Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUINZENA SETMANA

SEPARACIÓ DEL MÓN

 

«Pel qual [Senyor]

vaig perdre totes les cosas …»

          Filipencs 3, 8

 

¿Has repudiat d'Egipte els plaers?

     Déu en secret et guardarà;

Allí descobrirà els Seus ocults tresors,

     La profunditat insondable del seu amor provaràs.
Cada senyal del món és reprotxable en aquell que és celestial.

 

* / * | * \ *

 

És solament l'home celestial que ha mort amb el Crist que es desembolica de tot el que és d'Egipte … el principi de la mundanalitat queda desarrelat en aquell que ha mort i ressuscitat amb el Crist i que està vivint una vida celestial.

 

* / * | * \ *

 

L'aliança amb el món ens impedeix vèncer al món.

 

* / * | * \ *

 

Cridada a la glòria, la fe necessàriament abandona Egipte; Déu no ha posat allí la glòria. Ser pròsper al món significa no ser pròsper en el cel.

 

* / * | * \ *

 

Em fa por que els sants es cansin de la separació respecte al món.

 

* / * | * \ *

 

És amb un Salvador rebutjat amb qui hem de caminar. Tot el sistema del món és una pedra d'ensopegada amb l'objecte d'apartar el cor de Déu—la moda, les vanes exhibicions, l'adulació. … Tot el que ens posa en el lloc de l'home ric és una pedra d'ensopegada. El cel està obert a un Crist rebutjat. Recordem això.

 

* / * | * \ *

 

Samsó … era un home separat per a Déu, santificat a Jahveh … el seu cabell no havia de ser tallat. Mentre que va observar el manament i el precepte, va tenir la força. Pot ser que semblés haver-hi poca relació entre el cabell llarg o sense tallar i una força que tot ho vencia; però Déu estava en això; i un Déu obeït i objecte d'honra és un Déu que ens enforteix.

 

* / * | * \ *

 

El designi de Déu és vincular-nos amb el cel. S'ha de tenir el cel sense el món, o el món sense el cel. El que està preparant la ciutat no pot voler per a nosaltres res que s'interposi entre els dos.

 

* / * | * \ *

 

Recordo haver dit … que el que nosaltres deixem el món i que el món ens deixi a nosaltres són dues coses molt diferents. És això últim que posa a prova tots els elements de la pròpia importància, que estan molt més arrelats del que ens adonem.

 

* / * | * \ *

 

On hi ha una manca clara d'activitat és en presentar el Crist a les ànimes i a la devoció a Ell, a la separació del món, a una vida on ens concentrem en una cosa, on tenim una llar, una forma de vestir, una forma de fer, que diguin que el Crist és el tot.

 

* / * | * \ *

 

(2Co 6, 17-18.) Sortim d'entre els mundans … per entrar en la relació de fills i filles del Déu Totpoderós: en cas contrari no podem plasmar aquesta relació d'una forma real. Déu no tindrà mundans en relació amb Ell com fills i filles; els que tenen aquest caràcter no han entrat en tal posició pel que fa a Ell.

 

* / * | * \ *

 

Certament Déu va mostrar la Seva saviesa en escollir no a molts poderosos, no a molts nobles, no a molts rics; aquests últims troben difícil subjectar els seus dots i atractius als de Déu. Un grup ric de cristians es tornarà pobre i simple en la pràctica, o mundà en la pràctica.

 

* / * | * \ *

 

Un cor distret és la plaga del cristià. Quan tinc el cor ple de Crist no tinc cor ni ulls per a les deixalles del món. Si el Crist està habitant en el teu cor per la fe, la qüestió no serà: Quin mal hi ha en això o en allò? Més aviat, serà: Ho estic fent per a Crist? Pot Crist estar amb mi en això? Si estàs en comunió amb Ell, detectaràs en l'acte el que no és d'Ell. No permetis que el món entri i desviï els teus pensaments.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||