SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

L'Esperança de la Humanitat


Per més que vulguem, sempre ens acompanya el pensament de la mort. I quan ens oblidem... esdevé una tragèdia al nostre cercle familiar o d'amistats, que ens recorda aquesta realitat, per molt que de vegades vulguem suprimir-la del nostre record.

No solament la mort, sinó les desgràcies, el dolor, les infermetats, frustracions, traïcions, mentides, enganys; les guerres que esclaten lluny i a prop. El treball dur o avorrit per guanyar-nos la vida. L'ansietat pel futur, el temor. El desconeixement del perquè de la nostra vida.

La Bíblia, per molt que hagi estat deixada de banda, ens dóna la clau de la nostra existència. Ens diu la veritat del nostre origen, veritat que hem volgut emmascarar per tenir llicència per fugir de Déu el nostre Creador i Governador moral de l'Univers.

La Bíblia ens mostra el perquè de la tragèdia en que el món està envoltat. De les causes profundes de la pol·lució i de la mort. I no només de la pol·lució física i la mort d'aquest món físic, sinó de la pol·lució moral i de la mort de l'home com a home.

Però ja des del principi, quan relata la rebel·lió del primer home i de la primera dona, fa una promesa; una promesa d'alliberament final, d'alliberament de la mort i de la corrupció pels homes que es tornin vers Déu.

Així, durant segles, els homes van esperar la vinguda d'un Alliberador dels seus treballs, tragèdies, desgràcies, infermetats, i una mort fosca i tenebrosa, d'una tomba tètrica i de la corrupció, i de la maledicció i condemnació per la culpa i maldat dels seus pecats.

Aquesta promesa, la Bíblia ens mostra, es va complir en Jesucrist. L'Escriptura ens diu que Ell va participar de carn i de sang, a fi de mitjançant la seva mort alliberar els qui estaven durant tota la vida sotmesos a esclavatge (veure l'Epístola de Pau als Hebreus, 2:14-15). I va ressuscitar per esdevenir el cap d'una nova creació, el nou Adam, que encapçala el nou ordre que es manifestarà amb la restauració i la creació real i literal de nous cels i de nova terra pels redimits.

La història de la Nativitat culmina amb la creu de Crist i una tomba buida, i amb Jesús ressuscitat. Ell és, i ningú més, l'esperança oferta a tots els homes.

En mig d'un món ple de paranys, de odis, destrucció i mort, i d'accidents i tragèdies, d'un món en el que els homes s'obliden de Déu per seguir els seus propis camins, camins de mort, Jesús segueix proclamant mitjançant les Bones Notícies, l'Evangeli: «Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i carregats, que jo os faré descansar...»

Escolta la seva veu, segueix-lo a Ell, i en Ell trobaràs la vida de debò, la vida de Déu.

Si vols rebre gratuïtament l'Evangeli escrit per l'apòstol Joan, sense cap mena de compromís, demana'l a l'adreça que donem al peu.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Esperança (2).rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge