Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA SETENA SETMANA

RECAIGUDA I
RESTAURACIÓ

 

«Ell restaura la meva ànima.»

          Psalm 23, 3

 

Però dolç és descobrir,

    Si els núvols la visió m'han enfosquit,

Que quan s'esvaeixen, etern Amant,

    Com sempre, resplendeixes per a mi.

 

Guarda doncs la meva ànima, Jesús,

    Prop sempre, en Tu fixada;

I si vagarejo, ensenya'm

    Aviat de nou a Tu acollir-me.
La fidelitat habitual en jutjar la carn en les coses petites és el secret per a no caure.

 

* / * | * \ *

 

És una tasca molt desagradable arribar a conèixer-nos a nosaltres mateixos, però summament útil. Pere és garbellat, i ha d'aprendre que aquesta confiança que té en ell mateix és l'ocasió mateixa de la seva caiguda. … Al final, el Senyor no solament restaura la seva ànima, sinó que fa d'ell un canal de benedicció per a d'altres. Quan coneixeu la vostra absoluta incapacitat, llavors podeu anar i podeu ajudar a uns altres. «Pastura les meves ovelles», diu el Senyor a Pere.

 

* / * | * \ *

 

La humilitat davant els homes és sovint la millor prova de restauració davant Déu.

 

* / * | * \ *

 

Suposem que la meva ànima està fora de comunió, llavors el cor natural diu: haig de corregir la causa d'això abans de poder tornar a Crist. Però Ell és misericordiós; i sabent això, la manera és tornar a Ell immediatament, tal com som, i després humiliar-nos profundament davant d'Ell. És solament en Ell i de part d'Ell que trobarem allò que restaurarà les nostres ànimes.

 

* / * | * \ *

 

Per quedar veritablement restaurat, el cristià ha de reconèixer el punt en el qual va tenir lloc l'allunyament en el qual l'ànima va abandonar la comunió amb Déu i va buscar la seva pròpia voluntat. … La comunió amb Déu no queda totalment restablerta, el jo i la seva voluntat no queden realment trencats, mentre que el cristià no hagi arribat al punt en el qual el seu cor va començar a perdre la seva sensibilitat espiritual, perquè és la presència de Déu que ens dóna a sentir-ho.

 

* / * | * \ *

 

La diligència en allò que s'ha de fer és cosa totalment correcta, però no deixis que això s'interposi entre la teva ànima i Déu. Si no tens una relació ben estreta amb Ell, i això de forma creixent, cerca la raó, i espera en Ell, perquè Ell dóna més gràcia.

 

* / * | * \ *

 

Si la tristesa s'interposa entre les nostres ànimes i Déu de manera que produeixi desconfiança, és pecat. … Ell pot restaurar-nos, tant de l'aflicció com de les nostres ofenses. … El psalmista no diu: haig de restaurar la meva ànima, i després acudir a Déu, sinó, «Ell restaura la meva ànima».

 

* / * | * \ *

 

Quantes vegades l'absència de Déu fa que sigui reconeguda la Seva vàlua, quan la Seva presència no havia estat apreciada!

 

* / * | * \ *

 

El relliscós pendent del pecat és sovint recorregut amb passos accelerats, perquè el primer pecat tendeix a afeblir en l'ànima l'autoritat i el poder de l'única cosa que pot impedir arribar a cometre pecats més i més greus—és a dir, la paraula de Déu, així com la consciència de la Seva presència, que imparteix a la paraula tot el seu poder pràctic sobre nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

És d'absoluta importància que la vida interior es mantingui fins a l'altura de la nostra activitat externa, o estem prop d'alguna caiguda espiritual.

 

* / * | * \ *

 

És sorprenent el que les persones poden creure quan són deixades a elles mateixes, sense ser guardades per Déu, quan el poder de l'enemic es fa present. Parlem de sentit comú, de raó (i són coses molt precioses), però la història ens diu que únicament Déu ens dóna o ens preserva ambdues coses.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||