Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

DINOVENA SETMANA

MIRANT JESÚS

 

«... veiem Jesús ...

coronat de glòria i d'honor.»

          Hebreus 2, 9

 

Però encara que el món ja no més veure pugui,

     A Aquell a qui amb escarn va rebutjar,

L'ull de la fe nounada pot remuntar

     Allà Dalt—a on Ell va pujar.

 Estem nosaltres … mirant persistentment al cel? Ai!, quins cors tan inconstants tenim; què en són de vel·leïtosos i mudables! L'Esperit Sant sempre condueix la mirada a Jesús, i voldria mantenir-la fixada en Ell. … Revelar-lo i glorificar-lo és l'objectiu habitual de l'Esperit.

 

* / * | * \ *

 

És cosa bona haver conclòs amb nosaltres mateixos i estar ocupats amb Jesús. Tenim dret a oblidar-nos de nosaltres mateixos, a oblidar els nostres pecats, a oblidar-ho tot menys Jesús.

 

* / * | * \ *

 

(Hebreus 12, 1–2.) La forma en què l'apòstol exhorta els lectors a que es deslliurin de tota nosa, sigui pecat o dificultat, és notable; és com si no tinguessin res més a fer que rebutjar-les com a pesos inútils. I, de fet, quan contemplem Jesús no hi ha res més fàcil; però quan no l'estem mirant a Ell, no hi ha res més impossible.

 

* / * | * \ *

 

El que jo voldria seria portar-vos a estudiar el Crist, de manera que puguem ser aquí com Ell. No hi ha res que ompli més l'ànima de benedicció i encoratjament, o que santifiqui de tal manera; res que porti fins a tal punt a la consciència viva de l'amor diví i que infongui tant coratge.

 

* / * | * \ *

 

Que el Senyor ens concedeixi, mentre reposem en la Seva preciosa sang, anar i contemplar-lo, alimentar-nos d'Ell i viure per Ell. … Veure'l a Ell, l'humil Sofridor, ara a la mà destra de Déu, Aquell qui Déu ha donat per guardar els nostres cors per a Ell mateix enmig d'un món d'insensatesa i supèrbia.

 

* / * | * \ *

 

Quan estem ocupats amb Jesús, la petitesa del que hom és o del que hom ha fet resta en l'ombra, i Jesús mateix es destaca en tot el Seu relleu.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha un perill en ocupar-se massa amb el mal; no refresca l'ànima, no l'ajuda a seguir. «Absteniu-vos de tota mena de mal», però ocupeu-vos i ocupeu a altres amb Crist. El mal en si mateix no es converteix en menys dolent, però minva en comparació amb el poder pel bé allí on l'ànima fa el seu estatge.

 

* / * | * \ *

 

Mirant Déu, hom es troba per damunt les onades i els rompents, i caminar sobre un mar brau és el mateix que caminar sobre un mar en calma.

 

* / * | * \ *

 

Si el Crist és la meva vida … el Crist i les coses celestials vénen a ser l'objecte de la meva vida. Cada criatura ha de tenir un objecte. És la suprema prerrogativa de Déu no necessitar de cap objecte. Ell pot estimar un objecte; però jo no puc viure sense un objecte el mateix que no puc viure sense aliment. … «I tots nosaltres, que amb rostre descobert contemplem com en un mirall la glòria del Senyor, som transformats de glòria en glòria, a la mateixa imatge, com per l'Esperit del Senyor.» En això hi ha la vida, i aquesta vida té un perfecte i beneït objecte en el qual es delecta i contempla; i aquest objecte és el Senyor Jesús … en la Seva glòria.

 

* / * | * \ *

 

Molt bé ho sap el cor que, per dolç que sigui el goig comú dels sants … no obstant això en les alegries i en els dolors hi ha un contemplar Jesús, una comunió amb Jesús, una dependència de cor en la Seva aprovació, coses totes en que ningú més pot participar. … El cor que coneix el Senyor no podria passar-se sense això.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||