amor que el va moure a lliurar-se Ell mateix el portarà a venir a recollir la Seva núvia. Per aquest motiu es presenta a l'església, dient: «Sí, vinc aviat», recordant-li que el Seu amor mai disminueix, que està esperant amb anhel el moment en què vindrà a rebre-la a Si mateix. Després d'haver recollit els Seus de la manera que ja ha quedat descrita en un capítol anterior, i havent-los portat a la casa del Pare, i després d'haver quedat tots manifestats davant el Seu tribunal, ha arribat ara el moment de les noces, i aquest és l'esdeveniment que se celebra en el passatge que se cita d'Apocalipsi.

Es tracta de les noces de l'Anyell (Ap. 19, 7); i, com un altre ha dit: «l'Anyell és una figura o descripció del Fill de Déu, i ens parla dels dolors que va patir per nosaltres. Això, l'ànima ho entén, i per això aquest títol, “l'esposa de l'Anyell”, ens diu que és per els Seus patiments que el Senyor l'ha fet Seva; que Ell l'ha valorat fins a tal punt que ho va donar tot per ella». En aquest mateix moment els creients estan units a Crist; però les noces parlen d'una altra cosa. Són el moment en el qual tots els creients d'aquesta dispensació —incloent a tots des de la Pentecosta fins a la vinguda del Senyor— ja glorificats i contemplats orgànicament, queden plenament i definitivament associats amb l'Home ressuscitat i glorificat, amb Aquell que, en la Seva gràcia incomparable i amor sense parell, ha elegit l'Església com la Seva companya per sempre. En l'escena que se'ns descriu aquí és a punt de manifestar-se; però abans que Ell torni al lloc on va ser rebutjat, prendrà en una unió formal a aquella que ha compartit en certa mesura els Seus dolors i sofriments, per manifestar-la davant el món com aquella que comparteix la mateixa glòria amb Ell mateix. «I jo els he donat la glòria que m'has donat, a fi que siguin u, com nosaltres som u. Jo en ells, i tu en mi, a fi que siguin perfeccionats en u, i perquè el món conegui que tu m'has enviat i que els has estimat com m'has estimat a mi» (Jn. 17, 22-23). Això es refereix a l'ocasió en què Ell torna per prendre el Seu poder i regnar,

«I la terra veurà la Seva reial esposa

En el tron, al Seu costat asseguda.»

Les noces són la preparació per a aquesta manifestació pública, i són l'expressió del Seu propi cor en introduir així l'església com a participant amb Ell mateix en la Seva pròpia glòria i en el Seu propi goig.

Si combinem el passatge d'Efesis amb el que tenim davant nostre, podrem veure que l'Esposa estarà revestida d'una doble bellesa. Aquí se'ns diu que «la seva esposa s'ha preparat. I li ha estat donat de vestir-se de lli finíssim i resplendent». A Efesis es diu que Ell es presentarà «a si mateix l'església gloriosa, que no té taca ni arruga ni res de semblant, sinó perquè sigui santa i irreprensible» (Ef. 5, 27). Aquesta altra bellesa és el resultat del que Crist ha fet per ella: «... es va lliurar ell mateix per ella, a fi de santificar-la, purificant-la amb el bany de l'aigua per la paraula». Per tant, com ja hem vist, l'ha transformat en una companya moralment idònia per a Ell mateix; i com ara l'ha portat davant d'Ell mateix, ella resplendeix amb la bellesa d'Ell, reflectint la glòria del Nuvi. Allò que Ell veu en la Seva presència és la Seva pròpia semblança reproduïda en la Seva esposa; i així Ell ha fet d'ella la companya idònia de la Seva exaltació i glòria.

Però el lli fi indica una altra classe de bellesa. Es tracta de les justícies dels sants (v. 8) —el resultat, com abans s'ha fet observar, de la compareixença davant el tribunal de Crist. Això aprofundeix meravellosament la nostra comprensió de la gràcia de Déu. Si fem una sola cosa que comporti la Seva aprovació, això pot ser només pel poder que Ell mateix ens ha donat: «Perquè som obra seva, creats en Crist-Jesús per a obres bones, les quals Déu preparà per endavant perquè hi caminéssim» (Ef. 2, 10). I Ell encara ens ha d'adornar amb tot el fruit i la bellesa d'allò que ha estat portat a terme en i mitjançant nosaltres per la Seva pròpia gràcia i pel Seu propi poder. Així, l'esposa de l'Anyell estarà caracteritzada per tota forma de bellesa —divina i humana—, segons la perfecció dels pensaments i propòsits de Déu, i també en conformitat amb la ment i el cor de l'Anyell.

Hi ha diverses coses que acompanyen la celebració de les noces. Primer, l'esclat de goig i de lloances: «I vaig sentir com la veu d'una gran multitud, i com la veu de moltes aigües, i com la veu de trons forts, que deien: Al·leluia! Perquè el Senyor, el Déu totpoderós, ha començat a regnar» (v. 6). De fet, com es veu en aquest capítol, les noces tenen lloc immediatament abans de la sortida en judici del Rei de reis i Senyor de senyors, i per això té lloc just abans de la sobirania universal «del nostre Senyor, i del seu Crist» (Ap. 11, 15). Després puja el crit: «Alegrem-nos i exultem de goig, i donem-li glòria; perquè han arribat les noces de l'Anyell, i la seva esposa s'ha preparat», etc. (v. 7). Les noces de l'Anyell susciten així l'adoració meravellada del cel, de tots els servents de Déu i dels qui el temen, petits i grans (v. 5). Finalment, es mana a Joan que escrigui: «Feliços aquells que han estat cridats al sopar de la boda de l'Anyell». La porció de l'esposa és tan singular com incomparable; però fins i tot els convidats a participar en el goig d'aquell dia són declarats feliços. I no és estrany, perquè són admesos a contemplar la celebració de la culminació del desig de Crist, el Seu goig en presentar-se a Si mateix a aquella per la qual havia mort i que, feta apta per a la seva associació amb Ell, està ara revestida de la glòria de Déu (Jn. 17, 22; Ap. 21, 10-11). Així, és un dia de goig ininterromput —el goig del cor de Déu, el goig de l'Anyell i el de la Seva esposa, i el goig de tots aquells que són admesos a participar d'aquesta meravellosa festa. Però és l'Anyell, Ell mateix, qui atrau la nostra mirada com el protagonista d'aquell dia; i, com algú ha observat, això rep la designació de «les noces de l'Anyell, no les noces de l'Església, o de l'esposa de l'Anyell, sinó de l'Anyell, com si l'Anyell és qui té la part principal en aquest goig. L'Església, és veritat, tindrà el seu goig en Crist, però Crist tindrà un goig més gran en l'Església. El batec més intens d'alegria que palpitarà per tota l'eternitat serà en el si del Senyor per la Seva redimida esposa. Ell, en tot ha de tenir la preeminència; i com l'ha de tenir en tot, així també en això: que el Seu goig en ella serà més gran que el d'ella en Ell».

«Per a tu, la Seva reial esposa —per a tu,

   Les Seves més brillants glòries resplendeixen;

I, amb quin més gran goig, el Seu cor,

   Teu és, amb tot el seu immutable amor.»CAPÍTOL 6. LA RESTAURACIÓ DELS JUEUS

É

S COSA absolutament certa en la paraula de Déu que els jueus, avui dispersats per tot el món, seran restaurats a la seva pròpia terra;[2] perquè «El qui va escampar Israel l'aplegarà» (Jer. 31, 10). El temps de la seva restauració no se'ns revela, però, ja que apareixen en la terra poc després de l'arrabassament dels sants, és clar que tindrà lloc al voltant d'aquesta ocasió, encara que seria impossible dir si abans o després d'aquest succés, però probablement després, perquè en un altre cas seria un senyal visible que el Senyor està molt a prop.[3]

Una breu referència als camins de Déu respecte del govern de la terra simplificarà i facilitarà força la nostra comprensió d'aquesta qüestió. Del profeta Daniel aprenem que, degut al fracàs total d'Israel com a dipositari del poder de Déu sobre la terra, el domini va ser transferit als gentils. Així, en la interpretació de la gran imatge que Nabucodonosor havia vist en el seu somni, Daniel diu: «Tu, oh rei, ets un rei de reis, perquè el Déu dels cels t'ha donat el regne, la força i el poder i la glòria;. i ell t'ha posat a la mà tots els llocs on habiten els fills dels homes, les bèsties del camp i els ocells dels cels, i t'ha donat el govern sobre tots ells: tu ets el cap d'or» (Dn. 2, 37-38). A això anaven a seguir uns altres tres imperis: el de Mèdia i Pèrsia, el de Grècia i el de Roma; i l'últim d'aquests, després de desaparèixer per un temps, seria finalment revifat, però manifestat en deu regnes, com queda simbolitzat en els deu dits dels peus en la imatge, tots els quals estarien emperò units en una federació comuna sota un cap suprem (Dn. 2, 31-43; 7; Ap. 13 i 17). Aquests imperis arriben fins a la fi, però l'últim serà substituït, més encara, destruït, pel regne de Crist; perquè «en els dies d'aquests reis, el Déu dels cels aixecarà un regne que mai no serà destruït, i aquest regne no serà deixat a un altre poble: esmicolarà i consumirà tots aquests regnes, i subsistirà per sempre» (Dn. 2, 44; cf. també Ap. 19, 11-21 i cap. 20). Ara bé, el període que abasta la totalitat d'aquestes monarquies es designa com «els temps dels gentils», durant els quals, segons les paraules del nostre Senyor, Jerusalem ha de ser «trepitjada pels gentils» (Lc. 21, 24). Així, l'absència dels jueus de la seva pròpia terra coincidirà, de manera aproximada, amb aquest període. Però els propòsits de Déu pel que fa al seu antic poble es compliran encara, perquè «els dons i la crida que venen de Déu són irrevocables» (Ro. 11, 29). I per això, quan s'esdevingui la plenitud i l'arrabassament de l'església, Déu començarà de nou els Seus tractes amb la nació.

És cert que es va permetre el retorn d'un petit residu, majorment composat de les dues tribus, Judà i Benjamí (Esd. 10, 7-9), durant el regnat de Cir, i que es registra a Esdres i Nehemies; però aquesta no va ser una restauració nacional, ni el ple compliment dels propòsits de Déu, perquè Ageu, Zacaries i Malaquies van profetitzar, tots ells, després d'aquest període, i anuncien el temps de la benedicció natural com encara en el futur (Ag. 2, 7-9; Za. 9-14; Mal. 3 i 4). De fet, des del temps d'aquest retorn fins al naixement del Senyor, lluny de ser una nació independent, van estar sempre sotmesos al poder gentil. En aquesta condició no hi havia res que es correspongués amb la gloriosa predicció del profeta: «I els fills de l'estranger construiran les teves muralles, i els seus reis et serviran; perquè en la meva ira t'he colpit, però en la meva bondat et tindré compassió. I les teves portes estaran sempre obertes, no es tancaran ni de dia ni de nit, per dur-te la força de les nacions, i a fi que els seus reis siguin guiats. Perquè la nació o el regne que no et serveixi serà destruït, i aquelles nacions seran completament desolades» (Is. 60, 10-12). En veritat, el propòsit d'aquest retorn parcial sembla haver estat que Crist naixés entre ells, segons les prediccions dels profetes, i que els fos presentat com el Messies. Així va esdevenir, i l'Evangeli de Mateu, que tracta especialment d'aquest tema, ens dóna els resultats plens. Va ser rebutjat de pla. Van escollir Barrabàs per aconseguir la mort de Crist. «I el governador va respondre i els digué: Quin dels dos voleu que us alliberi? I ells digueren: Barrabàs! Pilat els diu: Què faré doncs amb Jesús, l'anomenat Crist? Li diuen tots: Que sigui crucificat! I el governador digué: I quin mal ha fet? Però ells cridaven més fort, dient: Sigui crucificat!» (Mt. 27, 21-23). En l'Evangeli de Joan, la iniquitat d'ells queda encara més palesa. «Pilat els diu: El vostre Rei, haig de crucificar? Els principals sacerdots respongueren: No tenim rei fora del Cèsar» (Jn. 19, 15). Així, van renunciar deliberadament a l'esperança i glòria de la seva nació, van rebutjar el seu Messies en el seu malvat desig d'assegurar la crucifixió de Jesús de Natzaret; i des d'aquell temps fins avui han estat patint les conseqüències del seu terrible crim, com proscrits i com a refrany entre les nacions de la terra.

Però Déu, sigui quin sigui el pecat del seu poble, no pot negar-se a Si mateix; i en la mort d'Aquell que fou rebutjat pel Seu antic poble (perquè Ell va morir per aquesta nació —Jn. 11, 52), Déu va establir el fonament per a la futura restauració i benedicció de la nació. La prova d'això és tan abundant que és difícil escollir on començar o acabar; però es poden seleccionar unes poques escriptures i deixarem als nostres lectors que segueixin els detalls amb deteniment. «I s'esdevindrà en aquell dia, que el Senyor tornarà a estendre la seva mà per abastar el romanent del seu poble que fou deixat, des d'Assíria, i des d'Egipte, i des de Patrós, i des de Cuix, i des d'Elam, i des de Xinar i i des d'Hamat, i des de les illes del mar. I alçarà una senyera per a les nacions, i aplegarà els dispersats d'Israel, i reunirà els escampats de Judà, dels quatre extrems de la terra» (Is. 11, 11-12, y ss.). I tornem a llegir: «Perquè Jahveh tindrà compassió de Jacob, i encara escollirà Israel, i els donarà descans en la seva terra; i els estrangers s'uniran a ells, i s'afegiran a la casa de Jacob. I els pobles els agafaran, i els faran entrar al seu lloc; i la casa d'Israel els adquiriran com a servents i serventes a la terra de Jahveh; i faran captius els que els havien fet captius, i dominaran sobre els seus opressors» (Is. 14, 1-3). Llegir també Is. 25, 6-12; Is. 26; Is. 27, 6; Is. 30, 18-26; Is. 35, 10; Is. 49, 7-26; Is. 54; Is. 60; Is. 61, etc. El llenguatge de Jeremies no és menys específic: «Heus aquí, vénen dies —declaració de Jahveh—, quan alçaré per a David un Rebrot just, i regnarà com a Rei, i prosperarà, i farà judici i justícia a la terra. En els seus dies Judà serà salvat, i Israel habitarà confiadament. I aquest és el seu Nom amb que serà anomenat: JAHVEH ÉS LA NOSTRA JUSTÍCIA. Per tant, heus aquí, vénen dies —declaració de Jahveh— que ja no diran més: Viu Jahveh, que va fer pujar els fills d'Israel de la terra d'Egipte, sinó: Viu Jahveh, que va fer pujar i va fer venir la llavor de la casa d'Israel de la terra del nord, i de totes les terres on els vaig escampar; i ells habitaran en la seva pròpia terra» (Jer. 23, 5-8). Llegir especialment Jer. capítols. 30, 31 i 33). La veritat és que amb prou feines trobarem un profeta que no tracti d'aquest tema, i això en un llenguatge tan planer que si no s'hagués confós Sió amb l'Església, ningú no podria haver tingut el més mínim dubte sobre les intencions de Déu vers el Seu antic poble. A més, si el testimoniatge dels profetes hagués estat menys específic, l'argument de Pau a Romans 11 hauria d'haver estat suficient per ensenyar-nos que Ell mai no abandonarà els Seus propòsits de gràcia i de benedicció vers la descendència d'Abraham; perquè, després d'exposar que Déu no ha rebutjat el Seu poble (Israel), diu: «Perquè no vull que ignoreu, germans, aquest misteri, a fi que no us tingueu per savis, que sobre Israel ha vingut un enduriment parcial, fins que hagi entrat la plenitud dels gentils, i així tot Israel serà salvat, com està escrit: De Sió vindrà el Redemptor i allunyarà de Jacob la impietat. I aquest és el meu pacte amb ells, quan jo hagi tret els seus pecats» (vv. 25-27). De fet, hi ha dues coses que queden clares en aquest passatge: que hi ha una benedicció reservada per a Israel, i que el Seu Llibertador vindrà de Sió; això demostra que han d'estar ja a la terra abans de poder rebre la benedicció que aquí es descriu.

Això no obstant, hi ha diverses etapes en la seva restauració abans d'aconseguir aquest ple resultat anunciat per Pau. Una porció tornarà a la terra d'Israel en estat d'incredulitat. Això és cosa certa pel fet que Zacaries descriu la seva conversió ja en la terra quan tindrà lloc la manifestació del Senyor (Za. 22, 9-14; 13, 1. Veure també Is. 17, 10-11; 28; 14-15). Mentre estiguin en aquest estat d'incredulitat aixecaran un temple i intentaran restaurar els seus serveis de sacrificis; i això obrirà el camí per a l'establiment, per part de l'anticrist, de l'abominació desoladora en el lloc sant, allò sobre el qual el nostre Senyor va advertir als seus deixebles (Mt. 24, 15; cf. també Ap. 11, 1-2; Is. 66, 1-6). Això no obstant, hi haurà un romanent enmig dels seus germans incrèduls que es mantindrà per a Déu, i que, no coneixent encara el seu Messies, invocarà el Senyor en la seva angoixa, i que serà preservat de les abominacions en les quals caurà la massa de la nació. Aquests són el romanent elegit, les experiències del qual tenim tan desenvolupades en els Salms i en alguns dels profetes.

La restauració de les deu tribus tindrà lloc després que el Senyor hagi pres el Seu regne. Ja que no han tingut part en el rebuig i la crucifixió de Crist, encara que seran jutjats pels seus propis pecats, seran eximits de les terribles i peculiars proves per les que hauran de passar els seus germans com a conseqüència de la seva acceptació de l'anticrist i de la seva relació amb ell. Per tant, no serà fins després del retorn de Crist que Ell traurà a la llum i restaurarà aquesta porció del seu poble, tant de temps perduda. Ezequiel descriu el mètode de la restauració d'aquestes tribus: «Jo visc —afirmació del Senyor Jahveh—, que amb mà forta i amb braç estès, i amb fúria vessada, regnaré sobre vosaltres; i us faré sortir d'entre els pobles, i us aplegaré de les terres en què fóreu escampats, amb mà forta i amb braç estès, i amb fúria vessada. I us portaré al desert dels pobles, i allà pledejaré amb vosaltres cara a cara. Com vaig pledejar amb els vostres pares en el desert de la terra d'Egipte, així pledejaré amb vosaltres —afirmació del Senyor Jahveh. I us faré passar sota el bastó, i us portaré dins del vincle del pacte; i separaré de vosaltres els rebels, i els que es revoltaren contra mi: els faré sortir de la terra dels seus sojorns, i no entraran a la terra d'Israel. I sabreu que jo sóc Jahveh». La resta són introduïts, i el profeta segueix: «I sabreu que jo sóc Jahveh, quan us faré entrar a la terra d'Israel, al país pel qual vaig aixecar la meva mà per donar-lo als vostres pares» (Ez. 20, 33-44; també 34). Jeremies va més enllà, i descriu l'entrada d'ells a la terra amb un llenguatge d'una singular bellesa i patetisme: «Perquè vindrà un dia que els vigilants cridaran en la muntanya d'Efraïm: Alceu-vos, i pugem a Sió, vers Jahveh, el nostre Déu. Perquè així diu Jahveh: Canteu d'alegria per Jacob, i crideu entre la principal de les nacions; proclameu, lloeu, i digueu: Salva, Jahveh, el teu poble, el romanent d'Israel! Heus aquí, jo els porto de la terra del nord, i els aplegaré des dels extrems de la terra: el cec i el coix amb ells, l'embarassada i la partera juntes; una gran companyia retornarà aquí. Vindran plorant, i els portaré entre súpliques; els faré anar als torrents d'aigües, per un camí recte, on no ensopegaran; perquè jo sóc un pare per a Israel, i Efraïm, ell és el meu primogènit». Després passa a anunciar més plenament el propòsit de Déu sobre el Seu poble, i la seva consegüent heretat de joia: «Escolteu la paraula de Jahveh, oh nacions, i anuncieu-la entre les illes llunyanes, i digueu: El qui va escampar Israel l'aplegarà, i el guardarà com un pastor el seu ramat. Perquè Jahveh ha rescatat Jacob, i l'ha redimit d'una mà més forta que ell. I vindran, i cantaran dalt de Sió, i fluiran vers la bondat de Jahveh: cap al blat i cap al most i cap a l'oli, i cap a les cries del bestiar menut i gros, i llur ànima serà com un jardí regat, i no tornaran a defallir mai més. Llavors la verge dansarà d'alegria, amb els joves i els vells alhora; i canviaré el seu dol en goig, i els consolaré, i els alegraré en acabat de la seva aflicció. I satisfaré l'ànima dels sacerdots amb abundància, i el meu poble se saciarà amb la meva bondat –declaració de Jahveh» (Jer. 31:6-14).

Retornades les deu tribus d'aquesta manera, se'ns diu també que seran reunides juntament amb Judà sota el feliç i gloriós govern del seu Messies, de manera que «no seran mai més dues nacions, i mai més no estaran dividits en dos regnes», i que el servent de Déu, «David [el veritable David, el Crist] serà el seu príncep per sempre» (cf. Ez. 37, 21-28).

Així, veiem que Déu no ha oblidat el Seu pacte amb Abraham (Gn. 17, 4-8); perquè malgrat que Israel ha fracassat en la seva responsabilitat i ha perdut tot dret davant Déu, Ell, no obstant això, en fidelitat a la Seva paraula, en les meravelles de la Seva gràcia, durà a terme tot allò que ha anunciat. I s'apropa el temps en el que, una vegada restaurat de nou a la seva pròpia terra, «Jacob arrelarà, Israel florirà i brotarà, i omplirà la faç del món de fruit» (Is. 27, 6). Perquè «Així diu Jahveh: Si el meu pacte no es manté amb el dia i la nit, si no he establert els estatuts del cel i de la terra, llavors també rebutjaré el llinatge de Jacob i de David, el meu servent, i no prendré ningú del seu llinatge per ser dirigents del llinatge d'Abraham, d'Isaac i de Jacob: però certament faré tornar els seus captius i tindré compassió d'ells» (Jer. 33, 25-26).


CAPÍTOL 7. L'APOSTASIA I L'ANTICRIST

D

URANT l'interval entre l'arrabassament dels sants i la manifestació de Crist, la terra serà l'escenari d'alguns dels esdeveniments més esfereïdors que mai hagin succeït al llarg de la seva història. Entre aquests hi haurà l'apostasia —el rebuig públic de tota professió de cristianisme, amb la negació tant del Pare com del Fill (1 Jn. 2, 22), i la manifestació de l'home de pecat, el fill de perdició, també conegut com l'anticrist. Pau ens ha deixat una instrucció summament clara i precisa sobre aquestes qüestions. Uns falsos mestres havien intentat sacsejar l'esperança dels creients a Tessalònica proclamant que el dia del Senyor ja havia arribat. És amb el propòsit de confrontar aquest error que va escriure: «I us preguem, germans, per la vinguda del nostre Senyor Jesucrist i de la nostra reunió amb ell, que no sigueu sacsejats ràpidament del vostre enteniment, ni sigueu torbats per cap esperit ni per cap paraula, ni per carta que sembli com de nosaltres, dient que el dia del Senyor ja ha vingut.[4] Que ningú no us enganyi de cap manera; perquè no serà sense que primer hagi vingut l'apostasia i es manifesti l'home de pecat, el fill de perdició, que s'oposa i s'exalça contra tot el que s'anomena Déu o és objecte d'adoració; fins asseure's ell, com si fos Déu, en el santuari de Déu, proclamant-se ell mateix com a Déu» (2Ts. 2, 1-4). Per això, som clarament advertits que «l'apostasia» i l'home de pecat es manifestaran en l'interval entre l'arrabassament dels sants i el Dia del Senyor. Perquè l'apòstol fonamenta la seva exhortació a aquests creients en la vinguda del nostre Senyor Jesucrist, i la nostra reunió amb Ell. Com un altre ha explicat aquest passatge: «El seu recolliment amb Crist en l'aire era una demostració de la impossibilitat que el Dia del Senyor ja hagués arribat. A més, pel que fa a això últim ell presenta dues consideracions: primer, que aquell dia no podia haver arribat ja, perquè els cristians no estaven encara reunits amb el seu Senyor, i ells havien de tornar amb Ell; en segon lloc, l'home de pecat que havia de ser jutjat en tal ocasió encara no s'havia manifestat, de manera que el judici no podia haver estat encara executat».

Sobre aquesta base l'apòstol passa a exposar que no es pot aconseguir aquesta consumació i materialització de la maldat fins que l'Església sigui arrabassada. «I ara sabeu allò que refrena, a fi que sigui manifestat en el seu moment. Perquè el misteri de la iniquitat ja està actuant, solament que ara hi ha aquell qui l'està refrenant, fins que es retiri del mig; i llavors es manifestarà l'inic» (vv. 6-8). Així, a la llum d'aquest i d'altres passatges, podrem anar seguint una mica el tema de «l'apostasia» i de l'home de pecat.

1. L'Apostasia. Va ser prevista i predita des dels més antics dies del cristianisme. Més encara, el nostre Senyor mateix l'assenyala clarament en algunes de les Seves paràboles, i mai es refereix a cap difusió gradual de la veritat fins que tothom sigui portat a confessar-lo com a Senyor. En canvi, Ell fa semblant el regne dels cels, tal com es veu al món, «al llevat» (i el llevat en les Escriptures té en general el significat de corrupció) «que una dona va agafar i amagà en tres mesures de farina, fins que tot fou fermentat» (Mt. 13, 33; cf. també la paràbola de la zitzània, i la del gra de mostassa, en el mateix capítol). Pau, a més, diu als ancians de l'església en Efes: «Perquè jo sé que després de la meva partença s'introduiran entre vosaltres llops rapaços que no planyeran el ramat; i d'entre vosaltres mateixos s'aixecaran homes que parlaran coses perverses, per arrossegar els deixebles darrere d'ells» (Ft. 20, 29-30). I passant més enllà de les seves al·lusions a aquesta qüestió, trobem en les seves dues epístoles a Timoteu (1Ti. 4; 2Ti. 3) unes descripcions explícites dels mals dels «darrers temps» i dels «temps perillosos» dels «darrers dies». I, de fet, què pot ser més directe i emfàtic que el passatge que hem citat de 2 Tessalonicencs? Perquè en aquest passatge adverteix els sants als qui escriu que el misteri de la iniquitat ja està obrant, i que, encara que refrenat de moment, a la fi, quan sigui aixecada la restricció, la iniquitat s'alçarà amb tanta rapidesa i poder que, ultrapassant tots els límits, arribarà finalment a la seva consumació en aquell home terrible que s'oposarà i s’exalçarà contra tot el que s'anomena Déu, i exigirà i rebrà l'homenatge que és només degut a Déu. Pere també es refereix a la maldat dels darrers dies, i també Judes, i especialment pel que fa a la seva forma d'apostasia; i a l'Apocalipsi se'ns porta a veure la seva forma final en «Babilònia la gran, la mare de les prostitutes i de les abominacions de la terra» (Ap. 17, 5).

Per comprendre això correctament, cal tenir present que quan els sants siguin arrabassats, l'Església encara romandrà aquí en la seva forma externa, és a dir, la Cristiandat professant. Només els cristians genuïns seran arrabassats en els núvols per rebre el Senyor en l'aire. Per això, hi haurà milers (per no dir que milions) de creients només de nom que seran deixats enrere. I, indubtablement, de moment es mantindrà la professió formal de cristianisme; i les esglésies i capelles i altres llocs en els quals es reuneixen els cristians nominals seguiran amb els seus serveis religiosos com abans. Es tocaran les campanes i les congregacions, encara que disminuïdes en nombre per l'absència dels fills de Déu que havien estat entre ells, seguiran reunint-se; es cantaran himnes, es resaran o elevaran oracions, i es pronunciaran sermons. Però ara que s'ha anat Aquell que refrenava el desenvolupament del misteri d'iniquitat —l'Esperit de Déu habitant en l'Església—, el mal creixerà de forma desenfrenada, i aquells cors que abans es resistien a rebre ensenyaments de caràcter incrèdul que soscavaven l'autoritat de la paraula de Déu i les doctrines fonamentals del cristianisme, cauran totalment sota la seva influència. Sí, en el solemne i terrible anunci de l'Escriptura: «Déu els enviarà una operació d'error, perquè creguin la mentida; a fi que siguin jutjats tots els qui no van creure la veritat, sinó que es van complaure en la injustícia» (2Ts. 2, 10-11). Així seran gradualment preparats per caure sota la influència i el poder de l'anticrist, i amb això per abandonar de manera completa fins i tot la forma de cristianisme. I es pot esmentar, com un altre ha dit: «que l'apostasia es desenvoluparà sota les tres formes en les quals l'home ha estat en relació amb Déu: la natura — és l'home de pecat sense fre, que s'exalça a si mateix; el judaisme — fins asseure's ell, com si fos Déu, en el santuari de Déu; el cristianisme — és a això que s'aplica directament el terme apostasia en el passatge que estem considerant (2Ts. 2)». Quina perspectiva més espantosa! I que n'és de trist, observar com aquest misteri d'iniquitat actua tan clarament en el present, aixecant audaçment el seu cap en els púlpits de la Cristiandat i proclamant, de forma oberta, doctrines que subverteixen els fonaments mateixos de la veritat revelada, i d'aquesta manera preparant el camí, en el moment en què l'Església sigui arrabassada, per a la manifestació de l'home de pecat!

2. L'Anticrist. Si considerem ara una mica més de prop el caràcter d'aquest personatge, tindrem una més clara comprensió de tota aquesta qüestió. Es anomenat l'home de pecat, etc., com ja hem vist en relació amb l'apostasia; però podem trobar rastres d'ell tant en l'Antic com en el Nou Testament. A Daniel (11, 36) se l'anomena «el rei», i a Zacaries (11, 17) com «el pastor inútil»; però és en les epístoles de Joan que se'l anomena específicament com l'anticrist (1 Jn. 2, 18-22; 2 Jn. 7). A l'Apocalipsi és designat com una «bèstia».

Ara bé, cal comprendre amb claredat que l'anticrist no és un terme figurat d'algun principi o sistema de maldat, sinó que designa una persona real. Qui es prengui el temps per llegir els diversos passatges en els quals se l'esmenta, se n'adonarà immediatament. A més, hi ha raons també per concloure que no serà un gentil, sinó un jueu. Així el nostre Senyor, sens dubte al·ludint a aquesta encarnació del mal, diu: «Si un altre ve en el seu propi nom, aquell el rebreu» (Jn. 5, 43); i això seria inconcebible si no pertanyés a la pròpia nació d'ells. De fet, es presentarà com Messies en el seu antagonisme a Crist, i per això és designat com «el rei» a Daniel, que, referint-se a ell, diu que «no respectarà el Déu dels seus pares», la qual cosa assenyala clarament el seu llinatge jueu així com el seu caràcter com apòstata. De fet, se'ns diu que «s'engrandirà contra tota mena de déu, i contra el Déu dels déus parlarà coses inaudites, i prosperarà fins que la indignació haurà estat complerta, perquè es complirà el que ha estat determinat» (Dn. 11, 36 ss.).

Si passem ara al llibre de l'Apocalipsi, trobarem en ell la descripció tant del seu ascens com del caràcter de les seves accions. Però, abans d'introduir-nos en això, serà necessari cridar l'atenció del lector a les Monarquies Gentils (a les quals s'ha fet una breu al·lusió en l'últim capítol): tres d'elles precediran l'anticrist, i l'última serà coetània amb ell. Segons li va ser revelat a Daniel, i anunciat per ell a Nabucodonosor, quatre monarquies anirien cobrint el temps fins a la fi. La de Babilònia, la de l’imperi medo-persa i la de Grècia van sorgir i han passat. La quarta, simbolitzada per les cames de ferro, i per «els seus peus, part d'ells de ferro i part d'ells d'argila», és l'última; perquè en la visió que va veure Nabucodonosor, «una pedra fou tallada sense mans, i va colpir l'estàtua als seus peus de ferro i d'argila, i els esmicolà. ... i la pedra que colpí l'estàtua esdevingué una gran muntanya, que omplí tota la terra» (Dn. 2, 34-35).

Aquesta última monarquia és l'Imperi Romà —primer en la seva energia original i en la seva força irresistible, exposades sota l'emblema del ferro, i després en la seva última forma en deu regnes, prefigurada pels deu dits, units entre si en una confederació sota un cap suprem. Després, a Apocalipsi 13, se'ns descriu primer de tot l'ascensió del poder imperial, això és, de l'Imperi Romà en la seva forma final. Joan diu: «I em vaig posar dret sobre l'arena del mar. I vaig veure una bèstia que pujava del mar que tenia set caps i deu banyes, i sobre les banyes deu diademes, i sobre els seus caps, un nom de blasfèmia» (Ap. 13, 1). Citant les paraules d'un altre: «El mar exposa la massa informe de la gent en un estat turbulent del món —de gents en gran agitació, com les ones agitades de l'oceà. I és d'aquesta massa anàrquica i en confusió que sorgeix un poder imperial». I la «bèstia» que sorgeix d'aquesta manera està caracteritzada per tenir set caps i deu banyes, la qual cosa ens prepara per a la declaració, que «el drac li donà el seu poder, el seu tron i una gran potestat» (v. 2), ja que trobem el drac mateix descrit així en el capítol anterior (Ap. 12, 3); i cal observar que aquesta transferència de característiques, com a indicatives de la font del poder de la «bèstia», és subsegüent a l'expulsió de Satanàs del cel (Ap. 12, 9). Això, a més, queda indicat d'una altra manera: «Les corones estaven sobre els caps del drac, però en el cas de la bèstia, sobre les banyes; és a dir, en l'Imperi Romà tenim l'exercici del poder representat com a qüestió de fet, però en el cas de Satanàs merament com a cosa de principi, o com l'arrel de la cosa. Es tracta d'una qüestió de procedència i de caràcter, no d'història».

Així, aquí tenim exposada la forma final del Poder Gentil, animat i activat per Satanàs, i que posseeix en si mateix tots els trets que caracteritzaven a cadascun dels seus predecessors (v. 2; cf. Dn. 7, 4-6). Els set caps signifiquen les successives formes de poder que han existit, però que es manifesten ara concentrades en «la bèstia»; les deu banyes són reis, i aquests deu s'uniran finalment sota un cap suprem. «I les deu banyes que has vist són deu reis que encara no han rebut reialme, però rebran, per una hora, potestat com a reis amb la bèstia. Aquests tenen un sol propòsit, i donaran el seu poder i la seva potestat a la bèstia» (veure Ap. 17, 9-13). Hi haurà una concentració de poder com el món mai no l'haurà vist; i ja que tant la seva procedència com la seva força són satàniques, es dirigirà plenament contra Déu i el Seu poble. «I obrí la boca per dir una blasfèmia contra Déu, per blasfemar el seu nom i el seu tabernacle, i els qui habiten en el cel. I li fou donat de fer guerra contra els sants i de vèncer-los. I li fou donada potestat sobre tota tribu, llengua i nació. I l'adoraran tots els habitants de la terra, tot aquell el nom del qual no està escrit, des de la creació del món, al llibre de la vida de l'Anyell que fou immolat» (Ap. 13, 6-8, JND). Serà un temps d'antagonisme obert contra Déu, i per això mateix d'una terrible tribulació per als sants.

En relació amb tot això sorgeix una altra «bèstia», però no del mar, com va ser el cas de la seva predecessora, sinó de la terra, i per tant en un moment en que hi ha un govern estable, per descomptat sota l'ordre i el poder de la primera bèstia. Aquesta bèstia és l'anticrist. Presenta «dues banyes semblants a les d'un anyell, i parlava com un drac» (v. 11). Així, és un imitador de Crist, alhora que el Seu antagonista directe; però la seva veu manifesta el seu veritable caràcter. I actua, com s'observarà, com una mena de representant de la primera «bèstia», exercint la potestat d'aquella, i «fa que la terra i els qui l'habiten adorin la primera bèstia, de qui havia estat guarida la ferida mortal» (v. 12). A més, fa miracles, o aparents miracles, amb els quals enganya els habitants de la terra, i fa que facin una imatge de la primera bèstia i l'adorin. I per complir de manera més efectiva els seus propòsits, té poder per «donar alè a la imatge de la bèstia, perquè fins i tot la imatge de la bèstia parlés, i fes matar tots els qui no adoressin la imatge de la bèstia. I fa que a tots, als petits, i als grans, als rics, i als pobres, i als lliures, i als esclaus, se'ls posi una marca en la mà dreta o en els seus fronts, i que ningú no pugui comprar o vendre, sinó el qui tingui la marca o el nom de la bèstia, o la xifra del seu nom» (vv. 15-17).

Així, hi haurà una mena de falsa trinitat, composada per Satanàs, la primera bèstia i el fals profeta (Ap. 19, 20), i l'objecte de tots els seus esforços serà excloure Déu de la terra i usurpar el Seu lloc en els cors dels homes. La primera bèstia, com es veurà, és el poder secular suprem; la segona, o l'anticrist, que actuarà sota la primera, té el seu domini en l'esfera religiosa; per la seva banda, Satanàs és qui les inspira i potencia. Aquí no podem entrar en els detalls addicionals, ja que veurem una mica més de les activitats de l'anticrist en relació amb la gran tribulació. Però anirà bé recordar que totes les operacions d'error, que totes les activitats de les ments dels homes, a part de Crist, tenen només un objectiu: perquè la tendència de totes elles es manifestarà finalment en un radical antagonisme contra Déu i el Seu Crist. Joan advertia els creients del seu temps que l'esperit de l'anticrist ja s'estava manifestant en el món (1 Jn. 4, 3); i és necessari, per tant, i especialment en un temps en què la incredulitat s'està tornant més agosarada, mantenir-se en guàrdia, i considerar acuradament tots aquests trets del futur home de pecat, perquè puguem ser preservats, en la gràcia del nostre Déu, de tota associació amb allò que, ja que s'origina en Satanàs, és també senyal de l'hostilitat contra Crist. En el nostre moment present és especialment necessari estar vigilants, perquè han aparegut moltes indicacions que Satanàs està summament actiu en mobilitzar i entrenar les seves forces per al conflicte que s'apropa. Però, com sempre succeeix, els seus moviments són summament subtils. No s'atreveix encara a presentar-se en obert antagonisme contra Crist; però pot influir, i ho fa, sobre les ments dels homes contra doctrines fonamentals del cristianisme, i per a aquest propòsit se serveix de mestres reconeguts dins la cristiandat. Els nostres enemics són els de la nostra mateixa casa. Però en tant que ens adherim a la paraula de Déu i rebutgem la saviesa humana i els raonaments humans, i cerquem ser guiats sols per l'Esperit Sant, escaparem del llaç i ens mantindrem fidels a Crist.CAPÍTOL 8. LA GRAN TRIBULACIÓ

E

N relació amb el domini de l'anticrist, hi haurà també un altre esdeveniment d'importància transcendental. I d'aquest esdeveniment se'n troben anuncis escampats pels profetes, així com per diversos passatges de les escriptures del Nou Testament. Generalment, es designa com la gran tribulació, però si examinem aquest tema amb atenció es veurà que es tracta només d'una característica d'aquest terrible temps de prova pel qual hauran de passar els habitants de la terra en aquell període. De fet, s'esdevindrà un temps d'angoixa sense precedents, tant per a jueus com per a gentils. En aquest capítol ens proposem aplegar alguna informació que l'Escriptura ens proporciona sobre aquesta qüestió, i també exposar quins són els sants que hauran de passar per aquest forn ardent.

1. El temps d'angoixa per als jueus. Jeremies es refereix específicament a això, i per comprendre-ho amb claredat citarem el passatge amb el seu context: «Així parla Jahveh, el Déu d'Israel, dient: Escriu-te en un llibre totes les paraules que t'he parlat. Perquè, heus aquí, vénen dies —declaració de Jahveh— que tornaré la captivitat del meu poble, Israel i Judà, diu Jahveh, i els faré tornar a la terra que vaig donar a llurs pares, i ells la posseiran. I aquestes són les paraules que Jahveh va parlar concernent Israel i concernent Judà. Perquè així diu Jahveh: Hem escoltat una veu de tremolor, de por, i no pas de pau. Pregunteu ara, i mireu si infanta un mascle; per què he vist tots els homes amb les seves mans sobre els seus lloms, com una dona de part, i totes les cares s'han tornat pàl·lides? Ai las! Perquè aquell dia és gran, i no hi ha cap com aquell; sí, és un temps de tribulació per a Jacob, però en serà salvat. I s'esdevindrà, en aquell dia —declaració de Jahveh dels exèrcits—, que trencaré el seu jou de sobre el teu coll, i desfaré els teus lligams, i els estrangers no se'n serviran mai més; sinó que serviran Jahveh llur Déu, i David llur rei, que jo els aixecaré» (Jer. 30, 2-9). Hi ha tres coses evidents que es desprenen d'aquest passatge. Primer, que Israel (com hem vist en un capítol anterior) serà encara restaurat a la seva pròpia terra; que després d'això —o després de la restauració de molts— hi haurà un temps d'angoixa sense precedents; i tercer, que després s'esdevindran el seu alliberament i la seva benedicció finals. La vinculació d'aquests tres esdeveniments fixa el període de la tribulació que patiran, i exposa que això tindrà lloc després de la seva tornada a la terra i abans de la manifestació del Senyor.

Si ara passem al profeta Daniel trobarem un testimoniatge similar. Després de parlar de les actuacions de l'anticrist (Daniel 11, 36-45), diu: «I en aquell temps s'aixecarà Miquel, el gran cap que fa costat als fills del teu poble; i hi haurà un temps d'aflicció, com no n'hi ha hagut des que existeix una nació fins a aquest temps; i en aquell temps el teu poble serà alliberat, tot aquell que sigui trobat escrit en el llibre» (Dn 12, 1). Una vegada més, veiem que quan es trobin a la seva pròpia terra, i en relació amb les actuacions de l'anticrist, i per això mateix després que el Senyor hagi vingut a arrabassar el seu poble i abans de la Seva manifestació, els jueus passaran per un temps d'angoixa com mai no s'haurà vist abans.

El nostre Senyor es refereix a això mateix. Adverteix els seus deixebles, responent a la pregunta que li havien fet: «Digues-nos, quan seran aquestes coses, i quin serà el senyal de la teva vinguda i de la fi del temps?» (Mt. 24, 3), Ell diu: «Quan veureu, doncs, l'abominació desoladora, anunciada pel profeta Daniel, establerta en el lloc sant —el qui llegeix que ho entengui—, llavors, els qui siguin a Judea que fugin a les muntanyes, el qui sigui al terrat que no baixi a agafar res de casa seva, i el qui sigui al camp que no torni enrera per agafar el seu mantell. I ai de les qui estiguin embarassades i de les qui alletin en aquells dies! I pregueu a fi que la vostra fugida no s'escaigui a l'hivern ni en dissabte. Perquè llavors hi haurà una gran tribulació, com no n'hi ha hagut des del principi del món fins ara, ni mai n'hi haurà. I si no fossin escurçats aquells dies, cap carn no seria salvada, però a causa dels elegits, aquells dies seran escurçats» (Mt. 24, 15-22; també Mr. 13, 14-20). Aquest passatge és summament important per moltes raons. Relaciona la tribulació esmentada amb l'esdeveniment predit per Daniel, i per això mateix amb l'anticrist, i també revela la causa així com el període d'aquesta angoixa sense precedents (cf. Dn. 12, 11 amb Dn. 9, 27).

Si ara connectem els diversos passatges citats de les Escriptures, aprenem que després de la restauració dels jueus a la seva terra, exposats una vegada més, com en els dies d'Antíoc Epifanes (cf. Dn. 11, 21-31), a l'hostilitat del rei del nord (Síria), els jueus concerten un pacte per a protecció amb la primera «bèstia» —el cap de l'Imperi Romà revifat. És a això que es refereix Daniel quan diu: «I [el príncep romà] concertarà un pacte amb molts [millor: "els molts"] per una setmana [és a dir, per una setmana d'anys, o set anys]». Però se'ns diu també que «a la meitat de la setmana farà cessar el sacrifici i el present» (Dn. 9, 27). Vist el pacte que aquest príncep havia concertat amb els jueus, és clar que el seu compromís era protegir-los en la seva pràctica religiosa; però ara, associat amb l'anticrist, viola el seu tractat: ordena que el sacrifici diari sigui abolit, i que s'estableixi l'abominació desoladora (Dn. 12, 11) en el santuari. Això és, s'estableix un ídol en el temple (llegir 2Ts. 2, 4; i comparar Ap. 13, 11-17). És a això que es refereix el nostre Senyor en aquest passatge que hem citat; i Ell especifica la introducció d'aquesta «abominació desoladora» com el senyal per a la fugida del romanent piadós que es trobarà en aquell temps a Jerusalem. Llavors es promulgarà un decret manant que tots adorin la imatge que així ha usurpat el lloc de Déu, i juntament amb això començarà el període de la tribulació —que es desfermarà amb una fúria sense precedents contra tots els que refusin obeir aquest decret, i per descomptat contra els jueus per ser-ho, i que, com veurem més endavant, s'estendrà per tot el món.

En la misericòrdia de Déu, aquesta prova extremada es limita a la mitja setmana, i per això només durarà tres anys i mig. Aquests són els quaranta-dos mesos, o els mil dos-cents seixanta dies, que s'esmenten diverses vegades en el llibre d'Apocalipsi. Aquest període coincideix amb el testimoniatge dels dos testimonis (Ap. 11) i amb els judicis divins —els «Ais!»— connectats amb el mateix; també durant aquest període, el diable, llançat a la terra, projecta la seva gran ira contra la resta de la descendència de la dona, els qui guarden els manaments de Déu i tenen el testimoni de Jesucrist (Ap. 12, 9-17). I és el drac qui dóna poder a la «bèstia», qui inspira totes les actuacions del cap de l'Imperi Romà i de l'anticrist contra el poble de Déu. Combinant totes aquestes coses, podem formar-nos una certa idea del caràcter sense precedents d'aquesta tribulació. És satànica tant pel que fa al seu origen com al seu poder, i conté cada element de turments que el maligne odi de Satanàs pugui inventar i combinar; però Déu l'empra per castigar la nació jueva pel seu pecat suprem de rebutjar el seu Messies. Si afegim que fins i tot els components piadosos de la nació no gaudiran d'una consciència del favor de Déu, encara que el Seu Esperit estarà obrant en els seus cors, comprendrem en certa mesura les paraules del nostre Senyor: «llavors hi haurà una gran tribulació, com no n'hi ha hagut des del principi del món fins ara, ni mai n'hi haurà».

Aquesta tribulació, com ja s'ha dit, incideix especialment sobre els jueus. Els passatges citats de Jeremies i Daniel s'apliquen certament a ells, i la referència expressa que fa el nostre Senyor a aquest últim profeta, a més d'altres indicacions en el Seu discurs, no deixa cap mena de dubte que Ell també tenia aquest poble a la vista. La historia passada de la nació, i la terrible culpa en què van incórrer en crucificar el seu Messies, ens ajudarà a comprendre alhora la seva raó i el seu propòsit, a la vegada que és un consol recordar que, sempre que s'esmenta, segueix d'immediat l'anunci de l'alliberament i la benedicció del romanent elegit per Déu.

2. A més de «l'angoixa de Jacob», llegim també sobre la gran tribulació. I la trobem esmentada a Apocalipsi 7. En la primera part del capítol contemplem quatre àngels «que estaven drets en els quatre cantons de la terra, i retenien els quatre vents de la terra, a fi que el vent no bufés ni sobre la terra, ni sobre el mar, ni sobre cap arbre. I vaig veure un altre àngel que pujava del sol naixent, que tenia el segell del Déu vivent. I va cridar amb veu forta als quatre àngels, als quals els havia estat donat de fer mal a la terra i al mar, dient: No feu mal a la terra ni al mar ni als arbres fins que segellem els servents del nostre Déu en els seus fronts» (vv. 1-3). I en conseqüència d'això n'hi ha cent quaranta-quatre mil que són segellats d'entre les dotze tribus, el romanent que Déu recull d'Israel. A continuació llegim: «Després d'aquestes coses vaig veure i, heus aquí, una gran multitud que ningú no podia comptar, de tota nació i de totes les tribus i pobles i llengües, que estaven drets davant del tron i davant l'Anyell, vestits amb vestidures blanques, amb palmes a les mans. I cridaven amb veu forta, dient: La salvació pertany al nostre Déu, que seu sobre el tron, i a l'Anyell» (vv. 9, 10). És pel que fa a aquesta innombrable multitud que un dels vint-i-quatre ancians pregunta a Joan: «Aquests que van vestits amb vestidures blanques, qui són i d'on han vingut? I li vaig dir: Tu ho saps, senyor. I ell em digué: Aquests són els que vénen de la gran tribulació, i han rentat els seus vestits i els han blanquejat en la sang de l'Anyell» (vv. 13, 14). Ara bé, només diem el que qualsevol familiaritzat amb l'idioma original admet sense problemes, quan diem que efectivament la lectura és: «venen de la gran tribulació». Així, aquesta immensa multitud ha passat a través d'ella, i en l'escena que tenim davant nosaltres apareixen com una multitud salvada i plena de joia. Per tant, tenim una clara prova que no només hi haurà una angoixa sense precedents per a la nació jueva, sinó també, i probablement de manera simultània (pot ser que sigui una mica abans) hi haurà un període similar de tribulació per als gentils: «de tota nació i de totes les tribus i pobles i llengües». Aquest sembla ser el mateix esdeveniment al que es refereix el Senyor com «l'hora de la prova que ha de venir sobre tot el món per provar els habitants de la terra.» (Ap. 3, 10). Pel que es refereix al seu origen i al seu caràcter, és poc el que se'ns revela, per no dir que no res; però s'explica de forma suficient pel terrible estat en el qual el món s'enfonsarà després de l'arrabassament de l'Església, i pel fet que la «bèstia», que obrirà «la boca per dir una blasfèmia contra Déu, per blasfemar el seu Nom i el seu tabernacle, i els qui habiten en el cel» tindrà autoritat «sobre tota tribu, i llengua, i nació. I l'adoraran tots els habitants de la terra, tot aquell el nom del qual no està escrit, des de la creació del món, al llibre de la vida de l'Anyell que fou immolat» (Ap. 13, 5-8, JND, MM).

3. Ara sorgeix la qüestió de si l'església estarà present durant la tribulació, i si la resposta és que no, quins són els sants que es veuen en aquest temps? Els qui hagin llegit els anteriors capítols d'aquest llibre ja coneixeran la resposta; però com que es tracta d'una qüestió important, i és possible que alguns hagin començat la lectura amb aquest capítol, serà aconsellable recordar l'ensenyament de l'Escriptura sobre això mateix. En primer lloc, queda clar com la llum del dia, si la nostra interpretació de l'Escriptura és correcta, que l'església serà arrabassada abans d'aquest període. Així, trobem a Apocalipsi 19 que la bèstia i el fals profeta (l'anticrist) són presos i destruïts en la manifestació del Senyor (vv. 11-21). A 2 Tessalonicencs aprenem també que el Senyor consumirà llavors l'inic (l'anticrist) «amb l'esplendor de la seva vinguda». Però a Colossencs se'ns ensenya que «Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria» (Col. 3, 4). En el passatge al que ja s'ha fet referència (Ap. 19) es diu també que «els exèrcits que són al cel el seguien [el Verb de Déu] en cavalls blancs, vestits de lli finíssim blanc i pur» (v. 14). Del versicle 8 tenim que el lli fi és les accions justes dels sants. Els sants (de l'església) en aquests dos passatges de l'Escriptura apareixen descrits com aquells que venen amb Crist, i per això és innegable que han d'haver estat arrabassats prèviament per estar amb Ell. L'estructura del llibre d'Apocalipsi exposa això mateix. «Escriu», el Senyor mana a Joan, «les coses que has vist, i les que són, i les que s'han d'esdevenir després d'aquestes» (Ap. 1, 19). El primer capítol conté allò que ell va veure; el segon i el tercer «les [coses] que són», la dispensació de l'església; i la resta del llibre tracta de les coses posteriors a la fi del període de l'església. Per aquest motiu, immediatament després del tercer capítol, es veuen els vint-i-quatre ancians en el cel asseguts en trons, vestits de robes blanques, i amb corones d'or en els seus caps (Ap. 4, 4). Qui són aquests? Les corones parlen del seu caràcter reial, i els seus vestits revelen el seu caràcter sacerdotal, cosa que assenyala clarament a Apocalipsi 1, 6. Per tant, es tracta dels sants, i per això els trobem traslladats al cel abans del començament de la tribulació.

Però es podria fer la pregunta: Qui són llavors la gran multitud que ningú no podia comptar i que veiem a Apocalipsi 7, dels qui es diu específicament que venen, o han sortit de la gran tribulació? Ara bé, si els ancians simbolitzen l'església —sense excloure els sants de les passades dispensacions—,[5] queda clar que aquesta multitud no pot pertànyer a la mateixa classe. Els ancians estan en el cel, mentre que aquesta multitud redimida es troba sobre la terra; i aquesta distinció ens ajuda a comprendre qui són. Són, com ja s'ha descrit, un enorme nombre de gentils que han passat a través de la tribulació per arribar a la benedicció, i que per això entraran sota Crist en les glòries i les benediccions del Seu regne mil·lenari; més encara, tindran un lloc especial sota el Seu govern. «Per això  són davant el tron de Déu, i el serveixen dia i nit en el seu temple. I aquell que seu en el tron estendrà la seva tenda sobre ells. Ja no tindran més fam, ni tindran més set; ni el sol, ni cap mena de xafogor, caurà sobre ells: perquè l'Anyell que és al mig del tron els pasturarà i els menarà a fonts vives d'aigües, i Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls» (vv. 15-17).

Queda per respondre l'altra part de la pregunta. Qui són els sants que es veuen durant la tribulació? Són el romanent elegit per Déu d'entre els jueus. Això es pot veure a Mateu 24. El Senyor està parlant sobre els qui estaran a Judea (v. 16). Són cridats a pregar que la seva fugida no sigui en dia de dissabte (v. 20), una instrucció que no tindria sentit excepte per a un jueu piadós sota la Llei; se'ls adverteix contra falsos Crists (vv. 23, 24), un advertiment que difícilment seria comprés per cristians que saben que el Crist està ara a la dreta de Déu; i finalment, els elegits no són recollits fins a la fi de la tribulació, etc., i la manifestació, mentre que, com ja hem vist, l'església apareixerà acompanyant Crist. Es podrien recollir indicacions del mateix caràcter, si fos necessari, del llibre d'Apocalipsi; però ja hem exposat que els ancians en el cel demostren que l'església no podria estar sobre  la terra durant la tribulació. Per tant, queda demostrat de forma palesa que es tracta de jueus piadosos, com Xadrac, Meixac i Abed-negó, que seran llançats en aquest forn ardent, escalfat «set vegades més del que era normal d'escalfar-lo». Els seus patiments i clamors al llarg d'aquest temps d'angoixa sense precedents són seguits i expressats en molts dels Salms. Els creients d'aquesta dispensació es van convertir «dels ídols a Déu, per servir el Déu viu i veritable, i esperar dels cels el seu Fill, que ell ressuscità d'entre els morts, Jesús, que ens allibera de la ira que ha de venir» (1Ts. 1, 9-10). I és a aquests últims que el Senyor adreça aquestes paraules: «Perquè has guardat la paraula de la meva perseverança, jo també et guardaré de l'hora de la prova que ha de venir sobre tot el món per provar els habitants de la terra» (Ap. 3, 10).CAPÍTOL 9. LA MANIFESTACIÓ DE CRIST

L

A DIFERÈNCIA entre la vinguda del Senyor i la Seva manifestació és que en el primer cas Ell ve a recollir els Seus sants, i en el segon arriba amb els Seus sants. De manera que el regne està sempre connectat amb la Seva manifestació, donat que és llavors que Ell assumirà el Seu poder, i «governarà de mar a mar, i des del riu fins als termes de la terra» (Ps. 72, 8). Aquest esdeveniment serà completament inesperat. Sumit en un profund son i sords a tot advertiment, el món, sota el poderós engany que li haurà estat enviat, haurà cregut una mentida, la falsedat satànica, i haurà posat la seva confiança en l'obra mestra de Satanàs, l'anticrist. Els homes hauran per fi trobat la seva felicitat oblidant Déu, i per això, «així com en els dies abans del diluvi menjaven i bevien, es casaven i es donaven en casament, fins al dia que Noè va entrar dins l'arca, i no se'n van adonar fins que vingué el diluvi i se'ls va endur tots, així serà també la vinguda del Fill de l'home» (Mt. 24, 38-39). Sí, així de sobtadament s'esdevindrà, amb un esclat d'horror sobre un món atònit i descurat, que «com el llampec que llampega resplendeix d'un cap a l'altre del cel, així serà també el Fill de l'home en el seu dia» (Lc. 17, 24).

Però, per arribar a una perspectiva més intel·ligent d'aquest meravellós esdeveniment, és aconsellable obtenir una idea general de l'estat de coses que regnarà llavors. Cap al final de la tribulació, que és descrita en el capítol anterior, hi haurà una coalició de potències hostils contra els jueus. Aquesta coalició es descriu en un dels Salms: «Contra el teu poble consulten astutament, i conspiren junts contra els teus amagats. Han dit: Veniu, exterminem-los com a nació, i que el nom d'Israel no sigui recordat mai més» (Ps. 83, 3-4). Els principals actors d'aquesta confederació semblen ser els assiris, que són esmentats sovint per Isaïes (cf. Is. 10, 24; 14, 25, etc.), o també el rei del nord, o la banya petita de Daniel 8, la primera «bèstia», és a dir, el cap de l'Imperi Romà revifat, i el fals profeta —l'anticrist (Ap. 13, 19). Zacaries es refereix a això quan proclama en nom del Senyor: «Heus aquí, jo faré de Jerusalem una copa d'atordiment per a tots els pobles del voltant, i també ho serà per a Judà, en el setge contra Jerusalem. I aquell dia s'esdevindrà que jo faré de Jerusalem una pedra pesada per a tots els pobles: tots els que la carreguin s'hi feriran greument, i s'aplegaran contra ella totes les nacions de la terra» (Za. 12, 2, 3). Com sempre, és Satanàs qui inspira els cors d'aquests enemics d'Israel, però el Senyor els fa servir per castigar la nació apòstata, i per això mateix Zacaries també diu: «Heus aquí que ve el dia de Jahveh, i el teu espoli serà repartit enmig teu. Jo, doncs, aplegaré totes les nacions contra Jerusalem per al combat» (Za. 14, 1-2). A Apocalipsi trobem uns altres actors principals en escena, encara que l'hostilitat d'aquests es descriu en aquest llibre com essent contra l'Anyell i contra els Seus sants, i per això mateix podem suposar que tenim un desenvolupament subsegüent dels plans d'aquests enemics, suscitat per la manifestació de Crist. Joan diu: «I vaig veure la bèstia i els reis de la terra i els seus exèrcits aplegats per fer la guerra contra el qui muntava el cavall i contra el seu exèrcit.» (Ap. 19, 19).

La combinació d'aquests passatges, juntament amb els detalls addicionals que es troben a Zacaries, permet indicar l'ordre dels esdeveniments. Totes les nacions s'apleguen a la batalla contra Jerusalem, i «la ciutat serà presa, i les cases seran saquejades, i les dones seran violades; i la meitat de la ciutat anirà al captiveri, la resta del poble no serà tallat de la ciutat» (Za. 14, 2). Però en arribar a aquest punt, quan estiguin desfermant la seva venjança contra aquest infortunat poble, quan els malignes propòsits de Satanàs s'apropin al seu compliment, «Jahveh sortirà, i lluitarà contra aquelles nacions, com el dia que lluità en el dia de la batalla» (Za. 14, 3). Això no obstant, els instruments de Satanàs no estan disposats a cedir la seva presa, i, incitats a consumar el seu curs d'impietat, dirigits per la «bèstia» i el fals profeta, que durant un llarg temps han estat intentant extirpar el nom de Déu i del seu Crist de la terra i esborrar la seva memòria dels cors dels homes, gosen ara «fer la guerra contra qui muntava el cavall i contra el seu exèrcit». Amb això es precipiten a la seva perdició, perquè «la bèstia fou capturada, i amb ella el fals profeta que havia fet els senyals davant d'ella, amb els quals havia enganyat els qui havien rebut la marca de la bèstia, i els qui adoraven la seva imatge. Tots dos foren llançats vius al llac de foc que crema amb sofre. I els restants foren matats amb l'espasa del qui muntava el cavall, la que sortia de la seva boca. I tots els ocells s'atiparen de les seves carns» (Ap. 19, 20-21). Isaïes parla d'això quan diu: «i copejarà la terra amb la vara de la seva boca, i amb l'esperit dels seus llavis farà morir el malvat» (Is. 11, 4); i Pau també: «I llavors es manifestarà l'inic, que el Senyor consumirà amb l'alè de la seva boca, i anul·larà amb l'esplendor de la seva vinguda» (2Ts. 2, 8). Així s'alça Déu, i els Seus enemics són dispersats.

Si ens tornem ara a un altre passatge de les Escriptures, trobarem altres detalls relacionats amb la manifestació. Després de descriure la tribulació, el nostre Senyor prossegueix dient: «I immediatament després de la tribulació d'aquells dies, el sol s'enfosquirà i la lluna no donarà la seva claror i els estels cauran del cel i els exèrcits dels cels seran sacsejats. I llavors apareixerà el senyal del Fill de l'home en el cel. I llavors gemegaran totes les tribus de la terra i veuran el Fill de l'home venint sobre els núvols del cel amb poder i gran glòria» (Mt. 24, 29-30). El profeta Joel va parlar d'una manera semblant: «I faré aparèixer prodigis en els cels i en la terra, sang i foc i columnes de fum; el sol es tornarà tenebra, i la lluna sang, abans que vingui el dia de Jahveh, gran i terrible» (Jl. 2, 30-31). Hi haurà així senyals a dalt i a baix per anunciar la manifestació de Crist, quan Ell vindrà amb miríades dels seus sants, quan «tot ull el veurà, fins aquells que el traspassaren. I totes les tribus de la terra es lamentaran per ell» (Ap. 1, 7).

Aquesta, doncs, serà una escena d'una grandesa terrible i imponent; perquè serà la «manifestació de la glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesucrist» (Tit. 2, 13) —l'exhibició pública per part de Déu en la Seva pròpia glòria d'Aquell que fou rebutjat i crucificat, però que ara torna com el Fill de l'home per assumir la sobirania sobre el món sencer. I els que s'adormiren en Jesús, Déu els portarà amb Ell (1Ts. 4, 14), associats en glòria amb el seu Senyor, així com van estar una vegada associats amb Ell en el rebuig que Ell va patir; perquè Ell ve a ser glorificat en els Seus sants, i per ser admirat en tots els qui han cregut (2Ts. 1, 10).

Després d'haver tractat sobre la realitat i la manera de la Seva manifestació, podem indicar alguns dels esdeveniments que l'acompanyen. Un d'aquests ja s'ha esmentat abans: la destrucció dels Seus enemics. Amb això segueix la conversió d'Israel: «I s'esdevindrà aquell dia que jo cercaré de destruir totes les nacions que vinguin contra Jerusalem. I vessaré sobre la casa de David, i sobre els habitants de Jerusalem, l'esperit de gràcia i de súpliques: i miraran envers mi, el qui van traspassar; i faran lamentació per ell, com el dol que es fa pel fill únic, i ploraran amargament per ell, com es plora amargament pel primogènit. En aquell dia hi haurà una gran lamentació a Jerusalem, com la lamentació d'Adad-Rimón a la vall de Meguidó. I la terra estarà de dol, cada família a part; la família de la casa de David a part, i les seves dones a part; la família de la casa de Natan a part, i les seves dones a part; la família de la casa de Leví a part, i les seves dones a part; la família de Ximí a part, i les seves dones a part; totes les altres famílies a part, i les seves dones a part. Aquell dia hi haurà una font oberta per a la casa de David i per als habitants de Jerusalem, per al pecat i per a la impuresa» (Za. 12, 9-14; 13, 1). Tan aviat l'església sigui traslladada, Déu començarà a actuar pel seu Esperit en els cors d'alguns del seu antic poble —el romanent tan constantment esmentat en els Salms i en els profetes; i aquests, com es pot inferir dels Salms i de porcions d'Isaïes, s'humiliaran fins a la pols, sota el pes de la santa indignació de Déu contra el Seu poble Israel a causa de la seva apostasia; i serà aquest sentiment, juntament amb la seva terrible angoixa, el que donarà caràcter als seus clams tal i com queden aquí registrats. És en aquest moment, quan el forn al qual han estat llançats estarà cremant amb més violència, i quan estiguin per així dir-ho a la vora de l'abisme de la destrucció, que el Senyor es manifesta en favor d'ells, i ells immediatament reconeixen i contemplen Aquell a qui van traspassar. El veritable Josep es manifesta davant els Seus germans, i ells queden en l'acte sumits en una amarga tristesa i humiliació a causa del seu pecat, del pecat de la nació. Però també es dóna el remei per a això en la font oberta per netejar el pecat i la impuresa, i ara poden exclamar: «Heus aquí, aquest és el nostre Déu, hem esperat en ell, i ell ens ha salvat; aquest és Jahveh, nosaltres hem esperat en ell; tenim goig i ens alegrem en la seva salvació» (Is. 25, 9).

I no és només el romanent a Jerusalem el que resultarà afectat; perquè veiem que en relació amb la Seva manifestació «enviarà els seus àngels amb un potent toc de trompeta i reuniran els seus elegits dels quatre vents, d'un extrem dels cels fins a l'altre extrem» (Mt. 24, 31). Allí on es trobin, cap d'ells escaparà de la Seva atenció, sinó que tots seran recollits per compartir en les benediccions del regne que Ell ve a establir. Com llegim a Isaïes: «alçarà una senyera per a les nacions, i aplegarà els dispersats d'Israel, i reunirà els escampats de Judà, dels quatre extrems de la terra» (Is. 11, 12). És possible que això no sigui complert de manera total fins al començament del seu regnat; perquè després de l'exhibició del Seu poder i de la Seva glòria, després que el Senyor hagi vingut «amb foc, i els seus carros com una rufagada, per fer tornar en furor la seva ira, i la seva reprensió amb flames de foc», alguns dels salvats són enviats per proclamar la Seva glòria entre els gentils; i se'ns diu que «portaran [els gentils] a tots els vostres germans d'entre totes les nacions, per ofrena a Jahveh, sobre cavalls i sobre carros, i sobre lliteres, i sobre mules, i sobre dromedaris, a la meva muntanya santa de Jerusalem, diu Jahveh, com els fills d'Israel porten una ofrena en un vas net a la casa de Jahveh» (Is. 66, 15-20, Heb., cp. JND, MM).

Cal observar un altre esdeveniment summament important en relació amb l'establiment del regne, i probablement com a preparació del mateix. Després de descriure la destrucció de la «bèstia» i del fals profeta, i la matança dels seus seguidors, Joan diu: «I vaig veure un àngel baixant del cel, que tenia la clau de l'abisme i una gran cadena a la mà. I agafà el drac, la serp antiga, que és el diable i Satanàs, i el lligà mil anys; i el llançà a l'abisme, el tancà amb clau i posà un segell al damunt, a fi que no enganyi més les nacions, fins que es compleixin mil anys. I després d'aquestes coses ha de ser deslligat per una mica de temps» (Ap. 20, 1-3). D'aquesta manera afirma el Senyor el Seu poder en judici sobre tota la trinitat del mal: Satanàs, la «bèstia» i el fals profeta —que s'havien aixecat impiament contra Ell, i que havien usurpat de manera blasfema la Seva autoritat; i a la vegada allibera al seu poble —els elegits d'Israel—, i amb això obre el camí del Seu domini mil·lenari i en tira els fonaments.

Però, deixant de moment la consideració del regne com a tal per a un futur capítol, passarem ara a concentrar la nostra atenció sobre aquells que Crist associarà amb Ell mateix en el Seu regne. Hi ha diverses classes diferents que participaran d'aquest honor. Tothom comprèn que hi haurà creients d'aquesta dispensació que regnaran amb Crist. Això està tan clarament revelat que no admet dubtes: «Si sofrim, també regnarem amb ell» (2Ti. 2, 12). Però no es comprèn de manera tan general que hi ha uns altres també designats per a aquesta especial exaltació; i no obstant això, ho tenim clarament expressat en les Escriptures. Joan diu: «I vaig veure uns trons, i s'hi van asseure. I els fou donat judici. I vaig veure les ànimes dels qui havien estat decapitats per causa del testimoni de Jesús i per causa de la paraula de Déu, i que no havien adorat la bèstia ni la seva imatge, ni havien rebut la marca en el front o en la mà; i visqueren i regnaren amb Crist mil anys. Però els altres morts no van tornar a viure fins que s'hagueren complert els mil anys. Aquesta és la primera resurrecció. Feliç i sant el qui té part en la primera resurrecció: la segona mort no té potestat sobre ells, sinó que seran sacerdots de Déu i del Crist, i regnaran amb ell mil anys» (Ap. 20, 4-6). La classe que s'asseu en trons i que rep la facultat de jutjar està composada dels exèrcits que havien seguit el Crist des del cel (Ap. 19, 14) —és a dir, els sants que havien estat arrabassats abans per reunir-se amb el Senyor en l'aire (1Ts. 4): en una paraula, l'Església, i potser els sants d'anteriors dispensacions.[6] Però hi ha unes altres dues classes. Primer, aquells que van patir el martiri durant el poder de l'anticrist (els que van ser decapitats pel testimoniatge de Jesús, i per la paraula de Déu); i segon, aquells que es van mantenir ferms contra les seves seduccions i, ferms davant les seves amenaces, van refusar rebre la marca de la «bèstia». Com a senyal especial del favor i de la aprovació de Déu, en recompensa per la seva fidelitat enmig d'una infidelitat generalitzada, són fets partícips de la primera resurrecció, i per tant queden associats amb Crist en el Seu regne. Ambdues classes comparteixen la dignitat sacerdotal i la reial —el meravellós honor que hereten per la gràcia d'Aquell que havia observat els seus sofriments, i que va tenir goig en la seva constància pel Seu nom i el Seu testimoniatge. No oblidem que alguns dilueixen el sentit d'aquest passatge pretenent que la resurrecció que s'esmenta aquí és figurada. Però si fos així, la resurrecció i el judici descrits més endavant en la segona part del capítol també tindrien sentit figurat, i amb això es perdria la veritat plena d'un judici final. No: no es pot privar del seu sentit a unes paraules tan planeres, per no parlar del perfecte acord que mostren amb altres passatges de la Paraula de Déu. Quin futur de felicitat espera als sants de Déu! I com s'alegraran, no tant en la seva associació amb Crist en les glòries del seu regne, per indescriptible que sigui l'honor rebut, com pel fet que Ell rep el lloc que li pertany tant per dret propi com per adquisició! Fins i tot se senten grans veus que clamen fort des del cel per celebrar aquest esdeveniment, que diuen: «Els reialmes del món han esdevingut del nostre Senyor, i del seu Crist, i regnarà pels segles dels segles! I els vint-i-quatre ancians, que eren davant de Déu asseguts en els seus trons, es prostraren sobre els seus rostres i adoraren Déu, dient: Et donem gràcies, Senyor Déu totpoderós, aquell que és i el qui era i el qui ha de venir, perquè has pres el teu gran poder i has començat a regnar» (Ap. 11, 15-17). En canvi, quin no serà el terror que omplirà aquest pobre món, quan vegin Aquell a qui van refusar i van rebutjar, que ve amb poder i amb gran glòria, per jutjar ara tot i a tots segons la regla de la Seva justícia immutable! I Ell ve «com un lladre en la nit. Perquè quan diguin: Pau i seguretat!, llavors, de sobte, els vindrà al damunt la ruïna, com el dolor de part a l'embarassada, i de cap manera no se n'escaparan» (1Ts. 5, 2-3).

«Pot ser aquest Aquell que en el passat va caminar

   Pelegrí aquí, servint en un camí de dolor,

Sota els poderosos oprimit, per la supèrbia escarnit,

   El Natzarè, que la ignomínia de la Creu va sofrir?»
CAPÍTOL 10. EL REGNE DE CRIST

E

N LA present dispensació, la gràcia regna per la justícia (Ro. 5, 21); en l'estat etern, la justícia habitarà (2Pe. 3, 13), però durant el regnat mil·lenari, la justícia regnarà. Aquesta serà certament la seva característica segons les paraules del profeta: «Heus aquí el rei regnarà amb justícia» (Is. 32, 1), o en les del salmista: «El teu tron, oh Déu, és pels segles dels segles: ceptre de rectitud és el ceptre del teu regne» (Ps. 45, 6). De fet, en les Escriptures hi ha dos tipus de Crist com a rei: David i Salomó. David el representa en figura com a Rei de justícia, i Salomó com a Príncep de pau. Aquests dos apareixen combinats en Melquisedec, rei de Salem: «primer es tradueix Rei de justícia, i després també, Rei de Salem, que significa Rei de pau» (He. 7, 2). Aquests dos aspectes, com veurem, són els trets distintius del domini de Crist, el primer l'anterior, i de fet el que produeix l'altre: «I l'obra de la justícia serà pau; i l'efecte de la justícia serà la quietud i la seguretat per sempre» (Is. 32, 17).

Per això, serà cosa evident per al lector que no pot dir-se de Crist en cap sentit que sigui Rei de l'Església. Pel que fa a l'Església, manté amb ella una relació més estreta, la de Cap; perquè els creients ara estan units a Ell per l'Esperit de Déu, i són per tant membres del seu cos. Cert, Ell és Rei «quant al seu títol, encara que és ara un Rei rebutjat; i és cert que el creient no reconeix més autoritat que la d'Ell; però és una confusió de dispensacions assegurar que Crist regna ara com a Rei. Ho farà; però no serà així fins que vingui públicament de la manera descrita en l'anterior capítol. En el nostre temps present està assegut a la dreta de Déu, i allà seguirà assegut fins que els Seus enemics siguin posats per escambell dels Seus peus. Llavors es manifestarà i procedirà a suprimir tota autoritat i tot poder. Perquè cal que Ell regni, fins que posi tots els enemics sota els seus peus. (1Co. 15, 24-25). Aquest és el regne —el regne tal com ha estat explicat— que considerarem en aquest capítol. El regne dels cels ja existeix ara (Mt. 13), com també el regne de Déu (Jn. 3); i dels creients es diu que han estat traslladats al regne de l'estimat Fill de Déu (Col. 1, 13); però el regne de Crist com a Rei està limitat al mil·lenni. Així, li fou dit a Maria sobre Ell que «el Senyor Déu li donarà el tron de David el seu pare» (Lc. 1, 32). És evident que aquesta promesa encara no estat mai complerta, perquè quan Ell va ser presentat als jueus com el seu Messies no el van voler rebre, i finalment van afirmar: «No tenim rei fora del Cèsar» (Jn. 19, 15). Però cadascuna de les paraules de Déu es complirà, i per tant Ell ha de ser també el Rei d'Israel, i no només d'Israel, perquè com a Fill de l'Home hereta unes glòries encara més esteses: «tots els dominis el serviran i l'obeiran» (Dn. 7, 27). Israel serà el centre d'aquest domini universal, i serà per mitjà d'aquesta nació que Ell governarà les nacions sobre la terra.

Així, en primer lloc, quan accedeixi al Seu tron, la qual cosa ara comprendrà el lector que ve com a conseqüència de la Seva manifestació, actuarà en judici seguint el model de David; és a dir: jutjarà amb justícia tot allò que tingui davant d'Ell. Per aquest motiu el salmista digué: «Oh Déu, dóna al rei els teus judicis, i la teva justícia al fill del rei. Ell jutjarà el teu poble amb rectitud, i els teus afligits amb justícia» (Ps. 72, 1-2). I d'aquesta manera enviarà i «colliran del seu regne tots els entrebancs i els qui practiquen la iniquitat» (Mt. 13, 41), i «Jahveh serà el rei sobre tota la terra: aquell dia Jahveh serà l'únic, i el seu Nom l'únic» (Za. 14, 9).

A Mateu 25 tenim una escena d'aquest caràcter que cal examinar. Després d'haver establert el Seu tron en justícia, es fa comparèixer a totes les nacions davant d'Ell per a judici. Això està directament relacionat amb el Seu regne: «Quan el Fill de l'home vingui en la seva glòria, i tots els sants àngels amb ell, llavors s'asseurà sobre el tron de la seva glòria. I seran reunits davant d'ell tots els pobles [les nacions]. I els separarà els uns dels altres, com el pastor separa les ovelles dels cabrits» (vv. 31, 32). Aquesta és l'única ocasió en què el Senyor s'aplica a Ell mateix el títol de Rei: «Llavors el Rei dirà als de la seva dreta», etc. (vv. 34-40). Això demostra que haurà tingut lloc la fundació del regne —de fet, l'esdeveniment que marca l'inici del Seu domini universal. Si ara examinem les característiques d'aquesta sessió judicial, quedarà clar que no hi ha cap pretext per identificar-la amb la del judici del gran tron blanc (Ap. 20), ni per deduir d'això la idea popular d'un judici general —de creients i incrèduls junts. En realitat, es tracta d'un judici de les nacions vives; no hi ha cap precedent en les escriptures per designar els morts com «les nacions». Aquí ens trobem amb tres classes distintives: les ovelles, les cabres i els «germans» del Rei. S'observarà que la manera que les nacions van tractar els «germans» del Rei esdevé la base per a la seva classificació, bé entre les ovelles, bé entre les cabres. Així, aquest fet és la clau de tota aquesta escena. Qui són els «germans» del Rei? Està ben clar que han de ser jueus —els Seus parents segons la carn—, però també els Seus veritables servents. Podem probablement trobar una clau d'això a Isaïes 66, en un passatge que ja hem citat abans. Allà trobem que després que el Senyor hagi vingut en judici, alguns dels salvats són enviats a declarar la Seva glòria entre els Gentils. De manera que en l'escena que tenim davant nostre, els «germans» del Rei han sortit evidentment com els Seus missatgers entre les nacions, i estan per això mateix investits d'una posició i d'una autoritat especials, a la manera en què els ambaixadors d'un sobirà estan avui dia investits de l'honor i de la dignitat d'aquell a qui representen. El principi sobre el qual se'ls envia és el mateix que aquell sobre el qual el Senyor va enviar els Dotze: «Qui us rep a vosaltres, em rep a mi» (Mt. 10, 40). Per això el Rei diu als de la Seva dreta: «en la mesura que ho vau fer a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho vau fer»; i se'ls fa heretar el regne preparat per a ells des de la fundació del món. De manera paral·lela els diu als de la Seva esquerra: «en la mesura que no ho vau fer a un d'aquests més petits, tampoc a mi no m'ho vau fer. I aquests aniran al càstig etern, i els justos a la vida eterna» (Mt. 25, 34-46).

Així Crist com a Rei, per la manifestació del Seu poder en just judici, obté un domini universal: «Els reis de Tarsis i de les illes portaran presents, els reis de Sebá i Saba oferiran dons. I tots els reis es prostraran davant d'ell, totes les nacions el serviran» (Ps. 72, 10-11). A continuació, quan ja hagi suprimit tot domini, tota autoritat i potència, Ell regna com a Príncep de pau. «El seu Nom és etern, el seu Nom creixerà davant del sol, y ells seran beneïts en ell: totes les nacions l'anomenaran feliç» (Ps. 72, 17).

En tant que deixem que el lector estudiï per ell mateix en els Salms i els profetes els detalls d'aquest regnat mil·lenari, podem esmentar algunes de les seves característiques principals.

(1) Jerusalem recobrarà la seva glòria passada; més encara, la seva condició futura superarà de lluny la primera, així com la glòria de Crist com a Rei eclipsarà la de David i de Salomó. «I els fills de l'estranger construiran les teves muralles, i els seus reis et serviran; perquè en la meva ira t'he colpit, però en la meva bondat et tindré compassió. I les teves portes estaran sempre obertes; no es tancaran ni de dia ni de nit, per dur-te la força de les nacions, i conduïts a tu els seus reis» (Is. 60, 10-11, Heb.). Després prossegueix: «La glòria del Líban vindrà a tu, el xiprer i l'om i el boix tots junts, per embellir el lloc del meu santuari; i jo faré honorable el lloc dels meus peus. I vindran a tu, humiliats, els fills dels que t'afligiren; i s'inclinaran a les plantes dels teus peus tots els qui t'han menyspreat, i t'anomenaran: Ciutat de Jahveh, Sió del Sant d'Israel. Malgrat que vas ser deixada i odiada, i ningú no passava per tu, faré de tu una excel·lència eterna, un goig de generació en generació» (Is. 60, 13-15). També llegim: «I tu seràs una corona esplèndida en la mà de Jahveh, i una diadema reial en la mà del teu Déu» (Is. 62, 3; i veure molts altres passatges del mateix caràcter); i certament és senzillament apropiat que la metròpolis del regne del Messies es correspongui amb la preeminència, la dignitat i la glòria del Rei!

(2) El temple i els seus serveis seran restaurats amb una esplendor incomparable (Ez. 40—46). Alguns han expressat dificultats sobre la restauració dels sacrificis; però la dificultat s'esvaeix quan es recorda que aquests sacrificis estaran vinculats amb un poble terrenal i amb un temple terrenal, i que seran de caràcter commemoratiu. En l'antiga dispensació no tenien cap mena d'eficàcia excepte que feien referència a Crist; perquè no era possible que la sang de toros i bocs tragués els pecats (He. 10, 4); i en el mil·lenni miraran retrospectivament a aquell únic sacrifici pel pecat que va ser ofert en la creu, així com els sacrificis en l'administració Mosaica el prefiguraven. Així, es limitaran a recordar als cors agraïts i adoradors del poble de Déu aquella sang de Jesucrist, el Seu Fill, que neteja de tot pecat.

(3) Totes les nacions pujaran a Jerusalem per adorar. Així ho llegim en el profeta: «I s'esdevindrà, al final dels dies, que la muntanya de la casa de Jahveh serà establerta per damunt dels cims de les muntanyes, i serà elevada sobre els turons, i totes les nacions hi afluiran. Hi aniran molts pobles, i diran: Veniu i pugem a la muntanya de Jahveh, a la casa del Déu de Jacob, i ell ens instruirà en els seus camins, i caminarem en les seves senderes; perquè de Sió surt la llei, i la paraula de Jahveh, de Jerusalem» (Is. 2, 2-3). Zacaries també parla en aquest mateix sentit. Diu: «I s'esdevindrà que tots els supervivents de totes les nacions que hauran vingut contra Jerusalem pujaran any rere any per prosternar-se davant del Rei, Jahveh dels exèrcits, i per celebrar la festa de les Cabanes» (Za. 14, 16).

(4) La creació animal compartirà en la pau i en les benediccions d'aquell temps. «El llop i l'anyell pasturaran junts, i el lleó, com el bou, menjarà palla» (Is. 65, 25; cf. també Is. 11, 6-9). A l'anterior escriptura també segueix: «i la pols serà l'aliment de la serp», amb el que s'exposa, suposem, que la serp quedarà exclosa de l'alliberament de l'opressió sota la qual fins i tot la creació irracional ha estat gemegant des de llavors. Però, com sabem, «la mateixa creació serà alliberada de l'esclavitud de la corrupció per entrar a la llibertat de la glòria dels fills de Déu» (Ro. 8, 21).

(5) La maledicció serà treta de la terra. Quan Adam va caure en pecat, la terra va rebre maledicció per causa d'ell. Encara que aquesta sentència va ser alleugerida sota Noè, no quedarà del tot revocada fins al regnat del Messies. Per això, el salmista canta: «Que els pobles et donin gàcies, oh Déu, que tots els pobles et lloïn. La terra ha donat el seu fruit; Déu, el nostre Déu, ens beneirà» (Ps. 67, 5-6). Amós profetitza de manera semblant: «Heus aquí vénen dies —afirmació de Jahveh— en què el llaurador s'atansarà al segador, i el qui trepitja els raïms al qui escampa la llavor, i les muntanyes abocaran suc de raïm, i tots els turons regalimaran» (Am. 9, 13). Perquè serà en aquest temps que «El desert i el lloc àrid s'alegraran, i l'estepa exultarà i florirà com el safrà. Florirà abundantment i exultarà, sí, amb goig i cant. La glòria del Líban li serà donada, l'esplendor del Carmel i de Saron: ells veuran la glòria de Jahveh, l'esplendor del nostre Déu» (Is. 35, 1-2).

(6) No hi haurà mort, excepte com a conseqüència de judici, al llarg de tots els mil anys. «Ja no hi haurà cap més nadó de pocs dies, ni cap home vell que no acompleixi els seus dies; perquè el noi morirà de cent anys, però el pecador de cent anys serà maleït» (Is. 65, 20). El sentit d'aquest passatge sembla ser que la mort serà quelcom completament excepcional, i en aquest cas només a causa d'un just judici. Així, l'edat de Matusalem no només serà igualada, sinó superada, en aquest beneït període del regnat del Messies.

(7) Totes les injustícies tindran un remei immediat. Això és una conseqüència necessària del just govern del Messies. Per això, llegim: «Perquè ell alliberarà el desvalgut quan demani auxili, i l'afligit i aquell que no té ningú que el socorri. Ell tindrà misericòrdia del pobre i del desvalgut, i salvarà les ànimes dels desvalguts, rescatarà llur ànima de l'opressió i de la violència, i la sang d'ells serà preciosa als seus ulls» (Ps. 72, 12-14). Els homes somien desitjant això com la meta de la il·lustració i del progrés humans; però ignoren o obliden la incorregible corrupció de la natura humana, i per això no consideren que encara que tot el món establís lleis justes i equitatives, fracassarien tant en la seva administració com en la seva aplicació. No: el Crist és l'única esperança per a la terra, pel que al sant respecta, perquè el Senyor «... ve a jutjar la terra, ell jutjarà el món amb justícia, i els pobles amb imparcialitat» (Ps. 98, 9).

(8) Això no obstant, i malgrat totes aquestes beneïdes realitats, hi haurà rebel·lions fins i tot sota el regnat de Crist. En el Salm 66 llegim: «Per la grandesa del teu poder se sotmetran fingidamente els teus enemics» (Heb., cp. Reina-Valera 1909: «Per la grandesa del teu poder et mentiran els teus enemics»; veure també la V.M.). Aquesta mateixa expressió es troba en un altre salm: «Tan aviat com ho escolta l'orella, m'obeeixen: els fills de l'estranger fingeixen obeir-me» (Ps. 18, 44; cf. V.M.: «En sentir de mi, m'obeiran; els homes estranys m'adularan amb servilisme»). Sembla, per aquestes expressions, que l'exhibició del poder de Crist en judici serà tan aterridora, com ho serà certament en el judici sobre les nacions reunides contra Jerusalem, que molts, no sotmesos de cor, seran no obstant això aterrits i acceptaran el Seu govern. Professaran submissió encara que els seus cors estaran apartats d'Ell; per això, seran fàcilment temptats a renunciar sotmetre's al Seu domini. I d'aquesta manera trobem que un temps després de l'establiment del seu tron —potser no gaire temps després—, Gog, amb una multitud de seguidors, «gran multitud i poderós exèrcit», vindrà contra el Seu poble Israel, «com una nuvolada que cobreix la terra». Però vindrà a trobar-se amb una immediata i absoluta destrucció, una destrucció de tal magnitud que «la casa d'Israel els enterrarà durant set mesos, a fi de netejar la terra» (Ez. 38, 39).

Una vegada més, en acabar el mil·lenni es dóna una rebel·lió d'una magnitud encara molt més gran, que s'atribueix directament a l'acció de Satanàs. «I quan s'hagin complert els mil anys, Satanàs serà deslligat de la seva presó. I sortirà per enganyar les nacions que hi ha als quatre angles de la terra, Gog i Magog, per reunir-los per a la batalla. I el seu nombre és com l'arena del mar. I pujaren per l'amplada de la terra, i rodejaren el campament dels sants i la ciutat estimada» (Ap. 20, 7-9). Així, cada dispensació acaba en fallida, com un impressionant testimoniatge del caràcter i de la natura de l'home. Provat de totes les maneres, sense llei i sota la llei, sota la gràcia, i per fi sota el regnat personal del Messies, demostra que no pot ser millorat, que la carn roman en el seu mateix caràcter, que no se subjecta a la llei de Déu ni tampoc pot; de fet, la ment carnal és enemistat contra Déu. Els jueus van escollir Cèsar, i més encara, Barrabàs, abans que el Crist; i finalment l'home accepta el mateix Satanàs, i sota la seva direcció emprèn atacar i destruir «el campament dels sants i la ciutat estimada», que estan sota la protecció especial del Messies glorificat. El resultat només pot ser un. A Déu ja no li queda res més sinó vindicar el just dret del tron de Crist; així, llegim que «baixà foc de part de Déu des del cel i els devorà. I el diable que els enganyava fou llançat al llac de foc i de sofre, on eren la bèstia i el fals profeta; i seran turmentats dia i nit pels segles dels segles» (Ap. 20, 9-10). Així acaba el període de mil anys. Fou introduït en judici, i acaba en judici; però encara vindrà el temps de la benedicció i el goig de la terra. Perquè cal recordar que Satanàs queda encadenat fins a la fi del període mil·lenari, i per això, encara que la carn roman com és, en estar absent el poder del mal, totes les influències a les què l'home estarà subjecte estaran del costat de Crist. Hi haurà una inversió total llavors respecte a l'estat actual de coses; de manera que el salmista pot cantar amb tota la raó: «Que els cels s'alegrin i la terra exulti; que el mar rugeixi, i la seva plenitud. Que el camp exulti, i tot el que hi ha en ell; llavors tots els arbres del bosc ho celebraran en la presència de Jahveh; perquè ell ve a jutjar la terra. Ell jutjarà el món amb justícia, i els pobles amb la seva veritat» (Ps. 96, 11-13).

Però caldrà deixar al lector que entri ell mateix en un estudi més detingut d'aquest tema. A aquest fi trobarà per totes les Escriptures abundants materials; i si les llegeix en dependència de l'Esperit per a la seva guia i ensenyament, i amb la mirada posada en Crist, no es trobarà sense profit i benedicció.CAPÍTOL 11. LA NOVA JERUSALEM

F

ins ara només hem tractat, en el capítol anterior, les característiques terrenals del mil·lenni. Per això, ara caldrà considerar també el seu aspecte celestial, tal com ens és presentat en la Nova Jerusalem. Si el lector passa a Apocalipsi 19, observarà que des del versicle onze d'aquest capítol fins al versicle vuit del capítol 21 tenim una sèrie d'esdeveniments consecutius. Comencen amb la sortida del cel del Senyor Jesús, seguit pels exèrcits celestials, en judici; i després tenim, com ja hem vist, la destrucció de la «bèstia», del fals profeta i dels seus exèrcits, l'encadenament de Satanàs, els mil anys, la posta en llibertat de Satanàs, etc., el gran tron blanc i l'estat etern (el qual es considerarà en el proper capítol). Immediatament després d'això som portats, en el versicle 9, a una descripció de la Nova Jerusalem, que arriba fins al capítol 22; i en aquest passatge de l'Escriptura tenim el caràcter de la ciutat durant el mil·lenni, i, de fet, la seva relació amb la terra mil·lenària.

Joan diu: «I vingué a mi un dels set àngels que tenien les set copes plenes de les set darreres plagues, i em parlà dient: Vine, et mostraré la núvia, l'esposa de l'Anyell. I em portà en esperit dalt d'una muntanya gran i alta, i em mostrà la gran ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu, i tenia la glòria de Déu» (Ap. 21, 9-11). El primer que crida l'atenció del lector és l'estudiat contrast entre aquest passatge i el d'Apocalipsi 17: «I vingué un dels set àngels que tenien les set copes, i parlà amb mi dient-me: Vine, et mostraré la condemna contra la gran prostituta que seu sobre moltes aigües» (v. 1). Així, en el capítol 17 tenim la descripció de Babilònia, i a Apocalipsi 21 la de la Nova Jerusalem. Babilònia és la ciutat de l'home, i la segona és la ciutat de Déu; la primera és l'expressió del que l'home és, i l'altra ho és de la perfecció dels pensaments de Déu, revestida de la glòria de Déu. Que el lector sospesi acuradament el contrast, i aprengui les lliçons divines que es poden extraure. Cal fer una altra observació: la Nova Jerusalem és «la núvia, l'esposa de l'Anyell». Això determina el seu caràcter. Es tracta de l'Església que Crist ja s'ha presentat a si mateix, «l'església gloriosa, que no té taca ni arruga ni res de semblant, sinó perquè sigui santa i irreprensible» (Ef. 5, 27), bella amb la pròpia bellesa del Senyor i amb la glòria de Déu. També s'ha d'observar la seva posició. Tant en el versicle dos com en el deu la veiem descendint del cel, de Déu; però en comparar tots dos passatges veiem el lloc que la ciutat ocupa al llarg dels mil anys. En el versicle deu la veiem descendint del cel, de Déu; però després d'una declaració similar en el segon versicle, Joan sent aquesta proclamació: «Heus aquí, el tabernacle de Déu amb els homes», la qual cosa exposa que la ciutat havia descendit i reposat sobre la nova terra. Així, la inferència, fortament recolzada per altres passatges de l'Escriptura, és que en el versicle deu la ciutat descendeix vers la terra mil·lenària, però que resta sobre ella, per damunt de la Jerusalem terrenal. Situada, per així dir-ho, per damunt la ciutat terrenal, serà un objecte visible de llum i glòria; això potser serveixi per explicar el llenguatge que el profeta adreçava a Jerusalem: «El sol no serà més la teva llum de dia, i la resplendor de la lluna no t'il·luminarà, sinó que Jahveh serà per a tu la llum eterna, i el teu Déu, la teva glòria» (Is. 60, 19).

Ara podem passar a examinar algunes de les seves característiques.

(1) És divina quant al seu origen i celestial pel que fa al seu caràcter. Davalla del cel, de Déu.

(2) Té «la glòria de Déu. La seva resplendor era semblant a la d'una pedra preciosíssima, com pedra de jaspi cristal·lí». Així, la seva llum es la resplendor de la glòria en la que està encastada; perquè el jaspi és un símbol de la glòria de Déu (Ap. 4, 3). L'Església és glorificada juntament amb Crist en la glòria de Déu, i com a tal la exhibeix aquí. En els versicles 18 i 19 s'expressa que el material del mur i el seu primer fonament són tots dos de jaspi. La glòria de Déu n'és doncs l'estabilitat i la seguretat, així com la llum i la bellesa de la ciutat celestial. Però el mur exclou tot el que sigui inadequat per a aquesta glòria, així com guarda tot allò que es correspon amb la mateixa.

(3) La següent característica és que té «dotze portes, i sobre les portes dotze àngels, i uns noms inscrits, que són els de les dotze tribus dels fills d'Israel. Tres portes a llevant, tres portes al nord, tres portes al sud, tres portes a ponent. I la muralla de la ciutat tenia dotze fonaments, i en aquests hi havia els noms dels dotze apòstols de l'Anyell» (vv. 12-14). S'ha d'observar acuradament que tot això es refereix a la muralla de la ciutat, i que el seu tret distintiu és el número dotze: dotze àngels, dotze tribus i dotze apòstols. Com algú ha dit: «Té dotze portes. Els àngels han estat designats com els diligents guardians de la gran ciutat, el fruit de l'obra redemptora de Crist en glòria. Això també marca la possessió, per part de l'home així introduït a la glòria en l'assemblea, del lloc més alt en la creació i en l'ordre providencial de Déu, del que els àngels havien estat anteriorment els administradors. Les dotze portes constitueixen la plenitud de la perfecció humana quant al poder administratiu en govern. La porta era el lloc on se celebraven els judicis; dotze, com hem vist sovint, connota perfecció i poder en govern. El caràcter d'això mateix queda denotat pels noms de les dotze tribus. Així era com Déu les havia governat. Elles no eren el fonament, però aquest caràcter del poder es trobava allí. Hi havia dotze fonaments, però aquests eren els dotze apòstols de l'Anyell. Eren, en la seva obra, el fonament de la ciutat celestial. Així, l'exhibició creadora i providencial de poder, i l'exhibició de poder en govern (Jahveh), i l'assemblea cristiana que havia estat fundada a Jerusalem, tot això queda reunit a la ciutat celestial, la seu orgànica del poder celestial. No ens és presentada com l'esposa, encara que és «la núvia, l'esposa de l'Anyell». Aquí no tenim el caràcter paulí de proximitat en benedicció a Crist, més aviat com l'assemblea com va ser fundada a Jerusalem sota els dotze, la seu orgànica del poder celestial, la nova i ara celestial capital del govern de Déu».

(4) Després es procedeix a mesurar la ciutat (vv. 15-17), la qual cosa indica que és possessió de Déu. No serà necessari dir que les mesures són simbòliques d'una perfecció donada per Déu.[7] Així, la ciutat té forma de cub, un cos amb les arestes iguals —perfecció finita.

(5) Després tenim els materials dels quals es compon la ciutat i els seus fonaments. Una vegada més citem d'un altre autor: «La ciutat estava conformada, en la seva natura, en justícia i santedat divines —d'or pur semblant al cristall. Allò que ara s'està portant a terme per la Paraula i essent aplicat als homes aquí a baix era la natura mateixa de tot el lloc (cf. Ef. 4, 2-4). Les pedres precioses, denotant l'exhibició diversa de la natura de Déu, que és llum, en relació amb la criatura (cosa que es veu en la creació, Ez. 28; i en gràcia en el pectoral del Summe Sacerdot), s'exhibeixen ara en una glòria permanent, i adornen els fonaments de la ciutat. Les portes resplendien amb bellesa moral (cada porta era una perla) que atreia el Crist en l'assemblea, i d'una manera gloriosa. Allò sobre el que els homes caminaven, en lloc de comportar el perill de la contaminació, era en si mateix just i sant; els carrers, tot allò amb el que els homes entren en contacte, era justícia i santedat —or pur semblant al cristall».

(6) No té temple: «I de temple, no n'hi vaig veure, perquè el Senyor, el Déu totpoderós, és el seu temple, i l'Anyell» (v. 22). Un temple parlaria de retir, o d'un lloc especial on Déu es manifesta als qui s'apropen per adorar. Però tot això ja està en el passat. Fins i tot ara, mentre caminem aquí sota, tenim llibertat per entrar al lloc santíssim (He. 10); més encara, el nostre lloc és en la llum com Déu és en la llum. Així doncs, a la ciutat celestial Déu es manifesta d'una manera plena.

«Allà, ànima meva, l'Anyell es troba—

   Allà el mateix Déu reposa,

En amor diví present en tot,

   I en Ell tens el suprem bé.

 

Déu i l'Anyell — bé està,

   Aquesta font divina he conegut

D' inenarrables goig i amor;

   I sé ja que tot meu és.»

(7) No hi ha necessitat de cap llum creada. «I la ciutat no té necessitat del sol ni de la lluna perquè li facin llum, perquè la glòria de Déu la il·lumina, i l'Anyell és el seu llum» (v. 23). Si Déu es manifesta plenament, això seria impossible. Quan Ell es manifesta, la Seva glòria il·lumina la ciutat, i l'Anyell és el seu llum.

«I qui descriurà la glòria

   D'aquella llum vivent?

Allà tot el Seu esplendor Déu manifesta,

   Allà habiten les glòries de l'Anyell.

 

Déu i l'Anyell allà seran

   La llum i del lloc el temple;

I resplendents les hosts per sempre,

   Desvetllat el misteri, la seva porció fruiran.»

Després d'haver cridat l'atenció a les característiques de la ciutat, podem ara passar a considerar el que s'indica a continuació: la relació de la ciutat amb la terra mil·lenària. En primer lloc se'ns diu: «I les nacions dels salvats caminaran en la seva llum; i els reis de la terra hi portaran la seva glòria i el seu honor» (v. 24). Dues lleugeres alteracions faran aquest passatge de l'Escriptura molt més intel·ligible. Les paraules «dels salvats» no apareixen en les millors recensions del Nou Testament; són una glossa injustificada; i el terme «hi» ha de comprendre's no com «endins de» sinó com «fins a»; si no es donés aquesta precisió, es podria comprendre com que els reis de la terra tenen accés a la ciutat celestial. El que aquest passatge ens ensenya és, primer, que la Nova Jerusalem relluirà amb un resplendor tan intens que les nacions caminaran a la seva llum —a la llum de la glòria en què està encastada, i per la qual és il·luminada. Així, estarà suspesa sobre la Jerusalem terrenal, i des d'allà irradiarà els raigs de la glòria de Déu de la qual està envoltada i infosa. A més, els reis de la terra retran el seu homenatge portant-hi la seva glòria i honor a manera d'ofrenes; així la reconeixeran com l'objecte del grat de Déu, i com l'escena de l'exhibició de la Seva presència i glòria, perquè és en ella que hi ha el tron de Déu i de l'Anyell.

Després s'afegeix: «I mai no es tancaran les seves portes de dia, perquè de nit, allà no n'hi haurà. I hi portaran la glòria i l'honor de les nacions. I no hi entrarà res que sigui contaminat, ni el qui practica abominació i falsedat, sinó els qui estan escrits en el Llibre de la Vida de l'Anyell» (vv. 25-27). El lector no pot quedar menys que impressionat per la correspondència entre aquest llenguatge i el que el profeta dirigeix a la Jerusalem terrenal: «I les teves portes estaran sempre obertes, no es tancaran de dia ni de nit, per dur-te la força de les nacions, i a fi que els seus reis siguin guiats» (Is. 60, 11). Sens dubte, hi haurà una relació íntima entre les dues ciutats, assemblada a la que veiem entre el Lloc Sant i el Santíssim en el tabernacle, tot i que cal mantenir sempre aquesta distinció: que la Nova Jerusalem és la ciutat celestial, i que l'altra és de caràcter terrenal. Les portes obertes són l'emblema de la perfecta seguretat que gaudeix la ciutat, essent que «no hi haurà cap adversari ni cap esdeveniment hostil»; d'altra banda, l'absència de nit denota que el mal s'ha esvaït, i que hi ha un dia sense fi. «No es tracta merament de l'absència del mal, sinó de la impossibilitat de la seva entrada; això caracteritza a la santa ciutat»; perquè ningú sinó solament «els qui estan escrits en el Llibre de la Vida de l'Anyell» es troben allà.

A continuació tenim el riu d'aigua de vida i l'arbre de la vida. «I em mostrà un riu pur d'aigua de vida, resplendent com cristall, que sortia del tron de Déu i de l'Anyell. Al mig de la seva plaça, i a banda i banda del riu, hi ha un arbre de la vida que produeix dotze fruits, cada mes dóna el seu fruit, i les fulles de l'arbre són per a medicina de les nacions» (Ap. 22, 1-2). Una vegada més, tot això ens parla de la relació de la ciutat amb la terra mil·lenària, i revela la font de la vida i de la benaurança mil·lenària. El tron de Déu i de l'Anyell són, com sempre, la font de la gràcia i de la vida; i les fulles de l'arbre de la vida són per a medicina de les nacions. Només els glorificats s'alimentaran dels dotze fruits de l'arbre. Per això s'afegeix: «I no hi haurà cap més maledicció. I allà hi haurà el tron de Déu i de l'Anyell, i els seus servents el serviran, i veuran la seva faç, i portaran el nom d'ell en els seus fronts. I allà no hi haurà nit, ni tindran necessitat de llàntia ni de llum de sol, perquè el Senyor Déu els il·lumina. I regnaran pels segles dels segles» (vv. 3-5). Després de la seva caiguda, Adam va ser expulsat de l'hort, i Déu «posà a l'est del jardí d'Edèn els querubins amb l'espasa flamejant que es movia a totes bandes per guardar el camí de l'arbre de la vida» (Gn. 3, 24). Però ara, l'arbre de la vida es troba a cada costat del carrer de la ciutat daurada, i els sants glorificats troben en el seu fruit sosteniment i goig. Així, doncs, la maledicció queda abolida per sempre; perquè el tron de Déu i de l'Anyell és allà, i els Seus servents el serveixen a la perfecció, contemplen el Seu rostre i porten el Seu nom en els seus fronts. Quines meravelloses expressions de la plena i perfecta glòria dels redimits! I ara es reitera que no hi haurà nit allà, i que no tenen necessitat de cap llum creat, perquè Déu mateix és la font de la seva llum i de la seva benaurança, i la Seva glòria il·lumina tota l'escena. En aquesta condició regnaran pels segles dels segles, associats amb Crist en totes les glòries de la Seva reialesa i del Seu regne.

Així, el que tenim davant nostre és no només la benedicció terrenal, sinó que Déu també ens presenta les diverses perfeccions i glòries d'aquesta ciutat celestial que serà una característica tan destacada del període mil·lenari. No hem tocat aquí la qüestió de la comunicació entre les esferes celestial i terrenal. No hi ha dubte que aquesta comunicació existirà, però l'Escriptura calla sobre la manera exacta en què Crist durà a terme el govern de la terra com a Rei. El que sí se'ns diu és que «el poder sobirà és sobre la seva espatlla; i el seu Nom s'anomenarà: Meravellós, Conseller, Déu Poderós, Pare etern, Príncep de Pau. L'amplitud de la seva sobirania i la pau no tindran fi, sobre el tron de David i sobre el seu regne, per establir-lo i per refermar-lo en judici i justícia, des d'ara i fins a l'eternitat» (Is. 9, 6-7).CAPÍTOL 12. EL GRAN TRON BLANC I L'ESTAT ETERN

E

L MIL·LENNI conclou la llarga sèrie de dispensacions terrenals. Els tractes de Déu amb la terra, siguin en gràcia, en misericòrdia o en judici, queden ara conclosos; per això, la terra i el cel fugen de davant d'Aquell que s'ha assegut en el gran tron blanc (Ap. 20, 11). El judici final se celebra entre la fi del mil·lenni i el començament de l'estat etern; però abans d'això té lloc un important esdeveniment, que en el passatge acabat de citar es tracta de forma molt resumida, però que és de gran magnitud i importància: es tracta de la destrucció de la terra i del cel per foc. Pere descriu així aquest esdeveniment: «Però el dia del Senyor vindrà com un lladre de nit; aquell dia, els cels passaran amb estrèpit, els elements s'abrusaran i es dissoldran, i la terra i les obres que hi ha seran cremades. Per tant, ja que totes aquestes coses es dissolen, quina mena de persones heu de ser en conductes santes i pietoses, esperant i apressant la vinguda del dia de Déu, en el qual els cels s'inflamaran i es dissoldran, i els elements s'abrusaran i es fondran!» (2Pe. 3, 10-12). El dia del Senyor, cal dir-ho, cobreix tot el període dels mil anys. Ve com a lladre, en ser introduït per la manifestació del Senyor, i a la seva conclusió té lloc la destrucció de la terra i del cel amb foc. Per això Pere diu «en el qual», perquè queda inclòs en el dia del Senyor, encara que com a conclusió del mateix. És el mateix esdeveniment que s'indica a l'Apocalipsi amb aquestes paraules: «... i davant del seu rostre fugiren la terra i el cel, i no fou trobat un lloc per a ells», limitant-se només al fet, sense explicar el mitjà de la desaparició de la una i de l'altre; però, com veiem per Pere, el foc és l'instrument escollit per Déu per a la destrucció d'aquesta escena present. Després segueix l'escena del gran tron blanc; així, el judici final té lloc després que s'esvaeixen la terra i el cel. El caràcter d'aquest judici demana un examen més detallat.

Primer, així, passem a considerar el Jutge. De la versió catalana de la TBS sembla que Déu mateix sigui el Jutge: «I vaig veure els morts, petits i grans, que eren drets davant Déu» (Ap. 20, 12). Això no obstant, és ben sabut que el pes de l'evidència del text original és que en lloc de «drets davant Déu» hauria de dir «drets davant el tron»; també està molt clar per altres passatges de l'Escriptura que el Senyor Jesús n'és l'ocupant, Aquell qui s'asseurà en el gran tron blanc. Ell mateix ho va dir: «Perquè el Pare no judica ningú, sinó que ha donat tot el judici al Fill, a fi que tots honorin el Fill com honoren el Pare», afegint a això: «Perquè així com el Pare té vida en si mateix, així també ha donat al Fill de tenir vida en si mateix. I li ha donat també potestat de fer judici, perquè és Fill de l'home» (Jn. 5, 22-27). Amb això concorden també les paraules de Pau quan diu que tot genoll es doblegarà, i que tota llengua confessarà que Jesucrist és Senyor, per a glòria de Déu Pare (Fil. 2, 10-11). Així, Aquell que va venir una vegada a aquesta terra, però que va ser rebutjat i crucificat, és Aquell qui s'asseurà en judici sobre aquells que el van rebutjar com Salvador i Senyor; perquè el Pare vol que tots honrin el Fill així com l' honren a Ell. Així, en ocupar Crist aquest tron de judici, Déu el vindica públicament en presència dels homes i dels àngels, i el presenta com a digne d'honra i homenatge universal; de manera que ara tots els genolls que van refusar doblegar-se davant Ell en el dia de la gràcia han de fer-ho finalment reconeixent la Seva autoritat i supremacia. En seure en el gran tron blanc, esdevé l'Àrbitre del destí etern de tots els Seus enemics.

El tron en el qual està assegut és descrit com a «gran» i com a «blanc». És gran com correspon amb la dignitat del seu ocupant; i és blanc com a símbol del caràcter de les sentències que es dictaran, cadascuna de les quals seran conformes amb la santedat de la natura de Déu.

Aquest judici es fa sobre persones, no coses, i solament sobre incrèduls. Joan diu: «I vaig veure els morts, petits i grans, que eren drets davant Déu. I uns llibres foren oberts; i també fou obert un altre llibre, que és el de la Vida. I els morts foren judicats per les coses que hi ha escrites en els llibres, segons les seves obres. I el mar va donar els morts que hi havia en ell. I la mort i l'infern [Hades] van donar els morts que hi havia en ells. I cadascú fou judicat segons les seves obres. I la mort i l'infern [Hades] foren llançats al llac de foc. Aquesta és la segona mort. I el qui no va ser trobat escrit en el Llibre de la Vida fou llançat al llac de foc» (vv. 12-15). Si examinem les declaracions exactes d'aquest passatge, quedarà clar que no hi ha ni rastre de cap creient en aquesta gran i nombrosíssima multitud. De fet, com ja s'ha exposat en capítols precedents, tots els creients són arrabassats en els núvols a la trobada del Senyor en l'aire en la Seva segona vinguda.[8] Així, a part dels qui són deixats als seus sepulcres quan Ell torna a regnar, només resten unes altres dues classes: els sants del mil·lenni o els incrèduls o rebels del mil·lenni. Però els sants del mil·lenni no moriran; i així, ja que aquesta escena inclou només els morts (v. 12), els que compareixen davant el Seu tron per a judici són exclusivament els malvats o incrèduls. Aquesta conclusió queda establerta d'una altra manera. Hi ha dues classes de llibres que s'obren com el fonament del judici. Hi ha els llibres de les obres, i hi ha el llibre de la Vida; i es diu que «foren judicats per les coses que hi ha escrites en els llibres, segons les seves obres» (v. 12). De fet, són jutjats sobre una doble base —positiva i negativa. Les obres d'ells es presenten com a prova de càrrec contra ells; i l'absència dels seus noms en el llibre de la vida demostra que no tenen dret a la misericòrdia, a cap favor no merescut; perquè «qui no va ser trobat escrit en el Llibre de la Vida va ser llançat al llac de foc». Ni s'hi ha insinua de cap d'ells tingui el seu nom inscrit, i per això les seves obres constitueixen el fonament de la seva sentència; i sabem que per les obres de la llei cap ésser humà no serà justificat (Ro. 3, 20). Com un altre ha dit: «Sorgeix un altre element a la vista. La gràcia sobirana sola havia obrat la salvació segons el propòsit de Déu. Hi havia un llibre de la vida. El qui no va ser trobar inscrit en el llibre de la vida va ser llançat al llac de foc. Però aquesta es l'escena definitivament culminant i de separació per a tota la raça humana i per aquest món. I encara que van ser jutjats, cadascun per les seves obres, això no obstant només la gràcia sobirana havia alliberat a ningú; i tot aquell qui no va ser trobat en el llibre de la gràcia va ser llançat al llac de foc. El mar havia lliurat els seus morts; la mort i l'Hades els seus. I la mort i l'Hades foren consumits per sempre pel judici diví. El cel i la terra s'havien esvaït, però anaven a ser restaurats; en canvi, la mort i l'Hades no. Per ells només hi havia destrucció i judici diví. Són contemplats com el poder de Satanàs. Ell té el poder de la mort i les portes de l'Hades; per tant, aquests dos són destruïts judicialment per sempre». I així és que l'últim enemic, la mort, es ara destruïda; perquè cal que Crist regni «fins que posi tots els enemics sota els seus peus».

Abans de procedir a l'estat etern, és necessari considerar un altre passatge de l'Escriptura. Llegim a Corintis: «Perquè, així com en Adam tots moren, així també en el Crist tots seran vivificats. Però cadascú en el seu propi ordre: primer el Crist com a primícia, després els qui són de Crist, en la seva vinguda; llavors la fi, quan ell lliuri el regne al Déu i Pare, quan hagi anul·lat tot principat i tota potestat i poder. Perquè cal que ell regni, fins que posi tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic que ha de ser anul·lat és la mort. Perquè ha sotmès totes les coses sota els seus peus. Però quan diu que totes les coses li han estat sotmeses, és evident que s'exceptua aquell que li ha sotmès totes les coses; ara bé, quan totes les coses li siguin sotmeses, llavors també el Fill mateix se sotmetrà al qui li ha sotmès totes les coses, a fi que Déu sigui el tot en tots» (1Co. 15, 22-28). Aquest passatge és en moltes formes summament extraordinari, en abastar com abasta totes les dispensacions, o almenys en incloure-les en el seu abast. El tema immediat de l'apòstol és el de la resurrecció. Així, després de formular la realitat que en Adam tots moren, i la corresponent veritat que en Crist tots seran vivificats —és a dir, els «tots» connectats amb Crist, de la mateixa manera en que el «tots» en el primer cas inclou a tots els vinculats amb Adam— ens dóna després l'ordre en el que s'ha de complir això últim. La resurrecció de Crist va ser les primícies d'aquesta meravellosa collita, dels qui són de Crist, que seran recollits en la Seva vinguda. «Després la fi». Però entre aquest últim «llavors» connectat amb «la fi» i el precedent «després», connectat amb «els qui són de Crist», s'interposa el mil·lenni, de manera que «la fi» ens porta a la seva conclusió; i, de fet, més endavant, fins a la culminació del judici del gran tron blanc. És aquest extrem el que cal fer observar; perquè es tracta de la fi del regne mediador com a tal. I per això veiem que Ell lliura el regne al Déu i Pare. Havent quedat totes les coses subjectades sota d'Ell, llavors Ell lliura el regne a Aquell que li va subjectar totes les coses, i Ell mateix assumeix una posició de subjecció, perquè d'ara endavant Déu sigui tot en tots. És la conclusió i el lliurament del Seu regne terrenal, i a partir de llavors, com l'Home glorificat, Ell mateix queda subjecte. Però s'ha de recordar amb tota cura que la Seva Deïtat essencial roman per sempre; de fet, el terme «Déu», usat així en sentit absolut, inclou Pare, Fill i Esperit Sant. Tenim aquí una meravellosa revelació, perquè per ella aprenem que al llarg de l'eternitat Ell mantindrà la Seva humanitat glorificada, present entre les files dels redimits, tots ells conformats a la Seva imatge, i Ell com el PRIMOGÈNIT entre molts germans. De manera que si en aquest passatge tenim, d'una banda, la cessió del regne terrenal, tenim també, per l'altra, la introducció a l'estat etern, en el qual Déu és tot en tots.

Però és a l'Apocalipsi que trobem la més completa descripció de l'estat etern: «I vaig veure un cel nou i una terra nova. Perquè el primer cel i la primera terra han passat, i el mar ja no existeix» (Ap. 21, 1). Isaïes havia parlat d'uns cels nous i una terra nova (Is. 65, 17), però només en un sentit moral en relació amb el mil·lenni. Pere adopta el seu llenguatge i, sota la guia de l'Esperit Sant, li dóna un sentit més profund: «Però nosaltres esperem, segons la seva promesa, uns cels nous i una terra nova, en els quals habita la justícia» (2Pe. 3, 13). Això no obstant, és a l'Apocalipsi que veiem en la visió el compliment efectiu de la promesa. A més, se'ns informa que «el mar ja no existeix», perquè ha arribat a la seva fi el temps de les separacions, i cada part de la nova escena és portada a una bellesa organitzada davant Déu; tot allà serà segons la Seva ment. Amb això, se'ns presenta al davant la santa ciutat: «I jo, Joan, vaig veure la ciutat santa, la nova Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu, preparada com una núvia adornada per al seu espós. I vaig sentir una veu forta que venia del cel i deia: Heus aquí, el tabernacle de Déu amb els homes, i ell habitarà amb ells, i ells seran pobles d'ell, i Déu mateix serà amb ells el seu Déu. I Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la mort ja no existirà. I tampoc no hi haurà dol ni clam ni dolor, perquè les primeres coses han passat» (Ap. 21, 2-4). Hi ha diversos punts a observar en aquesta meravellosa descripció de la perfecció de l'estat etern. Primer, veiem la santa ciutat que baixa del cel, de Déu. Com ja hem observat, durant el mil·lenni estarà situada per damunt de la Jerusalem terrenal; però ara, encara que Joan mira enrere al seu origen i al seu caràcter, arriba més a baix fins que reposa sobre la nova terra que ha estat ara formada. La terra mil·lenària no hagués pogut rebre-la perquè, per gran que fos la benedicció que gaudia, no podia, essent encara imperfecta, ser la seu del tabernacle etern de Déu. Això queda reservat per a la nova terra en la què habitarà la justícia —on tindrà la seva seu permanent. I observem com es descriu la ciutat: «preparada com una núvia adornada per al seu espós». Els mil anys ja han passat, i la ciutat segueix adornada amb la seva bellesa nupcial. L'edat no pot apagar la seva joventut, i per això segueix sent «l'església gloriosa, [sense] taca ni arruga ni res de semblant» (Ef. 5, 27). Ara es fa aquesta proclamació: «Heus aquí, el tabernacle de Déu amb els homes». D'això inferim que l'Església glorificada és l'habitació de Déu; i així com en el campament en el desert les tribus estaven disposades al voltant del tabernacle, així trobem aquí els homes —els sants d'altres dispensacions— agrupats al voltant del tabernacle de Déu en l'estat etern. El Senyor havia dit al seu poble Israel en el desert: «posaré el meu tabernacle enmig de vosaltres, i la meva ànima no us avorrirà; i caminaré enmig de vosaltres, i jo seré el vostre Déu, i vosaltres sereu el meu poble» (Lv. 26, 11-12; cf. també Ez. 27, 26-27). I ara, en el desplegament de la Seva gràcia, segons els propòsits del Seu amor, la Seva paraula es compleix segons la perfecció dels Seus propis pensaments. Ara el Seu tabernacle està amb els homes, i Ell habitarà amb ells, i ells seran el Seu poble, i Déu mateix serà entre ells, el seu Déu.

Llavors tenim la benaurança dels habitants d'aquesta escena. Però, com se'ns descriu? Doncs, de la manera que atrau de la manera més poderosa els cors que han conegut els dolors i les afliccions del desert. Hi haurà la total absència de qualsevol cosa que ens havia causat dolor o angoixa aquí a baix. Primer, «Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls»; no quedarà ni rastre de l'anterior dolor, i Déu mateix l'eliminarà. Quina tendresa infinita en aquesta expressió, que Déu mateix farà això! Així com una mare eixuga tendrament les llàgrimes del seu nen, així el mateix Déu es complaurà en eixugar totes les llàgrimes dels ulls dels Seus sants. I una vegada hagin quedat eixugades, mai no podran tornar, perquè «la mort ja no existirà» (quantes llàgrimes hauran vessat davant la mort els afligits deixats enrere en aquesta escena!): «I tampoc no hi haurà dol ni clam ni dolor». Totes aquestes coses primeres hauran ja passat per sempre, com foscos núvols que s'han esvaït davant la llum i el goig perpetus de la presència eterna de Déu.

«I aquell que seia en el tron digué: Heus aquí, faig noves totes les coses. I em diu: Escriu, perquè aquestes paraules són veritables i fidels. I em digué: Està fet. Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el Principi i la Fi. Jo, al qui té set, li donaré gratuïtament de la font de l'aigua de la vida. El qui venci heretarà totes les coses  [més aviat: aquestes coses], i jo li seré Déu i ell em serà fill. Però els covards i incrèduls i abominables i homicides i fornicadors i bruixots i idòlatres i tots els mentiders, tenen la seva part en el llac que crema amb foc i sofre, que és la segona mort» (vv. 5-8). Així, tot és fet nou; la nova creació ha arribat a la seva consumació. Tot és summament bo, dins i fora; perfecte, segons l'avaluació des de la santedat de Déu. Per tant, és una escena en la qual Ell pot habitar amb complaença i plaer. Tot ha procedit d'Ell mateix i tot redunda per a la Seva glòria; perquè Ell és l'Alfa i l'Omega, el Principi i la Fi.

Aquesta escena arriba llavors a la seva conclusió amb l'anunci de la gràcia, de la promesa i del judici. El qui tingui set pot rebre gratuïtament de la font de l'aigua de la vida. El qui venci heretarà totes aquestes coses. Citant d'un altre comentarista: «Per al cristià, el món és ara un gran Refidim.[9] Aquesta és la doble porció de la seva final benaurança: tindrà Déu com el seu Déu, i serà el Seu fill. Els qui van tenir temor d'aquest camí —que no han vençut el món i Satanàs, sinó que van caminar en iniquitat— tindran la seva part en el llac de foc. Això posa fi a la història dels camins de Déu». S'ha d'observar que aquí no es menciona l'Anyell. La raó, com ja s'ha observat, és que el Fill mateix està ara subjecte a Aquell que li subjectà a Ell totes les coses, a fi que Déu sigui el tot en tots.


«PERQUÈ D'ELL I PER MITJÀ D'ELL I PER A ELL SÓN TOTES LES COSES: A ELL LA GLÒRIA PELS SEGLES, AMÉN!»

 [1] Per ser més específics, la resurrecció dels sants finalitza amb aquells qui són aixecats en la manifestació pública del Senyor Jesús quan vindrà per posar fi al període de la Tribulació i regnar, quan els que han mort durant l'esmentada Tribulació pel testimoniatge de Jesucrist són aixecats per regnar també amb el Senyor (Ap. 20, 4). També cal considerar el llenguatge de Daniel 12, 12-13, on es diu a Daniel que s'aixecarà per rebre la seva porció «a la fi dels dies», que pel context cal comprendre en el sentit que els sants de l'A.T. s'aixecaran a la fi dels dies de la Tribulació, en compartir el caràcter dels sants de la Tribulació, no el dels sants de l'Església, per rebre ells també el regne, en el seu cas en la manifestació del Senyor Jesús per regnar i jutjar sobre Israel i les nacions. (N. del T.)

[2] Això va ser escrit ca. 1878. L'obra de Theodor Herzl, Der Judenstaat, L'Estat Jueu, que va donar inici al moviment sionista de tornada a la terra d'Israel amb la finalitat d'establir finalment un estat, no va ser publicada fins el 1896. (N. del T.)

[3] És elogiable la prudència de Dennett en dir, respecte del temps de la restauració dels jueus, «probablement després», sense dogmatitzar més enllà de l'Escriptura. Sabem avui que els jueus van anar migrant lentament, molts d'ells motivats per l'ideal sionista, durant la primera meitat del segle XX, i que l'extermini que van sofrir els jueus a Europa a mans dels nazis va precipitar grans migracions després de la Segona Guerra Mundial i després de la Independència de l'Estat d'Israel, que es va proclamar el 14 de maig de 1948. Evidentment, encara que no hi ha res que s'interposi necessàriament entre l'ara i el recolliment de l'església, la nació d'Israel està ja present a la terra; estem en un compàs d'espera per a Israel i les nacions, a l'espera del recolliment de l'Església. (N. del T.)

[4] Aquesta és la traducció correcta de l'original, en contrast amb certes versions històriques que tradueixen erròniament com «en el sentit que el dia del Senyor es a prop» (Reina-Valera 1909, 1960, etc. Veure, en canvi, la revisió 1977 de la Reina-Valera). (N. del T.)

[5] Aquí Dennett segueix referint-se a la resurrecció dels sants de l'A.T. juntament amb la dels sants de l'església, essent que la dels sants de l'església té lloc abans de la tribulació. En canvi, l'Escriptura sembla per descomptat indicar que els sants de l'Antic Testament, els redimits d'Israel i les nacions abans de la vinguda del Messies, tenen la seva part en l'última fase de la Primera Resurrecció, que té lloc en la manifestació de Jesús per regnar, que és quan s'aixequen també els fidels morts durant la Tribulació per regnar amb Crist. Es a aquest esdeveniment que sembla referir-se el profeta Daniel: «Feliç el qui esperi, i arribi fins als mil tres-cents trenta-cinc dies [la fi de la Gran Tribulació]. I tu vés fins a la fi, i descansaràs, i t'aixecaràs en la teva porció a la fi dels dies [de la Gran Tribulació]». (N. del T.)

[6] En notes anteriors ja s'han donat raons per creure que els sants de les anteriors dispensacions són aixecats juntament amb els sants morts al llarg de la Tribulació a la fi de la mateixa, per compartir en el regne i rebre la seva porció al final dels dies de la mateixa, a l'inici del Mil·lenni, i no juntament amb l'Església abans de la Tribulació. (N. del T.)

[7] L'aspecte simbòlic de la ciutat celestial no nega la seva realitat tangible com a tal ciutat, com es veu de tantes realitats tangibles en les Escriptures, repletes també de simbolismes: un exemple el tenim en el Tabernacle d'Israel, que va ser després succeït pel Temple d'Israel. Eren realitats físiques, on les estructures, els materials i les mesures constituïen múltiples símbols d'altres realitats, i el coneixement de tot això segueix proporcionant lliçons sobre Déu i l'home així com sobre l'obra de Déu en favor de l'home. Així, la realitat del simbolisme present a la ciutat de Déu, amb les seves estructures, materials i mesures, no nega la realitat de la ciutat com obra de Déu, ni la realitat de les seves estructures, materials i mesures. (N. del T.)

[8] Aquí caldrà reproduir una nota ja donada en un capítol anterior:

 

Per ser més específics, la resurrecció dels sants culmina amb els qui són aixecats en la manifestació pública del Senyor Jesús quan vindrà per posar fi al període de la Tribulació i a regnar, quan aquells que han mort durant aquest període pel testimoniatge de Jesucrist són aixecats per regnar també amb el Senyor (Ap. 20:4). També el llenguatge de Daniel 12, 12-13, on es diu de Daniel que s'aixecarà per rebre la seva porció «a la fi dels dies», es pot comprendre en el sentit que els sants de l'A.T. s'aixecaran a la fi dels dies de la tribulació, en compartir el caràcter dels sants de la Tribulació, no el de l'església, per rebre el regne en la manifestació del Senyor Jesús per regnar i jutjar sobre Israel i les nacions. (N. del T.)

 

[9] Refidim, una localitat on el poble d'Israel experimentà set i la provisió divina en gràcia, conflicte i victòria en la seva peregrinació en el desert. Vegeu Èxode, capítol 17. (N. del T.)Fletxa Tornar a l'índex català

Fletxa A la pàgina principal
 


© SEDIN 2012


FletxaPàgina principal


© Copyright Santiago Escuain 2013 per la traducció catalana, www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a finalitats no comercials a condició de citar la procedència i adreça de SEDIN, així com aquesta nota en la seva integritat.

La seva reproducció en altres llocs web s'autoritza a condició de complir les condicions en el paràgraf anterior i de proporcionar un enllaç actiu visible a aquesta pàgina original.

TOTS ELS DRETS RESERVATS - Santiago Escuain - 2013


SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA


|||  Índex: |||  Índex de butlletins  |||  Pàgina principal  |||  Índex general castellà  |||
||| 
Índex general en català  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museu de Màquines Moleculars  |||
|||  Llibres recomanats  |||  
orígens  |||  vida cristiana  |||  bibliografia general  |||
|||  
Temes d'actualitat  |||  Documents en PDF (classificats per temes)  |||

Índex:

PREFACI

SEMBLANÇA DE L'AUTOR

CAPÍTOL 1. L'ESPERANÇA DE L'ESGLÉSIA

CAPÍTOL 2. L'ESPERANÇA — ACTUAL O AJORNADA?

CAPÍTOL 3. L'ARRABASSAMENT DELS SANTS

CAPÍTOL 4. EL TRIBUNAL DE CRIST

CAPÍTOL 5. EL SOPAR DE LES NOCES DE L'ANYELL

CAPÍTOL 6. LA RESTAURACIÓ DELS JUEUS

CAPÍTOL 7. L'APOSTASIA I L'ANTICRIST

CAPÍTOL 8. LA GRAN TRIBULACIÓ

CAPÍTOL 9. LA MANIFESTACIÓ DE CRIST

CAPÍTOL 10. EL REGNE DE CRIST

CAPÍTOL 11. LA NOVA JERUSALEM

CAPÍTOL 12. EL GRAN TRON BLANC I L'ESTAT ETERN
Índex general català

Pàgina principal

Documents en format PDF
(classificats per temes)ïndice español