Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA VUITENA SETMANA

LA LLUM DE LA
ETERNITAT

 

«Les coses que es veuen són temporals,
però les que no es veuen són eternes.»

          2 Corintis 4, 18

 

Tot allà és incontaminada llum;

El meu cor els seus raigs acull:

     I la llum celestial

     Sobre tot resplendeix,

I tot gloriós ho fa al nostre esguard.
En sóc conscient … més que mai que tot és vanitat, excepte allò que és etern. Tots ho sabem, però, què buit semblarà tot el demés quan ens trobem amb el beneït Senyor!

 

* / * | * \ *

 

Sé que sóc un pobre obrer, però sé que arribarà l'hora quan l'única cosa que valdrà la pena recordar—a més de la gràcia eterna i Aquell que n'és la seva font—si és que es pugui parlar-se llavors de memòria, serà el servei i l'obra per a Aquell que ens ha estimat.

 

* / * | * \ *

 

Aviat arribarà el moment en què direm de tot el que no ha estat el Crist en les nostres vides i camins: «Allò va ser cosa vana».

 

* / * | * \ *

 

La fe hauria de traspassar més enllà per veure les coses que no es veuen; les coses reben el seu veritable valor en un altre món, i la fe, quan és vital, les contempla allí.

 

* / * | * \ *

 

No ens doldrà cap sacrifici quan ens trobem amb Ell.

 

* / * | * \ *

 

Vulgui el Senyor, en gràcia, enviar obrers per a la Seva collita. El meu cor està solament en ella quan no està amb Crist en el cel—allí on per gràcia sempre estarà. Trobo més i més que allò que no es veu és real, de fet, l'únic que és real … no puc concebre tenir el cor en cap altra part.

 

* / * | * \ *

 

Si vivim per servir el Crist, l'aflicció d'aquest món val la pena; però no és menys aflicció en si mateixa, sigui quina sigui la benedicció que ens pugui encoratjar enmig d'ella.

 

* / * | * \ *

 

No desmaiem … perquè si realment treballem, hem de trobar-nos més o menys en conflictes, proves i afliccions; perquè és una obra de fe, si de debò és un treball d'amor i de paciència en esperança; perquè encara que ens trobem amb fruits de benedicció al llarg del camí, i puguem veure'ls madurant, és en la gran collita que ve el moment del goig. I és una perspectiva i referència concretes a allò que dóna a la nostra obra un caràcter real, profund i sant, com va ser amb la Seva obra, i resultarà real en aquell dia. Cal obrar en mig d'aflicció, perquè és enmig del mal, si hem de segar amb goig; i si recollim el nostre blat en garbes, segueix estant desprotegit en el camp, i ens cal tenir-ne una cura plena d'afany i d'ansietat fins que sigui guardat en el graner.

 

* / * | * \ *

 

El goig sense màcula de la nova creació
     Brilla travessant la present foscor:
Aquell món de glòria sense mixtures—
     Dels sants la llar eternal.

 

* / * | * \ *

 

Lot va veure una plana ben irrigada i una ciutat, i llavors va habitar allí a la terra, i per tant es va trobar enmig del judici; Abraham en canvi buscava una ciutat més enllà de la seva vista, i va gaudir de la benedicció i consolació que Déu estigués amb ell, anés ell on anés.

 

* / * | * \ *

 

Ah, quina benedicció! quan després de totes les afliccions i de tots els conflictes despertarem «a la seva semblança». Creients, no hi ha res en això que avivi el vostre goig davant la trobada amb Jesús? No hi ha res en això que aboqui menyspreu sobre el món i les seves alegries buides de significat?

 

* / * | * \ *

 

Que l'amor i l'aprovació del Senyor siguin allò que ens governi, i no les coses que s'estan esvaint.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||