Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

INTRODUCCIÓ


T

enim aquí cinquanta-dues meditacions setmanals per al dia de repòs, és a dir, per a la vigília del Dia del Senyor, corresponents a cadascuna de les cinquanta-dues setmanes de l'any, portant al lector a considerar un tema cada vegada. Vulgui el Senyor beneir-les i portar els creients en el Senyor Jesucrist a una millor estima de la seva Persona, de la seva obra per nosaltres i en nosaltres, i de l'Esperança que Ell ens ha deixat, fins que Ell vingui, i que emprenguem amb renovat anhel «servir el Déu viu i veritable, i esperar dels cels el seu Fill, que ell ressuscità d'entre els morts, Jesús, que ens allibera de la ira que ha de venir» (1 Tessalonicencs 1, 9-10).J. N. Darby va publicar nombroses obres d'exposició bíblica, una quantitat de poemes i himnes i va produir una enorme quantitat de correspondència sobre temes referents a la fe cristiana. Pel que fa a això, és important donar a conèixer en les seves pròpies paraules els seus pensaments sobre el seu esforç per ensenyar la Paraula de Déu, que dóna en la seva introducció a la seva Sinopsi dels Llibres de la Bíblia:

«Tot i que un comentari pot sens dubte ajudar el lector en molts passatges en els quals Déu ha donat al comentarista comprendre en allò principal la intenció de l'Esperit de Déu, o donar principis i informació sobre filologia que puguin facilitar a algun altre el descobrir aquesta intenció, si pretengués no obstant això donar el contingut de l'Escriptura, o si qui el fa servir cerca això en les observacions d'aquest comentari, aquest comentari només podrà extraviar i empobrir l'ànima. Un comentari, fins i tot si sempre estigués en el cert, podria en el millor cas transmetre allò que el comentarista ha après ell mateix d'un passatge determinat. El més complet i savi dels comentaris ha d'estar sempre ben lluny de la plenitud vivent de la paraula divina. La Sinopsi que es presenta aquí no té cap pretensió d'aquesta classe. Profundament convençut com ho estic de la divina inspiració de les Escriptures, que ens han estat donades per Déu, i confirmat en aquesta convicció per uns descobriments diaris i creixents de la seva plenitud, profunditat i perfecció, sempre més sensible, per la gràcia, pel que fa a l'admirable perfecció de les parts i de la meravellosa interrelació del tot, el present autor tan solament espera poder ajudar el lector en el seu l'estudi. ...»

 

I és amb aquest pensament en ment de dirigir el lector a la meditació de les Escriptures, i d'aquesta manera apropar-se més al nostre Senyor Jesucrist, que presentem aquesta selecció de pensaments i meditacions, poemes i cartes d'un esforçat creient en el Senyor que desitjava ajudar els seus germans en el comú caminar seguint el Crist.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||