Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

DESENA SETMANA

PROVA

 

«El Senyor disciplina
el que estima.»

          Hebreus 12, 6

 

Repòs hi ha enmig de l'aflicció,

     Doncs l'aflicció ha estat la prova d'amor;

És dolç en tal amor trobar alleujament,

     Quan de la terra provem els dolors.

 Crist mai fa un trencament excepte per acudir i vincular l'ànima i el cor més amb Ell mateix; i val la pena tota l'aflicció que hàgim sofert, i més, per poder aprendre encara que sigui una mica del seu amor i d'Ell mateix, i no hi ha res com això, res com Ell: i això perdura.

 

* / * | * \ *

 

Ningú no passa aquesta vida sense angoixes, alguns potser més que uns altres. … Però, després de tot, és solament «per una mica de temps», i «si és necessari». No et torbis: Aquell qui té les regnes d'allò que sigui necessari és Déu. Ell no es complau en afligir. Si hi ha necessitat per a això, passem per la prova, però és solament per una mica de temps.

 

* / * | * \ *

 

Sovint la major dificultat la trobem en portar el nostre dolor a Déu. Com puc fer això –dirà l'ànima d'alguns —, si la meva aflicció és fruit del meu pecat? … Puc jo, amb integritat de cor vers Déu, prendre els meus dolors a Ell, sabent que els he merescut? Sí; el Crist ha intercedit davant Déu respecte d'ells. Aquesta és, doncs, la base sobre la qual puc acudir. … Déu pot permetre's de trobar-me en tota la meva aflicció, perquè l'obra del Crist ha estat perfectament consumada. En essència, tota aflicció procedeix del pecat, i tota ajuda es fonamenta en l'expiació.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha cap situació en la qual pugui estar un sant en la que no pugui presentar-se a Déu cercant ajuda.

 

* / * | * \ *

 

M'he sentit molt feliç durant la meva malaltia; m'ha fet sentir molt més que mai que el cel i el si de Déu és la meva llar, essent que estaré amb Ell per sempre.

 

* / * | * \ *

 

L'orgull i la resistència estoica davant l'aflicció no serveixen de res. Això no porta l'ànima a Déu, sinó que de manera eficaç … la manté allunyada d'Ell. … L'aflicció, quan és total i impotent, dóna intimitat amb Aquell que està disposat i que és poderós per ajudar, i aquest està ara amb Déu.

 

* / * | * \ *

 

Si nosaltres … portéssim totes les nostres … afliccions a Déu, per presentar-les de manera completa a Ell, els nostres cors quedarien alliberats i feliços per tornar-se i tenir cura dels altres.

 

* / * | * \ *

 

Quan l'ànima creient està patint proves, recórrer a Déu com la seva font i esperança és el moviment natural de la fe. … I no hi ha un temps més dolç per a l'ànima que confia en Ell que el temps de la prova.

 

* / * | * \ *

 

Quan contemplem enrere a la vida passada, tenim més que agrair per les nostres proves que per cap altra cosa.

 

* / * | * \ *

 

Ell descendeix a les nostres circumstàncies, i per un petit pes d'aflicció passo a descobrir (no que l'aflicció desapareix, sinó) a Déu mateix prenent el lloc del nostre dolor.

 

* / * | * \ *

 

Arribarà el temps en què la nostra angoixa haurà acabat, però el nostre Amic romandrà. Ell és el nostre demostrat i veritable Amic. Ell ha entrat en els més profunds dolors del nostre cor, i ens farà partícips del seu goig per sempre.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||