John N. Darby 

LA PAU AMB DÉU

—COM GAUDIR-LA*—

Traducció de l'anglès:
Santiago Escuain


{*He sentit unes certes reserves sobre posar això en forma de diàleg, en ser fictici, cosa que no m'agrada en qüestions divines; però es tracta d'un veritable resum de moltes converses que he mantingut, de manera que li he donat aquesta forma, essent que presenta de manera més clara les dificultats amb les quals
solen trobar-se moltes ànimes.}


Com puc arribar a tenir pau amb Déu? Ell «ha fet la pau per la sang de la seva creu» (cp. Col. 1, 20). Això no ho nego pas; ho crec; però no gaudeixo de pau. Com puc tenir aquesta pau, jo mateix?

«Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu.» (Ro. 5, 1)

Bé, sé que així està escrit, però no la tinc, aquesta pau; això ho sé: Bé que voldria tenir-la, i de vegades em sembla que no crec res en absolut. El veig feliç: Com es pot aconseguir aquesta felicitat de l'ànima?

Llavors, vostè no pensa que sigui una presumpció estar en pau amb Déu en la seguretat del seu favor, i tenir així la seguretat de la nostra pròpia salvació?

Crec que per la meva banda ho seria; però veig aquesta seguretat en l'Escriptura, i per això ha de ser cosa certa; i veig a alguns que gaudeixen del favor diví, alguns en els quals es veu com una realitat. Però no sé com aconseguir-la. Em sento afligit quan penso en això, encara que vaig passant de dia en dia com altres cristians; però quan se suscita aquesta qüestió, sé que no tinc pau, que no tinc la seguretat que el favor diví reposi sobre mi, així com veig a vostè i a uns altres gaudint d'aquest favor. I això és greu, perquè si «justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu», com vostè diu, i com sé que ho diu l'Escriptura, jo no tinc pau amb Déu; llavors, com puc ser justificat?

La raó és que vostè no té el veritable coneixement de la justificació per fe. No dic pas que vostè no estigui justificat davant Déu, però la seva consciència no ha entrat en possessió d'això. Els Reformadors, tots ells, anaven més lluny que jo. Tots ells sostenien que si algú no tenia la seguretat de la seva pròpia salvació, no estava justificat en absolut. Ara bé, tot el que creu en el Fill de Déu queda, davant Déu, justificat de totes les coses. Però fins que no contempla això com ensenyat de part de Déu, fins que no interioritza el valor de l'obra de Crist, no té consciència d'això en la seva pròpia ànima, i, naturalment, si és sincer, com vostè ho és, no posseeix pau; i aquesta pau no queda sòlidament establerta fins que coneix que està en Crist, així com que Crist va morir per ell; i l'anar passant de dia en dia com ho fan tants cristians, com vostè ho expressa, és quelcom fals i buit, quelcom que en un moment o un altre ha d'enfonsar-se. És això el que sovint és causa d'angoixa en el llit de la mort. I el caràcter de l'activitat cristiana queda tristament compromès i es fa com un deure, una espècie de mitjà per ser feliç, en lloc de ser una activitat en el poder de l'Esperit que realitza un ànima en pau.

Si algú és veritablement sincer i camina davant de Déu, no pot reposar en el seu esperit fins que gaudeix de pau amb Ell, i com més profunds siguin aquests exercicis de cor, molt millor. Però Ell ha fet la pau per la sang de la creu. Tots aquests exercicis resulten senzillament en portar a la superfície les males herbes, com quan es llaura i després es rascla un camp. Són útils en aquest sentit, i necessaris; però no són la collita que produeix la fe en l'obra consumada de Crist. La Seva obra està acabada. Ell, «ara ha estat manifestat una sola vegada en la fi dels segles per abolir el pecat per mitjà del seu sacrifici» (He. 9, 26); i Ell ha «complert l'obra que el Seu pare l'havia donat a fer» (cp. Jn. 17, 4). Aquesta obra, que treu del mig el nostre pecat, està complerta i ha estat acceptada per Déu. Si vens a Déu per Ell, si els teus pecats no han estat tots trets mitjançant aquesta obra, d'una manera completa i per sempre, llavors mai podran ser-ho, perquè Ell no pot tornar a morir; i aquesta obra ha estat realitzada tota ella per «un sol sacrifici pels pecats» (He. 10, 12), doncs en un altre cas, com raona l'apòstol a Hebreus 9: «ell hauria hagut de patir moltes vegades».

Ara això ho veig més clar, i que és una obra perfecta, acabada, feta una vegada per sempre.

Llavors, què més vol, per tenir pau?

És precisament això el que vull veure amb claredat.

Abans de parlar del seu estat i de les seves dificultats, m'agradaria de debò que l'obra mateixa quedi expressada amb claredat i que la comprenguem bé. Qui va dur a terme aquesta obra?

Crist, naturalment.

I què va posar vostè de la seva part en la realització d'aquesta obra?

No res.

No res, per descomptat, tret que diguem els seus pecats. I a quin estat de la seva ànima és aplicable: a un estat de pietat o d'impietat?

Però ... no haig de ser sant?

Per descomptat, perquè som cridats a «la santificació, sense la qual ningú no veurà el Senyor». Però, se n'adona vostè amb quina rapidesa, i amb quin instint de justícia pròpia, s'aparta de l'obra de Crist cap a la seva pròpia santedat — a allò que vostè és? És molt curiós el que li costa a l'home captar allò que exposa la nul·litat de les seves pròpies obres i de la seva pròpia aprobació. Això no obstant, el seu desig de santedat és el desig que procedeix de l'home renovat. Si vostè fos indiferent a la santedat, llavors la primera tasca hauria de ser despertar la seva consciència, en lloc de parlar de pau; més aviat, es tractaria d'enderrocar una falsa pau. Però ara estem indagant sobre com un ànima angoixada pot trobar la pau.

Així és. De vegades em sento tristament indiferent, i això és una cosa que m'afligeix; però no tinc pau, i donaria qualsevol cosa per aconseguir-la.

No tinc cap mena de dubtes que una indiferència d'aquesta mena retarda en cert sentit que vostè pugui trobar la pau, però hem d'aprendre amb humilitat el que som; el desig de guanyar una quantitat de diners donaria més embranzida a moltes ànimes. Però li repeteixo la meva pregunta: «Senzillament, aquesta obra de Crist s'aplica a la seva impietat, o bé a la seva pietat, o almenys a un estat millorat?»

Doncs senzillament a la meva impietat, és clar.

Sens dubte. Per tant, no a la seva santedat, si hi hagués alguna, ni a cap estat millorat. Tanmateix, què està vostè esperant per aconseguir la pau? Potser un estat millorat de l'ànima?

Doncs, sí, és clar.

Llavors està en un error, perquè allò mitjançant el que Crist «ha fet la pau» s'aplica a la seva impietat. El seu desig és correcte, però està invertint els termes, i posa el carro davant el cavall, segons la dita popular: intenta ser sant per aconseguir Crist, en lloc d'acollir-se a Crist per adquirir la santedat.

Però espero la Seva ajuda per aconseguir-la.

Això m'ho crec, però vostè està buscant la Seva ajuda, no acollint-se a la Seva obra, al vessament de sang per a la pau. Vostè necessita justícia, no ajuda. Necessitem la Seva ajuda cada moment quan ja estem justificats. Ell és l'autor de cada bon pensament en nosaltres abans d'això. Però això no és la pau, ni el Seu vessament de sang, ni justícia. Amb tot, aquesta recerca no resta sense fruit, perquè ens porta a veure que no podem aconseguir el que busquem. No serà d'aquesta manera que trobarem santedat, ni pau. Però, en descobrir que no podem, i que quan «el voler [el bé] el tinc en mi», trobem però que no arribem a «el dur a terme el bé» (Ro. 7, 18). Llavors això el portarà, per la gràcia, i sabent que no hi ha el bé en un mateix, a allò que sí ens dóna la pau —l'obra de Crist—i no al propi estat i a l'obra de gràcia en un mateix. Per descomptat, aquesta obra la porta Déu a terme; però no és per portar-nos a contemplar-la com el camí a la pau, sinó a través d'ella i més enllà de nosaltres mateixos, de manera senzilla i absoluta a l'obra de Crist i a la Seva acceptació de part de Déu. Però passem ara a això: On es troba vostè davant Déu?

No ho sé. I això és precisament el que m'afligeix.

Està vostè perdut?

Espero que no. Naturalment, per naturalesa estem perduts; però tinc l'esperança que hi ha una obra de gràcia en mi, encara que de vegades ho dubto.

Suposem que vostè estigués ara davant Déu, i que s'hagués de decidir el seu cas. On quedaria vostè, si, com ha de ser-ho en un judici, s'hagués de decidir per les seves obres? Té vostè confiança?

Tinc l'esperança que aniria bé: no puc deixar de pensar que hi ha en mi una obra de gràcia; però no puc pensar en el judici sense temor.

Tinc confiança que hi ha una obra de gràcia en vostè —això no ho dubto; però aquí tenim el punt decisiu de la nostra indagació: El que vostè necessita és estar en presència de Déu, i saber allí que si Déu entra en judici amb vostè (com ha de ser en justícia i respecte del seu estat i obres) que, senzillament, vostè estaria perdut! Vostè és pecador, i un pecador no pot mantenir-se en absolut davant Déu en qüestió de judici. No és ajuda el que vostè necessita allí —és a dir, si ens trobem realment en presència de Déu—, sinó justícia, i això és el que vostè no té (em refereixo pel que fa a la seva pròpia fe i consciència, mitjançant i en les quals posseïm aquesta justícia). Només la justícia pot ser suficient davant Déu; i a més és la justícia de Déu, perquè nosaltres no en tenim cap, de pròpia, i és només aquesta la que podem trobar. I això tampoc ho produeix l'obra de gràcia en nosaltres. És per fe, mitjançant l'obra de Crist, i és en Ell que la posseïm; és per mitjà d'Ell que Déu justifica l'impiu.

Això es pot il·lustrar amb el cas del fill pròdig. Va haver-hi una obra de Déu en ell; va tornar en si, va descobrir que estava morint, i va emprendre el camí cap al seu pare. En emprendre camí reconeix els seus pecats, i afegeix: «fes-me com a un dels teus jornalers» (Lc. 15, 19). Aquí tenim sinceritat, consciència de la bondat divina i consciència de pecat; i passava a extraure conclusions sobre el que podria esperar quan es trobés amb el seu pare; i així li succeeix a vostè. Ell tenia allò que en la Cristiandat es diu humilitat i una humil esperança; estava extraient conclusions a la manera que vostè ho està fent, conclusions que demostraven —què?— que mai havia conegut el seu pare. Ell no podria raonar sobre com seria rebut quan arribés al seu encontre, si l'havia conegut. Quan va arribar davant el seu pare, no trobem ni paraula de que demanés que el tractés «com un dels seus jornalers». Va haver-hi la plena confessió de pecat, i la seva prèvia experiència l'havia conduït fins al seu pare en els seus parracs, en els seus pecats (no estimant-los, sinó en ells i confessant-los). L'efecte del procés anterior va ser que llavors es va trobar amb Déu, respecte de la seva consciència, en els seus pecats, i això era tot; i el seu pare se li llançà al coll —la gràcia va regnar— i va obtenir el millor vestit, representant Crist, la justícia de Déu, que cap progrés no li havia pas proporcionat, allò del que abans no havia posseït res. Tenim aquí una cosa nova que li és conferida.

En presència de Déu, el que necessitem és Crist, no progrés; la justícia i la justificació mitjançant Ell, no ajuda ni millora. Déu ens ha ajudat, o no haguéssim arribat aquí. Hi ha hagut progrés, però el progrés ha consistit en portar-nos a la presència de Déu, no per jutjar del progrés i tenir esperança pel mateix, sinó per jutjar el pecat davant d'Ell i saber que Ell no pot acceptar res del mateix, i per trobar a Crist com la nostra perfecta acceptació davant Ell en lloc de nosaltres —a Crist, que ha portat els nostres pecats— a Crist, justícia nostra, perfecta, absoluta i eterna. No és contemplant el nostre progrés que trobem pau. Si així fos, hauríem de dir: «Justificats, doncs, per l'experiència, tenim pau envers Déu», però això no ho diu en absolut la paraula de Déu. El veritable progrés quant a això és ser conduïts a la presència de Déu com a mers pecadores totalment perduts, confessant els nostres pecats, i que «el bé no habita en mi, és a dir, en la meva carn» (Ro. 7, 18); i amb això ser portats a la consciència de que estem perduts pel que fa a la nostra pròpia condició present.

No és qüestió del que serem, o de com es jutjarà el que som en el dia del judici, sinó el descobriment del que som —dels nostres pecats concrets i de la nostra natura pecaminosa— allò que és el veritable turment d'un ànima recta, i d'obtenir Crist en lloc de tot l'anterior —«el millor vestit» en lloc dels nostres «parracs», quan arribem a la presència de Déu en ells. Hem trobat Crist i hem cregut en Ell. Ell ha estat la propiciació pels nostres pecats, essent que els va portar en el Seu propi cos en la creu; i, tenint el Crist, Ell és la nostra justícia; Déu va condemnar el pecat en la carn quan Ell es va presentar en ofrena pel mateix (Ro. 8, 3), i nosaltres no estem «en la carn», sinó «en Crist». En lloc d'Adam i els seus pecats, és a dir, nosaltres mateixos, tenim el Crist i la vàlua de la Seva obra.

Això és cert de cadascú que creu en Ell, que ve a Déu per Ell. Si nosaltres fóssim tan senzills com l'Escriptura, ho captaríem en l'acte. Però no ho som, i hem de ser guarits de la pretensió d'una justícia pròpia en els nostres cors, i descobrir, com a mers pecadores davant Déu, que Déu, en amor, ha fet front a la qüestió dels nostres pecats i de la nostra naturalesa malvada, ha anticipat el dia del judici, i ha resolt la qüestió del pecat per a cadascú que ve a Déu mitjançant Crist, «una vegada per sempre», en la creu (He. 10, 10), ha resolt la qüestió d'aquells pecats pels quals jo hagués hagut de respondre en el dia del judici; i l'ha resolt traient-los del mig segons la Seva pròpia justícia, de manera que allí va quedar resolta la nostra forma més plena de pecat en la carn contra Déu, és a dir, la nostra enemistat contra Déu, quan Déu va fer front al pecat, en gràcia vers nosaltres, però en judici contra el pecat. El pecat i Déu es van trobar en la creu, on Crist va ser fet pecat per nosaltres, i per la Seva mort hem mort al mateix, i som el fruit de l'aflicció de la Seva ànima davant Déu. Ell ha portat els pecats de molts, i es va presentar per treure del mig el pecat —va glorificar Déu respecte del pecat en justícia en aquella hora transcendental. Ell va prendre sobre Ell mateix el que jo mereixia; jo rebo el fruit d'allò que Ell ha fet.

Parlant de forma pràctica, jo vinc a Déu com Abel, amb aquell sacrifici a la mà; Déu ha d'acceptar el seu valor; jo tinc el testimoniatge que sóc just: aquest testimoniatge es dóna respecte dels meus dons; sóc acceptat en conformitat al valor del sacrifici de Crist als ulls de Déu; i acompanyant això hi ha la confessió d'una justa fi de mi mateix; no d'una millora en el meu estat; vinc amb Crist a la mà, per així dir-ho, amb el meu Anyell immolat, i el testimoniatge es dóna sobre el meu do. Déu contempla aquest do quan jo vinc per mitjà del mateix, i Ell no contempla el meu estat, el qual, en venir jo així, és manifestament el d'un pecador i només un pecador, pel que fa a allò que ell es mereix, exclòs de Déu.

Però, és que no haig jo d'acceptar Crist?

Ah, com el «jo» s'introdueix en els més beneïts testimoniatges dels camins de Déu envers nosaltres en gràcia. Jo dic: aquí està Crist de part de Déu per a vostè —l'Anyell de Déu. Vostè respon: «Però, és que no haig jo ...» No em sorprèn. No és una reprensió de la meva part; és la natura humana, la meva natura en la carn; però, digui'm: no se sentiria vostè feliç de tenir-ho a Ell?

Per descomptat que sí.

Aleshores, la seva veritable pregunta no és sobre acceptar-lo, sinó sobre si Déu realment l'ha presentat realment davant vostè, i la vida eterna en Ell. Un ànima senzilla diria: «Acceptar? Què n'estic d'agraït, de poder-lo rebre!», però com no tots són tan senzills, diré alguna cosa sobre això també. Si vostè hagués ofès greument a algú, i un amic tracta d'oferir-li una reparació, qui l'hauria d'acceptar?

Doncs, la persona ofesa, és clar.

Per descomptat. I qui va ser ofès pels seus pecats?

Doncs, Déu, és clar.

I qui ha d'acceptar la satisfacció?

Doncs, Déu és qui ha d'acceptar-la.

Així és. Creu vostè que Ell l'ha acceptat?

Sens dubte.

I Ell resta —

Satisfet.

I vostè, no ho està?

És clar! Ara ho comprenc. Crist ha dut a terme tota l'obra, i Déu ho ha acceptat, i no pot haver-hi ja més qüestió sobre la meva culpa o de la meva justícia. Ell és això últim per mi davant Déu. És meravellós! I tan senzill! Però, com no ho he vist abans! Què en sóc, de espès!

Això és fe en l'obra de Crist, no la nostra acceptació, encara que l'acceptem ben disposats, ni creure que Déu ho ha fet. Ja no té vostè necessitat d'indagar sobre si creu. L'objecte el té ara davant de la seva ànima, vist per ella: allò que Déu ha revelat és conegut en veure-ho així per fe. Vostè té la seguretat d'això mateix, no del seu propi estat. Igual que vostè veu el llum que té al davant, no perquè coneix l'estat dels seus ulls; vostè coneix l'estat dels seus ulls en veure el llum. Però vostè diu: Què en sóc, d'espès! Cert, és sempre així. Però deixi ara que li pregunti què estava buscant: Crist, o la santedat en vostè mateix i un millor estat d'ànima?

Doncs ... la santedat i un millor estat d'ànima.

No és estrany llavors que no veiés Crist. Ara bé, això és el que Déu designa com subjectar-se a la justícia de Déu (cp. Ro. 10, 3), trobar una justícia que ni procedeix de nosaltres ni està en nosaltres, sinó trobar Crist davant de Déu, i el sotmetiment d'una orgullosa voluntat, mitjançant la gràcia, per ser salvats mitjançant allò que no és nostre ni està en nosaltres. És Crist en lloc del jo, en lloc del nostre lloc en la carn. Si vostè hagués aconseguit pau en la manera en què la buscava, de qui s'hagués sentit satisfet?

De mi mateix.

Precisament. I que hagués estat una cosa així? Res veritablement real, i per així dir-ho, hagués significat l'exclusió de Crist, excepte com una ajuda; excloent-ho com justícia i pau. I com una ànima recta veritablement ensenyada per Déu no pot realment quedar satisfeta amb si mateixa, i encara que confiant en amor si camina amb Déu, roman sense pau, durant anys potser, fins que se subjecta per fi a la justícia de Déu. I ara observem un altre punt: que l'ànima en pau amb Déu pot ara contemplar Crist per aprendre. Ell no només va portar els nostres pecats i va morir al pecat, i va clausurar tota la història del vell home en la mort pels qui creuen, havent ells estat crucificats juntament amb Ell, sinó que Ell ha glorificat Déu en aquesta obra (Jn 12, 31, 33; 17, 4, 5), i d'aquesta manera ha obtingut un lloc per a l'home en la glòria de Déu, i un lloc d'acceptació efectiva i present, segons la natura i el favor de Déu a qui Ell ha glorificat; i aquest és el nostre lloc davant Déu. No es tracta només que el vell home i els seus pecats hagin quedat fora de la vista de Déu, sinó que estem en Crist davant Déu; i d'això tenim consciència per l'Esperit Sant que ens ha estat donat (Jn 14, 20), acceptats en l'Estimat, i amb el favor diví descansant sobre nosaltres com sobre Ell. I així també Ell habita en nosaltres; i això condueix a una veritable santedat pràctica. Som santificats, apartats per a Déu per la Seva sang; però ho som en la possessió de la Seva vida, o d'Ell com vida nostra, i de l'Esperit Sant; i aquests, o, si vostè vol, Ell mateix, ve a ser la mesura del nostre caminar i de la nostra relació amb Déu. No som nostres, sinó comprats per preu, i res incongruent amb la Seva sang, i amb la seu vàlua i amb el seu poder en els nostres cors, no és digne d'un cristià.

Això queda expressat d'una manera formosa en figures en l'Antic Testament (cp. Lv. 14). Quan un leprós quedava net, a més del sacrifici que s'oferia, es posava sang en el lòbul de la seva oïda dreta, en el polze de la mà dreta i en el polze del peu dret. Tot pensament, tota acció, i tot caminar que no puguin passar la prova d'aquella sang queden exclosos del pensament i de la vida del cristià. Quina felicitat, quedar alliberats d'aquest món i del cos de pecat en la pràctica, i tenir aquella preciosa sang com el motiu, la mesura i la seguretat d'això; que tot allò que contrista l'Esperit Sant de Déu, per qui som segellats quan som així ruixats, és indigne d'un cristià, en considerar que habita en Ell. I aquella preciosa sang, i l'amor de Crist manifestat en vessar-la, vénen a ser el motiu, i l'Esperit Sant el poder, de la devoció i de l'amor en caminar com Crist va caminar. Si estem en Crist, Crist està en nosaltres; i ho sabem per l'Encoratjador que ens ha estat donat (Jn 14); i nosaltres som una carta de Crist en aquest món: la vida de Jesús s'ha de manifestar en el nostre cos mortal.

Però la seva norma és molt elevada.

És senzillament el que tenim en l'Escriptura. «El que diu que resta en ell també ha de caminar com ell caminà» (1 Jn. 2, 6). És Déu mateix que ens és presentat com model, essent Crist l'expressió d'allò que és diví en un home. «Sigueu, doncs, imitadors de Déu, com a fills estimats. I camineu en amor, com també Crist ens va estimar, i es va lliurar ell mateix per nosaltres, ofrena i sacrifici a Déu en olor agradable» (Ef. 5, 1). I aquí no hi ha cap límit: «Hem conegut l'amor en aquest fet: Ell ha donat la seva vida per nosaltres. Nosaltres també hem de donar la vida pels germans» (1 Jn. 3, 16, IBEC). «Ara sou llum en el Senyor: camineu com a fills de la llum» (Ef. 5, 8). Però aquí es pot observar que no hi ha res de legalista, no res pel que estiguem tractant de justificar-nos a nosaltres mateixos davant Déu. Molts dirien que la plena gràcia i seguretat ens donen llibertat per fer com ens plagui; que, si som totalment salvats, quins són els motius o la necessitat de cap obres? Però aquest és un argument odiós. Com si no hi hagués cap altre motiu per obrar que «salvar-nos», cap altre motiu que una esclavitud i obligació legal, i que, si som salvats, tot motiu s'esvaeix. És que potser els àngels no en tenen cap, de motiu? Un raonament així és un error total, una errada absoluta, en la qual no podríem caure en coses humanes. Què en diríem, de la manera de raonar d'algú que ens digués que els fills d'algú estan exempts de tota obligació perquè són certament i sempre els seus fills? Jo diria que ells estan sempre i certament sota obligació, precisament perquè són sempre i certament els seus fills, i que si no ho fossin, l'obligació s'esvairia.

Això és ben clar, encara que mai no ho havia pensat així. Però, no voldrà pas dir que no teníem cap obligació abans de ser fills de Déu?

No, no dic pas això, sinó que no estàvem sota aquella obligació en concret. Hom no pot estar sota l'obligació de viure com a cristià fins que s'és cristià. Sí que estàvem sota l'obligació de viure com els homes haurien de viure, com a homes en la carn davant de Déu; i el perfecte criteri d'això era la llei. Però sobre la base d'aquest criteri estàvem completament perduts, com ja hem vist. Ara estem plenament salvats, aquells que creiem per gràcia, i tots els tals som fills de Déu per la fe en Crist Jesús. I els nostres deures són els que corresponen als fills de Déu. Els deures sempre emanen, com també els afectes corresponents, de les relacions en les quals estem, i la consciència de la relació és la font i el caràcter del deure; encara que el nostre oblit de la mateixa no altera l'obligació. I així, l'Escriptura sempre diu: «Sigueu, doncs, imitadors de Déu com a fills estimats» (Ef. 5, 1); «Vestiu-vos, doncs, com a escollits de Déu, sants i estimats, amb entranyes de misericòrdia» (Col. 3, 12). Els afectes i els deures que corresponen emanen de la posició en la qual ja ens trobem; mai no són el mitjà per aconseguir aquesta posició. Gaudim d'ella quan caminem de manera corresponent; més aviat, gaudim de la llum i del favor de Déu, de comunió amb Ell en aquesta posició. Però, observem, la nostra fallada en fidelitat no porta a dubtar de la relació, sinó, a causa que estem en ella, a censurar-nos per la nostra inconseqüència amb la nostra posició. És aquí que entra l'actuació de Crist com el nostre advocat, i altres veritats sobre les quals no puc tractar ara, però que són de la més gran vàlua en el seu lloc. Només vull fer notar que l'advocacia de Crist no és el mitjà pel qual obtenim justícia, sinó que està fonamentada en aquesta justícia i en que Crist ha dut a terme la propiciació pels nostres pecats. Tampoc es tracta que acudim a Ell per a què actuï advocant per nosaltres, sinó que Ell es presenta per nosaltres perquè hem pecat. Crist ja havia pregat per Pere abans que ell hagués ni tan sols comès el pecat (Lc. 22, 32), i precisament per allò que era necessari; no per a què no fos garbellat; ho necessitava; sinó per a què la seva fe no faltés quan fos garbellat. Ah, si sabéssim com confiar en Ell! Vegem com, enmig dels seus enemics, va llançar una mirada cap a Pere en el moment precís per rompre el seu cor!

Com de senzilles es veuen les coses quan contemplem la paraula de Déu; i com canvia tots els nostres pensaments sobre Déu! Hom entra en un estat totalment nou!

Cert, molt cert, i això ens porta a uns altres dos punts que voldria esmentar. Hem contemplat l'obra de Crist com donant satisfacció a Déu, més encara, glorificant-lo, perquè teníem que veure com es podia obtenir la justícia. Però hem de recordar que va ser el sobirà amor de Déu el que va lliurar a Crist, i que en aquest mateix amor Ell es va lliurar Ell mateix per nosaltres. No és per a nosaltres que regna la justícia; això serà per descomptat cert en l'esdevenidor, quan el judici torni per a justícia, quan Déu vindrà i jutjarà la terra. Però per a nosaltres regna la gràcia, la bondat sobirana, Déu mateix, mitjançant la justícia, una justícia divina, com hem vist, que ens dóna un lloc en la glòria en presència de Déu de conformitat amb l'acceptació de Crist, i com Ell. És la gràcia sobirana la que dóna a un pecador un lloc amb el Fill de Déu, fet conformes a la Seva imatge. Això no obstant és en justícia; perquè la Seva sang i obra reclamen de manera plena i necessària aquest lloc, com hem vist en Joan 13 i 17. I ara «ens gloriem en Déu pel nostre Senyor Jesu-Crist» (Ro. 5, 11). El coneixem com a amor (i aquest amor com la suma de tot el nostre goig i benedicció), però en justícia en Crist, perquè som fets justícia de Déu en Ell. Coneixem a Déu en amor, i som reconciliats amb Ell. És un lloc benaurat, un lloc d'afectes sants i de repòs en pau. Tenim comunió amb el Pare i amb el Seu Fill Jesu-Crist. Ara bé, què és la comunió?

És clar: pensaments, joies i sentiments en comú.

Pensem en això —amb el Pare i amb el Seu Fill Jesu-Crist!

Això és meravellós. M'és difícil abastar-ho.

Bé, hem de buscar que el Crist habiti per la fe en els nostres cors, restant arrelats i fonamentats en amor, a fi que siguem capacitats per comprendre. Però si l'Esperit Sant que habita en nosaltres és la font dels nostres pensaments, joies i sentiments, encara que puguem ser uns éssers pobres i febles, no podran ser discordants amb els del Pare i el Fill. No es delecta el cor del cristià en Crist, en les Seves paraules, en la Seva obediència, en la Seva santedat, en el sacrifici d'Ell mateix a la voluntat del Pare? I no es delecta el Pare en tot això? Nosaltres per descomptat d'una manera molt deficient i ben limitada; Ell, infinitament; però l'objecte és el mateix. Ell és l'escollit de Déu i preciós, i pels qui creuen, Ell és preciós. No vaig més enllà que citar això com una il·lustració. Aquesta és una qüestió de la vida diària i de diligència de cor; però es pot comprendre que allò que procedeix de l'Esperit Sant ha d'emmotllar-se a la ment del Pare i del Fill.

Això és evident, però, és tan nou per a mi! Em trobo dins d'un món tan diferent! Si això és així, on estem tots nosaltres?

Això deixaré que vostè ho ponderi, i que escodrinyi la paraula per veure si aquestes coses són així; si és que l'Escriptura, que reconeix plenament que passem a través d'exercicis de cor en la nostra marxa cap a tot això, contempla mai el cristià com quelcom menys que perdonat i acceptat en l'Estimat, o més aviat el coneix com un que no ha rebut «un esperit d'esclavitud per recaure en la por, sinó que vau rebre un esperit d'adopció, pel qual exclamem: Abba, Pare!»

Però, si acceptem això, llavors hi ha un passatge de les Escriptures que no comprenc. Se'ns mana: «Examineu-vos vosaltres mateixos si sou en la fe»; i el que vostè ha exposat, em sembla, descarta això.

No se'ns mana res així. Sí que passa que moltes ànimes sinceres estan fent això mateix, i de natural tots passem per aquest camí.

Però està aquí, en l'Escriptura.

Aquestes paraules formen part d'una oració a 2 Corintis 13, 3, 5. Però el començament de l'oració és aquest: «ja que cerqueu una prova que Crist parla en mi ... [després hi ha un parèntesi] ... examineu-vos vosaltres mateixos si sou en la fe». El que aquí tenim és una resposta mordaç. Els corintis havien posat en dubte que Crist parlés mitjançant Pau, i també la realitat del seu apostolat, com es pot veure llegint ambdues epístoles. I els diu, com a argument final: «Serà millor que us examineu a vosaltres mateixos: com vau arribar a ser cristians?», perquè ell havia estat el mitjà de la conversió d'ells. Per això afegeix després: «O no sabeu reconèixer en vosaltres mateixos que Jesu-Crist és en vosaltres? Llevat que sigueu reprovats». Com va arribar Ell allí? Està apel·lant a la certitud d'ells per demostrar el seu apostolat, per a vergonya d'ells: però el que no hi ha és un manament a examinar-nos si estem en la fe. Està molt bé examinar si estem vivint com és digne d'aquesta fe, però llavors estem parlant d'una cosa molt diferent. Un fill fa bé a fer això amb referència a la seva conducta; seria molt trist fer allò altre i examinar si és realment fill. La consciència, la consciència inalienable d'una relació, és una cosa diferent a ser coherents amb ella; i no hem de confondre l'una cosa amb l'altra. La pèrdua de la consciència de la relació (que, no obstant això, no crec que succeeixi quan es posseeix realment, excepte en casos d'una disciplina divina per pecats) destrueix el fonament del deure i la possibilitat dels afectes que es corresponen amb la mateixa. Examinem bé aquest passatge en el seu context.

Ho veig ben clar. No hi ha res que completi la clàusula, «ja que cerqueu una prova que Crist parla en mi,» si no la connectem amb això. I, en tot cas, el sentit del raonament de l'apòstol queda clar: apel·la a la certitud d'ells: «O no sabeu reconèixer en vosaltres mateixos ...?» Això últim mancaria de sentit si tinguessin el deure d'examinar-se si era així. Però, on hauríem arribat amb l'Escriptura?

Més aviat, on hauríem arribat sense ella? No es llegeix ni indaga com caldria. Faci-ho, i la veritat se li aclarirà: només que amb tota certesa necessitem la gràcia de Déu i buscar-lo a Ell, per poder rebre «com a infants nounats ... la llet espiritual sense engany».

Tinc un punt encara que vull tractar ràpidament, per aclarir els nostres pensaments sobre el tema sobre el que estem indagant. En rebre Crist, rebem la vida. «I aquest és el testimoni», diu Joan: «Déu ens ha donat vida eterna; i aquesta vida és en el seu Fill. El qui té el Fill, té la vida» (1 Jn. 5, 11, 12). Entre aquesta vida i la carn no hi ha cap pensament en comú. Si no som conscients de la redempció, el ser vivificats (sense sortir de sota de la llei i del sentiment de la nostra responsabilitat) ens posa en aflicció de cor en trobar el pecat en nosaltres, com veiem a Romans 7. Si som conscients de la redempció, i hem estat segellats per l'Esperit, amb tot, «el desig de la carn és contra l'Esperit, i el de l'Esperit és contra la carn» (Ga. 5, 17); són contraris com sempre entre si. Però si som guiats per l'Esperit, no estem sota la llei. Ara bé, vostè ha estat tractant d'arribar a conclusions esperançadores cercant de trobar senyals de vida en vostè mateix; posseint només una comprensió general sobre la bondat de Déu, que sempre acompanya a la veritable conversió, enfortida pel coneixement que Crist va morir. Però tot aquest raonament sobre vostè mateix no és en absolut la fe en la redempció. Això el va deixar a vostè encara en perspectives del judici, encara que amb una millor esperança; o, almenys, si en contemplar la creu vostè veia que allí estava el que vostè necessitava com pecador, seguia cercant alguna cosa millor dins de vostè mateix; no podia dir que posseïa el que vostè necessitava en la creu —més encara, que era el fruit de la mateixa, pel que es refereix al seu estat davant de Déu; i quan es girava per fer front al judici, el seu estat no podia donar-li cap bona esperança davant el mateix. Vida no és redempció. Ambdues coses pertanyen al creient, però són coses diferents. Vostè buscava proves de vida, i concloïa que, si estaven allí, podria passar bé pel judici; i potser, d'alguna manera vaga, introduïa a Crist com un afegitó!

Crec que ha descrit el meu cas bastant bé.

Ara bé, quan les persones viuen en proximitat de Déu amb senzillesa de cor, predomina la consciència de la bondat de Déu, i hi ha el tast de la pietat; però quan no ho fan així, hi ha intranquil·litat i agitació; predomina una consciencia acusadora, i se senten infelices, o fins i tot profundament atemorides. Però en cap d'ambdós casos es coneix realment la redempció; no es coneix que Crist ha pres el nostre lloc en el judici i que ens ha donat el Seu en glòria, i que només ens queda esperar l'adopció mateixa, la redempció del cos. La manera en que les Escriptures uneixen aquestes dues veritats és en la resurrecció de Crist. En això hi ha el poder de la vida i el segell de l'acceptació de la Seva obra —la Seva sortida plena afora de les conseqüències del nostre pecat per entrar a un altre estat. I així nosaltres amb Ell. Estàvem morts en pecat, exposats al judici, i sota mort; Crist davalla del cel, i en morir compleix l'obra de treure el nostre pecat; i nosaltres estem morts amb Ell; i després Ell i nosaltres amb Ell som ressuscitats, en conseqüència de l'obra consumada i de l'acceptació de la mateixa per part de Déu. Ell ens ha vivificat juntament amb Ell, perdonant-nos tots els pecats. Es tracta de vida, de la que es manifesta el seu ple poder diví en resurrecció; no només es tracta de la comunicació de la vida eterna, sinó de l'alliberament que ens situa fora de l'estat en què estàvem, i de la nostra entrada en un altre i diferent estat; no externament encara, clar, però de forma real per la possessió d'aquesta vida. La redempció significa, encara que per un preu, un alliberament que em treu de l'estat en què estava, i que m'introdueix en un altre, en llibertat. Per això parlem de la redempció del cos, que encara no tenim. La vida per si mateixa no dóna això; per mitjà d'ella sentim la càrrega de l'antic estat en què ens trobem; però quan descobrim que estem també redimits, sabem que hem estat portats, al preu de la mort de Crist, fora del vell estat en Adam en què estàvem, i a Crist. Per aquest motiu tenim «confiança en el dia del judici; per què tal com ell és, som també nosaltres en aquest món».

No puc seguir del tot el curs dels conceptes escripturaris que vostè esmenta. Hauré d'aprendre aquestes coses; però veig la diferència entre la redempció i la vida, encara que ambdues coses les tenim ara en Crist. Ell ha mort i ha ressuscitat. Suposo que tenia vida abans; però ara he comprès també, en certa mesura, la redempció.

Sí, clar que vostè estava redimit. I amb seguretat Déu havia obrat en gràcia amb vostè, com vostè deia; però, com ja s'ha dit, vostè contemplava això amb vistes a un Déu de judici, tot albirant l'amor diví, però no tenia fe en una redempció consumada. Vegi com el raonament de l'apòstol és aplicable a allò que tenim a Romans 5, 19: «per l'obediència d'un de sol molts seran fets justs». Llavors, quan la carn reacciona dient: «Llavors puc viure en pecat», quina és la resposta? La resposta és: No!, de cap manera! Això significaria posar-se de nou sota les demandes de la llei, i destruir de nou el que s'ensenya sobre l'obediència de Crist. En absolut: «els qui vam morir al pecat, com viurem encara en ell?» Vostè ha estat batejat a la mort de Crist, i és cristià en tenir part en la Seva mort. Com doncs, si ha mort amb Ell al pecat, pot viure en pecat? Ara som lliures per presentar-nos a Déu, com a vius d'entre els morts.

Bé, mentre que els vells fonaments romanen, això fa de del tot quelcom nou. No és en absolut la mateixa manera de presentar el cristianisme. Haig de meditar-ho, encara que ja contemplo de manera ben diferent el meu fonament per a la pau; o, millor dit, tinc aquest fonament per a la pau, i abans no el tenia. Però veig que tot això està a l'Escriptura, i haig d'escodrinyar-ho.

La veritat és que la gran majoria de cristians genuïns i sincers estan com els de fora, amb l'esperança que tot vagi bé quan entrin; en lloc d'estar endins i manifestar el que està allí davant el món, com a carta de Crist.

Però segons vostè hauríem de ser cristians radicals, morts, com vostè diu, al món i a tot.

Per descomptat: «L'home de doble ànim és inconstant en tots els seus camins» (Stg. 1, 8). És l'ull senzill el que fa que tot el cos s'ompli de llum. No som nostres. El nou home no pot tenir els seus interessos aquí; però sí el seu servei, igual que Crist el va tenir; en no res va tenir Ell aquí els Seus interessos. Som crucificats al món i el món a nosaltres; i així hem crucificat la carn amb les seves passions i els seus desitjos. Cal recordar que la carn cobeja contra l'Esperit, i que això precisa de vigilància en allò que es refereix a la nostra peregrinació pel desert: «desenvolupeu la vostra pròpia salvació amb temor i tremolor»; i això no perquè la nostra posició sigui incerta, sinó «perquè és Déu el qui obra en vosaltres tant el voler com l'obrar, segons la seva bona voluntat» (Fil. 2, 12, 13); i és arriscat mantenir la causa de Déu quan la carn està en nosaltres, i Satanàs disposa del món per obstaculitzar-nos i enganyar-nos. Però no es desanimi, perquè Déu està obrant en vostè; és més gran el qui és en nosaltres que el qui és en el món. No pot trobar-se amb les dificultats del desert excepte si està redimit d'Egipte. «Et basta la meva gràcia», ens diu Crist. «El meu poder es perfecciona en la feblesa» (2 Co. 12, 9). «Si Déu és per nosaltres, qui contra nosaltres?» (Ro. 8, 31). El secret resideix en la humilitat de cor i en la consciència de la nostra dependència, mirant confiats a Crist, que ens ha salvat i ens ha cridat amb crida santa. Mai no desconfiarà massa de vostè mateix, ni confiarà massa en Déu. Per la redempció és portat a Déu, i es troba en el lloc del Seu poble, i ara (podem dir això dels Seus fills, i de l'església, com a tals) és posat aquí per manifestar la Seva glòria. El veritable coneixement de la redempció ens introdueix a una perfecta pau, en una veritable i constant dependència del Redemptor. Però si no es té allò primer, no es pot tenir allò segon; i no es pot caminar amb Déu si no s'està reconciliat amb Ell.

És veritat. No cregui pas que vull plantejar objeccions: però tinc encara una pregunta per fer; vull aclarir aquestes qüestions. Se'ns ha ensenyat a dependre de les promeses de Déu i a confiar en elles per a la nostra salvació; aquest és el llenguatge que sentim constantment, i no veig pas, si vostè té raó, com vincular exactament això amb confiar en les promeses per a salvació; i per descomptat hauríem de poder fer-ho.

La resposta és molt simple, i m'alegra que hagi plantejat aquesta qüestió. És precisament en aquestes qüestions que hem d'indagar. Confiar en les promeses de Déu és certament una cosa correcta; això és cert; i a més tenim promeses summament precioses. Però, digui'm: és que hi ha alguna promesa que Crist vindrà i morirà i ressuscitarà de nou?

No: Ell ha vingut, ha mort i ha ressuscitat, i està a la dreta de Déu.

Així, això no pot ser pas una promesa, perquè és un fet consumat. Per a Abraham era una promesa, i va fer bé a creure-la com a tal. Per a nosaltres és un fet consumat, i hem de creure'l com a tal. I així és com parla l'Escriptura. Abraham va creure que allò que Déu havia promès era també poderós per fer-ho. Però nosaltres creiem que allò l'eficàcia del qual ens salva Ell ja ho ha dut a terme. Seria incredulitat tractar-ho com encara una promesa; i així està escrit: «per a nosaltres a qui ens ha de ser comptat, als qui creuen en el aquell que ressuscità Jesús, el nostre Senyor» (Ro. 4, 24). Trobarem tots dos passatges junts, parlant sobre aquesta mateixa qüestió, al final de Romans 4. Pel que es refereix a l'ajuda en el nostre peregrinar cap a la nostra destinació, hi ha moltes i meravelloses promeses: «De cap manera no et deixarè, ni de cap manera no t'abandonaré» (He. 13, 5). «Déu és fidel i no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu» (1 Co. 10, 13). «[Les meves ovelles] mai no es perdran, i ni ningú no les arrabassarà de la meva mà» (Jn. 10, 28). «Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, irreprensibles en el dia del nostre Senyor Jesu-Crist» (1 Co. 1, 8). En podria citar moltes d'altres, que ofereixen un gran encoratjament i que són de gran vàlua per a nosaltres enmig de les dificultats del camí. Però l'obra en la qual haig de creure com aquella que em justifica i em reconcilia amb Déu, com aquella única que treu perfectament els meus pecats i em redimeix per a Déu, no és una promesa, ni pot ser considerada com a tal. És un fet consumat, una obra ja acceptada per Déu.

Queda clar; en veritat, res no pot ser més senzill i clar quan s'exposa. El que justifica davant Déu no és una promesa, en absolut, sinó un fet consumat. Mai no havia observat aquest passatge a Romans 4. Queda molt clar. De quina manera tan descurada arribem a llegir les Escriptures! Però, per descomptat, la veritat que vostè exposa resulta evident amb tota claredat.

Deixi'm ara, ja que hem tocat aquest punt, que li cridi l'atenció a una altra cosa sobre la forma en què s'exposa l'obra i el testimoniatge de la gràcia. Pot observar que en el passatge a Romans 4 s'esmenta, no «creure en Crist», cosa d'altra banda molt certa, sinó «en aquell que ressuscità Jesús, el nostre Senyor». Igual a Pere: «per mitjà d'ell creieu en Déu, qui el ressuscità d'entre els morts i li donà la glòria» (1 P. 1, 21). I així parla el mateix Senyor sobre la Seva vinguda al món: «El qui escolta la meva paraula i creu al qui m'ha enviat ...» (Jn. 5, 24). I en realitat coneixem Déu mateix solament en conèixer-lo mitjançant Crist. Si el conec així, el conec com Déu nostre Salvador; com Aquell que no va estalviar el seu propi Fill per a mi: com Aquell que, quan Crist estava mort per haver portat els nostres pecats, el va aixecar d'entre els morts. En una paraula, no només crec en Crist, sinó en Aquell que ha donat a Crist i que ha reconegut la Seva obra; que ha donat a l'home glòria en Ell; com un Déu que va venir per salvar, no com un que està esperant poder jutjar-me. Crec en Ell per mitjà de Crist. Quan Israel va haver creuat la Mar Roja, van creure en un Déu que els havia alliberat i portat a Ell mateix; i així és amb mi. No conec un altre Déu que aquest. Si crec en Ell per Crist, espero una promesa, la redempció del cos, com el ple resultat de la Seva obra. Així, el cristianisme ens proporciona afectes presents, en pau, en una relació coneguda, i el poder capacitador de l'esperança; les dues coses que donen benedicció i energia a l'home respecte de la seva posició; perquè l'amor és la font de tot. Amor, perquè Ell ens va estimar primer; i trobar el nostre goig en Ell; amor cap a uns altres, com a partícips de la Seva natura, i Crist habitant en els nostres cors, de manera que l'amor ens constreny.

Vostè presenta el cristià com una persona meravellosa al món; però som molt febles per a una posició així.

Mai no podria presentar-lo en les meves paraules com Déu el presenta en les Seves. Quant a la nostra debilitat, com més la sentim, tant millor. El poder de Crist es perfecciona en la nostra feblesa.


Fletxa Tornar a l'índex espanyol

Fletxa A la pàgina principal
 


© SEDIN 2012


FletxaPàgina principal


© Copyright Santiago Escuain 2012 per la traducció, www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a finalitats no comercials a condició de citar la procedència i adreça de SEDIN, així com aquesta nota en la seva integritat.

La seva reproducció en altres llocs web s'autoritza a condició de complir les condicions en el paràgraf anterior i de proporcionar un enllaç actiu visible amb aquesta pàgina original.

SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA

|||  Índex: |||  Índex de butlletins  |||  Pàgina principal  |||  Índex general castellà  |||
||| 
Índex general en català  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museu de Màquines Moleculars  |||
|||  Llibres recomanats  |||  
orígens  |||  vida cristiana  |||  bibliografia general  |||
|||  
Temes d'actualitat  |||  Documents en PDF (classificats per temes)  |||

Índex:

Índex català

Documents en format PDF
(classificats per temes)ïndice español