Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA SETMANA

CREIXEMENT

 

«Creixeu en la gràcia i

el coneixement del nostre
Senyor i Salvador Jesucrist.»

          2 Pere 3, 18

 

És Ell. Sí, sí; cap altra veu

     Podria així el meu cor commoure;

La Veu d'Ell que ja va lligar

     El meu cor en gràcia amb el d'Ell.

 

En altres accents ara, és veritat,

     Que una vegada el meu esperit va despertar

A la vida i la veritat, per la qual va créixer

     Sota el seu jou de gràcia i de veritat.

 

Sí!, fou llavors la fe—la Teva Paraula; i ara

     A Tu mateix la meva ànima atraus;

I l'emplenes amb més clars visions

     D'orbs esplendorosos, celestials.

 El gran secret del creixement és la contemplació del Senyor com a ple de gràcia.

 

* / * | * \ *

 

És sorprenent el progrés que aconsegueix de vegades l'ànima en un temps d'aflicció. Ha estat molt més en presència de Déu; perquè, per descomptat, això és l'única cosa que ens fa progressar. Hi ha molta més confiança, serenor, absència dels moviments de la voluntat—i molt més … dependència d'Ell, més intimitat amb Ell i independència de les circumstàncies—molt menys que s'interposi entre nosaltres i Ell—i després tota la benaurança que és en Ell ve i actua sobre l'ànima i es reflecteix en ella; i, oh!, que n'és això, de dolç! Quina diferència que significa això en el cristià, que, potser, era en general irreprotxable en el seu caminar ja abans!

 

* / * | * \ *

 

Si hem de créixer mitjançant la llet espiritual de la paraula (cp. 1 P. 2, 2) … necessitem l'ensenyament de l'Esperit Sant, i per a això hem d'estar exercitant-nos en la pietat—en rebutjar «tota malícia, tot engany, hipocresies, enveges, i totes les maledicències», per no entristir l'Esperit Sant. Està el cristià permetent enveges, engany o hipocresies en el seu cor? No podrà haver-hi creixement en el veritable coneixement de les coses de Déu.

 

* / * | * \ *

 

El que hom designa com la vida cristiana més elevada és senzillament sortir de Romans 7 a Romans 6 i 8—una cosa molt real, i la gran majoria de mestres voldria que us acontentéssiu sense gaudir-ho.

 

* / * | * \ *

 

En la mesura en la qual s'eleva la nostra posició espiritual, de la mateixa manera, naturalment, les dificultats i els exercicis del cor arriben a tenir un caràcter que demanda una major experiència i un major poder. El nostre progrés espiritual ens introdueix necessàriament en totes aquestes coses; però Déu és fidel per no deixar que siguem temptats més enllà del que podem portar.

 

* / * | * \ *

 

Els que habiten en esperit en el país celestial adopten el seu to, i creixen en aquelles coses en mig de les quals es troben.

 

* / * | * \ *

 

Segons vagis creixent en … el coneixement d'Ell, creix un goig més profund que el de la primera conversió. He conegut el Crist més o menys entre trenta i quaranta anys, i puc dir que tinc deu mil vegades més goig ara que al principi. És un goig més profund, més serè. L'aigua que es precipita des d'un turó és formosa de veure, i fa molt més soroll; però trobareu que l'aigua que corre per la plana és més profunda, serena i fructífera.

 

* / * | * \ *

 

(1 Joan 2, 12-15.) Trobem tres classes de cristians: pares, joves i fillets. Joan s'adreça dues vegades a cadascun d'ells. … Allò que caracteritza els pares en el Crist és que han conegut a Aquell que és des del principi, és a dir, el Crist. Això és tot el que ha de dir sobre ells. Tot havia resultat en això. Solament repeteix el mateix una altra vegada quan, canviant la seva forma d'expressió, torna a començar amb aquestes tres classes. Els pares han conegut el Crist … no estan ocupats amb l'experiència—això significaria ocupar-se amb el jo, amb el propi cor. Tot això ha passat i solament el Crist roman com la nostra porció, sense barreges amb res més.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||