Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA SETENA SETMANA

ELS ATRIS
CELESTIALS

 

«Amb Crist, cosa

molt millor.»

          Filipencs 1, 23

 

Quan a l'estimada llar a Canaán

     T'hagi portat l'amor diví,

Allí amb crits de triomf ressonant,

     Cantaràs en el teu repòs els càntics de Sió.

 

No serà un Déu estrany qui allí trobaràs,

     Nouvingut tu en els atris celestials:

Aquell qui al Seu repòs t'acollirà,

     Et rep amb un ben conegut amor.

 M'he trobat molt baix de forces—tan baix que no sabia si podria tornar a aixecar-me més. No sentia una sensació de morir-me, perquè Déu … està especialment implicat en aquests moments. … Em vaig veure a la vista de la fi, i em vaig trobar sorprès en veure la petita diferència que això em significava: Crist, el meu preciós Salvador, amb mi per al viatge; llavors, jo per la gràcia, amb Ell per sempre—en això no hi havia cap mena de canvi … Crist és tot … tot la resta s'esvairà de la vista: però Ell, beneït sigui El seu nom, mai.

 

* / * | * \ *

 

El cristià no té cap més futur que la glòria. Tot el que ha de fer és dur a terme la voluntat de Déu en el moment present, i la resta està, tot, en mans de Déu; senzillament, sabem que la glòria ens espera.

 

* / * | * \ *

 

És cosa senzilla arribar al cel quan hom hi va … He anat sentint de manera creixent—i cada tempesta condueix cap a aquest port—que era allí on anava, i que quan arribés el moment, era com cosa natural arribar-hi.

 

* / * | * \ *

 

Pel que fa al somni de l'ànima, és una miserable doctrina que procedeix simplement de Satanàs actuant sobre la raó humana. … El Senyor diu al lladre que no haurà d'esperar fins el Regne, sinó que aquell mateix dia estaria amb Ell en el paradís. És que anava a estar dormit, sense saber res d'Ell, ni de cap altra cosa? Això és monstruós! Estem «absents del cos i presents amb el Senyor»; però si això significa estar profundament adormits, tant se'ns donaria si estiguéssim a l'altre costat de l'univers! «Anar-me'n i ser amb Crist, cosa molt millor» significaria que estar profundament adormits i inconscients és millor que servir Crist i ministrar per a la Seva glòria! En aquesta perspectiva, l'apòstol no hauria sabut què escollir, si viure, que era Crist, o ... quedar profundament adormit! Hauria estat un guany quedar inconscient, en comparació amb servir fidelment el Crist aquí! Però en aquests passatges veiem no només l'absurd moral del concepte del somni de l'ànima davant qualsevol cristià amb intel·ligència espiritual, sinó que en totes les Escriptures ni tan sols apareix el pensament de que l'ànima quedi dormida.

 

* / * | * \ *

 

Ell ens parla del lloc a on ens emportarà—és la casa del Pare. I, què és el que fa que la casa del Pare sigui important per al fill—si el fill té el cor on l'ha de tenir? Que el Pare està allí. … Per molt feblement que puguem gaudir d'això ara, quan parlem de «anar al cel», és anar al Pare.

 

* / * | * \ *

 

La mort no és terrible ara. Per què no? «Tu estàs amb mi.» És terrible sense això. … La mort és allò mitjançant el que Crist m'ha salvat, i és allò mitjançant el que em portarà a la Seva presència—«absents del cos i presents amb el Senyor».

 

* / * | * \ *

 

La mort ara em pertany; ja no és (com se l'anomena) el «rei dels terrors»; totes les coses són nostres; la vida és nostra, la mort és nostra, perquè som de Crist, i Crist és de Déu (1 Corintis 3, 22-23).Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||