La misteriosa matèria de la ment

ARTHUR C. CUSTANCE, M.A., Ph.D.

Membre de l'Afiliació Científica Americana
Membre de l'Associació Americana d'Antropologia
Membre del Reial Institut d'Antropologia


amb una resposta de
Lee Edward Travis


 

1980

 
Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

Pórtico

Índex


Resum

 

E

l punt de vista que hom tingui sobre l'origen i de la naturalesa de la ment és d'importància cabdal, tant pel que fa a la valoració de la dignitat humana com per a la formació d'una filosofia de vida veritablement sana.

Amb un acurat examen de les perspectives que s'han mantingut històricament sobre la ment i el cervell, l'autor analitza diverses explicacions que s'han ofert per explicar el domini del plantejament mecanicista. Després presenta els resultats experimentals de recents investigacions que han portat a alguns dels més famosos científics en aquest camp a la conclusió que la ment és més que matèria, i més que un mer subproducte del cervell.

Aquesta conclusió proporciona una base per rebutjar el punt de vista que l'home no és «res més que» una màquina, sense de cap manera minimitzar les extraordinàries qualitats de la màquina.

 


 

ÍNDEX

 

Prefaci

 Capítol 1:

El problema Ment / Cervell

Estudi del problema de la distinció entre la ment i el cervell i els conceptes històrics de la relació entre ambdós.

 Capítol 2:

El dualisme cartesià: La interacció entre la ment i el cervell

Anàlisi de l'opinió de René Descartes del dualisme interaccionista, i exploració dels factors que van portar al seu rebuig.

 Capítol 3:

D'on va venir la consciència del Jo?

La consciència animal i humana es contemplen en un continu a la recerca d'una explicació de l'origen de la ment. Va aparèixer la ment «del no-res» com una mena de creació directa, o va estar sempre (encara que imperceptiblement) resident en els sistemes vius?

Capítol 4:

Una teoria massa petita

Un examen del pensament dualista al segle vint, fent referència especial a l'obra i al pensament de Charles Sherrington, el pare de la moderna comprensió de la funció del cervell. Se segueix el desenvolupament del plantejament mecanicista com a metodologia fins arribar a una persuasiva perspectiva sobre la totalitat de la vida.

Capítol 5:

L'establiment de les bases experimentals

De Sherrington a Penfield i les seves observacions de memòries «reviscudes» causades per estimulació amb elèctrodes dels lòbuls temporals de pacients plenament conscients.

Capítol 6:

El retorn de la persona integral

Ressenya del diàleg publicat entre el filòsof Popper i el neurofisiòleg Eccles. Per diferents vies, tots dos arriben a una creença bàsica en l'interaccionisme, encara que estan en desacord sobre l'origen i el destí de la ment o ànima.

Epíleg:

Més enllà de la filosofia

Una consideració de l'origen i el destí de la ment, mirant més enllà de la indagació científica cap a la revelació bíblica i a la teologia. Es considera una perspectiva bíblica amb segles d'antiguitat al costat de les modernes perspectives de l'interaccionisme dualista.

 

Resposta

 

Lectures recomanades

 


 

LA

MISTERIOSA MATÈRIA

DE LA MENT

 

ARTHUR C. CUSTANCE

 

amb una resposta de

Lee Edward Travis

 


 

Sobre l'Autor i el Responedor

 

ARTHUR C. CUSTANCE (1910-1985) va néixer i es va educar a Anglaterra abans de traslladar-se al Canadà el 1928. El Dr. Custance va rebre un doctorat en antropologia i una llicenciatura en llengües orientals. La seva tesi doctoral es va realitzar en la seva fase principal a la Universitat de Toronto. El doctorat li va ser concedit per la Universitat d'Ottawa després de traslladar-se a aquesta capital per dirigir els Laboratoris d'Enginyeria Humana de la Junta d'Investigació de Defensa del Canadà. Durant els seus anys allà, el Dr. Custance també va completar el curs universitari de fisiologia clínica. La seva investigació es va centrar en el problema de la termoregulació dels éssers humans sota estrès. Les seves comunicacions sobre aquesta investigació s'han publicat en diverses revistes científiques. El Dr. Custance va ser l'autor d'una àmplia gamma de llibres, incloent els articles de Doorway Papers (Articles El Pòrtic), que cobreixen una àmplia gamma de correlacions entre la ciència i la fe cristiana.

El Dr. Custance va ser membre emèrit de la Societat Canadenca de Fisiologia i membre del Reial Institut d'Antropologia.

 

LEE EDWARD TRAVIS (1896-1987) va ser psicòleg fisiòleg i pioner en el camp de la patologia de la parla. La seva diplomatura, llicenciatura i doctorat eren de la Universitat d'Iowa, on va arribar a ser director del Departament de Psicologia. Més tard, a la Universitat de Califòrnia del Sud, va fundar i va dirigir la clínica de la parla i de l'oïda, va establir el primer laboratori als Estats Units per registrar les ones cerebrals, va ser professor de psicologia i parla, i posteriorment va ser Professor Clínic. El 1965 va establir la Facultat Graduada de Psicologia en el Seminari Teològic Fuller, a Pasadena, Califòrnia, on va acabar sent degà emèrit i Professor Distingit.

El Dr. Travis va ser Membre Fundador amb Honors i president de l'Associació Americana de la Parla i de l'Oïda. També va ser Diplomat en Psicologia Clínica de la Junta Americana d'Examinadors en Psicologia Professional. El seu llibre Speech Pathology, publicat el 1930, va ser el primer en aquest camp. Va ser autor o director de redacció de cinc llibres i un prolífic contribuïdor a revistes professionals.

 


 

Sobre Probe Ministries International

 

Probe Ministries és una corporació sense ànim de lucre organitzada per proporcionar perspectives sobre la integració de les disciplines acadèmiques i el cristianisme històric.

Els membres i associats de l'equip Probe estan involucrats activament en investigació així com en ensenyament i interacció en milers d'aules universitàries als Estats Units i Canadà sobre temes i qüestions de vital importància per als estudiants universitaris.

 

Aquest llibre va ser comissionat per al currículum dels llibres de la Universitat Cristiana Lliure de Probe. Per a informació addicional:

 

1900 Firman Drive, Suite 100

Richardson, TX 75081

1 (972) 480-0240

1 (800) 899-PROB

info@probe.org

www.probe.org

 


 

Nota sobre la terminologia emprada

 

Vivim en una era d'especialització. L'especialització va generalment acompanyada d'una ampliació dels coneixements, però això involucra també uns certs obstacles a la comunicació a causa del sorgiment d'argots tècnics que, alhora que constitueixen factors de cohesió dins d'una comunitat acadèmica, serveixen alhora per excloure aquells que no estan familiaritzats amb aquest argot. Paraules que s'usen comunament (bé o malament) —com ment, voluntat, consciència, intel·ligència— reben significats especialitzats que passen després a ser intel·ligibles només per a aquells que formen part del cercle.

En els simposis científics, els participants adopten aquests argots i els fan servir gairebé com un idioma estranger per a perplexitat del llec en la matèria. La comunicació deixa de ser una cosa universal.

Una altra conseqüència d'això mateix és que quan es prenen declaracions dignes de ser citades d'autoritats en diferents camps per tal d'aportar llum sobre algun tema comú, les mateixes paraules de vegades signifiquen coses diferents quan són emprades per diferents autors. Aquest potencial per a malentesos sembla pràcticament impossible d'evitar quan es fa qualsevol intent de síntesi.

L'intent d'obviar aquesta dificultat mitjançant una extensa nota sobre el significat de cada terme clau quan aquest apareix només servirà per confondre el lector mitjà, portant-lo a suposar que cada autoritat de qui siguin citades les paraules estarà a partir de llavors usant els seus propis termes en aquest sentit i només en aquest sentit, el que en ocasions pot ser una falsa suposició.

Lord Bertrand Russell va observar sagaçment una vegada: «Per ser perfectament intel·ligible cal ser inexacte; per ser perfectament exacte, cal ser gairebé inintel·ligible!» El millor que ningú pot esperar en un petit volum com aquest, que recorre al testimoniatge d'una disciplina perquè aporti llum sobre la matèria d'una altra disciplina, és que almenys comuniqui algunes idees generatives. En obrir noves línies de pensament, podem contribuir aportant llum a ments de major precisió que podran d'aquesta manera arribar a l'exacta veritat.

Per això he seguit el que considero com l'encertat consell de dos dels autors dels que he extractat algunes de les idees més vitals: Sir Karl R. Popper i Sir John C. Eccles. El primer és un filòsof de la ciència amb una reputació internacional com un pensador profundament creador, i el segon ha estat durant molts anys un dels més prestigiosos neurofisiòlegs del món angloparlant, guardonat amb el Premi Nobel.

En el prefaci de la seva obra conjunta de dates recents (1977), The Self and Its Brain, van escriure:[1]

 

Estem d'acord sobre la importància d'una presentació que s'esforci en ser clara i simple. Les paraules haurien d'usar-se bé i amb cura (i per descomptat no hem aconseguit això a tot arreu); però el seu significat, ens sembla, mai hauria de passar a ser un tema de discussió ni s'hauria de permetre que dominés el tractament de l'assumpte, com succeeix amb tanta freqüència en els escrits filosòfics contemporanis. ... En el que estem interessats no és en el significat dels termes, sinó en la veritat de les (nostres) teories; i aquesta veritat és fonamentalment independent de la terminologia que s'empri. ... El que sí que és important és no prejutjar la qüestió a causa de la terminologia emprada.

 

En el present volum, les fonts multidisciplinàries d'informació que és d'esperar que atreguin lectors procedents de camps diversos, no ens permeten donar definicions precises. Un intent així estaria condemnat al fracàs als ulls d'experts en diferents camps d'investigació que inevitablement estarien en desacord amb elles.

Alguns dels termes s'han «explicat» de manera circular (com molt breus notes al peu) —és a dir, merament suggerint els seus antònims segons s'empren en altres llocs. Més enllà d'això, hem de presentar aquest text a la indulgència del lector sofisticat amb l'esperança que el lector més general se senti tan fascinat i estimulat per les actuals tendències en la recerca en aquest important camp com s'ha sentit el present autor.[1] Karl R. Popper i John C. Eccles, The Self and Its Brain (Nova York: Springer-Verlag, 1977), pàg. viii. (publicat en castellà com El yo y su cerebro, Ed. Labor, Barcelona 1980, 667 pàgs.).

 1980 publicat per Probe Ministries (Texas) amb Zondervan Publishing Co.

1997 primera edició en línia en anglès

2001 2ª edició en línea en anglès – corregida i amb format revisat

Copyright © 1988 Evelyn White. All Rights ReservedTítol: La misteriosa matèria de la ment
Títol original: The Mysterious Matter of Mind
Autor: Arthur C. Custance, Ph. D., amb resposta de Lee Edward Travis
Font: The Mysterious Matter of Mindwww.custance.org
Copyright © 1988 Evelyn White. All rights reserved
Cop
yright © 2019 Santiago Escuain per la traducció. Es reserven tots els drets.


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Copyright 2019, SEDIN - tots els drets reservats.
SEDIN-Servicio Evangélico
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPAÑA


Es pot reproduir en tot o en part per a usos no comercials, a condició de citar la procedència reproduint en la seva integritat el text superior i aquesta nota.

.


Pàgina principal

Índex general català

Tornada a l'Índex de EL PÒRTIC

Llibres recomanats


   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquinas Moleculars

Temes de actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera del regne
                    d'Espanya

Regne Unit

Drapeau

Flagge


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||