Arthur C. Custance Photograph

ARTHUR C. CUSTANCE, M.A., Ph.D.
1910 - 1985

Membre de l'Afiliació Científica Americana

Membre de l'Associació Americana d'Antropologia

Membre del Reial Institut d'Antropologia


M.A. en llengües orientals
Ph.D. en educació
Antropòleg
Enginyer consultor
Inventor
Científic investigador en fisiologia humana

Arthur C. Custance va néixer i va estudiar a Anglaterra, i es va traslladar al Canadà el 1928. En el seu segon any a la Universitat de Toronto es va convertir a la fe en Crist. Aquesta experiència va fer canviar la seva forma de pensar, i va canviar la direcció dels seus estudis, llicenciant-se amb honors en hebreu i grec (M.A.). Durant els seus tretze anys d'estudis formals va explorar moltes facetes del coneixement i es va interessar de manera particular en l'antropologia i els orígens. Va finalitzar el seu doctorat a la Universitat d'Ottawa el 1959 mentre servia com a Director dels Laboratoris d'Enginyeria Humana de la Junta d'Investigació per a la Defensa a Ottawa (Canadà), i va estar dedicat a treballs de recerca durant 15 anys. Durant aquest temps també va escriure i va publicar els articles de la sèrie Doorway, i posteriorment, un cop jubilat, va escriure sis llibres addicionals. Els seus escrits mostren la seva gran erudició acadèmica juntament amb la seva ferma acceptació de les Escriptures bíbliques.

La senyora Evelyn White és la cuidadora de la pàgina web www.custance.org, on estan a disposició del públic els escrits del doctor Custance en anglès. El meu agraïment a ella pel seu permís per traduir i publicar en català alguns dels seus treballs, que esperem anar ampliant en les qüestions més crucials respecte a l'origen i naturalesa de l'home, que tan transcendentals implicacions tenen pel que fa a la consciència que adquireixi sobre el seu propòsit i de la seva relació amb Déu, el seu Creador, «el qual vol que tots els homes siguin salvats i vinguin al coneixement de la veritat» (1Timoteo 2, 4).

Pórtico

SÈRIE EL PÒRTIC
[Doorway Sèries]

La sèrie es compon en anglès de 62 articles relacionats amb l'origen i la naturalesa de l'home, la història bíblica, i diversos temes doctrinals i teològics. Aquí en traduïm una selecció.


Dibuix per A. C. Custance de l'antic pòrtic que dóna entrada a l'University College de la Universitat de Toronto. És un símbol de la intenció dels articles de constituir una exploració de velles qüestions sobre les que hi ha molt espai per al desacord. L'autor, des d'una perspectiva de plena acceptació de la Història Bíblica, no pretén haver arribat a conclusions finals en totes les seves exposicions, de manera que la porta queda oberta.

El seu desig és obrir la ment a noves perspectives, per proporcionar dades i consideracions a altres que podran potser donar solucions més satisfactòries en la veritat.

Índex d'articles:

01 - Qui va ensenyar Adam a parlar?

05 - L'Origen de les Nacions - Estudi dels noms a Gènesi 10 

07 - Convergència, i l'origen de l'home

08 - La confusió de les llengües

09 - La suposada evolució del crani humà

32 - Les cultures primitives: un reexamen del problema del seu origen històric

33 - La fal·làcia de les reconstruccions antropològiques

34 - El monoteisme primitiu, i l'origen del politeisme

45 - Les restes fòssils de l'home primitiu, i el registre històric del Gènesi

Del mateix autor: un llibre de la Universitat Cristiana Lliure:

La misteriosa matèria de la ment

Amb una anàlisi i crítica del reduccionisme monista, Arthur C. Custance exposa sòlides raons per a la immaterialitat de la ment i la seva interrelació dualista amb el cervell com instrument de la ment i interfície amb l'univers material.

En seguiran d'altres, si Déu vol.


Nota del Traductor:

Fa unes quantes dècades que vaig descobrir els articles de Doorway Papers, i vaig mantenir correspondència a finals de la dècada dels 70 amb l'autor. Ja llavors em van fascinar, i em van ser d'enorme utilitat en el curs de presentacions i col·loquis sobre la qüestió dels orígens en molts llocs. Ara m'és molt grat posar alguns d'aquests valuosos materials a disposició del públic de parla catalana, amb el desig que estenguin la seva utilitat per a les persones estudioses i intrigades per un tema tan important com el de l'origen, la naturalesa i la fi de l'home

www.custance.org|||  Índex: |||  Índex de butlletins  |||  Pàgina principal  |||  Índex general castellà  |||
||| 
Índex general en català  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museu de Màquines Moleculars  |||
|||  Llibres recomanats  |||  
orígens  |||  vida cristiana  |||  bibliografia general  |||
|||  
Temes d'actualitat  |||  Documents en PDF (classificats per temes)  |||


Bandera del regne
                    d'Espanya