Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA CINQUENA SETMANA

SATISFACCIÓ

 

«Ha satisfet
l'ànima assedegada.»

          Psalm 107, 9

 

El meu cor de goig ple està—

Les joies eternes que cel són:

     La meva ànima en repòs—

     De pau posseïda—

D'aquell orb la seva força obté.

 Déu no podia trobar repòs més que en Jesús. Per més que nosaltres busquem per tot el món, no trobarem res que doni satisfacció als nostres cors, excepte Jesús.

 

* / * | * \ *

 

Quan el cor és omplert amb les riques benediccions del Crist, no tornarà a turmentar-se a ell mateix.

 

* / * | * \ *

 

Totes les coses que em fan beneït en el cel les posseeixo ja ara … Si vols saber què és el que fa a un cristià feliç en la vida i en la mort és que el Crist que té ara és el Crist que tindrà en el cel. És allà que té la seva llar, on ja està Aquell a qui estima i coneix millor.

 

* / * | * \ *

 

El fet és que els vostres cors són massa grans per al món, i que el món no pot omplir-los; en canvi són massa petits per Crist, perquè Ell omple el cel; no obstant això, Ell us omplirà fins a sobreeixir.

 

* / * | * \ *

 

«Us he dit aquestes coses a fi que el meu goig resti en vosaltres.» Ell no tenia goig d'aquest món. Tenia un goig perfecte en el Pare. El seu goig raïa en donar fruit per a la glòria del Pare. Així Ell ens diu com podem tenir goig i benedicció aquí a baix en produir fruit. «A fi que ... el vostre goig sigui complet». Això és el que Ell vol que tinguem—plenitud de goig: i això no procedeix del món, sinó que és la classe de goig que Ell tenia. És el Seu desig que tinguem el Seu propi goig.

 

* / * | * \ *

 

Cadascun que no coneix el Crist té o bé un cor decebut o un cor que persegueix allò que el deixarà sumit en la decepció.

 

* / * | * \ *

 

Si el Seu amor no està omplint el meu cor, acudiré a alguna vanitat en una tenda perquè em doni satisfacció: el meu cor s'introduirà en els meus assumptes. Si el meu esperit està embolicat en l'amor de Crist, hi haurà corrents d'aigua que brollaran a fora d'ell.

 

* / * | * \ *

 

Cap testimoniatge, cap prèdica, cap ensenyament, fins i tot si el seu tema és totalment correcte, és un ensenyament correcte quan l'ànima no està primer plena per a si mateixa de part de Déu. Hem de beure per a nosaltres mateixos per a què brollin els rius. La veritat és que qualsevol altra cosa asseca l'ànima.

 

* / * | * \ *

 

El món veu immediatament si Déu és el centre d'una persona determinada. El cor no és morbós, sinó que està plenament feliç en Déu; té una plena satisfacció en Ell; això és el que fa la gran diferència en la vida.

 

* / * | * \ *

 

¿Està el desert al teu davant—
    Erms on regna la sequera?
Uns dolls celestes et revifaran,
    Amb la frescor de les
inesgotables fonts de Déu.

 

* / * | * \ *

 

«Si m'estiméssiu, us alegraríeu, perquè … vaig al Pare.» En tant que Ell ha manifestat el Seu amor vers nosaltres, ens associa a Ell mateix, i espera que ens alegrem en la Seva felicitat. Quin lloc de donar-nos: poder dir: «Sóc feliç perquè Ell ha estat glorificat»! Els nostres cors estan satisfets doncs que Crist, que ens ha estimat i ens ha fet feliços, està Ell mateix satisfet! El veiem en la glòria que li correspon, i quedem satisfets. … Ell espera de nosaltres que ens alegrem en la Seva felicitat!Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||