Onze Conferències pronunciades el 1840 a la ciutat de Ginebra per

 

John Nelson Darby


L'ESPERANÇA ACTUAL
DE L'ESGLÉSIA

*    *    *

—L'ESPERANÇA ACTUAL DE L'ESGLÉSIA
I PROFECIES QUE ESTABLEIXEN LA VERITAT
DEL RETORN PERSONAL DEL SALVADOR—


Traducció de l'anglès:

Santiago Escuain
L'ESPERANÇA ACTUAL DE L'ESGLÉSIA

o

PROFECIES QUE L'ESTABLEIXEN


PREFACI DEL TRADUCTORL'

Església de Déu: Quin va ser el seu origen? Quina és la seva natura, i quin és el seu destí? Quins propòsits té Déu envers ella? Quina és la seva relació amb o distinció respecte a Israel? Què hi ha de la Segona Vinguda de Crist? Què és la Primera Resurrecció? Aquests i altres temes són tractats amb profunditat i cura en aquesta sèrie de conferències que van ser pronunciades per John N. Darby l'any 1840, fa doncs ja més de 175 anys, a la ciutat de Ginebra. Les conferències van tenir un enorme impacte, i el llibre producte d'aquestes conferències va fer època, tot girant els pensaments de molts creients cap els ensenyaments de l'Escriptura sobre la veritable natura i vocació de l'Església, i la seva esperança. Per fi la llengua catalana té a la seva disposició aquesta obra fonamental, breu en extensió, però amb un contingut veritablement vital per a l'ensenyament de la veritable esperança de l'Església.

 

Aquestes conferències tenen una qualitat molt especial, de gran profunditat alhora doctrinal i pràctica. Tenim davant nostre un clàssic en l'estudi de l'Església i de la seva esperança, en l'estudi d'Israel i de la seva crida i futur, i en l'estudi del paper i del futur de les Nacions, que exposa d'una manera lluminosa els principis de la Paraula de Déu sobre aquestes qüestions.

 

El seu resultat és que impulsa el creient a ajustar la seva vida a les realitats de la vocació amb què ha estat cridat. Ens apressa davant la gran realitat del Déu sobirà de la història, del Déu fidel a les seves promeses, del Déu que enviarà Jesucrist, com Rei de reis i Senyor de senyors, per recollir a la seva Església, jutjar les nacions, i recollir i salvar el romanent d'Israel, i a complir totes les promeses fetes a Abraham, Isaac, Jacob i David.

 

En aquesta obra també se'ns mostra, enfront d'aquella actitud que voldria desprestigiar el seu estudi, la vital necessitat de considerar atentament la paraula profètica, «en que feu bé de fixar-vos atentament, com un llum que brilla en un lloc fosc, fins que el dia claregi, i l'estel del matí s'aixequi en els vostres cors» (2 P 1, 19), per tal de mantenir-nos més i més a prop d'Aquell que va dir: «Jo sóc l'arrel i el llinatge de David, l'estel resplendent i del matí ... Sí, vinc aviat» (Ap 22, 16, 20). Amén. Sí, vine, Senyor Jesús!

Santiago Escuain

Caldes de Malavella (Espanya)

Tardor de 2017


índex

PREFACI i Índex General

PRIMERA CONFERÈNCIA — Introducció

SEGONA CONFERÈNCIA — L'Església i la seva glòria

TERCERA CONFERÈNCIA — La segona vinguda de Crist

QUARTA CONFERÈNCIA — La primera resurrecció

CINQUENA CONFERÈNCIA — El progrés del mal sobre la terra

SISENA CONFERÈNCIA — Els dos caràcters del mal

SETENA CONFERÈNCIA — El judici de les nacions

VUITENA CONFERÈNCIA — Les promeses del Senyor a Israel

NOVENA CONFERÈNCIA — La decadència i dispersió d'Israel

DESENA CONFERÈNCIA — La restauració i benedicció terrenal donades a Israel

ONZENA I ÚLTIMA CONFERÈNCIA — Recapitulació i conclusióL'Esperança Actual de l'Església - per J. N. Darby
Títol original: L'Attente Actuelle de l'Église
- per J. N. Darby
Traducció del francès: Santiago Escuain
© Copyright 2017, SEDIN - Tots els drets reservats


SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Vallès Occidental)
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència

|||  Índex: |||  Índex de butlletins  |||  Pàgina principal  |||  Índex general castellà  |||
||| 
Índex general en català  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museu de Màquines Moleculars  |||
|||  Llibres recomanats  |||  
orígens  |||  vida cristiana  |||  bibliografia general  |||
|||  
Temes d'actualitat  |||  Documents en PDF (classificats per temes)  |||

                    Portada LEsperança
                    Actual de lEsglésia


Índex


PREFACI i Índex General


PRIMERA CONFERÈNCIA — Introducció


SEGONA CONFERÈNCIA — L'Església i la seva glòria

TERCERA CONFERÈNCIA — La segona vinguda de Crist

QUARTA CONFERÈNCIA — La primera resurrecció

CINQUENA CONFERÈNCIA — El progrés del mal sobre la terra

SISENA CONFERÈNCIA — Els dos caràcters del mal

SETENA CONFERÈNCIA — El judici de les nacions

VUITENA CONFERÈNCIA — Les promeses del Senyor a Israel

NOVENA CONFERÈNCIA — La decadència i dispersió d'Israel

DESENA CONFERÈNCIA — La restauració i benedicció terrenal donades a Israel

ONZENA I ÚLTIMA CONFERÈNCIA — Recapitulació i conclusióÍndex general català

Pàgina principal

Documents en format PDF
(classificats per temes)ïndice español