Dotze Diàlegs Bíblics

___________

Una Ressenya Dialogada de Dotze Doctrines Bíbliques Bàsiques

___________

 

Harold P. Barker, amb O. Lambert, C. A. Miller, P. Brown,
S. W. Royes, W. E. Powell, E. D. Kinkead, E. C Mais,
    Temes

PREFACI
E

ls «Diàlegs Bíblics» que apareixen en aquest petit volum van tenir lloc en el curs d'unes reunions especials en un gran envelat aixecat a la ciutat de Kingston, a Jamaica. Van assistir-hi centenars de persones, i va haver molts testimoniatges de l'ajuda i benedicció que comportaren.

Aquests Diàlegs es proposen presentar, de la forma més senzilla possible, per a ajuda de convertits i de joves cristians, algunes de les veritats fonamentals de la nostra santa fe. Es presenten amb l'esperança regada amb pregària que Déu vulgui en la Seva gràcia usar-los per a la confirmació i la consolidació dels anyells del ramat de Crist.

 

Harold P. BarkerDotze Diàlegs Bíblics - Harold P. Barker i altres.
Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Copyright 2011, SEDIN - tots els drets reservats.
SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002.
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir en tot o en part per a usos no comercials, a condició que se citi la procedència reproduint íntegrament l'anterior i aquesta nota.


 

Índex:

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquinas Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Indice general castellano
|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||