Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

CINQUANTENA SETMANA

CONFIANÇA

 

«Jahveh serà

la teva confiança.»

          Proverbis 3, 26

 

Pare! El teu nom les nostres ànimes volen beneir

     Com fills per la gràcia ensenyats;

Els nostres cors en justícia aixequem,

     I davant la Teva faç ens alegrem.

 

Dolça la confiança que Tu dónes,

     Molt més enllà de la nostra lloança,

Els nostres cors acudeixen on Tu estàs

     En el resplendor sense núvols de la celeste llar.

 La comunió amb Déu sempre dóna confiança en el Seu poder.

 

* / * | * \ *

 

Coneixem la presència de Déu com la llar pràctica dels nostres cors? Oh, quin goig hi ha en això! D'una cosa podem tenir tota certesa: acudint a Ell en el nom de Jesús, trobarem que aquesta presència és la veritable, beneïda i segura llar dels nostres cors.

 

* / * | * \ *

 

No hem de fatigar-nos en fer allò que es bo; al seu degut temps segarem «si no desmaiem» … El principi de Mateu 20 és, «Us donaré el que sigui just», i així l'obrer va anar, i va treballar, tot confiant. Confiar en Crist és una gran cosa. tindré ben poc que mostrar pel meu treball: de vegades tinc aquest sentiment … Però … si tan solament tinc la Seva aprovació, quina satisfacció tindré!

 

* / * | * \ *

 

El que el diable va fer va ser desfer la nostra confiança en Déu; el que Jesús va fer és mostrar-nos que podem confiar en Ell. I quan el creient no veu això, està contemplant el diable i les seves temptacions més que l'amor i el poder de Crist, que ha vençut tots els seus enemics per ell; però quan els nostres ulls s'aparten de tots els altres objectes i es fixen en Crist, llavors, i només llavors, podem gaudir de pau.

 

* / * | * \ *

 

«L'ocell també ha trobat una casa, i l'oreneta un niu per a ella, on posar els seus pollets.» De quina manera tan bella això … ens mostra la tendra cura que Déu té de totes les Seves criatures! Ell no deixa de trobar una casa pel menys valuós dels ocells, i un niu per a la més agitada de les aus. Quina confiança hauria de donar-nos, això! Quin repòs rep l'ànima que es lliura a la atenta i tendra cura d'Aquell que proveeix tan fidelment a les necessitats de totes les Seves criatures!

 

* / * | * \ *

 

David exhibeix aquelles evidències indefugibles d'un cor que coneix el Senyor—la confiança en Déu per damunt de totes les coses, costi allò que costi. «Que jo caigui a la mà de Jahveh.» Dolç i preciós pensament d'allò que el Senyor és per al seu poble! I bé sap Ell com omplir el cor amb la certesa que Ell mereix la seva confiança. Fins i tot quan aplica disciplina, Déu és més amant, més fidel, més digne de confiança que ningú.

 

* / * | * \ *

 

El senzill refugi del sant rau en Déu. «Déu és la meva defensa.» No tenim aquí planificació defensiva, ni l'ús de mitjans humans per fer front al poder de l'enemic. Pot ser que en part i durant un temps tinguem èxit d'aquesta manera, però en usar armes carnals hem perdut la dependència que introdueix Déu en la situació i aquella perfecció del caminar i del testimoniatge que es dóna quan s'espera en Ell.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha moments en els quals Déu ens fa sentir que no podem confiar en l'home sinó solament en Ell. Sovint rebem consolació humana. «Déu, que encoratja els abatuts, ens va encoratjar amb l'arribada de Titus.» Però no hem de recolzar-nos en l'home. Per això, hi ha moments en els que cal dir: «Tot home és mentider», i ens recolzem en Déu.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||