SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

L'Exclusivitat de Jesús de Natzaret


VIVIM en un món ple d'ideologies relativistes. Tu tens la teva veritat, i jo tinc la meva. Això sembla molt bonic en aquesta època de tolerància. Però queda implícita una concepció molt concreta del món i de la vida: «Anem sense direcció; no hi ha veritat; i si n'hi ha alguna, no podem conèixer-la.»

El cert és que no podem mai, per recerca, arribar a conèixer cap veritat. Però cap. Em refereixo a veritats reals: el com i el per què de la nostra existència. El nostre propòsit, La raó del nostre ésser i del nostre destí.

No em refereixo a l'anomenat coneixement científic. Estrictament parlant, el mètode científic només pot tractar d'allò que està sota la capacitat humana d'estudi i observació directa, o manipulació en laboratori, d'allò que és present i repetible. Només ens pot donar relacions materials i quantitatives de causa i efecte (si creiem en la causalitat!) dins el nostre univers. Però, en un sentit estricte, no ens pot donar cap altre coneixement que aquest: com es relacionen les coses, però no el per què d'elles. El mètode científic no pot ni tant sols tocar, parlant estrictament, el com de l'origen de l'univers i de la vida, ni allò que té a veure amb propòsit o valors, ni allò que és únic i irrepetible. I molt menys encara la raó de que existeixi.

Severo Ochoa, Premi Nobel, investigador sobre l'estructura material bioquímica de la vida, declarava en una entrevista a la revista Tiempo: «M'he dedicat a investigar la vida, i no sé per què ni per a què existeix» (Tiempo, 24 de febrer 1992, pàg. 50). Potser la clau estigui en la seva declaració: «Fa molt de temps que no sóc religiós» (Ibid. pàg. 55). Efectivament, si deixem de banda Déu i el coneixement que Ell ens dóna en la Seva Revelació, no podem pas saber el que és més important de les coses. De poc val conèixer el com del funcionament d'una cosa si no sabem per què i per a què ha estat feta, quin propòsit té. I això només ho podem saber si ens ho comunica qui ho ha fet.

És molt freqüent confondre el com i el per què de les coses, i d'aquesta manera passa que de vegades professors desorientats amb textos poc rigorosos desorienten els seus alumnes quant a aquestes qüestions. El següent exemple tret d'una narració d'un altre autor il·lustrarà aquestes diferències, que són tan poc tingudes en compte:

«Ho explica tot, la ciència? Entri a la meva cuina i pregunti'm: "Per què està bullint la marmita?" Jo li contesto: "La marmita està bullint perquè la combustió del gas produeix una calor que és transferida al fons de la marmita, el qual, com que és un bon conductor, la transfereix immediatament a l'aigua. Les molècules d'aigua s'agiten; giren pel voltant i fan un so, i finalment passen a aigua en forma de vapor; i és per això que la marmita bull".

»Llavors la meva dona entra a la cuina i li preguntes: "Per què bull la marmita?" I ella et diu: "La marmita bull perquè et faig un te".»

La senyora Khoja va riure de bon grat.

«Jo no li vaig dir pas per què bullia la marmita», vaig afegir-li. «Li vaig dir com estava bullint la marmita. I la ciència no sap pas el per què de res, sinó solament el com i el què.»

Com bull la marmita (un procés present i susceptible de repetició i prova) ho podem esbrinar, fins a cert punt, mitjançant la nostra observació, el mètode científic. Per què bull la marmita només podrem saber-ho per mitjà de la comunicació personal.

PERÒ, què té a veure tot el dit fins ara amb l'exclusivitat de Jesús de Natzaret? Bé, molt. He mencionat que certament és una gran veritat que no podem mai, per recerca, arribar a conèixer cap veritat. Aquí sembla que podrien quedar satisfets els defensors d'un relativisme a ultrança. Però això no va necessàriament en favor del relativisme. Vèiem primer de tot que els relativistes defensen la seva postura com una marca de tolerància vers tot i tots. Però això implica que ells creuen que no hi ha cap veritat absoluta. Ara bé, aquesta declaració de que no hi ha cap veritat absoluta és una declaració absoluta. Per a ells és una veritat absoluta que no hi ha veritat absoluta. Una contradicció lògica? Certament.

Aquí és on entra Jesús de Natzaret. Ja no es tracta que l'home pugui per recerca trobar la veritat, sinó que Déu ha esquinçat el vel del nostre desconeixement, de la nostra ignorància, i ens ha parlat, per revelar-nos el que no podríem haver arribat a conèixer d'una altra manera: la veritat sobre el per què del mal al món i en nosaltres; la veritat sobre la nostra existència; i la veritat sobre Ell mateix.

La Bíblia, la revelació que tenim de l'acció de Déu a la història, ens diu: «Després que en un altre temps Déu havia parlat als pares molt sovint i de moltes maneres per mitjà dels profetes, aquests darrers dies ens ha parlat a nosaltres per mitjà del Fill, a qui ha establert com a hereu de totes les coses, pel qual va fer també el món...» (Epístola als Hebreus, 1:1-2 i ss.)

Quin és, doncs, el paper de Jesús de Natzaret vers nosaltres? Ell ens l'anuncia: Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no ve al Pare sinó per mi (Evangeli de Joan 14:6). I l'apòstol Pere anuncia als jueus que l'escoltaven a Jerusalem: I en ningú més no hi ha salvació, ja que no hi ha cap altre nom sota el cel, donat als homes, en el qual hàgim de salvar-nos (Fets dels Apòstols 4:12). Igualment l'apòstol Pau, anunciant la mateixa bona nova als savis d'Atenes, els diu: Així Déu, no fent cas de les aberracions dels temps passats, fa saber ara als homes que tots arreu s'han de convertir; perquè ha fixat el dia que ha de jutjar el món amb justícia per mitjà de l'home que ha designat, i n'ha donat garantia a tothom, havent-lo ressuscitat d'entre els morts (Fets dels Apòstols 17:30-31.)

Tenim l'exclusivitat de Jesús de Natzaret en que Ell es el Fill, i que en Ell, Déu ens ha donat la seva plena i final revelació. Ell és el camí, Ell és la veritat, Ell és la vida, en ningú més no hi ha ni el coneixement de Déu ni la salvació. Ell jutjarà el món amb justícia, el mateix que va morir a la Creu pels pecats dels qui creuen en Ell. I la garantia d'això rau en que Déu el va ressuscitar d'entre els morts.

Resurrecció —no reencarnació. Ambdues coses són incompatibles. La revelació de Déu no ens parla de la dissolució de l'Ésser en un Nirvana, en una pèrdua de consciència, escapant així de la roda infernal d'una existència conscient indesitjable. Ben al contrari, la voluntat de Déu és que visquem eternament en una vida individual intensa de relació conscient amb Ell i uns amb altres. Segons la revelació divina, no les especulacions humanes, la individualitat de cada persona és absoluta des que la rep. I és responsable. I no arriba al coneixement mitjançant una meditació que el porti a una major consciència interior, sinó rebent la Revelació de Déu que el porta a una veritable relació interpersonal amb l'Absolut Altre Personal i Etern, el Déu viu i veritable, Pare del nostre Senyor Jesucrist. I això per mitjà de la Seva revelació personal en Jesús de Natzaret, Déu encarnat, Home ressuscitat i glorificat eternament. I per aquells qui creuen en Ell, els anuncia: Jo he vingut perquè tinguin vida, i la tinguin en abundància (Evangeli de Joan 10:10).


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal

 

Nom original del fitxer: L'exclusivitat de Jesús.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51

 

© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge